فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASJ1

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASJ1 فایل روت سامسونگ A205F با اندروید 9 و مشخصه A205FXXU2ASJ1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A20 اندروید 9 با مشخصه A205FXXU2ASJ1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد . حتما قبل از هر اقدامی اطلاعات […]

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASH1

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASH1 فایل روت سامسونگ A205F با اندروید 9 و مشخصه A205FXXU2ASH1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A20 اندروید 9 با مشخصه A205FXXU2ASH1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد . حتما قبل از هر اقدامی اطلاعات […]

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASFB

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASFB فایل روت سامسونگ A205F با اندروید 9 و مشخصه A205FXXU2ASFB جهت روت کردن گوشی سامسونگ A20 اندروید 9 با مشخصه A205FXXU2ASFB می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد . حتما قبل از هر اقدامی اطلاعات […]

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASFA

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASFA فایل روت سامسونگ A205F با اندروید 9 و مشخصه A205FXXU2ASFA جهت روت کردن گوشی سامسونگ A20 اندروید 9 با مشخصه A205FXXU2ASFA می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد . حتما قبل از هر اقدامی اطلاعات […]

دانلود پروژه هتل 5 ستاره در بنگلور

دانلود پروژه هتل 5 ستاره در بنگلور این پروژه هتل 5 ستاره در بنگلور دارای مساحت 3.75 هکتار است … تمام پلان های طبقه را دارد ؛ بخش ؛ ارتفاع طرح اصلی ؛ تجزیه و تحلیل سایت. اتوکد – dwg.   … دریافت فایل

دانلود پروژه هتل 5 ستاره DWG

دانلود پروژه هتل 5 ستاره DWG پروژه یک هتل 5 ستاره واقع در زمینی به مساحت 3.2 هکتار. طبقه همکف ، دو نیم طبقه ، و 6 طبقه اتاق تک نفره ، دو نفره و سوئیتدر این قسمت برای همراهان گرامی  مجموعه پلان های یک هتل را آماده نموده ایم. اگر به دنبال پلان هتل هستید، […]

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASE6

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU2ASE6 فایل روت سامسونگ A205F با اندروید 9 و مشخصه A205FXXU2ASE6 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A20 اندروید 9 با مشخصه A205FXXU2ASE6 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد . حتما قبل از هر اقدامی اطلاعات […]

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU1ASD2

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU1ASD2 فایل روت سامسونگ A205F با اندروید 9 و مشخصه A205FXXU1ASD2 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A20 اندروید 9 با مشخصه A205FXXU1ASD2 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد . حتما قبل از هر اقدامی اطلاعات […]

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU1ASC5

فایل روت سامسونگ A20 مدل َA205f اندروید9 با مشخصه فایل A205FXXU1ASC5 فایل روت سامسونگ A205F با اندروید 9 و مشخصه A205FXXU1ASC5 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A20 اندروید 9 با مشخصه A205FXXU1ASC5 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد . حتما قبل از هر اقدامی اطلاعات […]