برچسب: ایزوپروپیل الکل

دانلود فایل طرح توجیهی رنگ های متال کمپلکس 0

دانلود فایل طرح توجیهی رنگ های متال کمپلکس

دانلود فایل طرح توجیهی رنگ های متال کمپلکس   طرح توجیهی رنگ های متال کمپلکسظرفیت : 3هزار تن مواد اولیه : رزین اپوکسی جامد، دی اکسید تیتان، بنتون، منواتیلن گلیکول، متیل اتیل کتون، ایزوپروپیل...