برچسب: بازار کار تزریق

طرح توجیهی کارگاه تزریق پلاستیک در سال 97 0

طرح توجیهی کارگاه تزریق پلاستیک در سال 97

طرح توجیهی کارگاه تزریق پلاستیک در سال 97 طرح توجیهی اشتغال فراگیر کارگاه تزریق پلاستیک 90 تن با اشتغال 4 نفر در سال 97مقدمه: کارگاه های تولید قطعات پلاستیکی مانند دیگر کارگاه های صنعتی...