برچسب: آمار

نرخ دلار و یورو در ایران 0

نرخ دلار و یورو در ایران

نرخ دلار و یورو در ایران          این فایل اکسل شامل آمارهای زیر است: آمار های سالانه: نرخ رسمی دلار آمریکا و نرخ رشد سالانه آن(1338 الی 1395) نرخ بازار غیر رسمی...