برچسب: ارائه کلاسی

پاورپوینت کامل درس الکتروشیمی صنعتی(برای ارائه کلاسی ، تدریس و یادگیری دانشجویان به زبان فارسی) 0

پاورپوینت کامل درس الکتروشیمی صنعتی(برای ارائه کلاسی ، تدریس و یادگیری دانشجویان به زبان فارسی)

پاورپوینت کامل درس الکتروشیمی صنعتی(برای ارائه کلاسی ، تدریس و یادگیری دانشجویان به زبان فارسی) درس الکتروشیمی صنعتی که 2 واحد نظری همراه با 1 واحد عملی جزء دروس اختیاری رشته ی شیمی کاربردی...