Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/arianiti/public_html/site.php:46) in /home2/arianiti/public_html/site.php on line 48
یارانه نقدی اردیبهشت 93
یارانه نقدی اردیبهشت 93
صفحه نخستساختار سازمانی صندوقمصاحبه هامصاحبه های تصویریمصاحبه های رادیوییگزارش تصویریآشنایی با صندوقتماس با ما قوانین و مقرراتبخشنامه هاسال 1396بخشنامه های بیمهبخشنامه14676 بیمه حوادث و آتش سوزی خوابگاه های دانشجوییبخشنامه های تغذیهبخشنامه 15199 اخذ اطلاعات تغذیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و آزاد- سال تحصیلی 96-95بخشنامه 9898 قیمت غذای دانشجویی سال تحصیلی 97-96بخشنامه 4511اعلام نرخ خوابگاه و غذای دانشجویی سال تحصیلی 97-96بخشنامه 7929 ورود اطلاعات آشپزخانه و سالن های غذاخوری در سامانه تغذیهبخشنامه 6667اطلاعات مربوط به تغذیه دانشجوییبخشنامه6424 قرارداد تیپ غذای دانشجوییبخشنامه های سرمایه گذاریبخشنامه3218 تهیه اقلام اساسی مورد نیاز دانشگاه ها در حوزه تغذیه درسال تحصیلی 97-96بخشنامه های دانش آموختگانبخشنامه 6304بخشنامه کارگاه آموزشی پروژه وصول مطالبات با همکاری کارشناسان مراکز آموزش عالیبخشنامه 5231در خصوص پرداخت مبلغ تعمیر وتجهیز سال تحصیلی 96-95بخشنامه 3513 در خصوص وصول مطالبات با همکاری کارشناسان مراکز و موسسات آموزش عالیبخشنامه های وام و تسهیلاتبخشنامه 19297 در خصوص وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاونبخشنامه 18524 در خصوص بارگزاری اسناد بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در فاز2بخشنامه 16917جدول زمانبندی ثبت در خواست وامهای دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97بخشنامه 16481تشخیص دانشجوی بی بضاعتبخشنامه 9784 جدول زمانبندی سال تحصیلی 97-96بخشنامه 7763 ثبت تقاضای وام عتبات دانشجویانبخشنامه 7029وام تحصیلی ویژه دکتری سه ماهه تابستانبخشنامه 5853 پرداخت وام ضروری ویژه دکتریبخشنامه 3731 پیرو بخشنامه 3485 در خصوص وام ویژه دکتریبخشنامه شماره 3485 در خصوص اعطای وام ویژه دکتری توسط بانک توسعه تعاونبخشنامه 1123 در خصوص شماره حساب های بانک تجارتبخشنامه های خوابگاهبخشنامه 16495در خصوص مرجع صدور مجوز خوابگاههای غیردولتیبخشنامه 11897پیگیری اجرای دستورالعمل یارانه سودوکارمزداحداث خوابگاه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیبخشنامه 9477در خصوص نصب سیستم خودکار قطع گاز طبیعی در خوابگاه وغذا خوری های دانشجویی بخشنامه 9850درخصوص شروع سال تحصیلی 97-96بخشنامه9432 تامین خوابگاه های متاهلی بخشنامه 8715ساماندهی خوابگاه های غیردولتی برای سال جدیدبخشنامه 8628ابلاغ دستورالعمل یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیبخشنامه 4513در خصوص تعمیر وتجهیز خوابگاههای ملکی دانشگاه هابخشنامه 4511اعلام نرخ خوابگاه و غذای دانشجویی سال تحصیلی 97-96بخشنامه 3220 در خصوص ارتقاء سطح خوابگاه ها و آشپزخانه ها در تابستانبخشنامه 2881 هفته خوابگاههای دانشجوییسایربخشنامه 16482دریافت اطلاعات در خصوص شناسایی شاخص های دانشجوی کم بضاعتبخشنامه 10219 اعلام برنامه ها و پیشنهادات دانشگاههاسال 1395بخشنامه های خوابگاهبخشنامه 17238 در خصوص رتبه بندی خوابگاه های دانشجوییبخشنامه16692 در خصوص تشکیل تعاون های استانی و اتحادیه کشوریبخشنامه 9734 در خصوص برگزاری همایش معاونین دانشجویی روز های 2 و 3 شهریوردر دانشگاه تهرانبخشنامه 9733 در خصوص پیشنهاد مطرح شده در چهل و هفتمین جلسه هیئت امناء صندوق در خصوص اجاره بها دانشجویانی که یک نیمسال اضافی در خوابگاه سکونت دارند بخشنامه 4970 در خصوص نظارت بر خوابگاه غیردولتیبخشنامه 7770 در خصوص نرخ اجاره بها ء خوابگاههادرسال 96-95بخشنامه شماره 2302 درخصوص برگزاری هفته خوابگاهها دانشجوییپوستر هفته خوابگاههابخشنامه شماره 1519 در خصوص هفته خوابگاههای دانشجوییبخشنامه های درآمد و سرمایه گذاریبخشنامه 22273 واگذاری صدور تسویه حساب برای دانش آموختگان به دانشگاهها به صورت آنلاین از تاریخ 95/12/20بخشنامه 19927 در خصوص استعلام نرم افزار مورد استفاده دانشگاه برای واریز اجاره بها به حساب صندوق رفاهبخشنامه شماره 15327 در خصوص بدهکاران بلاتکلیف دانشگاهها و مراکز آموزش عالیبخشنامه 14973 در خصوص صدور درخواست انجام کاربخشنامه شماره 9492 در خصوص تفاهم نامه منعقد شده با شرکت اعتبار سنجی بانک مرکزی بخشنامه 7161 در خصوص کمک به تعمیر و تجهیز خوابگاه هابخشنامه های وام و تسهیلاتبخشنامه 20609 در خصوص سند تعهد محضریبخشنامه 19405 در خصوص ضمانت وام ویژه دکتریبخشنامه 18937 در خصوص تقویم تسهیلات رفاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95بخشنامه 16771 در خصوص فعال سازی ثبت نام وام دانشجویی از طریق پورتال دانشجویی در نیمسال دوم 96-95بخشنامه شماره 15017 در خصوص وام عتبات اربعینبخشنامه 14772 در خصوص پرداخت وام ویژه به دانشجویان بورسبخشنامه 13407 در خصوص دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دکتری و مهلت ثبت نامبخشنامه شماره 12610 در خصوص وام ویژه دکتریبخشنامه شماره 12283 در خصوص ارائه بروشور استفاده از تسهیلات رفاهی جهت آشنایی دانشجویان بخشنامه 12163 در خصوص آغاز ثبت نام وام دانشجویی از طریق پورتال دانشجویی از تاریخ95/7/6 تا تارخ 95/7/28بخشنامه 11778 در خصوص تقویم تسهیلات رفاهی و انواع تسهیلات و مبالغ آنها در نیمسال اول 96-95بخشنامه 11109 در خصوص آمادگی سال تحصیلی جدیدبخشنامه 9314 در خصوص گردهمایی روسای ادارات رفاه دانشگاه ها در مشهد مقدسبخشنامه شماره 5841 در خصوص اعلام شماره حساب در خصوص پرداخت انواع تسهیلات دانشجوییبخشنامه شماره 3898 در خصوص ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام از تاریخ 95/4/1 لغایت 95/5/31 برای نیمسال اول سال تحصیلی 95-96بخشنامه 2683 در خصوص ارسال اسامی اعضای شورای صنفیبخشنامه های بیمهبخشنامه 11578 در خصوص بیمه به کلیه دانشگاه هابخشنامه های تغذیهبخشنامه 14991 در خصوص درخواست معرفی کاربر تغذیه برای ایجاد دسترسی در فاز2بخشنامه شماره 13920 در خصوص الزام موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی برای سیستم اتوماسیون تغذیهبخشنامه 11431 در خصوص ابلاغ تفاهم نامه با شرکت زرفام تهران- پتیکابخشنامه 9302 در خصوص اعلام قیمت غذای دانشجویی سال 96-95بخشنامه شماره 5842 در خصوص معرفی نام کاربری و رمز عبور برای همکاران حوزه تغذیه دانشجوییبرگزاری کارگروههای تخصصی بررسی قرارداد تیپسال 1394بخشنامه های وام و تسهیلاتبخشنامه 23644 در خصوص پرداخت وام ازدواج و ودیعه مسکن از طریق صندوق کارآفرینی امیدبخشنامه 11030 در خصوص وام ویژه دکتری سال تحصیلی1394-95بخشنامه 10796 در خصوص نمونه امضاء معاونت دانشجوییبخشنامه 9999 در خصوص تقویم زمان بندی ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان در نیمسال اول 94-95بخشنامه 8530 درخصوص همایش روسای ادارات رفاه شهریور 1394بخشنامه 3778 در خصوص مجوز ورود به جلسه امتحان دانشجویان بدهکار شهریه با توجه به عدم تخصیص اعتبار وامبخشنامه 3152 در خصوص عدم تخصیص وام شهریه در سال 1393 از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و عدم ابلاغ پرداختی در سال 1394بخشنامه 12197 در خصوص افتتاح حساب در نزدیک ترین شعبه بانک تجارت جهت دریافت تسهیلات و تکمیل فرم تا تاریخ 940731بخشنامه شماره 1033 در خصوص ثبت شرایط اطلاعات دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتریبخشنامه 20790 درخصوص ارسال لیست ها انواع وام های دانشجویی جهت ثبت اطلاعات متقاضیانبخشنامه 19119 در خصوص افزایش مبلغ وام بنیاد علویبخشنامه 18988 در خصوص ثبت وام در پورتال دانشجوییبخشنامه 17676 در خصوص تامین سبد غذایی مادران بار دار یا شیردهبخشنامه 3151 در خصوص به روزرسانی اطلاعات کاربران صندوق رفاه دانشجویانبخشنامه 10796 در خصوص نمونه امضاء معاونت دانشجوییبخشنامه 15951 در خصوص ارسال فایل آمار دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت تخصیص اعتبار نیمسال 95-94بخشنامه 14989 وام بنیاد علویبخشنامه 14990 تفاهم نامه منعقد شده بین صندوق رفاه دانشجویان و مرکز ناباروری بیمارستان طالقانی دانشگاه شهید بهشتی تهران به همراه فرم درخواست وام متقاضیانبخشنامه های درآمد و سرمایه گذاریبخشنامه 8812 در خصوص بخشش پنجاه درصدی جرائم بدهکاران معوق و وصول مطالبات صندوق تا پایان شهریوربخشنامه 9537در خصوص ممنوعیت استفاده از حسابهای واسط در دانشگاهها - شرکت نورپرداز اصفهانبخشنامه 9838در خصوص خدمتگزاری و فراهم آوردن تسهیلات رفاهی دانشجویان از قبیل نحوه پرداخت وام و... - معاونین محترم دانشگاههای سراسر کشوربخشنامه 5622 در خصوص بازپرداخت دانش آموختگان قبل از سال 1379بخشنامه های تغذیه بخشنامه 22505در خصوص درخواست گزارش از روند اجرای قرارداد تیپ در دانشگاههابخشنامه 16491 در خصوص تفاهم نامه گروه تولیدی ستاره یخی آسیا (ب.آ)بخشنامه 15610 در خصوص اعلام بازدید دانشگاههای منتخب از غذاخوری مؤسسات غیرانتفاعیبخشنامه 14109ارسال نظرات و پیشنهادات کارشناسی در خصوص اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی تغذیه دانشجوییبخشنامه 13346اخذ اطلاعات تغذیه موسسات غیرانتفاعی و مراکز دانشگاه آزادبخشنامه 7551 در خصوص قیمت ژتون غذای دانشجوییبخشنامه 8121 در خصوص استعلام کالاهای اساسی مورد نیاز تغذیه دانشجویی از دانشگاه های دولتیبخشنامه 13347استعلام سیستم آموزش، تغذیه و خوابگاه دانشگاههابخشنامه 11843 در خصوص مشخصات شماره حساب برای واریز یارانه تغذیهبخشنامه های خوابگاهرونوشت نامه های هفته خابگاه جهت اطلاع دانشگاهابخشنامه 7549 در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس اداره و خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیبخشنامه 7550در خصوص مبنای محاسبه نقدی و غیر نقدی اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی مجردی و متاهلیبخشنامه 8561 در خصوص بیمه ساختمان های خوابگاه های دانشجویی مناطق محرومبخشنامه 2084 در خصوص هفته خوابگاه هابخشنامه 593 در خصوص معرفی یک نفر از کارشناسان توانمند و مجرب آن دانشگاه در حوزه خوابگاه به نماینده محترم منطقهبخشنامه 18451 در خصوص تفاهم نامه همکاری فی مابین پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری ... بخشنامه های بیمهبخشنامه 5696 در خصوص ارتقا تعهدات و خدمات بیمه های مختلف دانشجوییبخشنامه 3149 در خصوص فرم نظر سنجی عملکرد شرکت های بیمه طرف قرارداد بیمه دانشبخشنامه 120973-11 در خصوص فرم تقاضای استفاده از خدمات بیمه رفاه دانش و فرم های اطلاعاتبخشنامه 9413 در خصوص فراهم نمودن شرایط بهتر پوشش بیمه ای فراگیربخشنامه 6780 در خصوص عقد قرارداد بیمه دانش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با شرکت های معرفی شده از سوی صندوق رفاه دانشجویانبخشنامه 19558تسهیل ارائه خدمات به بیمه شدگانبخشنامه 20490 در خصوص جدول ارائه گزارش بیمه ای به روسای دانشگاه هابخشنامه19496 در خصوص اعلام شماره حساب بیمهبخشنامه و قرارداد بیمه رفاه دانشسال 1393بخشنامه های فارغ التحصیلان بدهکار به صندوقبخشنامه 17165 درخصوص انجام امور فارغ التحصیلان در سامانه سجاد براساس شیوه جدیدبخشنامه 18692 ارسال بخشنامه قائم مقام محترم وزیر کشور در راستای تسریع در وصول درآمدهابخشنامه 18221 درخصوص تکمیل طرح واگذاری صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان به دانشگاههابخشنامه 18698 در خصوص واگذاری صدور دفترچه اقساط و تسویه حساب به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیبخشنامه 17164پیرو بخشنامه 16776 درخصوص تکمیل و ارسال اطلاعات دانشجویان دارای نقص پرونده با کمک امور انفورماتیک صندوق تا پایان وقت اداری 931206بخشنامه 8219 در خصوص درخواست ارسال اسامی افراد فارغ التحصیل شاغل بهره مند از مزایای صندوق که فاقد تسویه حساب جهت تعیین تکلیف بدهیبخشنامه 16776 در خصوص وصول مطالبات و پیگیری بدهکارانبخشنامه های تغذیهبخشنامه 5939 درخصوص ساماندهی حوزه تغذیه دانشجویی و استفاده از نظرات کارشناسی آن معاونتبخشنامه 17886 درخصوص تدوین قراردادهای تیپ و ارسال فایل word قرارداد و ضمائم، تکمیل فرم قیمت و آنالیز غذا سال تحصیلی94-93بخشنامه 12077 در خصوص قیمت اعلام شده کالاهای اساسی از سوی کارگروه تنظیم بازاربخشنامه 17158درخصوص برگزاری جلسات تغذیه دانشجویی ومعرفی افراد خبره جهت شرکت دراین جلساتبخشنامه 15743 در خصوص اعلام قیمت انواع گوشت قرمز و گوشت مرغ با ارائه شرایط خاصبخشنامه 11044 درخصوص برآورد نیاز ماهانه به اقلام اساسی گوشت قرمز و مرغ و روغن و برنج و شکر براساس مصوبه 89019 هیات وزیران و ارسال به صندوقبخشنامه 6884 اعلام قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی 93-94بخشنامه های وام و تسهیلاتبخشنامه 2230 درخصوص فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن نخبگان به دانشجویان شاغل در دانشگاهها وموسسات غیر دولتیبخشنامه 17131 درخصوص مدارک متقاضیان وام ویژه دکتریبخشنامه16440درخصوص دستورالعمل وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری به همراه فر تقاضای وامبخشنامه 15239 در خصوص ثبت صحیح اطلاعات دانشجویان دکتری تا تاریخ 931027بخشنامه14276 تقویم تسهیلات رفاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94بخشنامه 13717 ارسال فهرست وامها تا پایان وقت اداری 931015بخشنامه 13638 ارسال لیست دانشجویان واجد شرایط جهت پرداخت وام ویژه دکتری تا تاریخ 931020بخشنامه 9830 دانشجویان نابینا و کم بینابخشنامه 9467 ارسال پاسخ بخشنامه 5538 حاکثر تا تاریخ 930820 از طریق نمابربخشنامه 9378 درخواست اعلام آمار دانشجویان شاغل به تحصیل با فرمت مورد نظر موسسه پژوهشبخشنامه 8926 درخواست معرفی کاربر جهت بروز رسانی کاربرانبخشنامه 7402 اعلام اعتبار وام تحصیلی-شهریه ودیعه مسکن در سامانه صندوقبخشنامه 4649درخصوص اعلام آمار دانشجویان نابینا وکم بینای مشغول به تحصیل وتجهیزات مورد نیاز فردی وگروهیبخشنامه 4942 ارسال کلیه تغییرات اطلاعات کاربران(اعم ازکاربر فعال،انتقالی،جدید،تغییرکد شهر کاربرو ...) در اسرع وقتبخشنامه 5538 درخواست ارسال اطلاعات دانشجویان محروم طبق فرم پیوست جهت توزیع عادلانه اعتباراتبخشنامه 19139 در خصوص تمدید مهلت تقاضای وامبخشنامه 6982 در خصوص تخصیص تسهیلات رفاهیبخشنامه 10724 درخصوص نمونه فرم نامه های پوششی بخشنامه های بیمهبخشنامه 5341 فرم نظر سنجی بیمه دانش(تکمیلی درمان و حادثه)بخشنامه 7103 درخصوص بیمه سلامتبخشنامه 8550-تفاهم نامه و قرارداد بیمه سلامت دانشجویان غیرایرانیبخشنامه 5537 درخصوص طرح سیستم یکپارچه سازی بیمه دانشگاههاویژه کارکنان ودرخواست ارسال اطلاعات طبق فرم پیوستبخشنامه 6966 در خصوص بیمه دانشجوییبخشنامه های خوابگاهبخشنامه 1612 در خصوص برنامه پیشنهادی هفته خوابگاههای دانشجویی با شعار خوابگاه سازی ارزش اسلامی-نیاز ملیبخشنامه 11672 در خصوص ساماندهی و نظارت بر عملکرد خوابگاه های غیردولتیبخشنامه 4436 پیرو بخشنامه شماره 10354/1/130 مورخ 16/6/92 در خصوص به روز رسانی آمار دانشجویان خوابگاهی جهت برآورد هزینه تعمیر و نگهداری خوابگاه هابخشنامه 2191 درخصوص برگزاری هفته خوابگاه دانشجویی وارسال لیست برنامه های در نظر گرفته شده تاتاریخ 930217بخشنامه 16774 در خصوص اجاره بهای خوابگاه دانشجویانپوستر هفته خوابگاههای دانشجوییبخشنامه 960 درخواست اطلاعات خیرین خوابگاه ساز جهت تجلیل با توجه به برگزاری هفته خوابگاه دانشجویی از تاریخ 20تا 26 اردیبهشتبخشنامه 6885 جدول مبنای محاسبه نقدی وغیرنقدی اجاره بهای خوابگاه دانشجویی مجردی ومتاهلی ملکی در سال تحصیلی94-93بخشنامه 4957 جدول محاسبه(علی الحساب) نقدی و غیر نقدی جاره بهای خوابگاههای دانشجویی مجردی و متاهلی ملکیسال 1392درآمد و سرمایه گذاریبخشنامه 11715 بخشنامه 11715 ارسال نامه 30137 معاونت محترم توانبخشی سازمان بهزیستی کل کشور جهت بهره برداریبخشنامه 9808 درخصوص مساعدت با دانش آموختگانی که بیش از 9ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنها گذشته وتعیین تکلیف بدهی ننموده اندبیمهبخشنامه 26942 الحاقیه تفاهم نامه وقرارداد بیمه سلامت دانشجویان جهت اجرا در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92بخشنامه 23537 در خصوص بیمه سلامت دانشجویانبخشنامه 16310 درخصوص تفاهم نامه ونمونه قرارداد بیمه سلامت دانشجویانبخشنامه13292 پیروبخشنامه 12418 درخصوص بیمه دانشجویان شاغل به تحصیل درمراکز آموزش عالی وعقد قرارداد با شرکتهای آرمان ودیبخشنامه 12418 بخشنامه تفاهم نامه بیمهبخشنامه 7763 پیرو بخشنامه7380 درخصوص اهمیت بیمه سلامت دانشجویان شاغل به تحصیلتغذیهبخشنامه 154356 در خصوص در خواست ارسال فایل اطلاعات دانشجویان متاهل به آدرس الکترونیکی صندوق جهت تخصیص سبد کالائی اهدائی دولتبخشنامه 10429 قیمت ژتون غذای دانشجویی به پیشنهاد معاونین دانشجویی دانشگاهها و با تصویب هیات امناوام و تسهیلاتبخشنامه 7380 درخصوص بهره مندی از تسهیلات صندوق منوط به اجرای کامل سیاستهای صندوقبخشنامه 23800 اعطای تسهیلات دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92بخشنامه 23665 در خصوص ارسال لیست وام ها تا پایان وقت اداری روز921220 با تایید معاونت دانشجوییبخشنامه 22165 پیرو بخشنامه 16186 تمدید تاریخ مسدودی ثبت اطلاعات فیشها به صورت دستی تا تاریخ921115بخشنامه 16186 درخصوص مسدود نمودن دسترسی ثبت دستی فیش های بانک ملی در لیست پرداخت پرونده دانشجویانبخشنامه 14036 درخصوص وام ودیعه مسکن نخبگان و شرایط آنبخشنامه 13288 درخصوص بهره مندی دانشجویان برگزیده علمی از تسهیلات رفاهی دانشجویان روزانه مانند خوابگاه ووامهای دانشجوییبخشنامه 11427 ارسال آمار ثبتی دانشجویان مطابق فرمت موسسه پژوهش وبرنامه ریزی تا تاریخ 920720 جهت بهره مندی از تسهیلات صندوقبخشنامه 9918 درخصوص امکان ایجاد لیست در سامانه صندوق از تاریخ 920612بخشنامه 29063 در خصوص مهلت ثبت اطلاعات وام در دهه سوم فروردین 93خوابگاهبخشنامه 23735 در خصوص ساماندهی اطلاعات خوابگاهی به منظور تسهیل در امرپرداخت اجاره بهای نقدی خوابگاهها توسط دانشجویانبخشنامه20622 تفاهم نامه سه جانبه تسهیلات خرید و احداث و تکمیل خوابگاههای دانشجوییبخشنامه 11162 درخصوص تعلل یا عدم واریز اجاره بهای خوابگاه که باعث عدم تحقق درآمدهای صندوق واختلال در ارائه تسهیلات می شودبخشنامه 10354 ارسال فرم اطلاعات خوابگاه جهت تکمیل آمار دانشجویان خوابگاهیبخشنامه 9829 ارسال لیست وامها تا تاریخ 920801 با تایید معاونت دانشجوییبخشنامه9805 شیوه نامه و چارت دستورالعمل اجرایی صدور مجوز احداث خوابگاه غیردولتیبخشنامه8673 در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی از طریق سازمان سنجش جهت اطلاع دانشجویان ودرنظر گرفتن شرایط وانتخاب دانشگاه محل تحصیلبخشنامه 8668 درخصوص حل اسکان دانشجویان در دانشگاهها براساس موارد ذکر شده برای سال تحصیلی جدیدبخشنامه 2626 هفته خوابگاههای دانشجوییبخشنامه های سالهای گذشتهبخشنامه های تغذیهبخشنامه22940 درج میزان کالای تحویل شده از شرکت بازرگانی و ارسال به صندوق9778/3/130 - 4/4/85 اعلام نظر در خصوص تشکیل کمیته تخصصی تغذیه6266/3/130- 30/2/85 درخواست اطلاعات تغذیه دانشجویان5438/3/130 - 20/2/85 سهمیه یارانه گوشت ، برنج و روغن دانشجویی در سال 853492/130 - 9/2/85 مرحله سوم سهمیه گوشت سال 8415698/4/130-28/5/1386 تاریخ برگزاری همایش روسای ادارات تغذیه دانشگاه های سراسر کشور(دوشنبه مورخ5/6/138614763/1/130-13/5/1386 درخواست اعلام وصول یارانه های نقدی و غیر نقدی سالهای 86-8414585/1/130-13/5/1386 ایجاد وحدت رویه و تلاش در ارایه برنامه غذایی هماهنگ در کلیه مراکز آموزش عالی سراسر کشور13061/1/130-1/5/1386 در خصوص ارسال گزارش تجارب موفق دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در حوزه خدمات دانشجویی28/02/1387-8183/1/130 بخشنامه ی صندوق رفاه درخصوص اعلام اقلام مصرفی توسط دانشگاهها جهت تهیه ی ارزانتر اقلام مذکور26/11/1387-36743/1/130 بخشنامه 36743 درخصوص تغییر فرمهای شماره 1و2 درخواست رایانه ی همراه24/12/1387-39388/1/130 بخشنامه 39388 در خصوص موضوعات پیشنهادی معاونت دانشجویی درحوزه های فرهنگی وخدمات دانشجویی جهت طرح در گردهمایی معاونان دانشجویی ت20/2/1388-3984/1/130 بخشنامه در خصوص اجرای طرح مطالعات تغذیه در دانشگاهها22/2/1388-4203/1/130 ارسال صورت اقلام مصرفی براساس نوع نیاز سالانه تا پایان خرداد ماه باتوجه به مصوبه هیات وزیران وتاکید بر نقدی شدن کالاهای اساسی09/03/1388-5710/1/130 بخشنامه در خصوص اصلاح سهمیه آرد دانشگاههای کشور وارسال اطلاعات تا پایان وقت اداری 11/03/8827/05/1388-12245/1/130 تصمیمات اتخاذ شده در خصوص توزیع یارانه02/08/1390-14331/1/130 اولویت های مراکز آموزش عالی در توزیع یارانه ها و تکمیل فرم نظرسنجی نحوه توزیع یارانه تا تاریخ 90081511/08/1390-15204/2/130 اعلام وصول کلیه وجوه یارانه مواد غذایی و تعمیر و تجهیز خوابگاه پس از تایید معاونت14/08/1390-15318/1/130 برطرف کردن موانع موجود و اجرایی نمودن مفاد بخشنامه هدفمند کردن غذای دانشجویی تا پایان آبان ماه14/08/1390-15321/1/130 فرایند اجرایی وام تغذیه دانشجویی13/09/1390-18029/1/130 بخشنامه 18029 درخواست گزارش جامع از روند اجرایی بخشنامه 11113-95105-4 و12159هدفمندکردن غذای دانشجویی جهت شناسایی نقاط قوت وضعف19/09/1390-18125/1/130 تایید صورتحساب مراحل اول تا چهارم شرکت پشتیبانی اموردام جهت تعیین تکلیف و تسویه با شرکت بابت گوشت و مرغ تحویلی درسال 8819/09/1390-18234/1/130 ارسال مستندات درخواستی میزان سهمیه برنج و روغن قند و شکر مرحله اول تا سوم سال 88 تحویل شده از شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت تعی17/10/1390-20812/1/130 درخواست ارسال قرارداد همکاری با پیمکاران درزمینه تهیه اقلام طبخ وتوزیع غذا براساس الگوی سه گانه ارائه شد18/10/1390-20869/1/130 در خصوص پیگیری سهمیه گوشت باقیمانده تحویل نشده از شرکت اسکادبخشنامه22937 ارسال مجدد فرم مربوط به میزان کالاهای تحویل شده از شرکت بازرگانی دولتی ایران به دانشگاهبخشنامه 8154 قیمت ژتون غذای دانشجوییبخشنامه 2073 بخشنامه در خصوص تکمیل اسناد مربوطه (در مورد گوشت تحویل شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام کشور)درآمد 15128/4/130-17/5/1386 تکمیل وارسال فرم تجهیزات وامکانات سخت افزار و شبکه ادارات رفاه کلیه مراکز آموزش عالی سراسر کشور09/07/1387- 23042/1/130 پیرو بخشنامه ی 8183 (فوری)24/09/1387-31524/1/130 بخشنامه 31524 در خصوص واریز اوراق دفترچه اقساط دانشجویان به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق رفاه6/2/1388-2275/1/130 بخشنامه 2275 پیرو بخشنامه 39818 درخصوص اعلام اسامی افراد موثر6/2/1388-2275/1/130 بخشنامه 2275 پیرو بخشنامه 39818 درخصوص اعلام اسامی افراد موثر01/04/1388-7969/1/130 ارسال اطلاعات دانشجویان جانباز ومعلول در قالب فایل اکسل تا تاریخ 880430 (دریافت فرم اکسل جهت ورود اطلاعات)18/11/1390-22312/1/130 پیرو بخشنامه 12729 اعلام آمار دانشجویان شاغل به تحصیل به موسسه پژوهش تا پایان وقت اداری بخشنامه 9576 خودداری از واریز وجه به حساب شرکت نوین ارتباط سام با توجه به عدم انجام تعهدات از سوی این شرکتوام و تسهیلات11472/3/130 - 85/04/21 تشکیل کمیته تخصصی وام (تاریخ و محل برگزاری جلسات)6261/3/130 - 30/2/85 یکسان سازی تعرفه های خدمات دانشجویی5861/3/130 - 24/2/85 مهلت ثبت وام شهریه دانشجویان نوبت دوم5691/1/130-23/2/85 اعلام آخرین اطلاعات و آدرس های صندوق رفاه دانشجویان3982/130- 6/2/85 پیرو بخشنامه 3340/130 مورخ 30/1/85 ( ارسال اطلاعات دفترچه های اقساط راکد دانش آموختگان )3632/130 - 2/2/85 بهره برداری از فاز 2 سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان3340/130 - 30/1/85 ارسال اطلاعات دفترچه های اقساط بدهی راکد دانش آموختگان و فرم مربوط44613/1/130-29/11/1386 بانک اطلاعاتی امکانات و شرایط دانشگاهها19187/1/130-27/6/1386 توزیع کلیه بروشورهای هفتگانه صندوق رفاه دانشجویان در کلیه مراکز آموزش عالی سراسر کشور19/6/1386-18348/1/130 عدم مراجعه دانش آموختگان به صندوق رفاه دانشجویان جهت دریافت تسویه حساب15126/1/130-17/5/1386 بخشنامه مربوط به وام دانشگاه آزاد اسلامی15125/1/130-17/5/1386 دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه استفاده از وام های صندوق رفاه دانشجویان14336/1/130-1/5/1386 دستور العمل پرداخت و بازپرداخت وام کمک آموزشی به دانشجویان نابینا و کم بینا به پیوست فرم12052/3/130-26/4/1386 دستور العمل تهیه اسکنر به منظور الصاق تصویر اسناد11560/3/130-23/4/1386 نکات مربوط به رعایت اصول نامه های پوششی ارسالی از کلیه مراکز آموزش عالی9699/2/130-9/4/1386 مصوبه مورخ13/12/1385هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان وام حج عمره دانشجویی به پیوست فرم تقاضانامه و دستور العمل اجرایی7127/3/130-19/3/1386 7130/3/130-19/3/ 1386 تمدید پرداخت وام شهریه تا تاریخ 15/4/8614/02/1387-5182/1/130 بازگشت وجوه شهریه15/02/1387-5445/1/130 ضمانت بازپرداخت تسهیلات رفاهی13/03/1387-11078/1/130 بخشنامه ی صندوق درخصوص طرح یکسان سازی صدور دفترچه اقساط وتسویه حساب01/05/1387- 16963/1/130 عملیاتی کردن طرح یکسان سازی صدور دفترچه اقساط وتسویه حساب01/05/1387- 16957/1/130 اعتبار تخصیص یافته برای وامهای ویژه در سال 8721/07/1387- 24093/1/130 بخشنامه ی 24093 صندوق رفاه درخصوص فرم جدید سند تعهد محضری در سال تحصیلی 88-8729/07/1387-24994/1/130 بخشنامه 24994 درخصوص اصلاح آمار دانشجویی با موسسه پژوهش وبرنامه ریری درصورت مغایرت در یارانه های دریافتی05/09/1387-29456/1/130 بخشنامه ارسال آمار دانشجویان ثبت نام شده شهریه پرداز به صورت فایل اکسل به منظور تعیین سقف اعتبار وام شهریه تا تاریخ 15/09/8712/09/1387-30186/1/130 بخشنامه 30186 در خصوص دریافت آدرس پست الکترونیک دانشگاهها و معرفی صفحه ارتباط با ما15/10/1387-35108/1/130 بخشنامه 35108 در خصوص طرح لیزینگ لوازم کمک آموزشی ، مراکز استانی پیام نور05/11/1387-35018/1/130 بخشنامه 35018 درخصوص اسامی شرکتهایی که شرایط صندوق را پذیرفته وآماده تحویل خدمات می باشند21/11/1387-36420/1/130 بخشنامه 36420 درخصوص محدویت اعتبار وشرایط پرداخت وام درنیمسال دوم تحصیلی24/12/1387-39389/1/130 بخشنامه 39389 درخصوص اعلام آخرین اطلاعات حاوی کد ملی صحیح وبدون تکرار به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تا پایان فروردین 15/1/1388-158/1/130 بخشنامه 158 درخصوص وام شهریه دانشجویان شاهد وایثارگر وجلوگیری از ارائه خدمات موازی وتکراری به آنان30/1/1388-1579/1/130 بخشنامه 1579 در خصوص ارسال یک نسخه برنامه پیشنهادی در برگزاری مراسم هفته خوابگاه های دانشجویی22/2/1388-4253/1/130 درخصوص ارزیابی وبرآورد نیاز دانشگاهها به لامپ کم مصرف وشیرهای آب الکترونیکی با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف23/03/1388-6792/1/130 بخشنامه 6792- درخصوص تخصیص اعتبار وام شهریه تا تاریخ 88033023/03/1388-6791/1/130 بخشنامه 6791-پیرو بخشنامه 1696 درخصوص عملیاتی کردن طرح یکسان سازی صدور دفترچه اقساط وتسویه حساب از طریق فاز دو23/03/1388-6791/1/130 بخشنامه 6791-پیرو بخشنامه 1696 درخصوص عملیاتی کردن طرح یکسان سازی صدور دفترچه اقساط وتسویه حساب از طریق فاز دو30/03/1388-7651/1/130 بخشنامه 7651 درخصوص دقت در ثبت فیشهای پرداختی دانشجویان درسیستم فاز دو به منظور جلوگیری از اشتباه گزارشگیری06/04/1388-8581/1/130 پیرو بخشنامه 29456-درخواست آمار دانشجویان شهریه پرداز ومیزان شهریه دریافتی به تفکیک مقاطع ونیمسال تحصیلی تاتاریخ 880430 (دریافت 10/04/1388-8980/1/130 بخشنامه 8980-پیرو بخشنامه 5493 برنامه چهل وپنجمین گردهمایی معاونان دانشجویی22/04/1388-9638/1/130 ارسال آمار ثبتی حاوی کد ملی صحیح دانشجویان به موسسه پژوهش وبرنامه ریزی تا تاریخ 88052020/05/1388-11813/1/130 معرفی واجدان شرایط جهت دریافت تسهیلات از صندوق مهرامام رضا(ع) طبق تفاهم نامه مابین صندوق رفاه و صندوق مهر امام رضا(ع)10/06/1388-12939/1/130 بخشنامه درخصو ص ایاب وذهاب دانشجویی از طریق اتحادیه اتوبوسرانی04/07/1390-12729/1/130 اعلام آمار ثبتی دانشجویان شاغل به تحصیلی مطابق با فرمت مورد نظر موسسه پژوهش و برنامه ریزی تا پایان وقت اداری روز 900720 به موسس01/07/1388-14272/1/130 بخشنامه در خصوص دریافت نقدی یارانه های اقلام غذایی برای دانشگاه های متمایل19/07/1390-13498/1/130 جدول زمانبندی توزیع و هزینه کرد اعتبارات وام و یارانه24/07/1390-13674/1/130 ارسال اسامی افراد شاغل بهره مند از مزایای صندوق که فاقد تسویه حساب می باشند جهت تعیین تکلیف بدهی13/09/1390-18030/1/130 بخشنامه 18030 درخصوص راه اندازی سیستم VOIP در صندوق جهت سهولت برقراری ارتباط با صندوق و معرفی آقای ارمغان جهت راه اندازی سیستم02/09/1390-16707/1/130 ضمانت بازپرداخت تسهیلات رفاهی دانشجویان - پذیرفتن ضمانت کلیه بازنشستگان به علت عدم کسراز حقوق آنان تا اطلاع ثانوی ملغی می باشد11/10/1390-20293/1/130 پیرو بخشنامه 12729 در خصوص ارسال آمار دانشجویان شاغل به تحصیل به موسسه پژوهش که مسئولیت عدم تخصیص اعتبار برعهده مرکز خواهد بود28/10/1390-21369/1/130 درخصوص فرم تعهد نامه ضمانت تسهیلات رفاهی دانشجویان جهت بهره برداری28/10/1390-21344/1/130 درخصوص ضمانت بازپرداخت تسهیلات رفاهی دانشجویان05/11/1390-21532/1/130 دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام تغذیه دانشجویی و فرم مخصوص ثبت نام متقاضی وام تغذیه20/10/1390-21010/1/130 تسهیلات رفاهی دانشجویان وتغییرات اعمال شده درفرم تعهد نامه12/11/1390-22058/1/130 اعلام تعداد دانشجویان واجد شرایط دریافت وام زیارت که با تایید ستاد حج دانشگاه ومعاون دانشجویی و فرهنگیبخشنامه 24871 درخصوص ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویانبخشنامه 18601 در خصوص تقویم تسهیلات رفاهی نیمسال دوم و اجرا در بازه زمانی تعیین شده با توجه به تخصیص زود هنگام تسهیلاتبخشنامه 19160 تخصیص اعتبار وام شهریه نیمسال دوم 92-91 جهت بهره برداری کلیه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیلبخشنامه 19711 درخواست تسریع در اعلام آمار دانشجویان به موسسه پژوهشبخشنامه 11058 درخواست ارسال اطلاعات طبق فرم پیوست خواسته شده جهت تعامل بیشتر فی مابین صندوق با دانشگاههابخشنامه 8797 ارائه آمار ثبتی دانشجویان شاغل به تحصیل سال تحصیلی 92-91بخشنامه 15369 پیرو بخشنامه 24871 درخصوص ضمانت بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندو ق رفاهبخشنامه 8908 مبالغ انواع وام دانشجویی بر اساس آخرین مصوبات هیات امنای محترم صندوق رفاه دانشجویانبخشنامه 8820 تقویم تسهیلات رفاهی سال 92-91بخشنامه 8477 تخصیص اعتبار وام شهریه و امکان ایجاد لیست متقاضیان وام شهریه در سامانه فاز2بخشنامه 3526 دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن متاهلی نخبگانبیمه20332/3/130-7/7/1386 طرح جدید بیمه حوادث گروهی19172/1/130-27/6/1386 نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال 1386مصوب هیات محترم وزیران(ویژه کلیه دانشجویان پرداخت کننده شهریه)18630/1/130-21/6/1386 نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال 1386مصوب هیات محترم وزیران(به پیوست قراردادها به تفکیک)9718/1/130-9/4/1386 ارسال یک نسخه از توافقنامه منعقد شده با شرکت بیمه طرف قرارداد به صندوق رفاه دانشجویان و تکمیل فرم پیوست22/03/1387-11810/1/130 قرارداد و تفاهم نامه ی استفاده از بِیمه ی خدمات درمانی ویژه ی دانشجویان روزانه و پرداخت کننده ی شهریه سال 138723/04/1388-9849/1/130 طرح ملی بیمه ایرانیان وهماهنگی جهت صدور دفترچه03/08/1390-14641/1/130 توافقنامه پوشش بیمه حوادث تحصیلی دانشجویان منعقده با شرکتهای بیمه دانا و کارآفرینبخشنامه 15574 درخصوص عقد قرارداد با بیمه دیبخشنامه 17906 در خصوص انعقاد تفاهم نامه بیمه درمانی دانشجویان فی مابین سازمان بیمه سلامت و صندوق رفاه جهت بهره برداری دانشجویان روزانه و نوبت دومبخشنامه 20252 در خصوص تعیین تکلیف قرارداد بیمه دانش به یکی از طرق اشاره شده در بخشنامهبخشنامه 15574 عقد قرارداد با بیمه دیبخشنامه 15569 پیرو بخشنامه 9573 در خصوص استفاده از خدمات بیمه پارسیان در قالب قرارداد بیمه دانش علاوه بر شرکتهای معرفی شدهبخشنامه 9810 اعلام آمار کلیه دانشجویانی که در سال جاری تحت پوشش بیمه درمان و حوادث قرارگرفته اند تا تاریخ 910820بخشنامه 9573 پیرو بخشنامه 8306 درخصوص عقد قرارداد بیمه دانش دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی سال 92-91بخشنامه 8306 در خصوص تفاهم نامه بیمه تکمیلی دانشبخشنامه 7994 اطلاع رسانی به دانشجویان جهت مراجعه به پورتال دانشجویی به منظور ثبت بیمه تکمیلیبخشنامه 5426 پیش ثبت نام بیمه تکمیلی از طریق پورتال دانشجوییبخشنامه های خوابگاه14081/3/130-24/05/85 یازدهمین همایش رؤسای ادارات رفاه دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی و پیوست (تاریخ و محل برگزاری جلسات)11649/4/130 -85/04/24 تشکیل کمیته تخصصی خوابگاه (تاریخ و محل برگزاری جلسات)4842/130- 14/2/85 پیرو بخشنامه 3626/130 مورخ 3/2/85 و پیوست ( اجرای طرح آموزش امداد در هفته خوابگاهها3626/130- 3/2/85 اجرای طرح آموزش امداد در هفته خوابگاهها45764/1/130-06/12/1386 در خصوص اجاره بهای خوابگاهها25984/4/130-9/8/1386 ساماندهی خوابگاه های دانشجویی و برنامه ریزی در این زمینه16101/4/130-29/5/1386 تغییر تاریخ برگزاری همایش روسای ادارات رفاه(از یکشنبه مورخ 4/6/1386به شنبه مورخ10/6/1386)15699/4/130-28/5/1386 تاریخ برگزاری همایش روسای ادارات رفاه دانشگاه های سراسر کشور(یکشنبه مورخ 4/6/1386)12268/4/130-27/4/1386 متن مصاحبه ریاست صندوق با خبرگزاری ایسنا(در خصوص اجاره بهای خوابگاه)12495/3/130-28/4/1386 دستور العمل مربوط به وام اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی7612/4/130-22/3/1386 آخرین تغییرات به عمل آمده در مقررات وصول اجاره بها خوابگاه ها و بدهی دانشجویان20/01/1387-488/1/130 مناسب سازی محیط سکونت جانبازان31/01/1387-2030/1/130 بخشنامه آمار خوابگاهها03/02/1387-3289/1/130 هفته خوابگاههای دانشجویی و برنامه ها08/02/1387-4140/1/130 هفته خوابگاهها08/04/1387-13841/1/130 اطلاعیه تشکیل بانک اطلاعات خوابگاههای غیر دولتی06/06/1387- 20199/1/130 بخشنامه ی صندوق رفاه در خصوص افزایش مبالغ وام مسکن دانشجویی و جدول محاسبه ی نقدی و غیر نقدی اجاره بهاء خوابگاهها28/05/1387- 19087/1/130 بخشنامه ی فرم های پنجگانه مربوط به تجهیزات و تعمیرات خوابگاهها30/11/1387-36969/1/130 بخشنامه 36969 در خصوص ارسال اطلاعات خیرین خوابگاه ساز25/1/1388-1209/1/130 بخشنامه 1209 درخصوص ارسال اطلاعات خیرین خوابگاه ساز تا تاریخ 88013125/1/1388-1239/1/130 بخشنامه1239 درخصوص معافیت دانشجویان عضو شورای صنفی مرکزی دانشگاهها از پرداخت هزینه خوابگاه و ارسال اسناد ومدارک دراین خصوص30/1/1388-1579/1/130 بخشنامه 1579 در خصوص ارسال یک نسخه برنامه پیشنهادی در برگزاری مراسم هفته خوابگاه های دانشجویی30/1/1388-1578/1/130 بخشنامه 1578 در خصوص هفته خوابگاه های دانشجویی7/2/1388-2481/1/130 بخشنامه 2481-پیرو بخشنامه 39388 درخصوص گردهمایی معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی در تیرماه28/2/1388-4636/1/130 گردهمایی معاونان دانشجویی درروزهای 13 تا 15 تیرماه که دردانشگاه بوعلی سینا همدان برگزارمی گردد20/03/1388-6680/1/130 بخشنامه6680 در خصوص جمع آوری اطلاعات خوابگاههای نوسازی که تا کنون به بهره برداری نرسیده اند14/05/1388-11451/1/130 بخشنامه درخصوص نرم افزار جدید خوابگاه09/07/1390-12904/1/130 بخشنامه 12904 پیرو بخشنامه 11013 ارسال فرم درخواست مسئولین خوابگاههای غیردولتی برای بهره مندی از تعرفه آموزشی گاز مصرفی16/07/1390-13313/1/130 ابلاغ دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره خوابگاه دانشجویی غیردولتی دانشگاهها16/07/1390-13324/1/130 دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات خرید و احداث و تکمیل خوابگاههای دانشجویی09/08/1390-15003/1/130 بخشنامه 15003 پیرو بخشنامه 8672 در خصوص تامین مسکن متاهلی و اطلاع رسانی نحوه اجرایی شدن موضوع در صورت دریافت جزئیات جدید (پرداخ17/10/1390-20819/1/130 درخصوص اصلاح وتکمیل آمار ساکنین خوابگاه وارسال به صندوق تا پایان وقت اداری روز 90102025/10/1390-21161/1/130 ارسال فرم به منظور اجرای طرح کنترل و نظارت برنحوه ارائه خدمات رفاهی در مراکز آموزش عالیپیرو نامه شماره 23398 در راستای اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل44 قانون برنامه پنجم توسعه وارسال شیوه نامه اجرایی صدور پروانه تاسیس 19/11/1390-22398/1/130بخشنامه 1499 ارسال گزارش هفته ی خوابگاه دانشجویی از سوی دانشگاه - گزارش عملکرد.بخشنامه 19185 ارسال مدارک برابر دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره خوابگاههای دانشجویی غیردولتی جهت تشکیل پرونده به شرکت تعاونی خوابگاه داران غیردولتی جهبخشنامه 21220 در خصوص وضعیت خوابگاههای استیجاری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیبخشنامه 9893 درخصوص عدم واریز بموقع اجاره بهای خوابگاه به مثابه عدم تحقق درآمدهای صندوق و اختلال در ارائه تسهیلات به دانشگاهابخشنامه 9205 ثبت اطلاعات خوابگاه اعم از مجردی و متاهلی در سامانه جدیدبخشنامه 6649 در خصوص ساماندهی خوابگاههای غیردولتیبخشنامه 6015 در خصوص تکمیل و ارسال اطلاعات کلیه خوابگاههای غیردولتیبخشنامه 1789 راه اندازی کارگروه ساماندهی خوابگاههای دانشجوییبخشنامه 1807 هفته خوابگاههای دانشجوییماهنامه ها و فرم هااطلاعیه و فراخوانراهنمای تسهیلات فایل آموزشی "رتبه بندی خوابگاه ها" آموزش سطح بندی خوابگاه های دانشجویی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور2 فایل آموزشی "رتبه بندی خوابگاه ها" آموزش سطح بندی خوابگاه های دانشجویی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور،بروشور آشنایی با ضوابط و مقررات پرداخت تسهیلات دانشجوییآشنایی با ضوابط و مقررات بازپرداخت تسهیلاتراهنمای بازپرداخت تسهیلات رفاهی(مربوط به اداره رفاه دانشگاهها)رفع مشکل اینترنت اکسپلوررراهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهیراهنمای دانش آموختگان جهت بازپرداخت تسهیلاتراهنمای استفاده ازسیستم سامانه جدید خوابگاهیراهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجوییمعرفی واحدهای صندوقمعاونت پشتیبانی و منابع انسانیمعاونت تسهیلات دانشجویی و راهبری خوابگاهمعاونت درآمد و سرمایه گذاریمرکز دانلوداطلاعات تماس حوزه ریاست معاونت پشتیبانی و منابع انسانیمعاونت امور دانشجویانمعاونت برنامه ریزی و امور سرمایه گذارینقشه سایتپرسش و پاسخ خانه مرکز دانلود راهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی راهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی(سامانه سجاد) راهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی(سامانه سجاد) ... دانلود فایل راهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی(سامانه فاز2) راهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی(سامانه فاز2) ... دانلود فایل تا ] تعداد آیتم در صفحه : فراخوان ساخت خوابگاه دانشجویی جدید توسط بخش غیر دولتی بازدید مشاور رییس صندوق رفاه از خوابگاه های دانشجویی مناطق زلزله زده 800 نفر به ظرفیت خوابگاه های ملکی دانشگاه های صنعتی و قم اضافه می شود/ رییس دانشگاه قم: در دو سال اخیر شاهد جهش در حوزه خدمات رفاهی وزارت علوم هستیم وام عتبات دانشگاهیان ۱۵ روزه در اختیار زائرین قرار می گیرد اعلام اسامی خوابگاه های غیر دولتی دارای مجوز در سال تحصیلی 97-96 عملکرد مطلوب صندوق رفاه دانشجویان، منجر به حاکم شدن آرامش نسبی بر فضای دانشگاه ها شده است. وزیر علوم : همه تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان نسبت به گذشته افزایش یافته است بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان از دانشگاه صنعتی قم پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت هفته آموزش بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه صداوسیما ثبت نام وام‌های دانشجویی از اول تیرماه بمدت دو ماه آدرس جدید صندوق رفاه ثبت‌نام انواع وام‌های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید تا 20 شهریور تمدید شد وام 6 تا 8 میلیونی برای دانشجویان مناطق محروم/ سبد حمایتی مواد غذایی برای دانشجویان باردار تسهیلات جدید بیمه رفاه دانشجویان و دانشگاهیان پرداخت بیش از 160 میلیارد تومان تسهیلات به دانشجویان دکتری در سال جاری تصویب شیوه نامه حمایت از دانشجویان کارآفرین/ در سال 1400 یک صندوق هوشمند خواهیم داشت بهره برداری از سه طرح دانشگاه صنعتی خاتم الانبیای بهبهان تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران به صندوق رفاه تا 5 اسفند اقدامات ارزنده صورت گرفته در صندوق شایسته تقدیر است صفحه اصلی درباره ما گالری آرشیو اخبار تماس با ما  تمامی حقوق برای صندوق رفاه دانشجویان محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
>