برچسب: ادیتیو

فرمول تولید افزودنی بو برای گاز شهری 0

فرمول تولید افزودنی بو برای گاز شهری

فرمول تولید افزودنی بو برای گاز شهری همانطور که می دانید گاز شهری به خودی خود تقریبا هیچگونه رنگ و بویی ندارد اگر از گاز شهری بدون افزودنی استفاده شود انسان به سختی متوجه...