برچسب: اسپری

فرمول تولید اسپری آبگریز کننده و خود تمیز شونده  مخصوص  بدنه خودرو 0

فرمول تولید اسپری آبگریز کننده و خود تمیز شونده مخصوص بدنه خودرو

فرمول تولید اسپری آبگریز کننده و خود تمیز شونده مخصوص بدنه خودرو این اسپری روی بدنه تمیز و خشک خودرو پاشیده و بعد از 15 دقیقه خود به خود کاملا خشک می گردد پس...