تصویر ثابت

ماده 1085 به زبان ساده
ماده 1085 به زبان ساده
آشپزخانه کوچک من تنها تن رنجور من نیست که امروز قربانی میشه ، توای انسان- تو هم قربانی این روز هستی چرا که انسانیت و پاکی تو هم امروز قربانی میشه...... نمیخواست بمیرد .... تن به مرگ نمی داد ..... پا به زمین میکوبید ...... سر به آسمان میزد ..... زمین زیرپاش میلرزید ...... نمی خواست ...... درجشن قربان قربانیی هیچ خدایی بشود ..............!!! نه در زمین نه آسمان لگد میزد به عقل انسان.............!!!!! گلوی پر از بغضشان را و خرخر گلویشان را می برند تا نگاه وحشت زده و سراسر دردشان را در حدقۀ چشمانشان قاب بگیرند وچند ساعتی بر کف زمین یا آویزان به جایی یا در تشتی پر از خون به نمایش کودکان بگذباشد که وجدان آنها نیز نسبت به درد و رنج دیگران بی حس شود! پسر حاجی دختر حاجی می خواهید گوسفند قربانی کنید ؟ بیاید منطقه زلزله زده و به جای گرفتن جان موجودی جان هم نوع خودتان را نجات بدهید مردم زلزله زده در بدترین شرایط دارند زندگی میکنند سرمایی که تا مغز استخوان نفوذ میکند و هنوز خبری از چهار دیواری نیست !!!! بیایید به جای ریختن خون این همه موجود بیزبان پولشان را بدهیم به مردم نیازمند تا شاید بتوانیم درمانی باشیم برای دردهاشان. اینجا شبها سرما زیر صفر است ای هم نوع میشنوید؟؟؟ اگه دیدنش برامون سخته باید فکر کنیم تحملش برای حیوانات تا چه حد مشکله. اگه گوشت میخوریم ما هم در این درد و وحشت و کشتار سهیم هستیم، چون مزد قصابو ما میدیم.  ریشه داستان قربانی کردن گوسفند به جای فرزند از سوی حضرت ابراهیم ، در این بوده که تا پیش از آن مردم در آیین دینی خود انسان ها و بیشتر نخستین فرزند پسر خود را سر میبریدند   رسم  قربانی گوسفند برای از بین بردن رسم قربانی ادمها در زمان جاهلیت بوده است که ادمهای بی فکر و بی عقل بدون اندیشه دارند ادامه اش میدهند............ شاید زمانی این رسم خوب بوده و باعث شده است جان انسانها ی زیادی را نجات بدهد ولی الان رسمی مضحک و مسخره است. انسانها تکامل پید این وظیفه ماست که امروز وقت بگذاریم و باهاشون صحبت کنیم. و بگوئیم حاج خانم ، حاج آقا اعتقادات شما محترم، رفتید خونه خدا قبول باشه ولی بیاید و یه امروز را وقت بگذارید بروید و یه سری هم به زاغه نشین حاج آقا...حاج خانم..... اگه با چشم دل نگاه کنید هزاران کار واجب تر از قربانی کردن وجود دارد..... خواهش می کنم این مطلب را به اشتراک بگذارید ودوستانی که این مطلب را می بینید لطفا فقط خواننده و تائید کننده نباشید اگر کسی را می شناسید که فردا قربانی دارد می توانید او را منصرف کنید. همین حالا فردا دیر است. و در مقابل دیده کودکان چنین می کنیم، گاهی کودکان می گریند، گاهی با حیرت و کنجکاوی و ترس به چشمان قربانی خیره می شوند و گاهی پشت بزرگترها قایم می شوند، بعضی ها کودکان را به زور وادار به تماشا می کنند تا روحشان کشته شود و می گویند: نترس، نگاه کن! که این رسمی زیبا و دیرینه است! و نمی دانیم که کودکان را به داشتن زندگی پر از خشونت تشویق می کنیم تا این فرهنگ ها و سنت های غلط گسترش یابند و همچنان قدرت سالاری و ضعیف کشی در نسل بعد باقی بماند، شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم! و نمی دانیم که همین پسر بچه که به راحتی به تماشای مرگ حیوانات می نشیند، در آینده نیز می تواند همسر و فرزندش را قربانی خشونت های خویش کند، شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم! و نمی دانیم که همین دختر بچه که با ترس و تعجب به تماشای مرگ حیوانات می نشیند، در آینده نیز می تواند فرزندش را قربانی خشونت و تنبیه خویش کند، شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم! و نمی دانیم شاید همین گوسفند قربانی، جامعه ما را قربانی خشونت، کودک آزاری و زن ستیزی کند! شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم! و نمی دانیم که تماشای قربانی کردن حیوانات است که هزاران نفر را به پای چوبه دار یک مجرم در ملا عام می کشاند و ملتی که با هیجان همچون تماشاچیان میدانهای آرنا به قربانی اعدام می نگرند! و شاید بعضی از ما با خود بگوییم کاش به جای اعدام با طناب دار، مجرم را گردن می زدند تا خونی فواره بزند و بیش از این به وجد آئیم! شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم! و حیوان نگونبخت را قربانی کردند، حیوان در سکوت آمد و در سکوت رفت و کسی نمی دانست که چرا حیوان از شدت ترس می لرزد یا چرا ادرارش در کف خیابان جاری می شود! چرا که خدایمان اینگونه خواسته! و هلهله شادی سر دادیم و سپس حیوان بدبخت را در کف همین کوچه ها و خیابانهای شهرمان سلاخی اش کردیم، بدون هیچ شرمی! شرم چرا؟ وقتی این دستور خدایی مهربان است و این حیوان برای ما انسانها آفریده شده؛ همانطور که خدا حوا را برای آدم، زن را برای مرد و سیاه پوست را برای سفید پوست و کودک را برای کودک آزار و متجاوز جنسی خلق کرد! و بوی خون و دل و روده ها و بوی تعفن جسد حیوانات فضای کوچه و خیابانهایمان را عطرآگین کرمی کند، طوری که حتی حال وحشی ترین حیوانات گوشتخوار را بهم می زند. ولی حال من چرا بهم بخورد؟ من هم گوشتخوارم چون دندان نیش دارم! و همه این گوشتها به سمت فریزرهایمان سرازیر می شود و بخشی از آن را امروز کباب می کنیم. نه نه نه! صبر کنید، صبرکنید! همه گوشت را که نمی شود خودمان استفاده کنیم؟! باید کمی از آن را به همسایه فقیرِ بالا شهریمان بدهیم که این رسم روز قربان است! :) چه کار نیک و پسندیده ای! من به همسایه ام یک ران گوسفند می دهم چون زیاد گوشتش را دوست ندارم و البته همسایه ام هم به من از گوشت دنده های گوسفند قربانی شان داد! و هر خانواده خوشحال و خندان به خانه هایمان می رویم تا غذایی خوشمزه از گوشت قربانی برای شام امشبمان درست کنیم، همانطور که ابراهیم می خواست بعد از قربانی کردن اسماعیل از گوشتش قرمه سبزی درست کند! همه مان از گوشت قربانی امروزمان سیر شدیم، شاد و مغرور و سرمست به رخت خوابهایمان رفتیم و همچنان کودک نیازمند سرطانی در بیمارستان است، هنوز هم آن پیر زن بدبخت در زباله هایمان به دنبال تکه ای نان است و کودک دیگری باید فردا نا امیدانه به خیابانها بیاید تا گل و آدامس بفروشد و ما که پول گوسفند دادیم دیگری پولی نداریم تا گل بخریم! و امشب جوان دیگری است که شاید از فقر خودکشی کند و شاید خانواده ای که بی خانمان شود و باز هم در این شهر کسانی هستند که از بی پولی باید تن فروشی کنند و من و تو آسوده می خوابیم چون نمی دانستیم که در روز قربان این گوسفند نبود که قربانی شد، این شرف و انسانیت من تو بود که قربانی کردیم... و شاید می دانیم و واقعا همینطور بخواهیم! (توضیح: فیثاغورث، ریاضیدان و فیلسوف معروف یونانی، یکی از بنیانگذاران مکتب گیاهخواری در 2500 سال پیش بود. قرنهای متوالی و تا قبل از ورود مسیحیت به یونان بسیاری از فیلسوفان سرشناس و همچنین بسیاری از مردم عادی یونان از خط مشی او پیروی میکردند و گیاهخوار بودند. پلوتارچ، یکی از پیروان فیثاغورث بود کشتار حیوانات در روز عید قربان درست شبیه اعدام انسان است . «امروز گوسپندی را برای من قربانی کردند. چه قدر زجر کشیدم. درد گوسفند را تا اعماق وجودم احساس میکردم. هنگامی که خون از گردنش فوران میکرد، گویی این خون من است که بر خاک میریزد. میدیدم که حیوان زبان بسته، برای حیات خود تلاش میکند. دست و پا میزند. میخواهد ضجه کند، فریاد کند، از دنیا و از همه چیز استمداد کند و از زیر کارد براق بگریزد. اما افسوس که مظلوم است و اسیر و دست و پا بسته است. کارد به گردنش نزدیک میشود. چشمان گوسفند برق میزند. به همه اطراف میچرخد. برق کارد را میبیند. اولین فشار تیزی کارد را بر گردن خود احساس میکند. با همه قدرت خود برای آخرین بار تلاش میکند. امید به حیات، آرزوی زندگی و حب ذات در همه وجودش شعله میکشد. میخواهد زنده بماند. میخواهد از آب این عالم بنوشد. از هوای دنیا استنشاق کند. به آسمان بلند، به کوههای سر به فلک کشیده، به درختها، به گلها، به سبزه ها، به جویبارها، به صحراها، به دشتها، به دریاها، به ستارهها، به ماه، به خورشید، به سپیده صبح، به غروب آفتاب نگاه کند و از زیبایی آنها لذت ببرد. او احساس میکند که مورد ظلم و ستم قرار گرفته، همه دنیا به او ظلم میکنند. همه دشمن او هستند. همه در مرگ او شادی میکنند. همه منتظرند که دست و پا زدن او را در خون ببینند و کف بزنند. او استغاثه میکند. التماس میکند. لااقل یک نفر منصف میطلبد. میخواهد کسی را به شفاعت بطلبد. آخر ای انسانها ... وجدان شما کجا رفته است ؟! تمدن شما، انسانیت شما، خدا و پیغمبر شما کجاست ؟! مگر قرار نیست از مظلومین دفاع کنید ؟! چرا نمیگذارید فریاد کنم ؟!! چرا اجازه اشک ریختن نمیدهید ؟! آه خدایا ! من فریاد این حیوان بیگناه را میشنوم. من درد او را احساس میکنم. من اشکی را که در چشمانش میغلتد میبینم. من بیگناهی او را میدانم. من میبینم که او مرا به دادخواهی طلبیده است. و من نیز با همه وجودم آماده ام که به بیگناهی او شهادت دهم. او را شفاعت کنم و از مردم بخواهم که به خاطر خدا و به خاطر من از این حیوان زبان بسته بگذرند. من با همه وجودم میخواهم بدوم و کارد را از دست آن مرد بگیرم. میخواهم فریاد کنم دست نگه دارید. این حیوان زبان بسته را برای من نکشید. اما گویی صدای حیوان خفه شده است و حرکت من هم منجمد. در عالم خواب، گاهی آدم میخواهد فریاد کند، ولی صدایش درنمیآید. اینجا هم چنین حالتی برای من پیش آمده است. حیوان بیگناه میخواهد فریاد کند اما صدایش درنمیآید. و من میخواهم بدوم دستش را بگیرم اما طلسم شده ام. کارد تیز بر گردن گوسفند نزدیک میشود و من تیزی آن را بر گردنم احساس میکنم. حیوان اسیر دست و پا میزند گویی که من دست و پا میزنم. و همه فشارهای حیات و مرگ را که در آن لحظه بر گوسفند میگذرد، گویی که بر من گذشته است.» گیاهخوار و پاک باشید. مــــــــــن گیاه خوارم گیاه خوار باشیم مهربان باشیم ۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲:۰۵حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۳:۱۲حذف۲۷ شهریور ۱۳۹۳، ساعت ۱۲:۵۱حذف۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۴:۲۳حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۲۱حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۰:۱۴حذفReza۷ اسفند ۱۳۹۲، ساعت ۱۸:۰۵حذف۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۲۲حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۳۲حذفتوانا۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۴۵حذفتوانا۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۴۶حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۵۹حذف۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۷:۰۱حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۰۸صنعت گوشت, بیش از تمام جنگ‌های قرن اخیر, تمام بلاهای طبیعت و تمام سوانح اتومبیل, مرگ امریکائی‌ها را به دنبال آورده است. اگر معتقدید گوشت "غذای واقعی‌ برای مردم واقعی‌"""" "*"(است" پس بهتر است در نزدیکی‌ یک بیمارستان واقعی‌ زندگی‌ واقعی‌ کنیدحذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۳۳حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۳۹حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۴۳حذفسمی۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۲:۰۴حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۳۲حذفعلی.ح۹ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۷:۵۸حذفشکمو۹ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۴۶حذف۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۲:۱۴حذفشکمو۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۴۸حذف۱۹ دی ۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۷حذف۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۳:۲۸حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۳۵حذفsara۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۰۲حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۱۸حذف۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۶:۵۹حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۴۰حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۴۱حذفعلی.ح۹ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۸:۰۴حذف۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۸:۳۳حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۱۵حذف۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۴۴حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۳۲حذف۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۴۶حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۱۱حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۵۲حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۵۷حذف۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۸:۲۳حذفشکمو۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۰:۰۱حذف۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۰:۳۰حذفشکمو۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۵۶حذفشکمو۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۵۶حذف۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۸:۵۸حذفشکمو۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۳۳حذفRoya۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۴:۵۱حذفشکمو۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۰۲حذفsara۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۶:۱۱حذفشکمو۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۷:۰۲حذف۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۲۵حذفشکمو۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۴۲حذف۲۹ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۳۹حذف۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۲۷حذف۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۲۸حذفشکمو۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۵۹حذفشکمو۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۴۸حذفمشکاة۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۵۱حذفشکمو۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۰۷حذف۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۲۳حذفشکمو۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۵۹حذفشکمو۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۰۱حذف۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۱۹حذفشکمو۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۰:۴۵حذف۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۰:۱۶حذفشکمو۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۰۶حذف۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۱۵حذف۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۲۲حذف۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۶:۲۵حذفشکمو۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۹:۵۵حذف۹ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۵:۳۰حذف۱۰ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۱۹حذف۱۰ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۴۵حذفشکمو۱۰ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۱۸حذف۱۰ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۰:۵۱حذفشکمو۱۰ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۰۰حذفشکمو۱۰ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۲:۱۵حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۰۵حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۰۶حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۰۹حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۰۹حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۱۰حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۱۱حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۱۳حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۱۳حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۱۷حذفشکمو۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۱:۲۰حذفشکمو۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۱:۳۵حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۲۲حذفشکمو۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۱:۲۳حذف۷ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۵۴حذف۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۲۹حذفشکمو۱۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۱:۳۲حذف۲۱ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۰۳حذفشکمو۲۱ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۲۱حذف۲۱ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۱۶حذفشکمو۲۱ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۲۹حذف۲۲ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۸:۳۳حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۴۸حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۳:۱۵حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۲۷حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۰۱حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۰۶حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۱۷حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۱۸حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۱۸حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۱۸حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۱۹حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۲۰حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۴۴حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۴۳حذف۲۲ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۸:۳۳حذف۲۲ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۸:۳۴حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۳:۰۳حذف۲۴ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۰۸حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۳:۳۷حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲:۵۲حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۵:۰۳حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۳:۲۴حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۵۲حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۵۴حذفشکمو۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۰۰حذف۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱۴:۲۱حذفشکمو۲۵ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۰:۲۰حذف۲۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲:۵۳حذفشکمو۲۶ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۳:۰۱حذف۲۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۰:۲۰حذف۲۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۰۱ حذف۲۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۱۵ قبلا این آیه از دید قرآن توضیح داده شده است، اما بخوانید نظر علامه سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان را در مورد تفسیر این آیه:حذف۲۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۱۷حذف۲۷ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۱:۴۴حذف۲۸ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۴۰حذف۲۹ آبان ۱۳۹۱، ساعت ۲۳:۳۵حذف۷ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۵:۱۲حذفشکمو۷ خرداد ۱۳۹۲، ساعت ۲۰:۰۴حذفkhanom khanoma۲۲ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۱۰:۱۵حذفMohammad Fallahi۳۰ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۰۷حذفپارسا۱۴ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱:۳۹حذفوحید اسماعیل زاده۱۹ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۱۵:۰۷حذفUnknown۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۲۴حذف پیام جدیدتر پیام قدیمی تر صفحهٔ اصلی نظرات پیام (Atom) شکمو مشاهده نمایه کامل من دزدی های 2019 May April February January 2018 December November October July June May April March February January 2017 December November October September August July June May April March February January 2016 December November October September August July June May April March February January 2015 December November October September August July June May April March February January 2014 December November October September August July June May April February January 2013 December November October September August July June May April March February January 2012 December November October رولت قارچ کیک سیب یهودی کیک سیب روز قربان نزدیک است...لطفا به جای خون ریختن زندگی ... نان زیتون و پنیر صبحانه مافین سیب و گلابی سس سیب سبزیجات سرخ کرده با زنجبیل و نودل مافین چیز کیک کدو حلوایی بستنی گلابی سیب زمینی ادویه دار در فر مافین پیتزا دونات کدوحلوایی پنکیک کدو حلوایی شیرینی دانمارکی کدو حلوایی و پنیر خامه ای پیتزای بادمجان و قارچ کوکی پاپی September August July June May April March February January 2011 December November October September August July June May April March February January 2010 December November October September ادویه کاری ادویه ها ارتیچوک ازبکستان اسفناج اسکاتلندی المانی امریکای جنوبی امریکایی املتها اناناس انبه انجیر اندازه گیری ها انگور انواع پلو انواع پنکیک انواع پنیر انواع تارت و پای انواع خمیر انواع دیپ انواع سالاد انواع سس انواع سوپ و اش انواع کرم انواع کوکو انواع مارمالاد انواع مربا انواع نان اواکادو ایده های برای هالووین ایرلندی بادام بادام زمینی بادمجان برگ سیر برگ مو برنج بستنی ها بلغور بلوبری پاستا و ماکارونی پرتقال پسته پلوها پیاز پیتزاها پیراشکی ها پیش غذا تاجیکستان تبدیل مقیاس تخم مرغ تربچه ترشی جات تره فرنگی تزیین سبزیجات تزیین کیکها تمشک توت فرنگی توفو تونس جو جو دوسر چغندر چگونه کامنت بگذاریم چیزکیک ها حلواها خرما خرمالو خشکبار خمیر پیتزا خورشتها دارچین دزدی دسرها دلمه ها دمای فر دونات ها ذرت رازبری روسی روغن ها رولت ها رومانی ریواس زردالو زنجبیل زیتون ژاپنی سرکه سریلانکا سوئدی سوریه سویا سیب سیب زمینی سیر شکلات شلغم شیرینی بدون تخم مرغ شیرینی ها شیرینی های عید صبحانه طبیعت گردی عدس عدس سیاه عدس قرمز غذاهای آلمانی غذاهای انگلیسی غذاهای ایتالیایی غذاهای ایرانی غذاهای بلغاری غذاهای تایلندی غذاهای ترکی غذاهای چینی غذاهای عربی غذاهای فرانسوی غذاهای فلیپینی غذاهای کره ای غذاهای مالزیایی غذاهای مکزیکی غذاهای نروژی غذاهای هندی غذاهای یونانی فلفل فندوق فوندات مارشملو قارچ کاپ کیکها کارامل کاشت سبزیجات کاکتوس کدو کدوحلوایی کرفس کرنبری کشمش کلم کلم بروکسل کلم بروکلی کنجد کنسرو کوسکوس کوکی ها کیک ها کیک های اسفنجی کینوا گرجستان گردو گل کلم گلابی گلوتن فری گندم گوجه فرنگی گیاه خوار باشیم مهربان باشیم گیاهی گیلاس لبنیات لپه لوبیا سبز لیمو مارچوبه مافین متفرقه مراکش مصری موز نارگیل نارنگی نپال نخود نکات اشپزی نکاتی در مورد فر نوشیدنی ها وگان ویتنامی هلندی هلو هویج حلیم بادمجون بدون گوشت موز سرخ شده طرز تهیه نشاسته گندم زولبیا شیرینی بامیه سمــــــــــنو سوپ تره فرنگی و عدس دال نان بــربـــری نان مغزدار- ایشلی کوکه نان خرمایی لینک مربوط به تبدیل مقیاس - کامل (ml)1 ml = 1 1 cc = 1/1000 liter1/4 teaspoon = 1 ml 16 tablespoons = 1 cup 2.2 pounds = 1000 grams [1 kilogram]............................................تبدیل دمای فر140ºC = 275ºF 240ºC = 475ºF.........................................معادل اندازه گیری آشپزی1 cup = شکر معمولی‌ Granulated sugar: 220 grams Oil: 224 grams Raisins, packed: 165 grams در این وبسایت به طور آزمایشی‌ از ماینینگ زیر ۱۰% استفاده می‌شود. Blogger.

آلمان هم میانجی بین ایران و آمریکا شد
Posted on Thursday January 01, 1970

مثلث آنلاین-1 دقيقه پيش

جرمی هانت: ایران درباره هر اقدامی در قبال آمریکا فکر کند!
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-4 دقيقه پيش

«زدا» غیرقانونی سرپرست است
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-4 دقيقه پيش

برنی‌سندرز: رژیم قاتل سعودی باید با ایران سر میز مذاکره بنشیند
Posted on Thursday January 01, 1970

اقتصاد نیوز-6 دقيقه پيش

مناف هاشمی معاون شهردار تهران شد؟
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-8 دقيقه پيش

حلقه مفقوده کهکشانی‌ها+ عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-6 دقيقه پيش

اولتیماتوم سرمربی پرسپولیسی به باشگاه فولاد
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-7 دقيقه پيش

لیست خروجی زیدان مشخص شد
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-9 دقيقه پيش

مهمترین اخبار 8 ساعت گذشته؛ از دور زدن پرسپولیس تا صید قلعه‌نویی از تبریز
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-11 دقيقه پيش

گره معاون رییس جمهور و صالحی امیری بر فرش المپیک توکیو
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری مهر-17 دقيقه پيش

رکوردهایی که لیگ هجدهم جابه‌جا شد
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-22 دقيقه پيش

هافبک خارجی به باشگاه پرسپولیس رفت + عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-26 دقيقه پيش

افشاگری تازه درباره خولیو ولاسکو!
Posted on Thursday January 01, 1970

شریان-27 دقيقه پيش

واکنش عجیب هواداران پرسپولیس به جذب ستاره محبوب کی‌روش توسط برانکو+عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-27 دقيقه پيش

احتمال لغو بازی ذوب آهن ایران و النصر عربستان
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-28 دقيقه پيش

تصویر ثابت

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین