تصویر ثابت

پریسا گل دوست متولد
پریسا گل دوست متولد
نمایش منو سایت ثبت نام فراموشی رمز خانه ثبت نام شاعران ورود شاعران عضو لیست شاعران نامی لیست شاعران کلاسیک شاعران پرمخاطب زندگی نامه ها براساس موضوع شعر براساس مناسبت شعر براساس قالب شعر اشعار برگزیده اعضا اشعار پرمخاطب بر اساس خوانش بر اساس امتیاز کارگاه نقد شعر آخرین اشعار ارسالی تمام موضوعات نقد آموزش (شعرنو) عاشقانه ها داستان کوتاه ادبی و هنری عمومی فرهنگی و اجتماعی مذهبی تاریخ علمی گالری عکس آموزش داستان کوتاه معرفی کتاب جستجو ارتباط باما شعر برای وبلاگ شما ارسال شعر به سایت کارت پستال تبلیغ در شعرنو  روزگارم بد نیست تکه نانی دارم خرده هوشی سر سوزن ذوقی مادری دارم بهتراز برگ درخت  دوستانی بهتر از آب روان  و خدایی که دراین نزدیکی است لای این شب بوها پای آن کاج بلند روی آگاهی آب روی قانون گیاه  من مسلمانم قبله ام یک گل سرخ جانمازم چشمه مهرم نور  دشت سجاده من  من وضو با تپش پنجره ها می گیرم  در نمازم جریان دارد ماه جریان دارد طیف سنگ از پشت نمازم پیداست  همه ذرات نمازم متبلور شده است  من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو  من نمازم را پی تکبیره الاحرام علف می خوانم پی قد قامت موج  کعبه ام بر لب آب  کعبه ام زیر اقاقی هاست  کعبه ام مثل نسیم باغ به باغ می رود شهر به شهر حجرالاسود من روشنی باغچه است  اهل کاشانم  پیشه ام نقاشی است  گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است  دل تنهایی تان تازه شود چه خیالی چه خیالی ... می دانم پرده ام بی جان است  خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است  اهل کاشانم نسبم شاید برسد به گیاهی در هند به سفالینه ای از خاک سیلک نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد  پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها پشت دو برف پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی  پدرم پشت زمانها مرده است  پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود  مادرم بی خبر از خواب پرید خواهرم زیبا شد  پدرم وقتی مرد پاسبان ها همه شاعر بودند مرد بقال از من پرسید :‌ چند من خربزه می خواهی ؟  من از او پرسیدم : دل خوش سیری چند ؟ پدرم نقاشی می کرد تار هم می ساخت تار هم میزد خط خوبی هم داشت باغ ما در طرف سایه دانایی بود باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آیینه بود  باغ ما شاید قوسی از دایره سبز سعادت بود میوه کال خدا را آن روز می جویدم در خواب  آب بی فلسفه می خوردم  توت بی دانش می چیدم  تا اناری ترکی بر می داشت دست فواره خواهش می شد تا چلویی می خواند سینه از ذوق شنیدن می سوخت گاه تنهایی صورتش را به پس پنجره می چسبانید  شوق می آمد دست در گردن حس می انداخت فکر بازی می کرد زندگی چیزی بود مثل یک بارش عید یک چنار پر سار زندگی در آن وقت صفی از نور و عروسک بود  یک بغل آزادی بود زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود طفل پاورچین پاورچین دور شد کم کم در کوچه سنجاقک ها  بار خود را بستم رفتم از شهر خیالات سبک بیرون دلم از غربت سنجاقک پر  من به مهمانی دنیا رفتم من به دشت اندوه من به باغ عرفان  من به ایوان چراغانی دانش رفتم رفتم از پله مذهب بالا  تا ته کوچه شک  تا هوای خنک استغنا تا شب خیس محبت رفتم  من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق  رفتم ‚ رفتم تا زن  تا چراغ لذت تا سکوت خواهش تا صدای پر تنهایی  چیزها دیدم در روی زمین  کودکی دیدم ماه را بو می کرد  قفسی بی در دیدم که در آن روشنی پرپر می زد  نردبانی که از آن عشق می رفت به بام ملکوت  من زنی را دیدم نور در هاون می کوبید ظهر در سفره آنان نان بود سبزی بود دوری شبنم بود کاسه داغ محبت بود  من گدایی دیدم در به در می رفت آواز چکاوک می خواست و سپوری که به یک پوسته خربزه می برد نماز بره ای را دیدم بادبادک می خورد من الاغی دیدم ینجه را می فهمید در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر شاعری دیدم هنگام خطاب به گل سوسن می گفت شما من کتابی دیدم واژه هایش همه از جنس بلور  کاغذی دیدم از جنس بهار  موزه ای دیدم دور از سبزه  مسجدی دور از آب سر بالین فقیهی نومید کوزه ای دیدم لبریز سوال قاطری دیدم بارش انشا اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال عارفی دیدم بارش تننا ها یا هو  من قطاری دیدم روشنایی می برد  من قطاری دیدم فقه می بردو چه سنگین می رفت من قطاری دیدم که سیاست می برد و چه خالی می رفت  من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد  و هواپیمایی که در آن اوج هزاران پایی  خاک از شیشه آن پیدا بود کاکل پوپک  خال های پر پروانه عکس غوکی در حوض و عبور مگس از کوچه تنهایی  خواهش روشن یک گنجشک وقتی از روی چناری به زمین می آید و بلوغ خورشید  و هم آغوشی زیبای عروسک با صبح پله هایی که به گلخانه شهوت می رفت پله های که به سردابه الکل می رفت پله هایی که به قانون فساد گل سرخ و به ادراک ریاضی حیات  پله هایی که به بام اشراق پله هایی که به سکوی تجلی می رفت  مادرم آن پایین استکان ها را در خاطره شط می شست  شهر پیدا بود  رویش هندسی سیمان ‚ آهن ‚ سنگ سقف بی کفتر صدها اتوبوس  گل فروشی گلهایش را می کرد حراج در میان دو درخت گل یاس شاعری تابی می بست  پسری سنگ به دیوار دبستان میزد  کودکی هسته زردآلو را روی سجاده بیرنگ پدر تف می کرد و بزی از خزر نقشه جغرافی آب می خورد بنددرختی پیدا بود : سینه بندی بی تاب چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب اسب در حسرت خوابیدن گاری چی  مردگاریچی در حسرت مرگ عشق پیدا بود موج پیدا بود برف پیدابود دوستی پیدا بود  کلمه پیدا بود  آب پیدا بود عکس اشیا در آب  سایه گاه خنک یاخته ها در تف خون  سمت مرطوب حیات  شرق اندوه نهاد بشری فصل ولگردی در کوچه زن بوی تنهایی در کوچه فصل  دست تابستان یک بادبزن پیدا بود سفره دانه به گل سفر پیچک این خانه به آن خانه سفر ماه به حوض فوران گل حسرت از خاک ریزش تاک جوان ازدیوار  بارش شبنم روی پل خواب پرش شادی از خندق مرگ  گذر حادثه از پشت کلام جنگ یک روزنه با خواهش نور  جنگ یک پله با پای بلند خورشید جنگ تنهایی بایک آواز جنگ زیبای گلابی ها با خالی یک زنبیل جنگ خونین انار و دندان  جنگ نازی ها با ساقه ناز جنگ طوطی و فصاحت با هم  جنگ پیشانی با سردی مهر حمله کاشی مسجد به سجود حمله باد به معراج حباب صابون حمله لشکر پروانه به برنامه دفع آفات  حمله دسته سنجاقک به صف کارگر لوله کشی حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی حمله واژه به فک شاعر فتح یک قرن به دست یک شعر فتح یک باغ به دست یک سار فتح یک کوچه به دست دو سلام فتح یک شهربه دست سه چهار اسب سوار چوبی  فتح یک عید به دست دو عروسک یک توپ  قتل یک جغجغه روی تشک بعد از ظهر قتل یک قصه سر کوچه خواب قتل یک غصه به دستور سرود قتل مهتاب به فرمان نئون قتل یک بید به دست دولت قتل یک شاعر افسرده به دست گل یخ همه ی روی زمین پیدا بود نظم در کوچه یونان می رفت  جغد در باغ معلق می خواند  باد در گردنه خیبر بافه ای از خس تاریخ به خاور می راند روی دریاچه آرام نگین قایقی گل می برد در بنارس سر هر کوچه چراغی ابدی روشن بود مردمان را دیدم  شهر ها را دیدم دشت ها را کوهها را دیدم  آب را دیدم خاک رادیدم  نور و ظلمت را دیدم  و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیدم  جانور را در نور ‚ جانور را در ظلمت دیدم و بشر را در نور و بشر را در ظلمت دیدم اهل کاشانم اما شهر من کاشان نیست شهر من گم شده است  من با تاب من با تب  خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام من دراین خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم من صدای نفس باغچه را می شنوم و صدای ظلمت را وقتی از برگی می ریزد و صدای سرفه روشنی از پشت درخت  عطسه آب از هر رخنه ی سنگ  چک چک چلچله از سقف بهار  و صدای صاف ‚ باز و بسته شدن پنجره تنهایی و صدای پاک ‚ پوست انداختن مبهم عشق  متراکم شدن ذوق پریدن در بال و ترک خوردن خودداری روح  من صدای قدم خواهش را می شونم  و صدای پای قانونی خون را در رگ ضربان سحر چاه کبوترها تپش قلب شب آدینه جریان گل میخک در فکر شیهه پاک حقیقت از دور  من صدای وزش ماده را می شنوم  و صدای کفش ایمان را در کوچه شوق  و صدای باران را روی پلک تر عشق روی موسیقی غمناک بلوغ روی اواز انارستان ها و صدای متلاشی شدن شیشه شادی در شب  پاره پاره شدن کاغذ زیبایی  پر و خالی شدن کاسه غربت از باد  من به آغاز زمین نزدیکم نبض گل ها را می گیرم  آشنا هستم با سرنوشت تر آب عادت سبز درخت روح من در جهت تازه اشیا جاری است روح من کم سال است  روح من گاهی از شوق سرفه اش می گیرد  روح من بیکاراست قطره های باران را ‚ درز آجرها را می شمارد  روح من گاهی مثل یک سنگ سر راه حقیقت دارد من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن  من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد به زمین رایگان می بخشد نارون شاخه خود را به کلاغ  هر کجا برگی هست شور من می شکفد بوته خشخاشی شست و شو داده مرا در سیلان بودن مثل بال حشره وزن سحر را میدانم  مثل یک گلدان می دهم گوش به موسیقی روییدن  مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم مثل یک میکده در مرز کسالت هستم  مثل یک ساختمان لب دریا نگرانم به کشش های بلند ابدی  تا بخواهی خورشید تا بخواهی پیوند تا بخواهی تکثیر من به سیبی خشنودم و به بوییدن یک بوته بابونه  من به یک آینه یک بستگی پاک قناعت دارم  من نمی خندم اگر بادکنک می ترکد و نمی خندم اگر فلسفه ای ماه را نصف می کند من صدای پر بلدرچین را می شناسم رنگ های شکم هوبره را اثر پای بز کوهی را خوب می دانم ریواس کجا می روید  سار کی می آید کبک کی می خواند باز کی می میرد ماه در خواب بیابان چیست  مرگ در ساقه خواهش  و تمشک لذت زیر دندان هم آغوشی زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق  زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یادمن و تو برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم حشره زندگی تجربه شب پره در تاریکی است  زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است  زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور آینه است  زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و یکسان نفسهاست هر کجا هستم باشم  آسمان مال من است  پنجره فکر هوا عشق زیمن مال من است  چه اهمیت دارد  گاه اگر می رویند قارچ های غربت ؟  من نمی دانم که چرا می گویند : اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست  و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست  گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید واژه ها را باید شست واژه باید خود باد ‚ واژه باید خود باران باشد چترها را باید بست  زیر باران باید رفت فکر را خاطره را زیر باران باید برد با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید برد عشق را زیر باران باید جست  زیر باران باید با زن خوابید زیر باران باید بازی کرد زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت  زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است رخت ها را بکنیم آب در یک قدمی است روشنی را بچشیم شب یک دهکده را وزن کنیم خواب یک آهو را  گرمی لانه لک لک را ادراک کنیم روی قانون چمن پا نگذاریم در موستان گره ذایقه را باز کنیم  و دهان را بگشاییم اگر ماه درآمد و نگوییم که شب چیز بدی است  و نگوییم که شب تاب ندارد خبر از بینش باغ  و بیاریم سبد  ببریم این همه سرخ این همه سبز صبح ها نان و پنیرک بخوریم  و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت و نخوانیم کتابی که در آن باد نمی آید  و کتابی که در آن پوست شبنم تر نیست  و کتابی که در آن یاخته ها بی بعدند و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون  و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت و اگر خنج نبود لطمه می خورد به قانون درخت و اگر مرگ نبود دست ما در پی چیزی می گشت  و بدانیم اگر نور نبود منطق زنده پرواز دگرگون می شد  و بدانیم که پیش از مرجان خلایی بود در اندیشه دریا ها و نپرسیم کجاییم  بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را و نپرسیم که فواره اقبال کجاست  و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است  و نپرسیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشته اند  پشت سرنیست فضایی زنده پشت سر مرغ نمی خواند پشت سر باد نمی آید  پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است  پشت سر خستگی تاریخ است  پشت سر خاطره ی موج به ساحل صدف سرد سکون می ریزد لب دریا برویم  تور در آب بیندازیم  وبگیریم طراوت را از آب  ریگی از روی زمین برداریم  وزن بودن را احساس کنیم  بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم دیده ام گاهی در تب ماه می آید پایین می رسد دست به سقف ملکوت دیده ام سهره بهتر می خواند  گاه زخمی که به پا داشته ام  زیر و بم های زمین را به من آموخته است گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است و فزون تر شده است قطر نارنج شعاع فانوس و نترسیم از مرگ  مرگ پایان کبوترنیست مرگ وارونه یک زنجره نیست  مرگ در ذهن اقاقی جاری است مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد  مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می گوید مرگ با خوشه انگور می آید به دهان مرگ در حنجره سرخ - گلو می خواند مرگ مسوول قشنگی پر شاپرک است مرگ گاهی ریحان می چیند  مرگ گاهی ودکا می نوشد گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد و همه می دانیم  ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپر های صدا می شنویم پرده را برداریم بگذاریم که احساس هوایی بخورد  بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که می خواهد بیتوته کند بگذاریم غریزه پی بازی برود  کفش ها رابکند و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد بگذاریم که تنهایی آواز بخواند  چیز بنویسد  به خیابان برود ساده باشیم ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت کار مانیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است  که در افسون گل سرخ شناور باشیم پشت دانایی اردو بزنیم  دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم  صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم  هیجان ها را پرواز دهیم  روی ادراک  ‚ فضا ‚ رنگ صدا پنجره گل نم بزنیم آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم  نام را باز ستانیم از ابر از چنار از پشه از تابستان روی پای تر باران به بلندی محبت برویم در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم کار ما شاید این است  که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم کاشان | قریه چنار | تابستان 1343     از ۵ (۹۳۷ رای)             رای برای این شعر این شعر را خواندند (اعضا) (۱۳۹۷/۱۰/۴) (۱۳۹۷/۹/۲۷) (۱۳۹۷/۹/۲۷) (۱۳۹۷/۸/۳۰) (۱۳۹۷/۸/۳۰) (۱۳۹۷/۸/۲۹) (۱۳۹۷/۸/۲۸) (۱۳۹۷/۸/۲۸) (۱۳۹۷/۸/۱۲) (۱۳۹۷/۸/۹) (۱۳۹۷/۸/۵) (۱۳۹۷/۷/۲۰) (۱۳۹۷/۷/۱۸) (۱۳۹۷/۷/۱۵) (۱۳۹۷/۷/۱۲) (۱۳۹۷/۶/۳۰) (۱۳۹۷/۶/۲۱) (۱۳۹۷/۶/۲۱) (۱۳۹۷/۶/۲۰) (۱۳۹۷/۶/۱۵) (۱۳۹۷/۵/۱۸) (۱۳۹۷/۵/۴) (۱۳۹۷/۴/۳۱) (۱۳۹۷/۴/۱۹) (۱۳۹۷/۴/۱۵) (۱۳۹۷/۴/۱۲) (۱۳۹۷/۴/۱۱) (۱۳۹۷/۳/۲۰) (۱۳۹۷/۳/۱۷) (۱۳۹۷/۳/۲) (۱۳۹۷/۲/۸) (۱۳۹۶/۱۲/۲۰) (۱۳۹۶/۱۲/۸) (۱۳۹۶/۱۱/۲۸) (۱۳۹۶/۱۱/۱۹) (۱۳۹۶/۱۰/۲۶) (۱۳۹۶/۱۰/۲۱) (۱۳۹۶/۱۰/۱۷) (۱۳۹۶/۱۰/۱۲) (۱۳۹۶/۹/۱۴) (۱۳۹۶/۹/۸) (۱۳۹۶/۸/۲۹) (۱۳۹۶/۸/۲۷) (۱۳۹۶/۸/۱۲) (۱۳۹۶/۷/۲۴) (۱۳۹۶/۷/۲۳) (۱۳۹۶/۷/۱۸) (۱۳۹۶/۷/۱۸) (۱۳۹۶/۶/۲۴) (۱۳۹۶/۶/۲۲) (۱۳۹۶/۶/۲۰) (۱۳۹۶/۶/۱۳) (۱۳۹۶/۶/۱۲) (۱۳۹۶/۶/۱۲) (۱۳۹۶/۶/۳) (۱۳۹۶/۵/۲۸) (۱۳۹۶/۵/۱۹) (۱۳۹۶/۵/۱۸) (۱۳۹۶/۵/۱۱) (۱۳۹۶/۵/۹) (۱۳۹۶/۵/۷) (۱۳۹۶/۵/۶) (۱۳۹۶/۵/۱) (۱۳۹۶/۴/۲۹) (۱۳۹۶/۴/۲۷) (۱۳۹۶/۳/۲۶) (۱۳۹۶/۳/۱۲) (۱۳۹۶/۳/۱) (۱۳۹۶/۲/۲۶) (۱۳۹۶/۲/۲۱) (۱۳۹۶/۲/۱۸) (۱۳۹۶/۲/۱۵) (۱۳۹۶/۱/۲۷) (۱۳۹۶/۱/۲۵) (۱۳۹۵/۱۲/۲۶) (۱۳۹۵/۱۲/۲۱) (۱۳۹۵/۱۲/۳) (۱۳۹۵/۱۱/۲۹) (۱۳۹۵/۱۱/۲۸) (۱۳۹۵/۱۱/۲۶) (۱۳۹۵/۱۱/۹) (۱۳۹۵/۱۱/۵) (۱۳۹۵/۱۱/۱) (۱۳۹۵/۱۰/۲۹) (۱۳۹۵/۱۰/۲۶) (۱۳۹۵/۱۰/۲۳) (۱۳۹۵/۱۰/۲۱) (۱۳۹۵/۱۰/۱۲) (۱۳۹۵/۱۰/۱۱) (۱۳۹۵/۹/۲۶) (۱۳۹۵/۹/۲۲) (۱۳۹۵/۹/۹) (۱۳۹۵/۹/۹) (۱۳۹۵/۹/۸) (۱۳۹۵/۸/۲۴) (۱۳۹۵/۸/۱۳) (۱۳۹۵/۷/۳۰) (۱۳۹۵/۷/۱۹) (۱۳۹۵/۶/۲۸) (۱۳۹۵/۶/۱۵) (۱۳۹۵/۵/۲۷) (۱۳۹۵/۵/۲۰) (۱۳۹۵/۵/۱۹) (۱۳۹۵/۵/۱۳) (۱۳۹۵/۴/۳۰) (۱۳۹۵/۴/۲۷) (۱۳۹۵/۴/۱۶) (۱۳۹۵/۴/۱۳) (۱۳۹۵/۴/۱۳) (۱۳۹۵/۴/۸) (۱۳۹۵/۳/۲۴) (۱۳۹۵/۳/۲۴) (۱۳۹۵/۳/۱۱) (۱۳۹۵/۳/۴) (۱۳۹۵/۳/۳) (۱۳۹۵/۲/۲۷) (۱۳۹۵/۲/۲۴) (۱۳۹۵/۲/۱۹) (۱۳۹۵/۲/۱۷) (۱۳۹۵/۲/۱۶) (۱۳۹۵/۲/۱۶) (۱۳۹۵/۲/۱۲) (۱۳۹۵/۲/۶) (۱۳۹۵/۱/۲۹) (۱۳۹۵/۱/۲۰) (۱۳۹۵/۱/۱۸) (۱۳۹۵/۱/۱۶) (۱۳۹۵/۱/۱۶) (۱۳۹۵/۱/۱۳) (۱۳۹۵/۱/۹) (۱۳۹۴/۱۲/۲۹) (۱۳۹۴/۱۲/۲۰) (۱۳۹۴/۱۲/۱۵) (۱۳۹۴/۱۲/۱) (۱۳۹۴/۱۱/۲۹) (۱۳۹۴/۱۱/۲۸) (۱۳۹۴/۱۱/۲۳) (۱۳۹۴/۱۱/۱۶) (۱۳۹۴/۱۱/۱۲) (۱۳۹۴/۱۱/۵) (۱۳۹۴/۱۱/۴) (۱۳۹۴/۱۰/۲۷) (۱۳۹۴/۱۰/۲۰) (۱۳۹۴/۹/۲۰) (۱۳۹۴/۹/۱۷) (۱۳۹۴/۹/۱۲) (۱۳۹۴/۹/۵) (۱۳۹۴/۸/۲۷) (۱۳۹۴/۸/۲۳) (۱۳۹۴/۸/۱۶) (۱۳۹۴/۸/۱۶) (۱۳۹۴/۸/۲) (۱۳۹۴/۸/۱) (۱۳۹۴/۷/۲۷) (۱۳۹۴/۷/۲۵) (۱۳۹۴/۷/۲۴) (۱۳۹۴/۷/۲۱) (۱۳۹۴/۷/۲۰) (۱۳۹۴/۷/۱۵) (۱۳۹۴/۷/۴) (۱۳۹۴/۶/۳۱) (۱۳۹۴/۶/۲۷) (۱۳۹۴/۶/۱۹) (۱۳۹۴/۶/۱۶) (۱۳۹۴/۶/۱۳) (۱۳۹۴/۵/۲۸) (۱۳۹۴/۵/۲۶) (۱۳۹۴/۵/۲۶) (۱۳۹۴/۵/۱۷) (۱۳۹۴/۵/۷) (۱۳۹۴/۵/۵) (۱۳۹۴/۴/۲۸) (۱۳۹۴/۴/۲۵) (۱۳۹۴/۴/۱۶) (۱۳۹۴/۴/۱۴) (۱۳۹۴/۴/۷) (۱۳۹۴/۴/۴) (۱۳۹۴/۴/۳) (۱۳۹۴/۳/۲۲) (۱۳۹۴/۳/۲۱) (۱۳۹۴/۳/۱۸) (۱۳۹۴/۳/۱۷) (۱۳۹۴/۳/۱۵) (۱۳۹۴/۳/۱۲) (۱۳۹۴/۳/۱۱) (۱۳۹۴/۲/۲۹) (۱۳۹۴/۲/۲۶) (۱۳۹۴/۲/۲۵) (۱۳۹۴/۲/۲۲) (۱۳۹۴/۲/۱۸) (۱۳۹۴/۲/۱۶) (۱۳۹۴/۲/۱۴) (۱۳۹۴/۲/۳) (۱۳۹۴/۲/۱) (۱۳۹۴/۱/۳۱) (۱۳۹۴/۱/۲۸) (۱۳۹۴/۱/۱۷) (۱۳۹۳/۱۲/۲۷) (۱۳۹۳/۱۲/۲۴) (۱۳۹۳/۱۲/۱۸) (۱۳۹۳/۱۲/۱۳) (۱۳۹۳/۱۲/۷) (۱۳۹۳/۱۲/۵) (۱۳۹۳/۱۲/۴) (۱۳۹۳/۱۱/۳۰) (۱۳۹۳/۱۱/۲۴) (۱۳۹۳/۱۱/۱۳) (۱۳۹۳/۱۱/۱۳) (۱۳۹۳/۱۱/۱۲) (۱۳۹۳/۱۱/۷) (۱۳۹۳/۱۱/۶) (۱۳۹۳/۱۱/۴) (۱۳۹۳/۱۰/۳۰) (۱۳۹۳/۱۰/۲۹) (۱۳۹۳/۱۰/۲۸) (۱۳۹۳/۱۰/۲۰) (۱۳۹۳/۱۰/۱۵) (۱۳۹۳/۱۰/۱۳) (۱۳۹۳/۱۰/۱۲) (۱۳۹۳/۱۰/۸) (۱۳۹۳/۱۰/۷) (۱۳۹۳/۱۰/۵) (۱۳۹۳/۹/۳۰) (۱۳۹۳/۹/۳۰) (۱۳۹۳/۹/۲۵) (۱۳۹۳/۹/۲۳) (۱۳۹۳/۹/۲۱) (۱۳۹۳/۹/۱۸) (۱۳۹۳/۹/۱۰) (۱۳۹۳/۹/۲) (۱۳۹۳/۸/۲۹) (۱۳۹۳/۸/۲۵) (۱۳۹۳/۸/۲۱) (۱۳۹۳/۸/۲۱) (۱۳۹۳/۸/۲۰) (۱۳۹۳/۸/۱۱) (۱۳۹۳/۸/۱۰) (۱۳۹۳/۸/۶) (۱۳۹۳/۷/۲۹) (۱۳۹۳/۷/۲۳) (۱۳۹۳/۷/۱۵) (۱۳۹۳/۷/۱۰) (۱۳۹۳/۷/۷) (۱۳۹۳/۷/۵) (۱۳۹۳/۷/۵) (۱۳۹۳/۷/۴) (۱۳۹۳/۷/۱) (۱۳۹۳/۶/۳۰) (۱۳۹۳/۶/۲۴) (۱۳۹۳/۶/۲۰) (۱۳۹۳/۶/۱۹) (۱۳۹۳/۶/۱۲) (۱۳۹۳/۶/۱۰) (۱۳۹۳/۶/۹) (۱۳۹۳/۵/۲۹) (۱۳۹۳/۵/۲۹) (۱۳۹۳/۵/۲۸) (۱۳۹۳/۵/۲۶) (۱۳۹۳/۵/۲۴) (۱۳۹۳/۵/۲۱) (۱۳۹۳/۵/۱۶) (۱۳۹۳/۵/۱۰) (۱۳۹۳/۴/۳۱) (۱۳۹۳/۴/۲۹) (۱۳۹۳/۴/۲۱) (۱۳۹۳/۴/۱۸) (۱۳۹۳/۴/۱۱) (۱۳۹۳/۴/۶) (۱۳۹۳/۴/۵) (۱۳۹۳/۴/۵) (۱۳۹۳/۳/۳۱) (۱۳۹۳/۳/۲۸) (۱۳۹۳/۳/۲۱) (۱۳۹۳/۳/۱۷) (۱۳۹۳/۳/۱۳) (۱۳۹۳/۳/۱) (۱۳۹۳/۲/۲۸) (۱۳۹۳/۲/۱۹) (۱۳۹۳/۲/۱۳) (۱۳۹۳/۲/۹) (۱۳۹۳/۲/۶) (۱۳۹۳/۲/۳) (۱۳۹۳/۱/۳۱) (۱۳۹۳/۱/۲۹) (۱۳۹۳/۱/۲۸) (۱۳۹۳/۱/۲۶) (۱۳۹۳/۱/۲۳) (۱۳۹۳/۱/۱۶) (۱۳۹۳/۱/۱۵) (۱۳۹۳/۱/۸) (۱۳۹۳/۱/۶) (۱۳۹۳/۱/۴) (۱۳۹۳/۱/۴) (۱۳۹۲/۱۲/۲۷) (۱۳۹۲/۱۲/۲۰) (۱۳۹۲/۱۲/۱۴) (۱۳۹۲/۱۲/۱۰) (۱۳۹۲/۱۲/۶) (۱۳۹۲/۱۲/۶) (۱۳۹۲/۱۲/۳) (۱۳۹۲/۱۱/۳۰) (۱۳۹۲/۱۱/۲۲) (۱۳۹۲/۱۱/۲۱) (۱۳۹۲/۱۱/۱۷) (۱۳۹۲/۱۱/۱۶) (۱۳۹۲/۱۱/۱۰) (۱۳۹۲/۱۱/۸) (۱۳۹۲/۱۱/۷) (۱۳۹۲/۱۱/۶) (۱۳۹۲/۱۱/۵) (۱۳۹۲/۱۱/۴) (۱۳۹۲/۱۰/۲۹) (۱۳۹۲/۱۰/۲۶) (۱۳۹۲/۱۰/۲۲) (۱۳۹۲/۱۰/۱۹) (۱۳۹۲/۱۰/۱۶) (۱۳۹۲/۱۰/۱۴) (۱۳۹۲/۱۰/۱۲) (۱۳۹۲/۱۰/۱۰) (۱۳۹۲/۱۰/۱۰) (۱۳۹۲/۱۰/۱۰) (۱۳۹۲/۱۰/۶) (۱۳۹۲/۱۰/۴) (۱۳۹۲/۱۰/۴) (۱۳۹۲/۱۰/۲) (۱۳۹۲/۹/۲۸) (۱۳۹۲/۹/۲۸) (۱۳۹۲/۹/۲۸) (۱۳۹۲/۹/۲۲) (۱۳۹۲/۹/۲۱) (۱۳۹۲/۹/۱۹) (۱۳۹۲/۹/۱۹) (۱۳۹۲/۹/۱۸) (۱۳۹۲/۹/۱۵) (۱۳۹۲/۹/۱۴) (۱۳۹۲/۹/۱۴) (۱۳۹۲/۹/۱۳) (۱۳۹۲/۹/۱۳) (۱۳۹۲/۹/۱۰) (۱۳۹۲/۹/۹) (۱۳۹۲/۹/۷) (۱۳۹۲/۹/۶) (۱۳۹۲/۹/۶) (۱۳۹۲/۹/۵) (۱۳۹۲/۹/۳) (۱۳۹۲/۹/۲) (۱۳۹۲/۸/۲۸) (۱۳۹۲/۸/۲۷) (۱۳۹۲/۸/۲۵) (۱۳۹۲/۸/۲۲) (۱۳۹۲/۸/۲۱) (۱۳۹۲/۸/۱۱) (۱۳۹۲/۸/۱۱) (۱۳۹۲/۸/۱۰) (۱۳۹۲/۸/۸) (۱۳۹۲/۸/۸) (۱۳۹۲/۸/۷) (۱۳۹۲/۸/۷) (۱۳۹۲/۸/۶) (۱۳۹۲/۸/۶) (۱۳۹۲/۸/۲) (۱۳۹۲/۸/۱) (۱۳۹۲/۷/۲۸) (۱۳۹۲/۷/۲۵) (۱۳۹۲/۷/۲۴) (۱۳۹۲/۷/۲۱) (۱۳۹۲/۷/۱۹) (۱۳۹۲/۷/۱۹) (۱۳۹۲/۷/۱۸) (۱۳۹۲/۷/۱۶) (۱۳۹۲/۷/۱۳) (۱۳۹۲/۷/۱۰) (۱۳۹۲/۷/۸) (۱۳۹۲/۷/۷) (۱۳۹۲/۷/۵) (۱۳۹۲/۷/۴) (۱۳۹۲/۷/۳) (۱۳۹۲/۷/۱) (۱۳۹۲/۶/۲۹) (۱۳۹۲/۶/۲۶) (۱۳۹۲/۶/۲۴) (۱۳۹۲/۶/۲۴) (۱۳۹۲/۶/۱۹) (۱۳۹۲/۶/۱۵) (۱۳۹۲/۶/۱۴) (۱۳۹۲/۶/۱۳) (۱۳۹۲/۶/۹) (۱۳۹۲/۶/۷) (۱۳۹۲/۶/۵) (۱۳۹۲/۵/۲۹) (۱۳۹۲/۵/۲۶) (۱۳۹۲/۵/۲۴) (۱۳۹۲/۵/۲۲) (۱۳۹۲/۵/۲۲) (۱۳۹۲/۵/۲۰) (۱۳۹۲/۵/۱۶) (۱۳۹۲/۵/۱۶) (۱۳۹۲/۵/۱۵) (۱۳۹۲/۵/۱۴) (۱۳۹۲/۵/۹) (۱۳۹۲/۵/۹) (۱۳۹۲/۵/۷) (۱۳۹۲/۵/۲) (۱۳۹۲/۴/۲۶) (۱۳۹۲/۴/۲۵) (۱۳۹۲/۴/۲۲) (۱۳۹۲/۴/۲۰) (۱۳۹۲/۴/۱۹) (۱۳۹۲/۴/۱۷) (۱۳۹۲/۴/۱۶) (۱۳۹۲/۴/۱۲) (۱۳۹۲/۴/۹) (۱۳۹۲/۴/۹) (۱۳۹۲/۴/۹) (۱۳۹۲/۴/۱) (۱۳۹۲/۳/۳۱) (۱۳۹۲/۳/۲۸) (۱۳۹۲/۳/۲۸) (۱۳۹۲/۳/۲۶) (۱۳۹۲/۳/۲۴) (۱۳۹۲/۳/۱۹) (۱۳۹۲/۳/۱۹) (۱۳۹۲/۳/۱۸) (۱۳۹۲/۳/۱۵) (۱۳۹۲/۳/۱۳) (۱۳۹۲/۳/۱۱) (۱۳۹۲/۳/۱۰) (۱۳۹۲/۳/۶) (۱۳۹۲/۳/۶) (۱۳۹۲/۳/۵) (۱۳۹۲/۳/۵) (۱۳۹۲/۳/۳) (۱۳۹۲/۳/۲) (۱۳۹۲/۲/۲۸) (۱۳۹۲/۲/۲۸) (۱۳۹۲/۲/۲۶) (۱۳۹۲/۲/۲۲) (۱۳۹۲/۲/۲۱) (۱۳۹۲/۲/۲۱) (۱۳۹۲/۲/۱۵) (۱۳۹۲/۲/۱۲) (۱۳۹۲/۲/۱۱) (۱۳۹۲/۲/۹) (۱۳۹۲/۲/۵) (۱۳۹۲/۲/۵) (۱۳۹۲/۲/۴) (۱۳۹۲/۲/۴) (۱۳۹۲/۲/۴) (۱۳۹۲/۱/۲۹) (۱۳۹۲/۱/۲۴) (۱۳۹۲/۱/۲۳) (۱۳۹۲/۱/۲۰) (۱۳۹۲/۱/۱۹) (۱۳۹۲/۱/۱۸) (۱۳۹۲/۱/۱۷) (۱۳۹۲/۱/۱۱) (۱۳۹۲/۱/۱۰) (۱۳۹۲/۱/۱۰) (۱۳۹۲/۱/۹) (۱۳۹۲/۱/۳) (۱۳۹۱/۱۲/۳۰) (۱۳۹۱/۱۲/۲۹) (۱۳۹۱/۱۲/۲۸) (۱۳۹۱/۱۲/۲۷) (۱۳۹۱/۱۲/۲۵) (۱۳۹۱/۱۲/۲۲) (۱۳۹۱/۱۲/۲۱) (۱۳۹۱/۱۲/۱۹) (۱۳۹۱/۱۲/۱۹) (۱۳۹۱/۱۲/۱۷) (۱۳۹۱/۱۲/۹) (۱۳۹۱/۱۲/۳) (۱۳۹۱/۱۲/۲) (۱۳۹۱/۱۱/۲۹) (۱۳۹۱/۱۱/۲۷) (۱۳۹۱/۱۱/۲۲) (۱۳۹۱/۱۱/۲۲) (۱۳۹۱/۱۱/۲۰) (۱۳۹۱/۱۱/۱۷) (۱۳۹۱/۱۱/۹) (۱۳۹۱/۱۱/۸) (۱۳۹۱/۱۱/۶) (۱۳۹۱/۱۰/۲۴) (۱۳۹۱/۱۰/۲۴) (۱۳۹۱/۱۰/۲۳) (۱۳۹۱/۱۰/۲۳) (۱۳۹۱/۱۰/۲۰) (۱۳۹۱/۱۰/۱۶) (۱۳۹۱/۱۰/۱۶) (۱۳۹۱/۱۰/۱۵) (۱۳۹۱/۱۰/۱۲) (۱۳۹۱/۱۰/۱۰) (۱۳۹۱/۱۰/۹) (۱۳۹۱/۱۰/۸) (۱۳۹۱/۱۰/۶) (۱۳۹۱/۱۰/۲) (۱۳۹۱/۹/۲۹) (۱۳۹۱/۹/۲۷) (۱۳۹۱/۹/۲۷) (۱۳۹۱/۹/۲۵) (۱۳۹۱/۹/۲۴) (۱۳۹۱/۹/۲۳) (۱۳۹۱/۹/۱۹) (۱۳۹۱/۹/۱۹) (۱۳۹۱/۹/۱۷) (۱۳۹۱/۹/۱۵) (۱۳۹۱/۹/۹) (۱۳۹۱/۹/۵) (۱۳۹۱/۹/۱) (۱۳۹۱/۸/۳۰) (۱۳۹۱/۸/۲۹) (۱۳۹۱/۸/۲۸) (۱۳۹۱/۸/۲۷) (۱۳۹۱/۸/۲۳) (۱۳۹۱/۸/۲۳) (۱۳۹۱/۸/۲۲) (۱۳۹۱/۸/۱۴) (۱۳۹۱/۸/۱۱) (۱۳۹۱/۸/۷) (۱۳۹۱/۸/۴) (۱۳۹۱/۷/۲۵) (۱۳۹۱/۷/۲۵) (۱۳۹۱/۷/۱۸) (۱۳۹۱/۷/۱۷) (۱۳۹۱/۷/۶) (۱۳۹۱/۷/۴) (۱۳۹۱/۷/۲) (۱۳۹۱/۶/۲۷) (۱۳۹۱/۶/۲۱) (۱۳۹۱/۶/۱۷) (۱۳۹۱/۶/۱۵) (۱۳۹۱/۶/۱۴) (۱۳۹۱/۶/۱۲) (۱۳۹۱/۶/۱۰) (۱۳۹۱/۶/۹) (۱۳۹۱/۶/۸) (۱۳۹۱/۶/۲) (۱۳۹۱/۶/۱) (۱۳۹۱/۵/۲۸) (۱۳۹۱/۵/۲۸) (۱۳۹۱/۵/۱۷) (۱۳۹۱/۵/۱۳) (۱۳۹۱/۵/۱۳) (۱۳۹۱/۵/۱۱) (۱۳۹۱/۵/۱۰) (۱۳۹۱/۵/۷) (۱۳۹۱/۵/۵) (۱۳۹۱/۵/۵) (۱۳۹۱/۵/۳) (۱۳۹۱/۵/۳) (۱۳۹۱/۴/۲۱) (۱۳۹۱/۴/۱۷) (۱۳۹۱/۴/۱۵) (۱۳۹۱/۴/۱۴) (۱۳۹۱/۴/۱۱) (۱۳۹۱/۴/۸) (۱۳۹۱/۴/۷) (۱۳۹۱/۴/۶) (۱۳۹۱/۴/۵) (۱۳۹۱/۴/۵) (۱۳۹۱/۴/۱) (۱۳۹۱/۳/۳۰) (۱۳۹۱/۳/۲۸) (۱۳۹۱/۳/۱۸) (۱۳۹۱/۳/۱۸) (۱۳۹۱/۳/۱۵) (۱۳۹۱/۳/۱۳) (۱۳۹۱/۳/۱۱) (۱۳۹۱/۳/۶) (۱۳۹۱/۳/۵) (۱۳۹۱/۳/۲) (۱۳۹۱/۲/۲۸) (۱۳۹۱/۲/۲۵) (۱۳۹۱/۲/۲۴) (۱۳۹۱/۲/۱۹) (۱۳۹۱/۲/۱۶) (۱۳۹۱/۲/۱۲) (۱۳۹۱/۲/۱۱) (۱۳۹۱/۲/۸) (۱۳۹۱/۲/۱) (۱۳۹۱/۱/۱۹) (۱۳۹۱/۱/۱۷) (۱۳۹۱/۱/۱۵) (۱۳۹۱/۱/۹) (۱۳۹۱/۱/۹) (۱۳۹۱/۱/۹) (۱۳۹۱/۱/۵) (۱۳۹۱/۱/۵) (۱۳۹۱/۱/۲) (۱۳۹۰/۱۲/۲۸) (۱۳۹۰/۱۲/۲۶) (۱۳۹۰/۱۲/۱۵) (۱۳۹۰/۱۲/۷) (۱۳۹۰/۱۱/۲۳) (۱۳۹۰/۱۱/۱۱) (۱۳۹۰/۱۱/۸) (۱۳۹۰/۱۱/۶) (۱۳۹۰/۱۱/۱) (۱۳۹۰/۱۰/۲۸) (۱۳۹۰/۱۰/۲۵) (۱۳۹۰/۱۰/۲۰) (۱۳۹۰/۱۰/۱۲) (۱۳۹۰/۹/۲۰) (۱۳۹۰/۹/۱۶) (۱۳۹۰/۹/۱۳) (۱۳۹۰/۹/۱۲) (۱۳۹۰/۹/۹) (۱۳۹۰/۹/۸) (۱۳۹۰/۹/۴) (۱۳۹۰/۹/۳) (۱۳۹۰/۸/۲۹) (۱۳۹۰/۸/۱۳) (۱۳۹۰/۸/۹) (۱۳۹۰/۸/۹) (۱۳۹۰/۷/۲۵) (۱۳۹۰/۷/۶) (۱۳۹۰/۷/۳) (۱۳۹۰/۶/۲۶) (۱۳۹۰/۶/۲۴) (۱۳۹۰/۶/۲۰) (۱۳۹۰/۶/۱۹) (۱۳۹۰/۶/۱۹) (۱۳۹۰/۶/۸) (۱۳۹۰/۵/۲۵) (۱۳۹۰/۵/۱۳) (۱۳۹۰/۵/۱۲) (۱۳۹۰/۵/۱۰) (۱۳۹۰/۵/۹) (۱۳۹۰/۵/۵) (۱۳۹۰/۴/۳۱) (۱۳۹۰/۴/۳۰) (۱۳۹۰/۴/۲۹) (۱۳۹۰/۴/۶) (۱۳۹۰/۴/۱) (۱۳۹۰/۳/۲۹) (۱۳۹۰/۳/۲۵) (۱۳۹۰/۳/۲۴) (۱۳۹۰/۳/۲۳) (۱۳۹۰/۳/۲۲) (۱۳۹۰/۳/۱۸) (۱۳۹۰/۳/۵) (۱۳۹۰/۲/۳۱) (۱۳۹۰/۲/۲۳) (۱۳۹۰/۲/۲۱) (۱۳۹۰/۲/۱۷) (۱۳۹۰/۲/۱۲) (۱۳۹۰/۲/۱۱) (۱۳۹۰/۲/۶) (۱۳۹۰/۱/۲۹) (۱۳۹۰/۱/۲۸) (۱۳۹۰/۱/۲۵) (۱۳۹۰/۱/۲۵) (۱۳۹۰/۱/۲۴) (۱۳۹۰/۱/۱۵) (۱۳۹۰/۱/۱۲) (۱۳۸۹/۱۲/۱۳) (۱۳۸۹/۱۲/۱۰) (۱۳۸۹/۱۲/۴) (۱۳۸۹/۱۲/۲) (۱۳۸۹/۱۱/۳۰) (۱۳۸۹/۱۱/۲۰) (۱۳۸۹/۱۱/۲۰) (۱۳۸۹/۱۱/۱۵) (۱۳۸۹/۱۱/۷) (۱۳۸۹/۱۱/۷) (۱۳۸۹/۱۱/۴) (۱۳۸۹/۱۱/۱) (۱۳۸۹/۱۰/۲۶) (۱۳۸۹/۱۰/۲۲) (۱۳۸۹/۱۰/۲۱) (۱۳۸۹/۱۰/۱۷) (۱۳۸۹/۱۰/۱۲) (۱۳۸۹/۱۰/۱۱) (۱۳۸۹/۱۰/۱) (۱۳۸۹/۹/۱۹) (۱۳۸۹/۹/۱۰) (۱۳۸۹/۹/۸) (۱۳۸۹/۹/۷) (۱۳۸۹/۸/۸) (۱۳۸۹/۸/۳) (۱۳۸۹/۶/۲۴) (۱۳۸۹/۶/۲۳) (۱۳۸۹/۶/۲۲) (۱۳۸۹/۶/۲۱) (۱۳۸۹/۶/۱۷) (۱۳۸۹/۶/۱۶) (۱۳۸۹/۶/۱۰) (۱۳۸۹/۶/۷) (۱۳۸۹/۶/۷) (۱۳۸۹/۶/۴) (۱۳۸۹/۵/۳) (۱۳۸۹/۴/۲۹) (۱۳۸۹/۴/۱۷) (۱۳۸۹/۴/۱۱) (۱۳۸۹/۴/۴) (۱۳۸۹/۴/۳) (۱۳۸۹/۴/۱) (۱۳۸۹/۳/۲۰) (۱۳۸۹/۳/۱۹) (۱۳۸۹/۳/۱۹) (۱۳۸۹/۳/۱۶) (۱۳۸۹/۳/۱۲) (۱۳۸۹/۳/۷) (۱۳۸۹/۳/۲) (۱۳۸۹/۳/۱) (۱۳۸۹/۲/۲۹) (۱۳۸۹/۲/۱۶) (۱۳۸۹/۲/۱۶) (۱۳۸۹/۲/۱۱) (۱۳۸۹/۲/۹) (۱۳۸۹/۱/۱۸) (۱۳۸۹/۱/۳) (۱۳۸۹/۱/۳) (۱۳۸۸/۱۲/۲۶) (۱۳۸۸/۱۲/۲۴) (۱۳۸۸/۱۲/۲۳) (۱۳۸۸/۱۲/۲۲) (۱۳۸۸/۱۲/۱۹) (۱۳۸۸/۱۲/۱۶) (۱۳۸۸/۱۲/۶) (۱۳۸۸/۱۱/۲۸) (۱۳۸۸/۱۱/۱۰) (۱۳۸۸/۱۱/۶) (۱۳۸۸/۱۱/۴) (۱۳۸۸/۱۱/۲) (۱۳۸۸/۱۰/۲۹) (۱۳۸۸/۸/۱۶) (۱۳۸۸/۸/۱۲) (۱۳۸۸/۸/۱۰) (۱۳۸۸/۸/۷) (۱۳۸۸/۸/۵) (۱۳۸۸/۷/۲) (۱۳۸۸/۷/۲) (۱۳۸۸/۶/۱۱) (۱۳۸۸/۵/۲۰) (۱۳۸۸/۳/۲۵) (۱۳۸۷/۱۲/۲۱) (۱۳۸۷/۱۰/۲۸) (۱۳۸۷/۱۰/۲۳) (۱۳۸۷/۷/۲۴) (۱۳۸۷/۶/۲۴) شاعر دفاتر شعر سهراب سپهری دفتر آوار آفتاب دفتر حجم سبز دفتر زندگی خوابها دفتر شرق اندوه دفتر صدای پای آب دفتر ما هیچ ما نگاه دفتر مرگ رنگ دفتر مسافر لینک های معرفی شاعر لینک به دفاتر شعر سهراب سپهری لینک به پروفایل سهراب سپهری انتشار ویژه ناخدا بشتاب کشتی درگل است هرچه پارو می زنم بی حاصل است قعردریای غمم ای ناخدا ناخدا دریای غم بی ساح رویای تو ... خالی از خود ، گشته ام ...             سر شار ، از رویای تو ...                 (( عیدانه برقصـیم ! ... )) فصـلِ بغـل و بوسـه و گُل ، موسـمِ عیـد است گمگشـته ی هـر دلشُـده ا به چه دل خوش باشم ...؟ من از اين شهر گذشتم ... و هم از واديء بي حاصلِ عمر ، كه تو را كم دارد .. (( سـرقت زنجـیره ای )) تا که به خود آمده ام دیده ام ، کودکی ام یکسـره دزدیده شـد جغجغه ام ، که شایسته ترین مردانش با بوی خون صفحه های تاریخ را هجی کرد چه فرصت کوتاهی، از عمق اشک تا گود قبر. این سکوت، نیتی را آبستن است که با . . . . سلام, ای مهربان,.. ای نازنین,.. ای در زمین , ماهم ... من از تو , عُذر میخواهم . اگر (( رگ خوابـم فقـط تویی ... )) کابوس دیـده ام که سـرابـم فقط تویـی تنهـا دلیـلِ حـالِ خـ گم شد تمام جان من من حل شدم در جان تو رویای تو، هست جان من نیلوفریی آسمان ه روزیکه که صبا قول وصال تو مرا داد سرگشته چو خاری شده ام، همسفرباد گاهی که به یاد تو سر از پا نشنا از چشم های پرسکوتم ، کلام شعرم را . . . که فردا از منِ دیوانه، دیوانی نمی ماند... عشق احساس آسمانیست زیباترین هدیه زندگانیست عشق شیرین است گر فرهادباشی توزبند ما ومن آزاد با بر که پناه گو برَد،رانـــــــــده زِ بارگاهِ تو، ؟ کاین خسِ راه تو منم،مانــده یِ بی پناهِ تو.. ای طرّه های زلف تو یلدا ترین شبم گم گشته در خیال تو پیدا ترین شبم عمری اگر چه دیده به راهت نهاده من مرده ای در تلخ میدان ام بیهوده بود روز و شبم با هم جا مانده با قلبی پریش (( همه ی حافظه ام پُـر شده است ! )) همه ی حافظه ام پر شـده است ! پُـر شد از عاطفه و دغـدغه در کوه و دشت پاک شده بود... امروز فهمیدم... آفتاب چقدر بی احساس (( تحـتِ تعقیـب ... )) آمدم از دیـار خود بیـرون ، مـن همانم که تحتِ تعقیبـم حُکمِ من تن به تن گلوله ها دوخته ام در جنگ تنم به تیر بفروخته ام این کار وظیفه وطن داری بود اما. ز ز آتش زده سودای تو شام و سحرم را پر کرده غم عشق تو پا تا به سرم را باید بنشینم بسر راه تو ای دوست ش تنهایی، می رَوَد بی کس. زیر نور ماه می یابد راه حق. از نگاه دیگران خسته، می زَنَد آتش هرچه (( این مگر آخرِ رسـوایی نیست ؟! )) با تـو ای معجـزه ی خواسـتنم ، عاشـقِ باختنم ! عاشـقِ ری (( جـگرم را بـدهیـد ... )) به مشـاهیر سُـخنـور خبـرم را بدهیـد خبـرِ ریختـن کُرک و پَـرم را ب در خود گم می شوم انگار باران عاشق شده و داغ حسرت بر سرم می کوبد محمدرضا_خوشنواز شمس شموس دوباره زائری آمد بسوی صحن و سرایت خدا کند که بنوشد ز جرعه های شفایت کبوتر دلی آقا ! بها سوز سوز عاشقی رسوا شدم ازنیازت خسته از هجران شدم ای فلک با چشم من بازی نکن با دوابرویش مرا اندکی بنشین مگر یک لحظه دلشادت کنم خود نگاه دیگری بر قد شمشادت کنم بخت خواب آلوده، لختی ناشکیبایی (( دستهایی پشت پرده ... )) از همـان روزی که پـرواز و پریـدن باب شـد بال را ، از کِتـف هر پر جاي ديگر دستهايت را ..... گشودي ......... تا به آغوشم ....... كشي فكرت اما ... پيشِ يك دلدارِ دي باید یاد بگیریم جلوی تمام نامردیها بی وفایی ها خیانتها وتمام نقابها ودوست داشتنهای واهی و جلوتمام کس ساقیا امشب ترا رسواتر از انسان کنم.. طبل رسوایی زنم بر..،کفرِخود ایمان کنم..! خال هندویت اگر شعل سردست و به هم ریخته انگار طبیعت گلزار خرابست و نبینیم گلستان لختند درختان و بلرزند ز سرما گاهی از هرچه غم دارد دلم، گویی جدایم می کنی خطی بکش بر رفتنت قلبم می شود تنگ تر از هرچه دلتنگی ناب می شود پر ز غم تمنای چادر گُل گُلی و پینه ی خاطراتی از روزهایی بسیار دور چون فانوسی به عمق تاریخ به یکتاپرستی قسم میخورم که جز حقیقت چیزی نگم حضوردادگاه عدل وعدالت می آرام ترین حس سکوتم داد است،دردفتر خاطرات من فریاد است،آرام نی ام مخوان تو آرام مرا،وقتی که تمام کشته (( عشـق پدر سوخته )) ای که وجـودت شـده اقلیـم من در سِـجِلم نام تـو ، تصـمیم مـن سـوختم در جستجوی عشق تو و مهربانی ام ای طالعِ بلندِ من و زندگانی ام برق نگاه غمزه ی چشمان فتنه ات سوزی آه ! دلگیرم از خودم از تو خسته از زندگی که یارم نیست آن که می خواستم ، توو رویا بود آن که می خو توسَری خوردیم. هیچ نگفتیم! چیزی برای گفتن نبود. مجالی نمی دادند، جُز به روی چشم پذیرفتن و ****** گوئي دلم به سينه ندا مي دهد مرا روزي غمت به باد فنا مي دهد مرا در امتداد رهگذر توتيائي پایتخت مادها... زاده ازناوناریان شهر من، در میان کوه هاست کوهایش هایش تکه بر اس ((خیّـاط باشـــی ...)) ســوزن بیـاور تـا وفـایم را بِـدوزم بـایـد همیـن یک لا قبایـم را بِـدوز اندوهت بر تنهایی من می بارد و سقف دلتنگی مرا می شکافد محمدرضا_خوشنواز ابزار خواندن سایز فونت: ورود شاعران عضو ثبت نام شاعران فراموشی گذرواژه تولد اعضا شعر نو نفر از شاعران سایت را تبریک می گویم. یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۶۶ چهار شنبه ۴ بهمن ۱۳۶۸ جمعه ۴ بهمن ۱۳۷۰ دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۷۲ دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۷۲ انتشار ویژه که شایسته ترین مردانش با بوی خون صفحه های تاریخ را هجی کرد من مرده ای در تلخ میدان ام بیهوده بود روز و شبم با هم جا مانده با قلبی پریش مجبورم آخر پشت و کُوهانت بدوزم باید که امشب چاکِ پالانت بدوزم سوزن چه کار آید؟ جوالدوزی بیاور! جشن باران رقصِ آهنگِ زمین دارد نگاهِ آسمان تا بماند چشمِ گل در نیمه راهِ آسمان توسنِ ابر بهاری را امشب دلم آلوده ی یک کوه درد است حال و هوای خانه ام از غصه سرد است امشب خیابان مثل هر شب غرق لعل بدخشان ندیدی نازنین هنگام رفتن چشم گریان را درون سینه ام بگذاشتی یک قلب ویران را لبانت گه دلم (45) ******** همین که می خندی آسمان دلم چقدر آبی می شود و چشمانم فصل تبعید را به فراموشی اما تو باز گل باش کمی که سرد شدی ندانی گلدان چیست برای یک غنچه علف نب . اثرِ انگشت -ام عکسِ تقدیر-ام شد ....................... فقط همین!! ممنون که می خوانید با دلی خون آلود با چشمانی خیس و گریان با بغضی بی صدا با نفسی گرفته با قلبی پر از درد همراه با خ در تو گم می شوم و بار دگر می خوانم خسته از خویشم و چون شانه به سر می خوانم درد من درد کسی نیست فقط « آمدم عشق تو در دل، جا کنم » ======================= آمدم عشق تو در دل، جا کنم دفتر عشقی به نامت با قرار دادن کد های زیر در سایت و یا وبلاگ خود برای هر بازدید کننده شما یک شعر نمایش داده میشود. خانه ، صفحه اول قوانین و شرایط استفاده ثبت نام شاعران ورود اعضا جستجوی شعر ارتباط باما تبلیغ در سایت کانال تلگرام آخرین اشعار ارسالی آخرین مطالب وبلاگ Shereno All Rights Reserved.  •  Design by Ali Karimabadi •  Powered by Karizan Telecom

رضاخان چگونه کوه‌های آرارات را به ترکیه بخشید؟!
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-23 دقيقه پيش

انتقام خونین از ارتش عربستان
Posted on Thursday January 01, 1970

نامه نیوز-28 دقيقه پيش

وعده سوئیس برای اجرایی شدن SPV
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-39 دقيقه پيش

پلوسی: ترامپ تا هنگام تعطیلی دولت اجازه ایراد سخنرانی سالانه را ندارد
Posted on Thursday January 01, 1970

نامه نیوز-42 دقيقه پيش

کشف حجاب همسر بن سلمان!
Posted on Thursday January 01, 1970

اقتصاد نیوز-49 دقيقه پيش

کریم باقری: بیرانوند را عابدزاده مقایسه نکنید
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-14 دقيقه پيش

صعود سیتیزن‌ها با شکست برتون/ فینالیست شدن شاگردان پپ با ۱۰ گل!
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری دانشجو-22 دقيقه پيش

شکست بارسلونا مقابل سویا بدون مسی/ کار سخت آبی اناری‌ها در دیدار برگشت
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری دانشجو-32 دقيقه پيش

تمجید بازیکن پرسپولیس از مهاجم جدید
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-44 دقيقه پيش

مصدومیت دلخراش نیمار + عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-1 ساعت پيش

استقلالی‌ها با درد و ناله به ایران برگشتند!
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-1 ساعت پيش

مهم‌ترین اخبار 8 ساعت گذشته؛ از آمار جانشین تیام در استقلال تا پاسخ منفی ستارۀ پرسپولیس به جادوگر
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-1 ساعت پيش

شکست بارسلونا مقابل سویا بدون مسی/کار سخت آبی اناری ها در دیدار برگشت
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری فارس-1 ساعت پيش

سویا 2_0 بارسلونا؛ سایۀ سنگین سرخ‌وسپید‌ها بر سر بارسلونا
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-1 ساعت پيش

پیام غم‌انگیز و دردناک ستارۀ مفقود شده به دوستانش
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-1 ساعت پيش

تصویر ثابت

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین