تصویر ثابت

عروسی درچه روزی خوش یمن است
عروسی درچه روزی خوش یمن است
@import url("http://www.soalcity.ir/modules/system/system.base.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/system/system.menus.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/system/system.messages.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/system/system.theme.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/nucleus/nucleus/css/base.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/modules/comment_notify/comment_notify.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/comment/comment.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/field/theme/field.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/node/node.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/poll/poll.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/search/search.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/user/user.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/modules/back_to_top/css/back_to_top.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/modules/ctools/css/ctools.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/modules/hierarchical_select/hierarchical_select.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/modules/filter/filter.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/views.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/libraries/superfish/css/superfish.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/libraries/superfish/css/superfish-navbar.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/nucleus/nucleus/css/messages.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/html-elements.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/forms.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/page.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/articles.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/comments.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/forum.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/fields.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/blocks.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/navigation.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/fonts.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/css3.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/nucleus/nucleus/css/responsive/responsive.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/print.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/superfish/rave.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/nucleus/nucleus/css/ie7.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/nucleus/nucleus/css/ie.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/ie.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/css/ie7.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/default/files/nucleus/grid-fixed-24-960px.css?prfpd1"); @import url("http://www.soalcity.ir/sites/all/themes/hosna/skins/blue/style.css?prfpd1"); خانهقرآن و حدیثعلوم قرآنیمعارف قرآنحدیث شناسیکلام و عقایدخداشناسیپیامبر شناسیامام شناسیدین و فرقه شناسیانسان شناسیجهان شناسیمعاد شناسیمسائل جدید کلامیحکومت اسلامی و ولایت فقیهاحکامتقلیدروزهمطهّراتنجاساتنمازوضوغسلخمساحکام اختصاصی بانوانازدواج و زناشوییحجحجاب و پوششطلاقفلسفه احکامسایر مسائلمشاوره و خانوادهازدواجخانوادهبانوانجوانان و نوجوانانخواب و رویامشکلات و اختلالات روانیمهارت های زندگیتاریخیکلیات علم تاریختاریخ انبیاءتاریخ اسلامتاریخ جهانتاریخ ایرانتاریخ فرهنگ و تمدناماكن مهدویتادیان و مهدویتمهدویت در آیات و روایاتزندگانی امام زمان (عج)غیبت نیابت انتظارظهورپس از ظهوررجعتاخلاق و عرفانکلیاتاعمالفضائل اخلاقیرذائل اخلاقیسیره اخلاقی بزرگانمکتب های اخلاقی و عرفانیعرفان نابدر محضر استادچند رسانه‌ایورود شهر سوال شهر سوال در «.»[۱]جهت اطلاع بيشتر ميتوانيد به كتاب «مفاتيح نوين» مراجعه نمائيد.شیوه دعا كردن و مقدماتی كه در استجابت مؤثر است:۱. معرفت و شناخت؛ نخستین شرط استجابت دعا، شناخت كسی است كه انسان او را می خواند. به همین جهت قرآن در آموزش شیوه دعا كردن می فرماید «؛[۲]»  یعنی بدانید كسی را كه می خوانید، «رب» شماست، آفرینش، رشد و تعالی و پرورش شما در دست قدرت اوست.پس بهترین دعا آن است كه با ربوبیت آغاز گردد. نگاهی به شیوه دعا كردن انبیا و اولیای الهی در قرآن نشان می دهد كه آنان دعای خود را با «ربی» یا «ربنا» آغاز می كردند، زیرا این واژه انسان را متوجه می سازد با مبدأیی ارتباط برقرار ساخته است كه از نخستین لحظات وجود تا آخر عمر او و بعد از آن انسان را غرق در الطاف ربوبی خویش می سازد.۲. دعا باید با اخلاص و از صمیم قلب و با حال تضرع و تواضع باشد. تنها با زبان دعا نكند، بلكه روح دعا باید در جان و در تمام ذرات وجود آدمی رسوخ كند.۳. دعا باید در حالت بیم و امید باشد.نه آن چنان از اعمال خود راضی باشید كه گمان كنید هیچ نقطه تاریكی در زندگی شما نیست و هیچ گناهی مرتكب نشده اید و نه آن چنان مأیوس باشید كه خود را شایستة عفو و بخشش خدا و اجابت دعا ندانید.از خود راضی بودن و ندیدن عیب های خویش، ضمن این كه جهل مركب و عامل مهمی برای عقب گرد انسانی و سقوط اخلاقی است، باعث می شود كه انسان به جای عیوب خویش، عیب های دیگران را ببیند؛ یعنی به بیماری كه شیطان مبتلا بود «؛[ص/۷۶] » مبتلا شود.چنان كه «یأس و نامیدی» هم از دام ها و حربه های شیطان است. شایسته است انسان با دو بال «بیم و امید» حركت كند:«؛[۳] »۴ – خدا را در پنهانی خواندن، دعا را زودتر به اجابت می رساند «؛[۴] » دعا در خلوت با تمركز فكر و حضور قلب همراه است و به اخلاص نزدیكتر و از ریا و خودنمایی دور است. به همین جهت دعا در نیمه های شب و در نماز شب، آن هنگام كه همگی در خواب راحت به سر می برند، زودتر مستجاب می گردد. پیامبر اكرم(ص) می فرماید:«؛[۵] ».۵ – تطهیر مال و ثروت و خانه و زندگی از مالی كه از راه غصب، ظلم، رشوه، ربا، دزدی، غش در معامله و فریب پیدا كرده یا مالی كه خمس یا زكات و انفاقات آن پرداخت نشده است.۶ – اجتناب از خوردن غذای شبهه ناك و تطهیر لقمه خود و افراد تحت تكفل از حرام.۷ – غفلت از مبارزه با فساد و ترک امر به معروف و نهی از منكر، بی اعتنایی در مقابل فسادهای اخلاقی و اجتماعی و اباحه گری و نادیده گرفته شدن ارزش های دینی، موجب عدم استجابت دعا می گردد. پیامبر اكرم(ص) فرمود: «باید امر به معروف و نهی از منكر كنید. در غیر این صورت خداوند انسان ها شرور ( و كسانی كه تعهداتی دینی و اخلاقی ) بر نیكان شما مسلط می كند و هر چه بكنید، مستجاب نمی شود».[۶]۸ – عمل به پیمان های الهی.۱ – دعا باید با حمد و ثنای الهی همراه باشد. خداوند، جهت آموزش شیوه دعا كردن، دعای فرشتگانی را كه حاملان عرش خدا هستند و فرشتگانی كه گرداگرد آن قرار دارند، را توصیف نموده است.«»[۷]چنان كه ملاحظه فرمودید؛ دعا را با تسبیح و تحمید خدا و اظهار ایمان به او و با كلمة طیبیه «ربنا» آغاز نمودند و از مقام رحمت و علم بی پایانش كه از صفات جمال و جلال او است، مدد خواستند سپس در حق دیگران دعا نمودند تا خدا دعا را در حق شان مستجاب گرداند.۲ – دعا را با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) بايد شروع نمود، زیرا صلوات درخواست سلام و درود از خداوند برای پیامبر اسلام و اهل بیت طاهرین اوست این دعا قطعا مستجاب است. وقتی در ابتدا و انتهای دعا ذكر صلوات قرار گرفت، خداوند به خاطر اول و آخر دعا، آن چه را كه در وسط قرار گرفته، اجابت خواهد كرد.۳ – تطهیر قلب و روح: از كثافات و كدورت های گناهان، به وسیله اعتراف به گناه و توبه در پیشگاه خداوند.۴ – در پایان، دعا را با تمسك به صفات او به اتمام برسانید، مثلا بگویید، .«؛ »( بخشي از دعاى عَشَرات)۱ – گناه:گناهان سه گونه اثر می گذارند:الف – توفیق دعا كردن را سلب می كنند.ب – حالت تضرع و تواضع و توبه و انابه و اشك و گریه را می گیرند و نمی گذارند بنده با حضور قلب، توجه اش به سوی خدا متمركز گردد و مجذوب نفخات رحمانی او شود.ج – در صورت خواندن دعا، دعایش مستجاب نمی گردد.علی(ع) می فرماید: «[۸] » در دعای كمیل، شبهای جمعه دقت نمایید، آن جا كه می خوانید : «....»۲ – ترك دعا در هنگام خوشی ها: خداوند به حضرت داود (ع) وحی فرمود: مرا در روزهای خوش و آسایش یاد كن تا من دعای تو را در ایام گرفتاری و سختی اجابت كنم.[۹]۳ – نافرمانی و رنجاندن والدین.۴ – تأخیر انداختن نمازهای واجب از اول وقت.۵ – در گفتار، بد زبان بودن.۶ – نسبت به افراد مؤمن سوء ظن داشتن و بد طینت بودن.۷ – با برادران یا خواهران مؤمن، با دو رویی و منافقانه برخورد كردن.۸ – ترحم نكردن به افراد ضعیف...[۱]. کافى، جلد ۲، صفحه ۵۷۷، حدیث ۱.[۲]. اعراف،آیه ۵۵.[۳]. اعراف، ایه ۵۶.[۴]. اعراف، آیه ۵۵.[۵]. ناصر مكارم شیرازی و همراهان، تفسیر نمونه، ج۵، ص ۲۸۱.[۶]. سفینة البحار، ج۱، ص ۹ – ۴۴۸ .[۷]. غافر، آيه ۷.[۸]. غرر الحكم ، ج ۱، حدیث شماره ۸۴۲.[۹]. سید هاشم رسول محلاتی، كیفر گناه ، ص ۱۰۷. اخلاق و عرفاناعمالدعا و مناجات نظرات سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۴/۳۱ - ۲:۴۴ من خیلی سعی میکنم تو دعاهام این ویژگی ها باشه الان سالهاست که دارم خدارو صدا می زنم و ازش می خوام که ازدواج کنم اما نمیدونم چرا دعام مستجاب نمیشه این وضع منو خسته کرده هر بار با اشک وآه دعا میکنم تقریبا برای هر کسی دعا کردم دعام مستجاب شده اما برای خودم نه خواهش میکنم برای من دعا کنید این شرایطم رو اصلا دوست ندارم و فقط از خدا همین رو میخوام پاسخ با سلام و احترام و ضمن آرزوی پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۵/۵ - ۰:۳۸ پاسخ زینب خانم حالا باید همه بدونن پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۵/۱۹ - ۹:۲۳ پاسخ مگه اگر کسی بدونه زینب خانوم پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۵/۲۰ - ۱:۲۰ پاسخ از شما خواهش میکنم زود قضاوت پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۷ - ۸:۳۹ پاسخ سلام. عزیزم مگه هر کس که پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ - ۱۳:۱۳ پاسخ واقعا براتون متاسفم مگه پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۱/۱۵ - ۱۰:۲۸ با تاسف فراوان اقا محسن پاسخ ایشون نگفتن خواستگار ندارن، پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۴/۶ - ۱۳:۴۳ پاسخ اُدْعُواْ رَبَّكُمْ پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۲۱ - ۳:۴۹ باسلام؛درجایی خوندم که دعا برای دیگران زودتر به اجابت میرسه همونطور که گفتید دعاتون برای دیگران به اجابت میرسه ولی واسه خودتون نه.اما من دعا میکنم که اونچه که به صلاحتونه ان شا الله به اجابت برسه وخداوند کریم یه همسر خوب ومؤمنی رو نصیبتون کنه وان شاالله شما هم دعاکنین خداوند رحمان ورحیم به من وهمه ی جامونده از کاروان شهداء؛ شفا عنایت بفرمایدو اونهم شهادت! که آرزو ی دیرینه ام است.دعایتان میکنم در زمانی که " درد"به اوج لذّت برسه، لذّتی که درآن فقط خدا رو می بینم وحس میکنم که خدا نهایت دوستی را با بندگانش داره چون شنیدم خداوند اونایی رو که دوست داره درین دنیا مورد امتحان قرار میده ""بقولی هرکه در این بزم مقربترست " جام بلا بیشتر میدهندش""؛دعا میکنم امشب به حرمت ایام پرفضیلت ماه صفر خواسته تان از خدا به اجابت برسد به برکت صلواتی بر محمد وآل محمد...... اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پاسخ برا منم توروخدا دعا کنید ۴پنج پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۱/۵ - ۱۳:۵۹ پاسخ سلام ببین عزیزم دست به دامان پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۱۰/۸ - ۱۹:۵۸ پاسخ زینب خانم . خواهر من پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ - ۰:۴۲ خیلی ساده است از دیگران بخواهید برایتان دعا کنند . همین پاسخ سلام عزیزم.مگه هر دعایی باید پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ - ۴:۵۴ پاسخ از خداوند بزرگ برایت برکت پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۲/۱۱ - ۱۸:۱۴ پاسخ سلام من تازه با این سایت اشنا پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۲۳ - ۲۲:۱۷ هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. موفق باشید. پاسخ سلام رفیق والا منم زیاد پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۴/۱۲ - ۱۶:۳۷ پاسخ ابجی برام دعا کن بخش برسم پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۴/۱۳ - ۴:۲۱ پاسخ سلام عزیزم منم همین مشکل رو پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۵/۱ - ۹:۴۶ پاسخ با سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۵/۱۱ - ۱۴:۳۱ اگر قرار صبر کنی صبر کن عجله کار شیطونه متوسل شو انشا الله میشه اگر هم نشد متعه پیدا کن مطمعن باش این تجربه ۴۰ سال زندگیه بعدش هم یه چیزایی بخور که شهوتت رو کور و خاموش کنه پاسخ من برای شما از ته قلبم دعا پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۶/۴ - ۹:۴۲ بیشتر به این فکر کنید که خداوند تقدیر خوبی برای شما رقم زده که به وقتش در مسیره زندگیتون قرار میگیره و قسمت شما میشه. پاسخ خــــدایـــا مــشــکــلات پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۳/۲۰ - ۲۱:۲۴ پاسخ شما برای اجابت دعا لازمه که پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۷/۱۳ - ۱۰:۲۰ التماس دعا پاسخ آخه شوهر بدرد چی میخوره من پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۹/۲۰ - ۲۱:۹ پاسخ من از ته دلم براتون همین الان پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۱/۵ - ۱۳:۵۱ پاسخ سلام نماز جعفر طیار قبل از پیوند ثابت گل محمدی در ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ - ۲۱:۱ پاسخ زینب خانم من دعا میکنم ان شاء پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۱۰/۸ - ۱:۲۳ پاسخ زینت جان سلام.امیدوارم تا پیوند ثابت در ۱۳۹۶/۷/۳ - ۲۲:۵۱ پاسخ من هم همین مشکلودارم ودرکتون پیوند ثابت در ۱۳۹۶/۹/۳ - ۲۱:۴۳ امانامیدنیستم شماهم نباش پاسخ سلام من ۳۳ سالمه کارمندم پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۵/۸ - ۲۳:۶ پاسخ خوش بحالت عزیزم که انقد محکمی پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۵/۲۷ - ۱۷:۱۷ من ارزوی ازدواج موفق هم برای شما وهم زینب جان دارم پاسخ سلام شاید توآدم محکمی باشی پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۶/۷ - ۳:۵۸ میخوام بدونم چرا ازدواج واسه بقیه خوبه ولی ما باید بگیم حتمن حکمتی توشه شاید اگه ما عروسی میکردیم بدبخت میشدیمو ازاین حرفا. میخوام بدونم چرا خواهر من ۲۲سالگی باید عروسی کنه برادر کوچکترم باید قبل ازمن ازدواج کنه.دوستام همه ازدواج کردن بچه دارن ولی من چی!!!! چرا ازدواج برای من اخه وپیفه بخدا وقتی داداشم نامزد کرد اینقد خورد شدم اینفدگریه کردم که ازخداتعجب میکنم چطور دلش نسوخت؟ احساس میکنم از چشم خانوادم افتادم باد کردم رو دستشون.خودمم از این وضعیت خسته ام احساس میکنم توی این خونه زیادی ام. پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۷/۱ - ۷:۴۴ اولا وظیفه خود می دانیم که برای حاجت شما و دوستانی که مشکلاتی نظیر شما دارند، دعا کنیم. پاسخ سلام ساناز جون منم شرایطی مث پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۸/۲ - ۸:۳۷ پاسخ یچیز جالب که هس و دورو برم پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۱۱/۹ - ۲۱:۱۸ در عوض هرکیو تو دانشگاه دیدیم با یه پسر افتادو دوست شد؛ در نهایت ازدواج کردنو دارن بخوبیو خوشی زندگی میکن یاد اون روزام که میدیدیمشونو واسشون تاسف میخوردمو فکر میکردم عجب دختر پاکو نجیبی هستم ,میوفتم خندم میگیره..فقط ماکه مذهبی بودیم موندیم پاسخ با عرض سلام و تحیت پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ - ۲۱:۱۳ ازدواج لزوما منجر به خوشبختی نمی شود. بسیاری از افراد هستند که حسرت دوره مجردی را میخورند!! بنابراین صرف اینکه دختران غیر مذهبی ازدواج میکنن، نمی تواند بیانگر خوشبخت شدن انها باشد. از طرفی همانگونه که دیگران از مشکلات من و شما بی خبر هستند ما نیز از مشکلات خانوادگی انان بی خبر هستیم. ضمن اینکه پسران مذهبی هیچگاه با دختران غیر مذهبی ازدواج نمی کنند. به هر حال زندگی سراسر امتحان و ابتلاء است. باید با عجز از خدای بزرگ بخواهیم که در این مسیر پرتلاطم همه ما را یاری نماید. از درگاه خدای بزرگ خوشبختی شما را مسئلت دارم پاسخ اتفاقا برعکس جناب شهرسوال!! پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۳/۱۸ - ۰:۵۶ یه نگاه به دور و برت بنداز! متوجه میشید که اکثر پسرای مذهبی حتی دنبال دخترای مذهبی نمیرن! چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟؟؟ پاسخ با سلام ما چنین تصوری نداریم پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۴/۴/۲۳ - ۱۲:۱۸ ما چنین تصوری نداریم پاسخ دقیقا همینطوره و ما خیلی پیوند ثابت ناشناس در ۱۳۹۵/۹/۱۴ - ۱۵:۳ پاسخ با سلام و تشکر از ارتباطتان پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۵/۹/۱۵ - ۱۷:۴۴ اینکه چه اتفاقی در گفتگوی دوستانتان با دیگر کارشناسان در موقعیت خاص و شرایطی که ما در جریانش نیستیم افتاده است، معیاری برای این بحث نیست. «آیا واقعا پسران مذهبی گرایششان دختران خانم های بدحجاب هستند؟» در اسلام زیبایی هم از معیارهای انتخاب همسر می باشد و شخص باید نسبت به چهره و زیبایی طرف مقابل نظر مثبت داشته باشد، گرچه تدیّن، دینداری و اخلاق از اولویت های اصلی و اولیه می باشد. نتیجه تحقیقات بسیار منطقی به‌نظر می‌رسد؛ چراکه باورهای عمومی نشان می‌دهد که مردها حساسیت زیادی به زیبایی خانم‌ها دارند و زن‌ها بیشتر به قد و درآمد مردها اهمیت می‌دهند. پاسخ سلام منم با نظر شما موافق پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۷/۱۹ - ۲۰:۳۵ پاسخ جالبه غصه اینو میخورید که به پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۵/۲۲ - ۱۴:۸ پاسخ دقیقا با نظر شما موافقم...با پیوند ثابت ناشناس در ۱۳۹۵/۶/۲ - ۱:۴۰ پاسخ با سلام و تشکر از ارتباطتان پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۵/۶/۶ - ۱۴:۳ ۱. نداشتن خواستگار يكي از مشكلات رايج در ميان دختران امروزي است. اين مشكل بسيار فراگير شده و اختصاصي به شما ندارد. با توجه به شرايط موجود، نداشتن حتى يك خواستگار چيز بعيدي به نظر نمي‌رسد، چرا كه همه ما در پيرامون خود شاهد دخترهاي بسيار شايسته‌اي هستيم كه به هر دليلي حتى يك خواستگار نداشته‌اند. ۲. امروزه سن ازدواج در جامعه ما بالا رفته است و طبيعتاً دخترها هم ديرتر ازدواج مي كنند. الآن مثل قديم نيست كه دختري كه مثلاً به سن ۲۰ سالگي رسيده ديگر اميدي به ازدواج و يافتن همسر نداشته باشد. در حال حاضر ميانگين سن ازدواج در دختران حدود ۲۴ سال است كه شما فاصله چنداني با ميانگين نداريد. گذشته ازآن در حال حاضر امتيازات فراواني از جمله تحصيلات دانشگاهي، اعتقاد ديني سالم و ... داريد كه بسياري از دختران ندارند. ۳. شايد در سنين پايين تر موقعيت هاي بهتري براي ازدواج فراهم شود اما خداوند بهتر مي داند صلاح هر فردي در ازدواج در چه سني است. بى‏ترديد خداوندى كه شما را آفريده ، كفو و همسر مناسب و متناسب با شما را نيز در نظر گرفته است و به موقع او را روانه‏ منزل شما خواهد كرد ،به گونه اي كه هيچ چيزى نخواهد توانست مانع ايجاد پيوند و ازدواج شما شود. و اما نداشتن خواستگار و علل آن: متاسفانه در جامعه ما قانون نانوشته اي در ميان مردم باب شده كه خوبي دختر را مي توان از تعداد خواستگارانش فهميد. يعني هر دختري كه تعداد خواستگارانش زياد باشد معلوم مي شود كه دختر خوبيست و اصل و نسب دار است اما اگر دختري در زمان متعارف جامعه ازدواج نكند يا خواستگار زيادي نداشته باشد اين طور تعبير مي شود كه حتماً مشكلي دارد كه كسي سراغش نمي رود! آن وقت است كه دختران و خانواده هايشان روز به روز نا اميدتر، نگران تر و دستپاچه تر مي شوند و اعتماد به نفس خود را در زمينه ازدواج از دست مي دهند. معمولاً افراد در مقابل اين مساله (نداشتن خواستگار) به دو نحو برخورد مي كنند. برخي با آن كنار آمده و منتظر فراهم شدن شرايط خوب مي شوند ولي برخي ديگر مدام در تلاشند تا از طرق مختلفي چون برقراري آشنايي هاي نادرست، دعانويسي و... خود را از اين مهلكه نجات دهند. اما به واقع علت اصلي نداشتن خواستگار چيست؟ به طور كلي علل و عوامل نداشتن خواستگار را مي توان در دو دسته تقسيم كرد: ۱) عوامل فردي: عللي كه خود فرد باعث ايجاد آنها شده است. ۲) عوامل بيروني: عللي كه عامل ايجاد آن ها خود فرد نبوده است. طبيعي است كه اگر مانعي بر سر راه شما وجود دارد ابتدا بايد سعي كنيد آن را برطرف نماييد. ( از آنجا كه ما در مورد بسياري از مسايل زندگي شما اطلاعي نداريم مطالب زير را بيان مي كنيم و اين خود شما هستيد كه بايد با دقت در اين مطالب و بررسي وضعيت خود پاسخ مناسب را بيابيد). ۱) عوامل فردي - گاهي دختر دچار خطا يا انحراف اجتماعي، اخلاقي و... شده و يا يك صفت اخلاقي ناپسند دارد كه تمام اهل محل آن را مي دانند. اين امر از سويي باعث سلب اعتماد مردم محل و از سوي ديگر باعث مردود شدن وي در تحقيقات محلي افراد غريبه مي شود. به همين دليل كسي به خواستگاري ايشان نمي رود كه البته بايد تا حدودي در اين رابطه به مردم حق داد. تنها راه رهايي از اين مشكل توبه حقيقي دختر به درگاه خداوند و كمك خواستن از او براي تغيير و اصلاح است. اگر فرد واقعاً توبه كرده و درستكار شود، مردم با ديدن رفتار تغيير يافته اش، به مرور زمان دوباره به وي اعتماد مي كنند. - گاه برخي از دختر خانم ها به علل مختلفي چون خجالتي بودن، كمرويي، درونگرايي و... از حاضر شدن در جمع هاي خانوادگي يا دوستان سر باز مي زنند و به قولي انزواجو مي شوند. در اين حالت نيز اولاً به دليل اين مشكل شخصيتي شان و ثانياً به خاطر ديده نشدن توسط واسطه ها دچار تاخير در ازدواج مي شوند. راه چاره اين مشكل، توسعه روابط اجتماعي دختر و خانواده او است. در چنين مواردي پيشنهاد مي گردد چنين دختراني با حفظ عفت و رعايت ضوابط اخلاقي و شرعي در مجامع و محافل زنانه نظير روضه هاي خانگي، مراسم هيأت هاي مذهبي و ... حضور يابند تا زمينه آشنايي مادران نيازمند عروس و يا واسطه ها با چنين دختري مهيّا گردد. همچنين شركت در جمع هاي جديد به شما فرصت ديده شدن مي دهد و در محيط هاي جديد مي توانيد عقايد خود، شخصيت و ظرفيت اداره يك زندگي را به ديگران نشان دهيد. به عبارتي، پختگي شما تا زماني كه پشت پرده باشد، كسي را به سوي شما جلب نمي كند. شما بايد در محيط هاي اجتماعي سالم رفت و آمد داشته باشيد و قابليت هاي خود را نشان دهيد. حتما منظورمان را از قابليت متوجه مي شويد. يعني آن چه كه احترام ديگران را نسبت به شما برمي انگيزد و نشان مي دهد شما يك سر و گردن از ديگر دختران بالاتريد و آمادگي يك زندگي واقعي را داريد. - مشكل ديگر برخي از دختران ايراد گرفتن هاي زياد از خواستگاران است. البته هيچ دختري در خودآگاهش خود را يك آدم سخت گير نمي داند. پاي صحبت بيشتر اين دخترها كه بنشينيد مي شنويد: «مگر من چه توقعي دارم؟ من كه خانه و ويلا و مهريه و شيربها نخواستم. همين قدر كه پسري مرد زندگي باشد براي من كافي است» اما خيلي از همين دختران پاي انتخاب كه مي رسد، دچار وسواس هاي بيهوده مي شوند: «نكند تك پسر بودنش باعث لوس شدن او شده باشد؟ نكند پرجمعيت بودن خانواده او بعدها برايم مشكل تراشي كند؟ اين خواستگار را نمي پسندم چون چاق است... اين يكي پدرش را از دست داده و بايد سرپرست خانواده خودش هم باشد ... مگر مي شود با پسري كه دانشجو است ازدواج كرد؟ و...» همين وسواس هايي كه به نظر خيلي از خانواده ها منطقي به نظر مي رسد، باعث بالا رفتن سن دخترها و در نهايت نبود خواستگار مي شود. ۲) عوامل بيروني - اما همه انتقادها به دختر خانم ها مربوط نمي شود. خيلي وقت ها اين پسران و خانواده آنها هستند كه اين مشكلات را دامن مي زنند. مثلا با عرض تاسف يكي از مهمترين ملاك هاي انتخاب همسر در اين روزها چه از سوي پسر و چه از سوي خانواده او داشتن زيبايي بسيار دختر است. يك دختر همه چيز تمام دختري است كه زيبا، خوش ظاهر، مقيد باشد و خانواده داري او با تمكن مالي خانواده تعبير مي شود. همين امر باعث شده كه دختراني كه از زيبايي كمتري برخوردارند يا متمكن نيستند با مشكل عدم خواستگار مواجه باشند. - گاهي مشاهده مي شود كه برخي از دخترها به دليل وجود نقص عضو يا مشكل جسمي با اين مشكل درگير مي شوند كه يقيناً اين امر نوعي آزمايش از جانب خداوند براي محك فرد مي باشد. البته افراد اين دو دسته مي توانند با گسترش استعدادها و توانمندي هاي خود در زمينه هاي متفاوت علمي، هنري و... نواقص خود را جبران و توانمندي هايشان را به رخ ديگران بكشانند. - مشكل ديگر برخي از دخترهاي جوان بزهكاري و شرايط نامساعد اخلاقي پدر، مادر، برادر و ديگر افراد خانواده شان است. والدين بايد بدانند كه اشتباه هر يك از اعضا و بدنامي خانواده ابتدا به پاي جوانان در شرف ازدواج آن خانواده به خصوص دخترهايشان نوشته مي شود. به همين دليل بايد تمام سعي خود را براي اجتناب خود و اعضاي خانواده از مشكلات اجتماعي و اخلاقي بكنند. - نداشتن هم كفو و همتا معضل ديگر برخي از دختران است. مثلاً دختري تحصيل كرده كه در محيطي كوچك و روستايي زندگي مي كند و همتايي برايش وجود ندارد. در چنين مواردي يكي از راهكارها هجرت و نقل مكان كل خانواده به محله و يا شهر بزرگتر و يا ميهمان شدن خود دختر( در صورت نبودن مانع و با رعايت ضوابط اخلاقي و شرعي) در منزل يكي از محارم در شهري بزرگتر است. - گاه ديده مي شود كه خانواده اي محترم در محله اي بدنام و يا معروف به فساد زندگي مي كنند. يقيناً دختر اين خانواده با مشكل نبود خواستگار مواجه مي شود. زيرا هر كسي كه قصد ازدواج با وي را داشته باشد ابتدا وارد محله مي شود تا از همسايه ها تحقيق كند و اگر ببيند كه محل سكونت دختر در محله اي بدنام مي باشد گمان مي كند كه خانواده يا خود دختر نيز مشكل دارند. راهكار مقابله با اين مشكل ترك محل است. هجرت حركتي مقدسي است كه شايد يكي از مصاديقش همين جا باشد. - فرهنگ هاي اشتباه و كوته نظرانه، عامل بيروني ديگري است در ايجاد نبود خواستگار براي برخي از دختران. فرهنگ هايي چون «دختر كوچك ازدواج كرده و دختر بزرگتر مانده. حتماً ايراد و اشكالي دارد كه كسي دختر اول را نگرفته است.»، «سطح مالي پايين خانواده دختر و عدم تامين جهيزيه از طرف آنها» و... همه و همه فرهنگ هاي غلطي هستند كه متاسفانه مثل قارچ هاي سمي در جامعه ما رشد يافته اند و كسي به بيهودگي شان نمي انديشد. حال چه كنيم؟ در شرايط كنوني چه كار بايد كرد؟ دختر خانمي كه خواستگار ندارد چگونه مي تواند اين آرامش فكري را داشته باشد؟ آيا مي توان جايگزيني براي نيازهاي ارضاء نشده معرفي كرد؟ آيا مي توان اين نيازها را مهار كرد؟ انشاءالله توجه و عمل به نكات زير بسياري از مشكلات شما را حل خواهد كرد : ۱. شما تنها فردى نيستيد كه با اين مساله مواجه هستيد؛ لذا آن را به عنوان يك مساله ببينيد نه يك معضل و مشكل لاينحل. ۲. زود ازدواج ‏كردن نشانه موفقيت در امر ازدواج و تأمين خوشبختى و سعادت هميشگى نيست. با كمى دقت و تفحص در بين همسايگان، فاميل و ديگران، مشاهده مي كنيد كه فرآيند خواستگارى و ازدواج، معمولاً يك فرآيند طولانى مدت و نيازمند زمان و دقت كافى است. چه بسا همين تأخير، شناخت و آگاهى‏تان را از موضوعات و معيارهاى ازدواج بيشتر و عميق‏تر كند و موفقيت در اين امر مهم و حياتى را چندين برابر كند كه در نتيجه به صلاح شما خواهد بود. ۳. ازدواج همه زندگي نيست ، بلكه تنها يك بعد از ابعاد زندگي است . پس تا زماني كه شرايط ازدواج برايتان فراهم نشده، از فرصت استفاده كنيد و در ساير ابعاد مثل تحصيل در مقاطع بالاتر و ... بكوشيد. ۴. از منفي بافي و افكار منفي بايد اجتناب شود. اگر مي خواهيد سالم بمانيد و جواني خود را حفظ كنيد ناراحتي و افكار مزاحم را از خود دور كنيد و بدانيد كه آنچه باعث ناراحتي و مشكل مي شود افكار منفي و نوع ديد ما به دنيا و وقايع است. در بسياري موارد ما از يك حادثه طبيعي، برداشتي داريم كه كاملا متفاوت با واقعيت آن است. سعي كنيد بدبيني را كنار بگذاريد و به دنيا با عينك خوشبيني نگاه كنيد اجازه ندهيد افكار منفي بر شما پيروز شود، آرامش را در زندگي به خودتان هديه دهيد. ۵. طرز برخورد با خانواده و دوستان : رفتار مناسب ، با ادب و احترام و به دور از شوخي زياد و جلف بودن مي تواند براي يك خانم مناسب باشد و نظر يك آقا را جلب كند. طرز برخورد در جامعه نيز در اين باره موثر است، بعضي خانم ها ممكن است فكر كنند، برخورد مناسب در مواجهه با يك آقاي نامحرم، اخم كردن و بدخلقي است ولي اين درست نيست، ما نبايد با رفتار محرك، ديگران را تحريك كنيم، ولي اخم كردن و بدخلقي هم مناسب نيست. ۶. كم كردن توقعات: يكي از موانع مهم پيش روي ازدواج جوانان توقعات بالا مي باشد كه با كم كردن اين توقعات و بيان اين مساله در موقعيت هاي مناسب مي توانند زمينه ازدواج را ايجاد كنند. همچنين يكي از مواردي كه مي تواند مانع ازدواج باشد و آقا را از اقدام به خواستگاري منصرف سازد موقعيت اقتصادي خوب خانواده خانم است يعني آقا اين جرات را ندارد كه اقدام به ازدواج كند، كه بيان كردن اين مساله در جمع دوستان و بستگان كه انتظارات من براي ازدواج بالا نيست مي تواند راه حل مناسبي براي آن باشد. ۷. افزايش مهارتها: تلاش بيشتر و روزافزون براي شكوفايي استعدادها و توانايي‌هاي خود و يادگيري فنون و هنرهاي مختلف و پر كردن اوقات فراغت داشته باشيد. دختراني كه شايستگي هاي لازم در زمينه هاي اخلاقي، اجتماعي، مهارت هاي زندگي و امتيازات ويژه ديگر در جامعه كسب مي كنند، نسبت به ديگر دختران خواهان بيشتري دارند. ۸. نيكو كردن اخلاق حسنه و خوش برخورد بودن: در محيط اطراف به خصوص در خانه سعي كنيد با كمال متانت و گذشت و فداكاري رفتار كنيد. ۹. صبور و بردبار بودن: چرا كه صبر و شكيبايي كليد معنويات و گشايش‌هاي نعمت‌ها و الطاف الهي است. ۱۰. توجّه به ضعف‌ها و خصلت‌هاي ناپسند خود و رفع آنها: چه بسا به دليل وجود يك صفت بد يا يك رذيله اخلاقي و رفتاري در ما، خداوند نعمتي و يا لطفي را از ما دور كند. ۱۱. توجه نكردن به حرف و حديث هاي مردم و برخورد كردن با آنها به صورت سعه صدر و گذشت از آنها با كمال بزرگواري. ۱۲. حضور در جمع ها با شركت كردن در مجالس مذهبي- فرهنگي- هنري و ... و نشان دادن توانمندي هاي و كمالات روحي و اخلاقي خود. ۱۳. توجه به اين مطلب كه دنيا به آخر نرسيده و اساساً هدف اصلي و نهايي زندگي كه ازدواج كردن نيست. با ازدواج نكردن نيز مي توان به آن اهداف متعالي دست يافت. ۱۴. براي تعجيل در ازدواج به حضرات ائمه اطهار عليهم السلام بويژه امام جواد عليه السلام متوسل شويد. ۱۵. آيه «رَبّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّياتِنا قُرّةَ أَعْينٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتّقينَ إِمامًا»(سوره فرقان آيه ۷۴) را زياد بخوانيد. ۱۶. در مهماني هاي خانوادگي و مراسم گوناگون در ميان سخنان خود به صورت غير مستقيم نسبت به ازدواج با جوان پاك و متديني ابراز علاقه كنيد. ۱۷. يك احتمال را هم نبايد نديده گرفت و آن اينكه شايد خواستگاراني براي شما آمده يا مي آيد اما چون در حال تحصيل هستيد والدينتان چيزي در مورد آنها به شما نمي گويند و يا اينكه آنها داراي معيارهاي لازم نيستند لذا والدينتان ترجيح مي دهند صحبتي در مورد آنها نكنند تا شما با فكري آسوده به تحصيلتان بپردازيد. لذا بدون خجالت با والدينتان در اين مورد صحبت كنيد و تمايلتان به ازدواج را به اطلاع آنها برسانيد. اگر صحبت رودررو با آنها برايتان سخت است با شخص ديگري از خانواده يا بستگان كه راحت تريد صحبت كنيد تا نظر شما را به اطلاع والدينتان برساند. توجه به امتحانات و آزمايش هاي الهي داشته باشيم كه مبادا با بي صبري، اجر خود را از دست داده و مشكلات را بيشتر نماييم. ضمن اينكه خداوند متعال كساني را كه به هر جهت اسباب و امكانات ازدواجشان فراهم نشده و نتوانسته‌اند ازدواج كنند، دستور داده كه تقوي و پاكدامني پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بي‌نياز گرداند. «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّي يُغْنِيَهُم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ»[ نور/۳۳.]. پس آنچه كه در زندگي در درجه اول اهميّت دارد، بندگي و اطاعت خداوند و حفظ پاكدامني و عفّت است. خواهر محترم، در پايان شاخه گلي از گلستان نبوي پيش كش شما مي كنيم: پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) فرمودند: «آنچه از دنيا نصيب تو باشد، اگر ناتوان هم باشى، به تو مى رسد و آنچه به زيان تو باشد، به زور نمى توانى آن را از خود دور كنى. هركس به آنچه از دستش رفته اميد نداشته باشد، آسوده است و هر كس به آنچه خداوند روزى اش كرده، خرسند باشد، شادمان مى گردد ». خواهر گرامي به ياد داشته باشيد كه باد با شمع هاي خاموش كاري ندارد، اگر بر تو سخت مي گذرد بدان كه روشني. تو شاهكار خالقي تحقير را باور مكن بر روي بوم زندگي هر چيز ميخواهي بكش زيبا و زشتش پاي توست، تقدير را باور مكن تصوير اگر زيبا نبود نقاش خوبي نيستي از نو دوباره رسم كن، تصوير را باور مكن خالق تو را شاد آفريد، آزاد آزاد آفريد پرواز كن تا آرزو، زنجير را باور مكن پاسخ ساناز جان منم دقیقا شرایط پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۳ - ۲۳:۲۲ پاسخ واقعا افرین من خوشم اومد پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۷ - ۸:۴۴ پاسخ سلام مرسی سوسن جون چقد خوب پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۷ - ۱۰:۱۰ پاسخ شما خيلى خوشفكر هستيد پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۷/۱۶ - ۱۲:۵۲ پاسخ ببین سوسن تو برای اینکه تنها پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۸ - ۲۲:۵۵ پاسخ سلام جناب اقای معصومی خسته پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۵/۱۱ - ۱۳:۱ پاسخ با عرض سلام و احترام پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۵/۱۳ - ۱:۵۶ پاسخ سلام احسنت پیوند ثابت منتظر در ۱۳۹۲/۷/۲۲ - ۲۳:۵۹ احسنت پاسخ خیلیییییییییییییییییییییییییی پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۸ - ۰:۳۲ جواب صحیح و کوبنده و زیبایی بود پاسخ شهر سوال عزیز پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۹ - ۱۱:۳۳ لحن پاسخ شما کمی مبغضانه بود لطفا تحمل حرف مخالف را داشته باشید . چرا نباید وقتی همچین سوالی و همچین مسئله ای داریم راحت به زبان بیاوریم و چه خوب است که خیلی شفاف جواب این سوالها داده بشه چون این سوالها در ذهن خیلی از جوانان هست اگه چه نپرسند پاسخ با سلام دوست گرامی؛ پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۷:۵۶ از اینکه میفرمائید تحمل حرف مخالف را نداریم کمی از انصاف بدور است؛ که اگر چنین بود اصلا تایید نمی‌شد. یکی از اهداف ایجاد سایت، بیان چنین دیدگاه‌هایی است. پاسخ مسلمان یعنی کسی که تسلیم همه پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۵/۱۹ - ۶:۵۵ پاسخ سلام عزيز اطلاعات شما اينكه پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۴/۲۴ - ۱۲:۴۴ پاسخ ]چند ساله از خدا ميخوام كه با پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۵/۱۵ - ۲۲:۱۴ پاسخ با عرض سلام و تحیت پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۵/۱۶ - ۱۸:۵۳ شرایط شما خواهر محترم را درك می‌كنیم و از خدای متعال خواستاریم تا هرچه سریعتر حوائج شما برآورده گردد. اما توجه به این نكته نیز لازم است كه دعا در موضوعات بین فردی (مانند ازدواج)، ضمن اجر و پاداشی كه دارد، می تواند زمینه ساز یك فعل باشد و نه اینكه لزوما به یك فعل منتهی شود. به عبارتی با دعا ما به خواسته خود نزدیكتر می‌شویم ولی این به این معنا نیست كه لزوما به آن می‌رسیم، چرا كه در چنین موضوعاتی متغیرهای دیگری مانند شخص مقابل، خانواده وی و همچنین اراده آنها نیز دخیل است. ضمن اینكه ممكن است فرد یا افراد دیگری نیز همزمان با شما از خدای متعال همین خواسته را داشته باشند و یا عدم تحقق چنین خواسته ای را دعا كنند! نكته‌ای كه قابل ذكر است این است كه شما می‌توانید همچنان امیدوار باشید و به دعای خویش ادامه دهید، اما این امر نباید باعث از دست دادن فرصت ازدواج شما با دیگران گردد. پاسخ ممنون از جوابتون.حق با شماست پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۵/۱۷ - ۲:۱۴ پاسخ با سلام شما میتوانید با شماره پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۵/۱۹ - ۱۵:۲۶ شما میتوانید با شماره ۰۹۶۴۰۰ تماس بگیرید و یا به آدرس زیر مراجعه نمائید. http://www.‎09640.ir پاسخ سلام برام دعا کنید یکیو دوست پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۵/۲۳ - ۱۱:۳۹ پاسخ با سلام من۲۵ سالمه، پسر پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۶/۵ - ۱۸:۳۱ پاسخ با سلام و تشکر پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۷/۲۰ - ۱۹:۲۲ صرف عشق و علاقه برای زندگی زناشویی کافی نیست و در اتفاق به این مهمی که دو انسان قصد پیوند با همدیگر را دارند نباید احساسی و هیجانی رفتار کرد. متأسفانه مشخص نیست علت اینکه شما قبل از اینکه ملاک های منطقی مانند تفاوت های فرهنگی، خانوادگی، شخصیتی را به صورت دقیق بررسی کنید به سرعت سرمایه گذاری روانی روی این فرد انجام داده اید به عبارت دیگر احساس و هیجانات ناشی از کمبودهای عاطفی و نیازهای درونی برآورده نشده با شتاب بیشتری نسبت به منطق و عقلتان حرکت کرده و محصول آن وابستگی شدید است. خدمت شما عرض کنم که تصمیم گیری در شرایط وابستگی باعث پشیمانی و مشکلاتی در زمانی خواهد شد که شما از این احساسات داغ و آتشین و آذرخشی تهی شده و از زندگی مشترکتان حداقل یکی دوسال گذشته باشد آن وقت تفاوت های فردی، خانوادگی و فرهنگی به همراه احساس بدبینی و بد گمانی به همراه مشکلاتی که به دلیل تفاوت سنی به این مشکلات اضافه می شود گریبان گیر شما خواهد شد پس قدری درنگ کنید و به احساسات و عواطف خودتان اجازه ندهید آنقدر پیشرفت کند که شما را به زندگی مشترکی نزدیک کند که خیلی دوام ندارد . در حال حاضر با ترمز کشیدن به احساسات خود سعی کنید دوره ای را با قطع رابطه و منطقی فکر کردن به این موضوع سپری کنید و بعد از قطع کامل برای ازدواج به یک مشاوره پیش از ازدواج اقدام کرده و تست شخصیت بگیرید در ازدواج هایی که با احساس و هیجان و ارتباط شروع می شود خطر بسیار بالا است به ویژه شما که سنتان بیشتر از طرف مقابل است که این ریسک مضاعف خواهد شد. با توجه به تحقیقات و تجارب بنده تفاوت های مانند شاغل بودن دختر خانم، تفاوت سنی و تحصیلی می تواند در دو بعد به زندگی زناشویی آسیب می زند غیر از مسأله روابط زناشویی و موضوع اینکه در تفاوت سنی در سنین بالا زن زودتر نیاز جنسی اش را از دست می دهد و به یائسگی می رسد ولی مرد ممکن است نیازهایی داشته باشد که احتمال عدم رضایت زناشویی و مشکلات بعدی وجود دارد می توان این مشکلات را در دو بعد توضیح داد که عبارتند از بعد اول : اگر پسر بعد از گذشت مدتی از زندگی و كاهش احساسات اولیه نظرات دیگران برایش مهم باشد و فردی به قول معروف دهن بین باشد و مثلا در مقابل حرفهایی كه خواهرها و خویشاوندان در مهمانی ها و گفتگوهای خصوصی دارند و درباره تفاوتها صحبت كنند ممكن است باعث سردی در روابط زناشویی و احساس ندامت از ازدواج شود. بعد دوم : مشاهده شده است كه مردهایی كه تفاوت های مذكور را دارند به طور كلی یك نوع احساس حقارت نسبت به همسرشان دارند و با اندك انتقاد و یا پیشنهاد احساس می كنند كه به دلیل سن بالا یا تحصیلات این انتقادات ویا پیشنهادات را همسر من دارد كه باعث می شود مرد برای اثبات قدرت و تسلط به رفتارهایی مانند امرو نهی های بی مورد ونامناسب روی می آورد و باعث ناسازگاری های شدید خانوادگی می شود موفق باشید. پاسخ با سلام یعنی شما میگید ایات پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۶/۶ - ۱۹:۱ پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۶/۷ - ۲۳:۳۰ روایتی که به آن اشاره کرده اید، ظاهرا در منابع معتبر وجود ندارد. و باید در نظر داشته باشید که دعا کردن مفید است. و محدودیتی در این باره وجود ندارد. اما ارتباط دادن اثر خاص به یک ذکر ویژه، محتاج دلیل می باشد. و اگر دلیلی نباشد، تلاوت آیات به قصد تبرک و تیمن اشکالی ندارد. پاسخ من خیلی وقته که دارم دعامیکنم پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۶/۶ - ۲۲:۵۴ پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۶/۷ - ۲۳:۳۱ ان شاء الله خدای متعال آنچه خیر و صلاح شماست، همان را برآورده نماید. و باید ادب بندگی در دعا را با رضایت به خواست الهی و صبر تکمیل نمود. پاسخ سلام به دوستان من سه ساله پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۶/۸ - ۲:۵۳ پاسخ سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۷/۱ - ۷:۳۶ ما نیز عاجزانه از خدای متعال درخواست می کنیم که آرزوی شما را برآورده کند. و شما را از لذت مادری بهره مند گرداند. پاسخ سلام دوست گرامی الان که دارم پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۲/۱۰ - ۱۷:۳۲ پاسخ سلام به همه شما عزیزان پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۷/۸ - ۸:۴۸ کوچیکتر از اونیم که بخام نظری بدم و گناهکارتر از هرمخلوقی ....یه جوارایی درده دلم زیاده شرایطم حسابی قمردرعقرب ولی هنوزم با تمامه وجود مطمئنم که الله سمیع و الله علیم به قول حافظ شیراز که الحق هم عارفه هم شاعرو هم مرده خدا که میگه : دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند پس امید به خزانه غیب .... درست میشه مطمئن باشید حله، نباشیم نه یه کم اروم باشید .... سوختن به تماشا نمیشود اتش بگیر تا بدانی درده من داعای فرج تو قنوت و یه کم تفکر و تعمق در نزدیک به ۱۲۰۰ سال تنهایی تنها برگزیده و خلیفة الله....خودتون قضاوت کنید حسبنا الله نعم الوکیل پاسخ سلام به همگی پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۷/۲۵ - ۱۶:۵۰ دوستان تو را به خدا برای من هم دعا کنید. عاجزانه التماس دعا دارم از همه دوستان پاسخ سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۷/۲۵ - ۲۲:۲۴ ان شاء الله خدای متعال با نظر رحمت و حکمت، به خواسته شما عنایت کند. پاسخ سلام سحر خانم:-) پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۷/۲۶ - ۱۸:۵۷ من از خدا میخوام بهت کمک کنه ...... به نظرم ازیک روانشناس کمک بگیر(جواب سحر ۱۵\۰۵\۹۲) پاسخ سلام من آرزو میکنم آرزوی همه پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۷/۲۸ - ۱۸:۴ پاسخ سلام ان‌شاءالله پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۷/۲۹ - ۳:۵۳ ان‌شاءالله آنچه خیر و صلاح شما است، محقق شود. پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۷/۲۸ - ۱۸:۵۲ می دونستید تو روایات داریم ارزش آدم ها به چیزهای که اون ها رو خوشحال میکنه یا به گریه میاره . همه شمایی که دعا کردید از نظر من از خدا مشغولیت خواستید شمایی که همسر می خواید یا شمایی که فرزند می خواید استعداد مادر شدن یا همسر داری تون چون بروز نکرده و عرصه ای برای بروزش ندیدید دست از بقیه کارها شستید و دارید منفعل و افسرده میشید شما یی که بچه دار نمیشی حتی اگه بچه دار بشی این قدر بهش توجه می کنی تا بچه لوس بشه و آیندش هم معلوم نیست چی بشه من خودم کسی رو می شناسم که بعد از ۱۴ سال ای وی اف و ۹ بار حاملگی و سقط حالا صاحب ۲ فرزنده که فرزند اولش انقدر مورد توجه قرار گرفت که شب و روز جیغ میکشید وگریه میکرد حالا با ورود بچه دوم بهتره .بچه باید دنبال مادر باشه نه مار فدای روز مره ی بچه شما خودتو مشغول کن تا آرامش بگیری حتما خدا هم دریغ نمی کنه آب نیسانم جواب میده تو مفاتیح هست تو اعمال ماه های رومی .خواهرم بعد از ۵ سال با خوردن آب نیسان حامله شد . شما هم که میگی عاشق شدی یا شوهر می خوای دنبال کاری برو که آرومت کنه مشغولت کنه احساس مفید بودن کنی از حضرت علی (ع) داریم که کار کن پس اگر کاری نبود خودت را به کاری بزن من خودم هم عاشق بودم هم بعد از مدتی که از عاشقی در اومدم فقط یه شوهر نون حلال خور می خواستم خواستگار داشتم اما جور نمیشد چون خواهر بزرگتر مجرد بود و خانواده رد میکرد خودمم دلم به جلوتر از خواهرم رفتن رضا نبود خودم از دانشگاه پس از گرفتن مدرک کاردانی انصراف دادم وبه کلاس قران رفتم چون قران بهم آ رامش میداد حالا که به فضل پروردگار بی نیاز شدم و به آرامش رسیدم هم خواهرم داره ازدواج میکنه با یه پسر خوب هم من خواستگار دارم که با فکر وتدبیر نه با حول ولا دارم تصمیم می گیرم . با آرزوی زندگی زیر سایه قران برای شما پاسخ حکیمه خانم از اینکه اینقد به پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ - ۲۲:۴۱ دعا کنید همه مثل شما با درایت و عقل انتخاب کنن نه با احساسات و قلب. امروزه همه فقط احساسی انتخاب میکنن البته نه همه ولی اکثریت که متاسفانه خیلی با مشکل روبه رو میشن. امیدواورم همیشه موفق باشید و دعای همگی هم بر آورده بشه به لطف خدا اگر به صلاحشون باشه... و من الله توفیق پاسخ دوستان عزیز از دعای معراج پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۷/۲۹ - ۲۰:۱۵ پاسخ برای براورده شدن حاجات ۸۰۵تا پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۸/۲ - ۸:۲۹ پاسخ سلام به همه عزیزانی که با جون پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۸/۵ - ۲۰:۳۵ پاسخ با سلام و تشکر پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۸/۲۱ - ۲۰:۵۸ خدمت شما عرض کنم ما انسانها در زندگی گاهی ممکن است به دلیل فقدان شناخت کافی از ۴سوال اصلی زندگی یعنی از کجا اومدم؟ چرا اومدم ؟ چیکار باید بکنم ؟ آخرش به کجا باید برم؟ دچار سردگمی در زندگی می شویم. بعضی از مواقع احساس می کنیم که می توانیم سنگ صبور دیگران باشیم ولی به دلیل اینکه به این معمای هستی جوابی نداده ایم و به صورت دقیق خودمان را نمی شناسیم پس خودمان را قبول نداریم و در سنگ صبور بودن تا حدی می توانیم حمایت گری و همدلی و همراهی کنیم بعد از اینکه انرژی مان تمام شد به خودمان برچسب های نامناسب می زنیم. یک انسان کامل هیچ وقت انرژی اش تمام نمی شود و به قول معروف کم نمی آورد حال اگر ما کم آوردیم به جای برچسب زدن باید یک خود بازنگری داشته باشیم و خود را از نو باز سازی کنیم. در ضمن همیشه در زخم ها ناراحتی ها و تألمات و درد های دیگران سنگ صبور بودن کافی نیست بلکه باید راهکار شناختی و عملی به طرف مقابل داد که فردی می تواند راهکار مفید و مشکل گشایی بدهد که دانش انسان شناسی را نزد استاد آموخته باشد. پاسخ بسیار عالی. مهمترین کار انسان پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۱/۳۰ - ۱۰:۴۲ پاسخ سلام من با ازدوج کردن مخالف پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۸/۱۶ - ۳:۵۹ پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۸/۱۶ - ۲۳:۱۰ البته باید توجه کرد که پیوند ازدواج پیش از آنکه پیوندی حقوقی باشد، پیوندی عاطفی است. و کسانی که می توانند این پیوند عاطفی را حفظ نمایند، نیازی به آن قوانین حقوقی ندارند. همچنین باید توجه کرد که سن مناسب ازدواج را از دست ندهیم. و توجه کنیم که ازدواج دیرهنگام، نمی تواند به اندازه ازدواج به هنگام، پیوند عاطفی بین طرفین ایجاد کند. پاسخ سلام تواين ماه پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۸/۱۷ - ۷:۱۱ پاسخ سلام زینب جان منم برات دعا پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۸/۱۹ - ۹:۳۲ همه حرفهایی که سوسن جون باهات در میون گذاشته رو منم باور و تایید میکنم ،از سوسن جون به خاطر حرفهای خوبش تشکر میکنم چون حال من رو هم بهتر کرد.برا منم دعا کنید. پاسخ سلام ...من یک ساله ی مشکلی پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۸/۲۱ - ۴:۱۲ پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۸/۲۱ - ۷:۲۵ ان شاء الله خدای متعال همان چه مصلحت شماست، برایتان مقدر فرماید. پاسخ ما همیشه تو شک هستیم...اگر پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۸/۲۱ - ۱۹:۳۷ پاسخ سلام منم الان چند ماهه که پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۸/۲۳ - ۲:۱۸ پاسخ با عرض سلام و تحیت محضر شما پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۸/۲۵ - ۶:۱۲ پاسخ منم با نازنین تو یه کلاسیم پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۵ - ۲۲:۵۲ پاسخ نمیدونم چرا حتی خدا حوصله پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۶ - ۱۸:۲۰ پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۹/۷ - ۱:۳۳ آنچه ما را از خدا دور می کند، گناهان است. نه آنکه خدا مشتاق بندگان خود نباشد. و اگر کسی رابطه خود با خدا را به درستی درک کند، می داند که هیچ چاره ای جز پناه بردن به خدای متعال ندارد. پاسخ به نام خدا پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۱۱ - ۷:۲۳ دوستان بزرگوار همه ما حاجاتی داریم وباید حاجات خود را فقط از خدا خواسته وبه بنده خدا روی نیاوریم ..مطلبی را خواندم که برایم جالب بود نوشته شده بود درحق همدیگر دعا کردن خوب است اما خداوند دوست دارد بنده اش برای براورده شدن حاجتش خودش به خدا اصرار کند وعاجزانه از خدا بخواهد وخسته نشود که اگر خسته شود به معنی این است که ازحاجتش دست کشیده....انشاالله همگی حاجت روا شوید...یازهرا ...لااله الاالله پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۹/۱۱ - ۸:۱۳ البته باید توجه داشت که توسل، روی آوردن به غیر خدا نیست: http://www.soalcity.ir/node/2098 پاسخ دوستان عزیز سلام .بخدا از پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۱۲ - ۴:۳۲ پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۹/۱۳ - ۲۰:۳۴ و ضمن دعا برای برآورده شدن حاجت تان اگر به این آیه ایمان آورده باشیم، بزرگترین مشکلات زندگی نیز نمی تواند کوچکترین تاثیری در ایمان ما داشته باشد: وَ ما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (۶۴ عنکبوت) اين زندگى دنيا چيزى جز سرگرمى و بازى نيست و زندگى واقعى سراى آخرت است، اگر مى‏دانستند! همچنین نباید با تاخیر یک دوره کوتاه در اجابت دعا، از دعا کردن ناامید شد. بنگرید که حضرت نوح (ع) چندین سال منتظر ماند، تا دعای او علیه کفار به نتیجه بنشیند! همچنین موارد نظیر این مساله بسیار است که با مطالعه آنها، می توانید بر عجله خود، غلبه کنید. و از دعا ناامید نشوید. علاوه بر اینکه دعا کردن، حتی اگر استجابتی در پی نداشته باشد، خود یک کامیابی بزرگ است. و باید بسیار شکر گزار باشیم که توانسته ایم با معبود خود سخن بگوییم پاسخ سلام من ۲۸ سالمه و مثل شما... پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ - ۱:۱ پاسخ با عرض سلام و تحیت محضر پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ - ۲۳:۲۰ اما اگر همچنان از خواستگاری رسمی شما سر باز زدند، سرمایه گذاری و علاقه خود به ایشان را کنترل و کاهش دهید. پاسخ سلام دوستان خوب .بنظرتون پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۱۲ - ۴:۴۰ پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۹/۱۳ - ۲۰:۱۶ از نظر عقلی و دینی، چیزی به نام شانس وجود ندارد. در واقع انسان از علت بعضی امور، ناآگاه است. نه آنکه بعضی از امور هیچ علتی نداشته باشند. حال عده ای با بی دقتی، اموری که علت آنها را نمی شناسند، شانسی می خوانند. و البته توجه داشته باشید که فال خیر زدن و خوش بینی، توصیه شده است. و همین نوع نگاه میتواند بعضی از امور ناخوشایند را از انسان دور کند. از جمله آنکه پیامبر (ص) می فرمایند: تَفَأَّلْ بِالْخَيْرِ تَنْجَحْ (تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص ۱۰۴) نیک اندیش باش، تا کامیاب شوی پاسخ سلام تورو خدا واسه منم دعا پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۲۰ - ۳:۲۳ پاسخ با سلام به همه عزیزان پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۱:۵۹ پاسخ منم چند ساله حاجتی دارم خیلی پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۲:۵ پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۴:۲۸ ادعای ایمان در طول زندگی ما محک می خورد: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا (۲۱۴ بقره) مى‏ پنداريد كه به بهشت خواهيد رفت؟ و هنوز آنچه بر سر پيشينيان شما آمده، بر سر شما نيامده؟ به ايشان سختى و رنج رسيد و متزلزل شدند. ایمانی که به خاطر خواسته های مادی و دنیایی از بین برود، از ابتدا نیز حقیقت راسخی نداشته است. و اشتباه بزرگی است که برای به دست آوردن دنیا، آخرت را از دست بدهیم. بنابراین توصیه می شود که شناخت خود از خدا، دنیا را تصحیح کنید. که نه خدای متعال تمام منافع مادی را به پای بندگانش می ریزد که بهترین بندگان او، در سخت ترین رنج ها بودند. و نه دنیا ارزشی دارد که انسان آن را به زندگی جاویدان ترجیح دهد. پاسخ سلام لطفا سوال مرا پاسخ دهید پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۲:۲۴ سالهاست که در مساله ازدواج از خدا کمک خواسته ام و بعد هر نماز ودعا همسری با ویژگیها وشرایط مورد نظرم را از خدا میخواهم ولی کسانی که به خواستگاری میایند ان شرایط را ندارند من با وجود اینکه ۳۲ سالم شده همچنان جواب رد میدهم و منتظر استجابت دعایم هستم هیشه از نظر دیگران کارم اشتباه وغیر منطقی بوده ولی همچنان ادامه دادم و اعتقاد داشتم اگر خدا بخواهد میشود در ضمن من همسری را از خدا خواستم که شرایطش مثل خودم باشه پس غیر ممکن نیست ولی مشکل اینجاست که جدیدا دچار تردید شدم که با توجه به سنم همچنان منتظر استجابت دعایم بمانم یانه ؟ یا نامید شوم و به یکی از همین افراد جواب دهم که این از نظر من یعنی نامیدشدن و حذف خدا از زندگی ام. پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۹/۲۳ - ۴:۲۲ انسان همیشه باید در کنار آرمان هایش، واقعیت ها را هم در نظر بگیرد. در این صورت، آرمان ها، معیارها و مطلوب ها را به تصویر می کشند و بعد با توجه به همین معیارها، نزدیک ترین حالت به آنها انتخاب می شود. نه آنکه بر خود آن مطلوب جمود ورزیده شود. پس نکته اول آن است که از واقعیت ها غافل نشوید. مطلب دوم این که اگر خواسته ای از خدای متعال دارید، باید در نظر داشته باشید که خدای متعال، حکیم است. در نتیجه اگر خواسته شما، غیر منطقی باشد، آن را اجابت نمی کند. این مطلب را بدین جهت بیان کردم که مسائلی نظیر اخلاق حسنه و ... که از مهم ترین شرایط همسر هستند، در روز خواستگاری صد در صد مشخص نمی شود. و تنها مسائلی مثل میزان ثروت، قیافه او قابل تشخیص است که نمی تواند مهم ترین شرایط یک همسر باشد. بنابراین شاید شرایطی که شما بر روی آن اصرار می ورزید، از اصل نا به جا باشد. مطلب سوم اینکه همیشه باید در کنار دعا، صفت رضا را هم داشته باشیم. و توجه کنیم که حتی اگر دعایمان مستجاب نشود، در خشنودی ما از پروردگار تاثیری نگذارد. خصوصا با توجه به اینکه ما هرگز به تمام آنچه به صلاحمان است، آگاهی نداریم و چه بسا مطالب اشتباهی را از خدا خواسته باشیم: وَ عَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (۲۱۶ بقره) . چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد، حال آن كه خيرِ شما در آن است. و يا چيزى را دوست داشته باشيد، حال آنكه شرِّ شما در آن است. و خدا مى‏ داند، و شما نمى‏ دانيد و نکته آخر آنکه یکی از شرایط استجابت دعا، بندگی حقیقی است. وَ أَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (۴۰ بقره) به پيمانى كه با من بسته‏ ايد وفا كنيد، تا من نيز به پيمان شما وفا كنم. و کسی که بندگی حقیقی دارد، دنیای فانی را آن قدر باارزش نمی داند که به خاطر آن، آخرت خود را تباه کند. پاسخ دوستان گلم منم براازدواج پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۸:۰ پاسخ اون آیه رو هم روزی۴۰بار پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۶/۱۱ - ۲۲:۵ پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۲۰:۱۶ من ۲۶ سالمه در تصمیم گیری ضعیف عمل میکنم چه دعایی بهتر برای قدرت گرفتن .................؟ همیشه پاینده باشید پاسخ با سلام خدمت شما و تشکر از پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۲/۱۰/۴ - ۶:۲۸ ۲- یا عامل دیگر در قدرت بر تصمیم گیری که تقویت اراده است که خوبست برای تقویت اراده این دعای امام سجاد علیه السلام خوانده شود: اللَّهُمَّ ارْفَعْنِی فِی أَعْلَى دَرَجَاتِ هَذِهِ النُّدْبَةِ وَ أَعِنِّی بِعَزْمِ‏الْإِرَادَة «خدایا مرا به بالاترین درجات این دعوت بالا ببر، و با عطا کردن اراده ای استوار کمکم کن.» ۴- توجه کامل نسبت به تمام جوانب موضوع ۵- مشورت با افراد متخصص و خبره و آگاه پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۹/۲۴ - ۲۱:۳۵ من خیلی سعی میکنم تو دعاهام این ویژگی ها باشه الان سالهاست که دارم خدارو صدا می زنم و ازش می خوام که ازدواج کنم اما نمیدونم چرا دعام مستجاب نمیشه این وضع منو خسته کرده هر بار با اشک وآه دعا میکنم تقریبا برای هر کسی دعا کردم دعام مستجاب شده اما برای خودم نه خواهش میکنم برای من دعا کنید این شرایطم رو اصلا دوست ندارم و فقط از خدا همین رو میخوام پاسخ سلام میخواستم بگم به همه پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ - ۲:۳۵ پاسخ با عرض سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ - ۷:۵ اینکه انسان بر سر یک خواسته دنیایی بیش از حد اصرار نکند و اجازه ندهد هیجانات گذران دوران نوجوانی زندگی او را فلج کند بسیار خوب است و این رفتار شما قابل تحسین است. اما غیب گویی و بررسی ستاره و ... هیچ تائید شرعی ندارند. عالم به اسرار غیب خدای متعال است که بعضی از اخبار غیب را به میزان نیاز در اختیار پیامبران و اولیای خاص خود قرار می دهد و اکثر کسانی که شما به آنها اشاره کرده اید، بیهوده گو هستند. باید توجه کرد که هر چه برایمان عجیب باشد، لزوما به معنای کرامت دیگران نیست. حتی ممکن است عده ای با گناهان بسیار بزرگ، اجنه ای را به خدمت گرفته، و اجنه آنها را از اخبار غیبی مطلع کنند. پاسخ سلام آقا رامین خوبی؟داستانتو پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۲۳ - ۲۳:۱۵ پاسخ با سلام و احترام پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۱/۲۹ - ۷:۲۴ اکثر این افراد، افرادی شیاد و دروغگو هستند. پاسخ التماس دعا پیوند ثابت در ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ - ۲۱:۴۰ پاسخ سلام امیدوارم همه به حاجاتشون پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۱۴ - ۰:۳۰ پاسخ سلام زینب خانم.خدا کنه موقعی پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۱۵ - ۸:۵۷ پاسخ سلام تو رو خدا واسه منم دعا پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۱۷ - ۲۲:۳۵ پاسخ سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۳/۱/۱۹ - ۳:۳۲ ضمن دعا برای جلب رحمت الهی این نکته را لازم به ذکر می دانیم که هیچ گاه نباید از رحمت الهی مایوس شد. پاسخ salam.manam khaili moshkel پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۱۹ - ۰:۸ mer30 پاسخ خدایا تو به حق آبروی فاطمه پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۲۰ - ۲۳:۳ پاسخ سلام سارا خانم نمیشه اینجوری پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۳۱ - ۱:۲۹ پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱/۳۱ - ۲:۱۴ من ۲۷ سالمه خیلی زیاد خواستگار داشتم ولی به خاطر اینکه درس میخوندم همه رو رد کردم تا بعد از فارغ التحصیل شدن ازدواج کنم ولی حالا دیگه کم خواستگار دارم و اون همسری که دلم می خواد پیدا نمی شه من خیلی دعا خوندم و دعا کردم حتی نماز شب هم خوندم اما نمیدونم چرا حاجتم برآورده نمی شه الان چند سالی که دارم خدارو صدا می زنم و ازش می خوام که با همسر ایده آلی ازدواج کنم اما نمیدونم چرا خدا حاجتمو نمیده و دعام مستجاب نمیشه مامانم و خواهرم حتی دعام می کنن نمیدونم چرا دعای اونام اجابت نمی شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!! این وضع منو خسته کرده هر بار با اشک وآه دعا میکنم برای هر کسی دعا کردم دعام مستجاب شده اما برای خودم نه تو رو خدا برای من دعا کنید این شرایطم رو اصلا دوست ندارم منی که اون همه خواستگار داشتم حالا همه میگن .................................... و فقط از خدا همین رو میخوام که کمکم کنه من امیدمو از دست نمیدم بازم به خدا توکل میکنم که فقط خدا مشکل گشاست و بس التماس دعا........................................ پاسخ من و همسرم عاشقانه با هم عقد پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۲/۱۳ - ۹:۱۶ پاسخ با تقدیم سلام و تحیت محضر پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۲/۱۴ - ۲:۴۹ از وضعیت پیش آمده برای جنابعالی متاسفم و از خدای حکیم فرج و گشایش را برای جنابعالی مسئلت دارم. قبل از هر چیز لازم است ارزیابی دقیقی هم از شخصیت شما و همسرتان و هم از نحوه تعامل شما با یکدیگر در مدت عقد صورت بگیرید تا علت این وضعیت مشخص گردد، لذا لازم است شما به صورت حضوری با یک مشاور در ارتباط باشید و یا با ۰۹۶۴۰۰ بخش مشاوره در تماس باشید. در عین حال توجه داشته باشید که یکی از عوامل آسیب زا طولانی شدن دوره عقد است، اما پیشنهاد می شود تا همسر شما به یک ثبات عاطفی و اطمینان قلبی نرسیده اند، زندگی مشترک را آغاز نکنید چون: اگر ایشان واقعا شما را دوست نداشته باشند ممکن است بی میلی وی به شما پس از ازدواج تشدید شود و زمینه ساز مشکلات بعدی گردد. مادامیکه نظر ایشان تغییر اساسی نکند و شما نسبت به این تغییر مطمئن نباشید زندگی مشترک با وی به صلاح شما نیست هر چند که تحمل جدایی برای شما دشوار باشد. پاسخ سلام به همه ی دوستان،من در پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۲/۱۶ - ۱۲:۴۴ پاسخ دلم گرفته از خودم.فقط می گم پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۲/۲۰ - ۱۲:۳۹ پاسخ باعرض سلام و تشکر پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۳/۹ - ۲۱:۵۳ مشخص نیست شما به چه خاطر شرمنده خدا شدی و یا اینکه برای چی و چرا می خواهی جبران کنی و چیو می خوای جبران کنی؟ اما ترس و اضطراب و و وابستگی شما نسبت به یک شخصی که کاملا منطق و شناخت و هم چنین احساسات و هیجانات شما را به خودش مشغول کرده و احساس نگرانی در شما ایجاد کرده است بسیار محسوس است، گریه، دلشوره، ترس از دست دادن نشانه وابستگی شماست که باید در یک گفت و گوی مشاوره ای با مشاوره باز شده و راهکار به شما داده شود. اما به هر حال شما باید مسیر منطقی و کم آسیب تری برای انتخاب شریک زندگی انتخاب کنید و وابستگی مانند آب گل آلود و یا آسمانی پر از غبار است شما بدی ها و خوبی ها را به صورت واضح نمی توانید ببینید و چون وابسته اید فقط نقاط مثبت و خوبی های ایشان را می بینید و تفاوت ها و ویژگی های شخصیتی، فرهنگ و سایر فاکتورهای مهم برای زندگی ر ا به درستی لحاظ نمی کنید. پس شما نباید به خاطر شرایط و یا سن یا موضوع دیگر فریب احساسات خودتان را بخورید و بدون تأیید یک روان شناس وارد زندگی مشترک شوید بلکه باید ابتدا باید اضطراب و استرس و مشکلاتی که باعث به وجود آمدن این وابستگی شده و نیازها و کمبود هایی که باعث شده شما به یک وابستگی پناه ببرید شناسایی شود از طرفی با آزاد شدن فکر و منطق از زندان احساسات عجول و غیر واقع نگر به استقلال فکری برسید بعد تصمیم مناسب برای زندگی خود بگیرید موفق باشید. پاسخ سلام خدمت تمام دوستان گلم .. پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۲/۲۶ - ۱۰:۵۷ پاسخ سلام من ۲۵سالمه واقعا نا پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۲/۲۷ - ۱۵:۳۸ پاسخ باعرض سلام و تشکر پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۳/۱۳ - ۱۳:۵۸ خدمت شما عرض کنم حقیقت زندگی ما انسان ها رشد و رسیدن به کمال است و شکوفایی استعداد های خدادادی است اگر چه ازدواج و تشکیل زندگی به منظور پاسخ دهی به بخشی از نیازها، عواطف و احساسات مفید است چون انسان یک موجود اجتماعی است و از زمان خلقت این موجود از ساده ترین ارتباطات گرفته تا پیچیده ترین ارتباطات اجتماعی از طریق یادگیری های اجتماعی نسل به نسل منتقل شده است تا حدی که در حال حاضر شما از اینکه در کنار یک فردی زندگی زناشویی ندارید دچار احساس نگرانی، بی ارزشی و نا امیدی و دیگر احساسات منفی و ناخوشایند هستید. پاسخ سلام بر خواهرا و برداران خوب پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۱ - ۹:۲ پاسخ سلام دوستان. اینو پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۵ - ۱۳:۵۲ با امیدهست که میتونه زندگیشو کنه. یادتون باشه گذر زمان هست که همه چیزو درست میکنه. زمانی میرسه که میگید ای کاش اون زمان این همه فکر نکرده بودمو غصه نخورده بودم. مطمعن باشید هر چیزی که واسه ما اتفاق نمیفته حکمتی تو اون هست. فقط باید صبر کردو فهمید. اون خواهرایی هم که مشکل ازدواج دارن به خاطر بعضی از شرایط، این چیزی نیست که ما زوری ازخدا بخوایم واینو مطمعن باشید هرکسی یه نیمه گم شده داره یکی توسن کم یکی هم توسن بالاتر. تاتقدیر خدا کی باشه ا ماهیچکی نمیدونه.پس امروزمونو خراب نکنیم بخاطر فردا.دوستان واسه منم دعا کنیدمشکل منم حل شه. التماس دعا پاسخ من۲۲ سالمه هنوزوقت ازدواج پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۵ - ۱۹:۳۱ پاسخ سلام به همه بده های خدا پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۱۲ - ۱۵:۲۹ خدایی که مارو از هیچ و نیستی خلق کرده حتما برای آینده و زندگی و کمبودها و نیاز ما برنامه داره. یک پدر قبل از تولد فرزندش به بزرگ شدن و تحصیل و لباس و غذا و ازدواج و خونه و........ فرزندش برنامه ریزی میکنه تا فرزندش در آسایش باشه.حتی اگر اون فرزند خوب نباشه. چون پاره تنشه. چون از وجود خودشه. حالا خدایی با این مرام و دست و دلبازی واسه آسایش و زندگی ما برنامه نداره؟؟؟؟ حتما که داره یک بچه رو اگر خیلی دوست داشته باشی میبوسی و صورتش رو نیشگون میگیری.گازش میگیری. مبندازیش بالا و پایین. چون ازش خوشت میاد. ولی اون بچه شاکی میشه.گریه میکنه.داد میزنه. ولی تو دوستش داری و قطعا نمیخوای بهش آسیب بزنی. خدای مهربون با این همه مهربونیش عاشق بنده هاشه برای خدا مثل کودکی باش که وقتی پرتت میکنه هوا بهش ایمان داشته باش که حتما میگیرتت. امیدوار باش و باهاش حال کن بخند و شکرگذارش باش پروردگارا من این کلبه فقیرانه دلم آنی دارم که تو در عرش کبریایی خودت همچو آنی نداری. من خدایی چون تو دارم و تو خدایی همچون خود نداری پاسخ خوش بحالتون ک مجردین من ی آدم پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۱۶ - ۱۲:۶ پاسخ با سلام منم مثل بقیه دوستان پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۱۸ - ۱۷:۳۴ پاسخ سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۳/۳/۱۹ - ۰:۱۹ از خدای متعال برای شما دو چیز خواستاریم: ۱-گشایشی برای زندگی راحت تر ۲- بصیرتی بر اجر خود که با میل و گوارایی به والدین خود خدمت کنید. که با این بصیرت به صبر نیز نیاز نخواهید داشت. پاسخ به اونايي فكر كنيد كه ٢٠سالگي پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۲۵ - ۲۲:۲۰ پاسخ اجر صابرين بي حساب است و نا پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۳/۲۵ - ۲۲:۲۴ پاسخ سلام به همه دختر و پسرای ... پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۴/۱۲ - ۰:۵ یادمه چند سال پیش که درباره دعا تحقیق می کردم یکی از موضوعاتی که برام جالب بود این بود که نگیم خدا اگه خواستی حاجتم رو بده بلکه با اصرار از خدا حاجتمون رو بخوایم ولی برای خدا زمان اجابت رو مشخص نکنیم! اگه دعا اجابت نمیشه چند تا دلیل داره ۱. به صلاح مون نیست ۲. حاجت مون برآورده شده ولی چون خدا دوست داره بنده بیشتر باهاش حرف بزنه حاجتش رو به تأخیر میندازه اگه وضعیت الان مون رو با وضعیت قبل از دعا مقایسه کنیم متوجه میشیم که چقدر تغییر کردیم پس دعا یکی از راه های پاکسازی انسان و صبر از خصوصیات افراد مؤمن و متقی است. یادمون باشه خدا دوسمون داره که میخواد باهاش بیشتر حرف بزنیم پس به خودمون افتخار کنیم و راه مون رو ادامه بدیم یادمون باشه شیطون لحظه لحظه با ماست تا ما رو از این راهی که در پیش گرفتیم منحرف کنه و ما رو از رحمت خدا ناامید کنه و به فرموده حضرت علی ناامیدی بزرگترین گناه است پس بیایید تو این شبهای عزیز رمضان از خدا بخوایم که خدایا ما رو از رحمت خود ناامید کنم و یه بند خیلی قشنگ که از دعای عرفه گرفته شده: پروردگارا سرنوشت مرا خیر بنویس تقدیری مبارک تا هر چه را تو دیر میخواهی زود نخواهم و هر چه را تو زود میخواهی دیر نخواهم پاسخ باسلام پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۴/۱۵ - ۱۶:۵۲ منم تازه با این سایت اشنا شدم از نظرهای دوستان خیلی خوشم اومد منم شنیدم که اگه واسه دیگران دعا کنیم مستجاب میشه پس تو رو خدا همتون هم واسه من که ۳۰ سالمه ازدواج نکردم واز زندگی خسته شدم دعا کنید که یه ازدواج خوب نصیبم بشه پس بیاین برای خوشبختی و ازدواج موفق همه مجردا یه صلوات بفرستیم الهم صل علی محمد وال محمد پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۴/۱۷ - ۱۱:۴۹ پاسخ سلام,ضمن آرزوی قبولی طاعات و پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۴/۱۷ - ۱۱:۵۲ پاسخ با سلام و احترام پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۴/۱۸ - ۱۸:۴ ما چنین سایتهایی رو توصیه نمیکنیم. پاسخ سلامخدمت همه دوستان خوب.من پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۵/۲۱ - ۱۶:۲ پاسخ باعرض سلام و تشکر پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۶/۲۰ - ۱۵:۵۲ متأسفانه شما ابتدا وابستگی شتاب زده و سرمایه گذاری یک طرفه روانی انجام داده اید بعد به این موضوع فکر کرده اید که ببینم که ایشان هم این احساس را به من دارد یا خیر در حالی که در مورد مردها و پسر ها اگر علاقه ای وجود داشته باشد بدون هر گونه معطلی و صرف وقت به صورت مستقیم به طرف مقابل گزارش می دهند یا به صورت رسمی به خواستگاری اقدام می کنند.از طرفی مجبور کردن کردن فردی به داشتن احساس نسبت به خود نوعی خود خواهی و دستکاری کردن احساس دیگران است. بنابراین سعی کنید به تدریج ارتباط عاطفی و علاقه مندی را از ایشان کم کنید و اگر فکر می کنید در این رابطه همکاری و اداری عواطف و احساسات شما نسبت به ایشان درگیر می شود محیط کاریتان را عوض کنید و اینقدر خودتان را به خاطر احساسات وابستگی زودهنگامی که در گذشته انجام شده ذلیل و خورد نکنید. معمولا کسی که دچار وابستگی شد سیستم شناختی و محاسبات منطقی اش دچار اختلال شده و پیام غیر واقعی دریافت کرده و زندگی اش را بر اساس این گونه پیام ها غیر واقعی به باتللاق سردگمی و تأخیر در زندگی زناشویی نزدیک کرده است پس با تمرین سعی کنید وابستگیتان را کم تر کنید موفق باشید. پاسخ سلام میشه برا منم دعا کنید. پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۵/۲۷ - ۱۹:۴۶ میشه برا منم دعا کنید. پاسخ با سلام انشاء الله هر حاجتی پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۵/۲۸ - ۱۳:۶ پاسخ سلام دوستان. منم مدتی هست پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۶/۸ - ۱۲:۵۸ پاسخ سلام پیوند ثابت soalcity در ۱۳۹۳/۶/۸ - ۱۳:۱۶ ان شاء الله هر چه به مصلحت شماست همان بشود. و شما نیز به آنچه خیر شما در آن است راضی شوید. پاسخ ايرادي نداره كسي بگه خواستگار پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۶/۱۰ - ۱۰:۰ منم ندارم مگه چيه پاسخ محمد از حرفت خیلی خوشم اومد پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۶/۱۱ - ۱۲:۱۲ پاسخ جالبه ...تمام نظرات حول پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۶/۱۸ - ۱۵:۴۰ پاسخ آقا یا خانم دقیقا همینطوره پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۶/۲۳ - ۱۱:۱۱ پاسخ سلام به همگی.انشا ال... به حق پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۶/۲۵ - ۱۵:۲۲ پاسخ با سلام و تحیت پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۸/۷ - ۱:۷ هر چند که انتخاب شریک زندگی حق شماست و لازم است والدین به این حق احترام بگذارند، اما نباید به راحتی از کنار یک عمر تجربه آنان عبور کرد چرا که؛ آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام بیند! نکته دیگری که قطع نظر از درست یا غلط بودن نظر والدین، لازم است به آن اهتمام داشته باشید این است که لازمه یک ازدواج موفق این است که از موافقت و حمایت خانواده ها برخوردار باشد، بنابراین بدون رضایت و جلب نظر خانواده اقدام به ازدواج منطقی نیست. ضرورت دارد به این واقعیت نیز واقف باشید که در ازدواج و انتخاب چیزی به نام نسیه و وعده سر خرمن وجود ندارد!! به تعبیری لازم است فردی را که به همسری برمی گزینید همانگونه که هست او را بپذیرید نه با امید و تکیه بر تغییر وی در آینده، چرا که تغییر او تنها در حد احتمال است! بنابراین خواستگار شما ممکن است با یکی از سه فرض زیر مواجه شود؛ _ همینگونه که هست باقی بماند _ تغییر منفی کند و بدتر از این شود و به روابط خود ادامه دهد _ تغییر مثبت کند و از روابط خارج از چارچوب فاصله بگیرد پاسخ برا ازدواج این ختمها حاجت پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۶/۲۶ - ۱:۴۰ پاسخ باسلام. پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۷/۹ - ۲۰:۲۲ من لیسانس مکانیک دارم بدجوری از وضع بیکاری دارم رنج میکشم کمکم کنید . میخوام مغازه بزنم راهشو لطفا نشونم بدید واس ایجاد درآمد لازم. پاسخ سلام دوست گرامی پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۳/۷/۱۰ - ۹:۵۸ ممنون که این جا رو برا ارتباط و مشورت گیری نتخاب کردید . همین که شما دنبال حل مساله بیکاری تون هستید و بی خیال از کنارش رد نشدید ارزشمنده . دوست عزیز در سایت شهر سؤال بیشتر در زمینه های فکری و اعتقادی و دینی مطلب گذاشته میشه و کاربران هم در همین موضوعات نظر میدن . بنده که در زمینه رشته شغلی شما تخصصی ندارم . اما نظرتون رو تایید کردم تا اگه دوست دیگه ای نظر داشت ، در این جا مطرح کند . پاسخ بچه هوسلام خواهشادعاکنید مشکل پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۷/۱۲ - ۱۱:۱۷ پاسخ با سلام پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۷/۱۲ - ۲۰:۳۲ انشاءالله اگر به مصلحتتان بود، برآورده گردد. پاسخ خوب پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۷/۱۷ - ۹:۲۳ پاسخ سلام  پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۷/۲۳ - ۱۳:۲۴ من امسال كنكور دارم ، و به درس خوندن هم علاقه زيادى دارم و تصميمم براى قبولى در دانشگاه خوب جدى هست ، ولى چند وقتى مسئله اى برام پيش اومده و دل من خيلى بد شكسته و غرورم و حقم به نا حق پايمال شد اين موضوع نه تنها تو زندگى روز مره من اثر گذاشته ، بلكه تمركز حواسم رو هم ازم گرفته و نميذاره به راحتى درس بخونم و ازارم ميده گفتم شايد اين حواس پرتى ها از جانب شيطان باشه و به خدا پناه بردم و دست به دامان خدا و ائمه شدم كه اين موضوع زودتر حل بشه و جواب دل شكسته ام رو بگيرم اهل تلافى و نفرين هم نيستم فقط از خود خدا ميخوام كه دلم رو به هر طريقى اروم كنه  و غرور جريحه دار شدم رو برگردونه  تا جايى كه ميتونم گناه نميكنم و حسنات رو هم در كنار واجبات انجام ميدم تا مسير استجابتم هموار بشه يا حداقل روزنه اميدى تو دلم ايجاد شه دعا هاى خيلى زيادى رو هم  با حضور قلب ميخونم ... شايد بايد صبر كنم ولى خيلى سخت ميگذره  به جز خدا هم به كسى نميتونم بگم  اين جا از برادر ها و خواهر هاى عزيزم ميخوام كه برام دعا كنند حتما كه من هم نا اميد نشم و تو اين سال سرنوشت ساز هيچكدوم از بچه هاى اَمثال من حالت افسردگى و غم نداشته باشن .... اتماس دعا ... پاسخ سلام به همه دوستان عزیز پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۸/۱۳ - ۷:۷ میدونید تو زندگی خیلی سخته که یکی ابراز علاقه کنه بهت بهت قول بده که تو اخرین و اولین عشقه منی و بعد از مدتی بزنه زیره همه چی یهو ۱۸۰ درجه تغییر کنه این به خدا درده به خاستگارات بگی نه به خاطره اون نمیدونم باید چطوری فراموشش کنم اون به راحتی بعد از ۱ماه فراموشم کرد میدونید بهش گفتم قسم بخور گفت به خدا دیگه دوستت ندارم فراموشم کناین درده یک ماه گذشت اون تونست فراموش کنه ولی من نه من عشقم واقعی بود اما اون نه برام دعا کنید اگه صلاحه برگرده التماس دعا تو روخدا منو فراموش نکنیدز پاسخ خواهر گرامی سلام پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۳/۸/۱۴ - ۱۲:۴۸ بنده و همه خوانندگان براتون دعا می کنیم که زندگی سعادتمندانه ای داشته باشید . البته شرط مستجاب شدن این دعا اینه که شما خودتون هم برا محقق شدن این موضوع تلاش کنید . متاسفانه عشق های بی هدف ، عشق هایی که از ابتدا با هیچ فکر و اندیشه و تأملی همراه نیست و فقط بخاطر یه حسّ عاطفی شکل می گیره و در مسیر وقتی یکی از دوطرف کنار میره ، دیگری رو دچار مشگلات روحی و عاطفی می کنه . راهش اینه که با این مساله عاقلانه برخورد کنید و به خودتون بقبولانید که این رابطه عاطفی از اولش هم اشتباه بوده . حالا که این مساله همین جا تموم شده باید خوشحال باشید و حواستون رو برا آینده بیشتر جمع کنید . عشق پیش از ازدواج اشتباهی است که باید از او اجتناب بشه . یا حق پاسخ براهمه تون دعامیکنم شما هم پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۸/۲۲ - ۲۲:۲۹ پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۹/۹ - ۹:۷ ازجمیع مومنین اهل خیرخاضعانه تقاضای دعای خیردارم پاسخ سلام به همگی. پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۹/۱۶ - ۰:۱۷ من یه پسر ۲۶سالم درسمو خوندم.خدمتمم رفتم. کارمم خوبه.بابامم وضعش خوبه.منم یه پسرم.اینا رو گفتم که بدونید شرایطم واسه ازدواج بدک نیست. خدا رو بینهایت شکر همش لطف خداست.سرتونو درد نیارم منم کلی دعا کردم واسه ازدواج ولی فکر کنم عجله کردم خدا میگه انسان بر اثر شتاب زدگی بدیها را میطلبد در حالی که گمان میکند خوبی را میطلبد.شاید از خدا زود خواستم. نمیدونم خلاصه که افتادم گیر یه عده آدم عجیب که اگه بازم خدا کمکم نمیکرد الان معلوم نبود کجا بودم.رابطه اشتباه دلمو شکوند تازه برای اولین بار تو زندگی دلم واسه خودم سوخت.ولی میخوام بگم اول و آخر خداست که میمونه ازش دلگیر هم بشی باز اون هواتو داره ولت نمیکنه.هر چی قسمت باشه همون میشه. صبر تنها دوای ماست که خیلی خیلی تلخه.ولی نتیجش شیرینه. من همیشه واسه همه دعا میکنم شما هم واسه من دعا کنین خدا بهم صبر بده. هنگامی که قلب تو را می شکنند مرحمی جز خدا نمیابی. عزیزای دلم. خواهرای گلم درست میشه نگران نباشین خدا بزرگتراز اونیه که فکرشو بکنین خدا میگه چه بسیار چیزایی که شما ازش بدتون میاد ولی خیرتون توشه و چه بسیار که خوشتون میادو براتون شره. صبر صبر صبر پاسخ dustaye golam vase hamatun 2a پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۹/۲۵ - ۲۰:۴۳ پاسخ سلام خوابم نمي برد اومدم پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۰/۶ - ۳:۳۸ پاسخ من پارسال به دختری در جایی که پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ - ۱۶:۵۸ پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ - ۱۰:۲۴ خداوند به واسطه این امتحان میخواهد نقطه قوتی را در شما ایجاد کندو یا نقطه ضعفی را در شما از بین ببرد !!! منم مجردم تا چند وقت پیش مثل شما همش داد و بیداد میکردم ولی با شنیدن سخنرانی های حاج آقا پناهیان زندگیم متحول شد و آرامش گرفتم. http://bayanmanavi.ir/post/249 پاسخ سلام ب همگی جوابایی همتون پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ - ۱:۲ پاسخ سلام علیکم پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۲۰:۹ کاش اصل پاسخ رو دقیق مطالعه می کردید و بعد این کامنت رو می گذاشتید . پاسخ خیلی از این سوالها در بالا هست . پاسخ سلام همه این دعاها به موقعش پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ - ۲۲:۸ پاسخ ممنونم سعیده جان حرفت خیلی پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۲ - ۲۳:۱۲ اومدم اینجا سوالمو بپرسم دیدم باز وضعیت خودم بهتره..صحبتهای دوستان تلنگری بود برام ممنون از همه ی دوستان که خیلی مهربانانه یکدیگر رو راهنمایی میکنن. پاسخ خدمت همه دوستای خوبم که در پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ - ۱۷:۱۷ خواستم که این مشکل بزرگ نصیبم شد و الان با یه بچه یه ساله در آستانه جدا شدن هستم.تو رو خدا اشتباه من و تکرار نکنید فقط از خدا بخواید آدم خوب سر ر اتون بذاره ازدواج خوب خوبه.ازدواج بد فقط تباهی داره هر چند من اولش نمی دونستم ازدواجم بد میشه و فکر می کردم درست انتخاب کردم و خوشبخت می شم. به خدا ازد واج همچین آش دهنسوزی نیست. تو انتخابتون خیلی دقت کنید و واسه منم خیلی دعا کنید من تازه ۲۷سالمه . پاسخ با سلام پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ - ۰:۸ بله به نکته خوبی اشاره فرمودید. امیدوارم آنچه به مصلحت شماست همان شود. پاسخ سلام به همه ی دوستان عزیز پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ - ۱۱:۳۷ میخوام بگم سعی نکنید برا ازدواج وارد رابطه ی پنهانی بشین من آدم درست راستی شاید نباشم. میخوام براتون یه داستان از خودم بگم، اگه حال خوندنشو داشته باشین چند سال پیش وارد رابطه پنهانی (چت) شدم. و البته کارای بد دیگهای. تو ابن مدت خواب های به شدت وحشتناک و هشدار دهنده می دیدم. اما بی تفاوت بودم. تا بعد از ۱ هفته که هر شب خواب هشدار دهنده میدیدم و خیلی توجه نمیکردم، حجت بر من تموم شد و خواب امام زمان (عج) رو دیدم که ظهور کرده بود و ازم ناراحت بود و با یه حالت بدی بهم نگاه میکرد. این خواب خیلی روم تأثیر گذاشت. بلافاصله بخودم اومدم و این کارای بد رو ترک کردم. تا اینکه بعد از ۴۰-۵۰ روز خواب امام زمان و حضرت خضر رو دیدم که با یاراشون بودن و منو از خودشون دونستن. خیلی خوشحال بودم تا اینکه بازم بعد مدتی همه چی یادم رفت. روز از نو، روزی از نو دیگه نه خوابی نه چیزی- الآنم که اومدم اینجا واسه این بود که با یکی آشنا شدم خیلی دوسش داشتم اما داره میره ازدواج کنه. من واقعا میخوامش اما شرایطم جوریه که نمیتونم پا پیش بذارم. باور کنید دارم روانی میشم. تازه میفهمم چرا میگن پنهانی رایطه نداشته باشین. ای کاش یکی بود منو از این وضعیت نجات میدادم دیگه تکرار نمیکردم. :((( پاسخ سلام داداش برو قصال خونه از پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۰:۴۷ پاسخ واقعا از صميم قلب از خدا پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ - ۱:۲۶ به نظر من اين بزرگترين خلاء زندگىه ،اينو هم ايمان دارم كه هر چيزى رو با اخلاص و ايمان ازش بخاى بهت ميده . پاسخ من خیلی ساده بودم و حتی به پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۸ - ۲۰:۳۳ من خیلی ساده بودم و حتی به پسری نگا نمیکردم.یکی پیدا شد خیلی اصرار داشت باهام دوست بشه و همش قسم میخورد قصدش ازدواج به خانوادش هم گفته بود.بعد چند ماه اصرارش منم بهش علاقه مند شدم.بهم نزدیک شد و اذیتم کرد منم مجبور شدم به خانوادش بگم ک بهم نزدیک شده بعد اون رفت.الآن من موندم با جسمی ک کثیفش کرد و سوختم.انقد خدارو صدا زدم ک بی نهایت.من فقط میخواستم مال یک نفر باشم . دعا کنید برگرده ازدواج کنیم پاسخ آخه من موندم این دخترا چی پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۸ - ۲۳:۲۶ پاسخ سلام داداش برو قصال خونه از پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ - ۰:۴۸ پاسخ سلام. من هشت ماهه که دچار پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ - ۲۱:۴۰ پاسخ میشه راهنماییم کنین.من خیلی پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۲۱:۲۱ پاسخ با عرض سلام و تشکر از پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۴/۵/۸ - ۱۸:۵۱ امام باقر(عليه السلام) مي‌فرمايند: «خداوند در چند چيز رخصت و ترک را روا ندانسته است از جمله: نيکي به پدر و مادر چه خوب باشند آن دو و چه بد» (اصول کافي، ج ۲، ص ۱۲۹، ح ۱۵). به هر حال، نيکي و احسان به پدر و مادر و خشنودي آنان را فراهم کردن حتي اگر کافر باشند لازم است و سعادت دنيا و آخرت را به همراه مي آورد چنان که امام صادق(ع) به جوان نومسلمان، در حق مادر مسيحي اش توصيه فرمود (همان، ص ۱۲۸، ح ۱۱). نيکي و احسان به آنان و مادر، پس از مرگشان؛ نيز راه گشاي سعادت فرزند مي گردد: رسول خدا(ص) فرمود: «آقاي خوبان در روز قيامت، کسي است که به پدر و مادرش پس از مرگشان نيکي کند» (بحار، ج ۷۱، ص ۸۴، ح ۹۴، تحف العقول، ص ۴۶). خلاصه کلام آن که دليل اين همه احترام و نيکي در حق پدر و مادر در يک چيز است و آن بزرگترين نعمت خداوند يعني حق حيات است که اگر پدر و مادر نبودند؛ فرزنداني هم به وجود نمي آمدند از اين رو هر چه درباره پدر و مادر احترام و احسان شود به جا خواهد بود. ۱- سعى كنيد روابط عاطفى خود را با آنها بيشتر كنيد و بيشتر از گذشته به ايشان احترام بگذاريد ۲- خوب است حرف پدر و مادر را در موارد مخالفتشان با شما بشنويد و اگر حرف قابل قبولي دارند و سخن ايشان در واقع حرف حقی است به آن تن دهيد و اگر مخالفت آنها را بي مورد مي شماريد هرگز به دو گروه مخالف و موافق تقسيم نشويد، دو جبهه در برابر هم را تشکيل ندهيد و هر يک بر طبل رأي خود نکوبيد. با لحن آرام و همراه با احترام متقابل و روابط عاطفي شايسته به تصحيح عقيده شان بپردازيد. ۳- سخن رنجش آور به پدر و مادر نگوييد ۴- با تواضع و فروتني با آنان رفتار کنيد. ۵- تا آنجا که می توانيد نيازهاي والدين را برآورده سازيد . ۶- هرگز زبان به شکوه و گلايه از آنها نگشاييد بلکه از آنها تعريف و تمجيد کنيد و از زحمات شان تشکر و قدرداني کنيد. ۷- در حضور ديگران از ويژگي هاي مثبت آنها تعريف کرده و سپاسگزار آنها باشيد. ۸- هر جا و در هر موقعيتي که نيازمند کمک شما هستند سريعا و با کمال احترام به خصوص در حضور ديگران به کمک آنها بشتابيد ۹- نقاط ضعف آنها را به رخشان نکشيد و پيش ديگران نيز مطرح نکنيد. ۱۰- اگر والدين با شما بد رفتاري کردند سعي کنيد تحمل کنيد. اينجا از نقاطي است که رحمت ويژه الهي را بدنبال خواهد داشت. ۱۱- انتظار نداشته باشيد همان رابطه كه بين شما و يكي از دوستان صميمي تان خارج از خانه، وجود دارد همان نوع رابطه بين شما و والدين‌تان برقرار شود. زيرا علاوه بر جايگاه خاص والدين و رابطه والد - فرزند فاصله سني بين شما و آنها به طور معمول مانع طبيعي است و اجازه داشتن همان رابطه صميمانه بين دوستان را به شما نمي دهد. بر اساس آيات و روايات همه انسان ها و به خصوص انسان هاي مومن در همه عمر در معرض امتحانات الهي هستند و پيوسته محک زده مي شوند تا معلوم شود آيا ادعاي ايمان از طرف آنها درست است و يا واقعيتي ندارد. از اينكه هر برخورد شما با آنها يك امتحان الاهي است، غافل نشويد. با مراقبت تمام هر امتحان را پشت سر بگذاريد و بدانيد قبولي در هر امتحان يك درجه، شما را بالاتر مي‌برد و آزمايش مهم‌تري را به دنبال دارد. پاسخ سلام دوستان خواهشا ی کمکی هم پیوند ثابت در ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ - ۱۰:۵۱ پاسخ باعرض سلام و تشکر خدمت شما پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۴/۴/۲ - ۲۰:۸ ما از تاریخچه زندگی شما و فراز و نشیب های زندگی تان بی خبر هستیم. کیفیت ارتباط و احساساتان در مرحله تصمیم به انتخاب و دوران عقد و نامزدی را نمی دانیم و هزاران هزار سوال تشخیصی و ارزیابی شخصیت شما و طرف مقابلتان که باید توسط یک مشاور خانواده پرسیده شود . پس مشاوره زمانی مفید خواهد بود که بیوگرافی کامل شما و همسرتان در دسترس باشد. اما در مورد ارتباط همسرتان با زن دایی اش باید بگوییم زن دایی همسرتان قبل از اینکه یک زن دایی باشد یک خانمی است نیازهای روحی و روانی همسر شما را برآورده می کند و با مهارت ها و جذابیت های خاص خودش توانسته فکر زن دایی بودن را در ذهن همسر شما پاک کند و به عنوان یک خانمی که هم انرژی می گیرد و هم انرژی می دهد نقش ایفا کند قطعا آن خانم هم زندگی خوبی در کنار همسرش ندارد و نیازها و کمبودها شدید طولانی مدت برآورده نشده در کنار شوهرش دارد. بهتر است شما سعی کنید مخالفت مستقیم و ستیزه جویی نکنید و با در نظر گرفتن و سعی در برآورده کردن نیازها وانتظاراتی که ایشان در موقعیت های مختلف کمی پرخاشگری ایشان را کاهش دهید. سعی کنید به قول معروف رگ خوابش را شناسایی و به دست بگیرید و خیلی نسبت به روابط ایشان با آن خانم در ذهن و در بیرون خود را مشغول نکنید و تنها و تنها به وظایفی که در زندگی دارید و همسرتان از شما توقع دارند بپردازید از ایشان دلسوزانه و صمیمانه بخواهید که چیکار کنید که ایشان با آرامی با شما گفت و گو داشته باشند از ایشان بخواهید که اگر نمی تواند در گفت و گو تندی و دعوا نداشته باشد برای حل مشکل با یک فردی خبره مشورت کند و اگر می تواند در مقابل شما چیکار باید بکنید تا ایشان از این توانایی استفاده کنند و به کار بگیرند. در ضمن زمان هایی که با آرامی صحبت می کنند را نادیده نگیرید و حتما و حتما واکنش بسیار هیجانی و مثبت نشان دهید و در گفت های بعدی هم به رخ ایشان بکشید و خوشحالی تا ابراز کنید . ان شاء الله موفق باشید. پاسخ سلام.من من قسمتی از نظرات رو پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱/۳ - ۲۲:۱۰ پاسخ دوست عزیز، سلام. متن نسبتا پیوند ثابت مشاور شهر سوال در ۱۳۹۴/۵/۶ - ۱۹:۱ موفق باشید. پاسخ دخترخانوماي گل پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱/۱۲ - ۰:۵۰ يه فرمايش از حضرت امام جعفرصادق (ع)هست.ايشون گفتن سوره احزاب رو روي كاغذبنويسيد و داخل صندقچه كوچكي مثل صندوق جواهرات بگذاريدودرخانه اي قرار دهيدكه دختر دم بخت زندگي ميكند.(يعني خونه خودتون).فرمودن با اينكار خاستگار هاي دختر زيادميشوند. اين موضوع بسيار مجرب هست.يكي از اشنايان مااينطوري ازدواج كرد.منم يكماهي هست كه اينكارو انجام دادم ومنتظر انسان شايسته ازدواج از طرف خداوندهستم.اميدوارباشيدعزيزان:) پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱/۲۵ - ۱۹:۲۹ از خدا میخوام خودش مشگل ازدواج جوونا را حل کنه که فقط و فقط کار خودشه و فقط باید از خودش خواست فقط خود خدا،توسل کنید به آقا رسول الله و ائمه را پیش خدا شفیع خودتون قرار بدید که اونا پیش خدا ابرو دارن و عزیزن و از خدا براتون طلب میکنن و از خدا بخواهید چیزی های زیادی من شنیدم مثلا ایه ۱۳ سوره یس را با گلاب وزعفران توی ظرف چینی بنویسید و با اب نوشته را بشویید و بخورید خوندن سوره یس نوشتن سوره احزاب که دوستان بالاگفتند و غیره و توکل فقط به خدا و خواستن از خود خدا و ختم قران برای ازدواج. انشاله همه ازواج کنن و خوشبخت بشن. پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱/۲۶ - ۲۲:۳۹ عزیزان اگه میخوایین ازدواج کنین از خدا بخوایین گیر آدم بی وفا نیفتین. من خودم ۷سال ازدواج کردن ۳سال پیش بهم خیانت کرد و قول داد دیگه تکرار نشه ولی الان باز احساس میکنم داره خیانت میکنه.تو را به خدا دعا کنید تا بفهمم که دوباره خیانت میکنه یا نه. الان ۲تا دختر بچه هم دارم.و تو شهر غریب با یک شوهر سرد و خیانت کار زندگی میکنم.برام دعا کنید. تا الان هم فقط به خاطر بچه هام موندم. پاسخ منم میخوام ازدواج کنم ولی... پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱/۲۶ - ۲۳:۵۱ :(( پاسخ سلام دوست خوبم پیوند ثابت یه بنده خدا در ۱۳۹۴/۱۲/۵ - ۱۶:۱۶ حرفات منو یاد مجردیام انداخت که به هرکاری و دعایی متوسل میشدم و جواب نمیگرفتم و شرایطم خیلی سخت بود.تااینکه یه بزرگواری به من گفتن نمازهام رو اول وقت بخونم و بعد از هر نماز ۱۴ بار این دعا رو بگم.۲ ماه نکشیده من با مرد رویاهام ازدواج کردم.هرکسی این امر رو انجام میده ازدواج میکنه به شرطی که نمازهات اصلا تاخیر نداشته باشه و بعد از گفتن حی علی الصلاه نیت کنی و نمازت رو بخونی.شک نکن دوست خوبم نهایتا تا ۳چله جواب میده بعد از هر چله یعنی ۴۰ روز انجام دادن اینکار صلوات و استغفار بفرست درضمن تو روزهای عذر شرعی هم موقع اذان این ذکرها رو بخون.اگر قطع کردی یا بر فرض خواب موندی برا نماز صبح بدون که گناه کردی و باعث شده چله ت عقب بیفته در این حالت باید تا ۱۰ روز هرروز ۵۰۰ بار بگی استغفرالله ربی و اتوب الیه و رب صل علی محمد و ال محمد من پارسال از آذر ماه شروع کردم.دی ماه یکی ازآشناها بطور خیلی عجیب و اتفاقی ما رو به هم معرفی کردن و۳۰ بهمن عقد شدیم. و ۲مهر امسال عروسیمون بود. دعایی هم که فرمودن این بود : ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و رب صل علی محمد و ال محمد مربوط به سوره روم بود ولی شماره آیه ش دقیقا یادم نیست. ۱۴ بار بعد از هر نماز هیچوقت از رحمت خدا ناامید نشین اون روزا با خودم عهد بسته بودم که اگه واقعا این کار جواب داد و ازدواج کردم به اونایی که شرایطشون مثل خودمه این عمل رو یاد بدم. دوستان عزیز التماس دعا دارم از همتون. تو نمازهاتون فراموشم نکنین پاسخ با سلام و تشکر از ارتباطتان پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۴/۱۲/۸ - ۱۸:۳۴ پاسخ عزیز اشتباهی به آدرس ایمیل من پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۲/۹ - ۲۱:۲۷ پاسخ با سلام حضور شما خواهر گرامی پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ - ۱۳:۵۹ ایمیل ها به صورت خودکار برای همان ایمیلی که در بخش نظر وارد کرده اید ارسال می گردد . اگر اشتباهی برای شما ارسال شده ، حتما کس دیگه ای ایمیل شما را وارد کرده است . پاسخ منم میخوام به عشقم برسم ولی پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱/۳۰ - ۱۴:۲۵ پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۲/۷ - ۱۹:۵۲ ان شاءالله ارزوهای همه برآورده بشه وهمه زندگی خوب و موفقی داشته باشن لطفا برام دعا کنید بتونم دارو سازی ی دانشگاه خوب قبول شم و حافظ قرآن بشم واقعا همه ی تلاشمو میکنم واز خدای مهربونم میخوام ک توفیقش رو بهم بده ک حافظ و عمل کننده ی دستورات قرآن باشم پاسخ سلام انشاالله که خدای بزرگ پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۲/۱۷ - ۲۰:۲۴ من ۲۱ سالمه و مشکل خیلی خیلی بزرگی تو زندگیم دارم و تا زمانیکه اون مشکل باشه من نمیتونم نفس راحت بکشم انگار تو انفرادی ام و دارن بهم زجر میدن تورو ب بزرگی و عظمت خدا برام دعا کنید ، دعا کنید که مشکلمو خدا حل کنه پاسخ با عرض سلام و تشکر از پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۴/۴/۲۷ - ۱۷:۱۷ اگر انسان نگرش درستي نسبت به دعا داشته باشد هم دعا مي کند و هم آرامش دارد و نگران چيزي نيست. در اين راستا ذکر چند نکته در پاسخ به سؤال شما لازم و ضروري است؛ تقاضا دارم هر نکته را چند بار با دقت، مطالعه کنيد: ۱- انسان به هنگام دعا کردن، فقط بايد خدا را با قلب و زبان، بخواند و از خدا طلب برآورده شدن حاجت را داشته باشد. گاه انسان در دعا با زبان، خدا را مي خواند، ولي در قلب چشم اميد به خلق خدا دارد. اين خود مانعي است بر سر راه استجابت دعا. ۲- در هنگام دعا بايد «مضطر» بود. مضطر همچون کسي است که در دريا خود را در حال غرق شدن مي بيند و براي خود پناهي جز خدا نمي يابد؛ در اين صورت چگونه خدا را مي خواند؟ ۳- دعا کردن آدبي دارد که اگر رعايت شود دعا در معرض اجابت قرار مي گيردو خداي متعال هم وعده اجابت داده است اما اولا خداي متعال روي مصالح و حکمت خود کار مي کند و ثانيا وعده اجابت او در حد اقتضا است نه عليت. يعني اگر مانعي در کار نباشد اقتضاي اجابت دارد و اين به اين معنا نيست که دعاي ما علت حتمي اجابت باشد و خداوند را مجبور به اجابت کنيم. ۴- يکي از شرايط مهم دعا تلاش و کوشش خود شخص براي تحقق خواست هايش است. دعا در صورتي اجابت مي شود که خود شخص تمام تلاش خود را براي هدف اش کرده باشد و در اين زمينه کوتاهي صورت نگرفته باشد. ۵- اجابت ممکن است تا مدتي به تاخير بيافتد و اين به معناي عدم اجابت نيست. ۶- مومن تسليم خدا است ما نبايد با دعا کردن روح تسليم را از دست بدهيم و مانند بچه ها بر خواسته خود پافشاري کنيم. وظيفه ما دعا کردن و درخواست از خداي متعال است و اقضاي ايمان و توکل و تسليم اين است که نتيجه نهايي امور را به خداوند بسپاريم. ۷- وقتي دعا مي کنيم بايد باور داشته باشيم که خداوند اگر مصلحت بداند حتما حاجت ما را مي دهد. ۸- ممکن است خداوند براي «امتحان بنده»، حاجت او را ندهد، يا به تاخير اندازد. آيا فقط زماني که خداوند حاجت ما را بدهد به او ايمان داريم؟ آيا اگر در برآورده شدن حاجت تاخير افتد، اعتماد ما به خدا کم رنگ مي شود؟ و يا بقول فرمايش شما به او بدگمان مي شويم؟ بدبيني به حضرت حق، که وجودش خير محض است و از هر گونه خطايي مبري است، از ضعف ايمان است و شايد اين ضعف شما در ايمان فقط با عدم استجابت دعا خود را نشان مي داد؛ لذا خداوند مهربان، قبل از اينکه فرصت ها از دست برود عيب شما را به شما نشان داده است تا آستين همت را بالا زده، اين ضعف را برطرف کنيد! ۹- گاه ممکن است دعا مستجاب شده، اما زمان آن نرسيده باشد. حضرت موسي (عليه السلام) آل فرعون را نفرين کرد و خداوند اجابت کرد اما بنا بر مصلحت الهي، چهل سال طول کشيد! ۱۰- چرا هر گاه دعا مستجاب نمي شود به گردن خدا مي اندازيم؟ شايد ما کاري کرديم که دعايمان به اجابت نمي رسد؟ اگر در دل، باور کنيم که همه نقصها از ما است، مشکل حل مي شود. حضرت يونس نبي (عليه السلام) گفت: «اني کنت من الظالمين» سپس دعايش مستجاب شد؛ «فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المومنين» گاه انسان «گمان » مي کند که اهل گناه نيست؛ در حالي که مرتکب گناهان مي شود ولي خود نمي داند. ما گاهي گمان مي کنيم تنها با ترک دزدي و... وخواندن نماز و گرفتن روزه و... از گناهان دور شده ايم؛ در حالي که ممکن است پدر و مادر از ما راضي نباشند و ما نسبت به آن ها بي توجه باشيم. در روايات اسلامي آمده است که: اگر والدين به صورت شما زدند، بدون ذره اي ترش رويي، طرف ديگر صورت را به آن ها نشان دهيد و آمادگي خود را براي سيلي ديگري اعلام داريد! و يا در روايتي ديگر فرزند را غلام حلقه بگوش والدين مي داند؛ براستي آيا ما در ارتباط با والدين، اينگونه رفتار کرده، مانند غلام حلقه بگوش از آن ها اطاعت مي کنيم؟! و يا ممکن است تنها با زبان خود کسي را آزرده باشيم (بويژه محارم). شکستن دل ديگران خود از گناهان بسيار بزرگ است که چه بسا به آن توجه نداريم. و يا برخي نماز مي خوانند ولي توجهي به اداء نمازهاي قضا ندارند. لقمه ي ناپاک و حرام و ندادن خمس و زکات مال، هم از جمله گناهاني است که کمتر کسي به آن توجه دارد. ۱۱- بايد ديد دعا چه دعايي است؟ آيا درخواست هاي ما از خداوند درست است يا خير؟ بعنوان مثال: ممکن است براي ازدواج، فلان فرد مشخص را مد نظر گرفته، با اصرار از خداوند مي خواهيم که دعاي ما را اجابت کند؛ در حالي که خداي حکيم و عالم به غيب مي داند که همان فرد، در خانه بداخلاق بوده، يا دو سال ديگر تصادف کرده و از دنيا مي رود و ... اين ازدواج به صلاح شما نيست. پس در دعا نبايد براي خدا، تعيين تکليف کرد بلکه از او بخواهيم به هر طريقي که خير مااست مثلاً شرايط ازدواج را برايمان فراهم کند. ** سخن پاياني اينکه: در هر شرائطي راضي به رضاي خداي مهربان، حکيم، رؤوف و عالم به غيب باشيم. امام حسين (عليه السلام) در بدترين شرائط ظهر عاشورا، در حالي که همه عزيزانش را از دست داده، در حالي که زخمي و تشنه است و زن و فرزندانش در محاصره دشمن هستند مي فرمايد: رضا به قضائک، تسليما لامرک، لا معبود سواک..! پاسخ سلام من یه مدته با خواستگارم پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۲/۱۸ - ۱:۳۲ پاسخ خواهر گرامی، انشالله که با پیوند ثابت مشاور شهر سوال در ۱۳۹۴/۵/۷ - ۱:۱۱ ما هم از صمیم قلب آرزومندیم که هم شما و خواستگارتان و هم همه جوانان دم بخت، به زودی و در سایه الطاف خداوند مهربان، زندگی مشترکشان را آغاز کنند.آمین پاسخ خداهم خدای قدیم این یکی پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۳/۷ - ۰:۴۴ پاسخ با عرض سلام و تشکر از پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۴/۴/۲۷ - ۱۵:۴۳ اگر انسان نگرش درستي نسبت به دعا داشته باشد هم دعا مي کند و هم آرامش دارد و نگران چيزي نيست. ۲- در هنگام دعا بايد «مضطر» بود. مضطر همچون کسي است که در دريا خود را در حال غرق شدن مي بيند و براي خود پناهي جز خدا نمي يابد؛ در اين صورت چگونه خدا را مي خواند؟ ۳- دعا کردن آدبي دارد که اگر رعايت شود دعا در معرض اجابت قرار مي گيردو خداي متعال هم وعده اجابت داده است اما اولا خداي متعال روي مصالح و حکمت خود کار مي کند و ثانيا وعده اجابت او در حد اقتضا است نه عليت. يعني اگر مانعي در کار نباشد اقتضاي اجابت دارد و اين به اين معنا نيست که دعاي ما علت حتمي اجابت باشد و خداوند را مجبور به اجابت کنيم. ۴- يکي از شرايط مهم دعا تلاش و کوشش خود شخص براي تحقق خواست هايش است. دعا در صورتي اجابت مي شود که خود شخص تمام تلاش خود را براي هدف اش کرده باشد و در اين زمينه کوتاهي صورت نگرفته باشد. ۵- اجابت ممکن است تا مدتي به تاخير بيافتد و اين به معناي عدم اجابت نيست. ۶- مومن تسليم خدا است ما نبايد با دعا کردن روح تسليم را از دست بدهيم و مانند بچه ها بر خواسته خود پافشاري کنيم. وظيفه ما دعا کردن و درخواست از خداي متعال است و اقضاي ايمان و توکل و تسليم اين است که نتيجه نهايي امور را به خداوند بسپاريم. ۷- وقتي دعا مي کنيم بايد باور داشته باشيم که خداوند اگر مصلحت بداند حتما حاجت ما را مي دهد. ۸- ممکن است خداوند براي «امتحان بنده»، حاجت او را ندهد، يا به تاخير اندازد. آيا فقط زماني که خداوند حاجت ما را بدهد به او ايمان داريم؟ آيا اگر در برآورده شدن حاجت تاخير افتد، اعتماد ما به خدا کم رنگ مي شود؟ و يا بقول فرمايش شما به او بدگمان مي شويم؟ بدبيني به حضرت حق، که وجودش خير محض است و از هر گونه خطايي مبري است، از ضعف ايمان است و شايد اين ضعف شما در ايمان فقط با عدم استجابت دعا خود را نشان مي داد؛ لذا خداوند مهربان، قبل از اينکه فرصت ها از دست برود عيب شما را به شما نشان داده است تا آستين همت را بالا زده، اين ضعف را برطرف کنيد! ۹- گاه ممکن است دعا مستجاب شده، اما زمان آن نرسيده باشد. حضرت موسي (عليه السلام) آل فرعون را نفرين کرد و خداوند اجابت کرد اما بنا بر مصلحت الهي، چهل سال طول کشيد! ۱۰- چرا هر گاه دعا مستجاب نمي شود به گردن خدا مي اندازيم؟ شايد ما کاري کرديم که دعايمان به اجابت نمي رسد؟ اگر در دل، باور کنيم که همه نقصها از ما است، مشکل حل مي شود. حضرت يونس نبي (عليه السلام) گفت: «اني کنت من الظالمين» سپس دعايش مستجاب شد؛ «فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المومنين» گاه انسان «گمان » مي کند که اهل گناه نيست؛ در حالي که مرتکب گناهان مي شود ولي خود نمي داند. ما گاهي گمان مي کنيم تنها با ترک دزدي و... وخواندن نماز و گرفتن روزه و... از گناهان دور شده ايم؛ در حالي که ممکن است پدر و مادر از ما راضي نباشند و ما نسبت به آن ها بي توجه باشيم. در روايات اسلامي آمده است که: اگر والدين به صورت شما زدند، بدون ذره اي ترش رويي، طرف ديگر صورت را به آن ها نشان دهيد و آمادگي خود را براي سيلي ديگري اعلام داريد! و يا در روايتي ديگر فرزند را غلام حلقه بگوش والدين مي داند؛ براستي آيا ما در ارتباط با والدين، اينگونه رفتار کرده، مانند غلام حلقه بگوش از آن ها اطاعت مي کنيم؟! و يا ممکن است تنها با زبان خود کسي را آزرده باشيم (بويژه محارم). شکستن دل ديگران خود از گناهان بسيار بزرگ است که چه بسا به آن توجه نداريم. و يا برخي نماز مي خوانند ولي توجهي به اداء نمازهاي قضا ندارند. لقمه ي ناپاک و حرام و ندادن خمس و زکات مال، هم از جمله گناهاني است که کمتر کسي به آن توجه دارد. ۱۱- بايد ديد دعا چه دعايي است؟ آيا درخواست هاي ما از خداوند درست است يا خير؟ بعنوان مثال: ممکن است براي ازدواج، فلان فرد مشخص را مد نظر گرفته، با اصرار از خداوند مي خواهيم که دعاي ما را اجابت کند؛ در حالي که خداي حکيم و عالم به غيب مي داند که همان فرد، در خانه بداخلاق بوده، يا دو سال ديگر تصادف کرده و از دنيا مي رود و ... اين ازدواج به صلاح شما نيست. پس در دعا نبايد براي خدا، تعيين تکليف کرد بلکه از او بخواهيم به هر طريقي که خير مااست مثلاً شرايط ازدواج را برايمان فراهم کند. در هر شرائطي راضي به رضاي خداي مهربان، حکيم، رؤوف و عالم به غيب باشيم. امام حسين (عليه السلام) در بدترين شرائط ظهر عاشورا، در حالي که همه عزيزانش را از دست داده، در حالي که زخمي و تشنه است و زن و فرزندانش در محاصره دشمن هستند مي فرمايد: رضا به قضائک، تسليما لامرک، لا معبود سواک..! پاسخ من چند سال پیش درگیر مشکلات و پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۳/۱۷ - ۰:۱۳ پاسخ با عرض سلام و تشکر از پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۴/۴/۲۷ - ۱۷:۲۰ در هر شرائطي راضي به رضاي خداي مهربان، حکيم، رؤوف و عالم به غيب باشيم. امام حسين عليه السلام در بدترين شرائط ظهر عاشورا، در حالي که همه عزيزانش را از دست داده، در حالي که زخمي و تشنه است و زن و فرزندانش در محاصره دشمن هستند مي فرمايد: رضا به قضائک، تسليما لامرک، لا معبود سواک..! پاسخ سلام.من پسری ۱۲ ساله ام که در پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۳/۱۹ - ۱۱:۳۵ پاسخ با سلام پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۴/۳/۲۰ - ۱۷:۱ برای شما دوست عزیز آرزوی موفقیت و سلامتی داریم پاسخ افرادی که این نوشته رو میخونه پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۳/۲۰ - ۲۱:۴۲ پاسخ سلام..امیدوارم کسی بتونه کمکم پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۳/۲۱ - ۱۱:۴۴ الان اونقدر برام مهمه که بدونم اصلا صدام به عرش بالا میرسه یا نه برام مهم نیست که حاجت روابشم..آدم خوبی نیستم میدونم گناهکارم میدونم عهدشکنم..اما خدا انقدر راحت بنده ی داغونشو میرونه از درگاهش..؟دائم همه میگن هرچی که دعات برآورده نشد حکمتی هست توش صلاحت نیست تقدیرت نیست...مگه قضاوقدروحکمت ازخودخدا نیست؟یعنی نمیشه که یبارم حاجت ما باحکمت خدا یکی باشه..؟ شاید مسخره باشه اما نمیدونییییید چقدر دلم میخواد باخدا حرف بزنم جوابمو بدههه چقدر نیاز دارم بدونم دلیل خیلی ازاتفاقای زندگیموو..چقدر دلم میخواد بدونم داره میشنوه میبینه منو...من که میدونم پیشش آبرویی ندارم..تورو خدا شماهایی که آبرو دارین برای منم دعا کنید..ی نگاه مهربون خدا برای تمام عمرآدم کافیه..... پاسخ با عرض سلام و تشکر از پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۴/۵/۸ - ۱۸:۵۶ علت گرفتاريها چيست؟ براساس آيات قرآن كريم و روایات اهل بيت عصمت(عليهم السلام)، گرفتاريهايی كه براي مؤمنين پيش مي‌آيد يا به خاطر ندانم كاريهاي خود آنها است يا آزمايش‌‌هاي الهي است يا براي بالابردن درجات معنوي آنها است. توضيح مختصر هر يك اينست كه: الف) گاهي انسان مرتكب خطاها و اشتباهات مي‌‌گردد كه پيامد آن ها به صورت گرفتاري وبلا درزندگي دنيا پديدار مي‌گردد. هرگناه، اثر وپيامد مخصوص دارد، برخي گناه فقر مي‌‌آورد، برخي هم گرفتاري ديگر ايجاد مي‌‌كند، چنانچه امام علي(ع) در دعاي كميل مي‌‌فرمايد: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ الْبَلاء»؛ «خدايا گناهانی كه سبب رسوايی مي‌‌گردد و گناهانی كه موجب خشم وانتقام تو مي‌‌گردد، گناهانی كه نعمت‌‌هاي تو را تغيير مي‌‌دهد و مانع از اجابت دعا مي‌گردد و گناهانی كه سبب نزول بلا مي‌‌گردد را بر من ببخش و بيامرز». در هر صورت اين گرفتاري ها هم به خاطر آن است كه كيفر گناهان او باشد و چون خدا بنده‌‌ي مؤمنش را دوست دارد در برابر برخي از گناهان او را گرفتار مي‌‌كند تا كيفر خطاي او در همين دنيا گردد و در آخرت سبكبار باشد و اين خود، لطف و رحمت خدا نسبت به بنده مؤمن است. ولي كسي كه مورد غضب قرار گيرد در بسياري موارد به جاي گرفتاري، نعمتش را بيشتر مي‌‌كند تا در نهايت او را به عذاب دردناك آخرت گرفتار سازد. ب) امتحان‌‌هاي الهي گاهي گرفتاريها به خاطر آنست كه مورد آزمايش و امتحان الهي قرار مي‌‌گيرد. يكي از سنت ها وقانون‌‌هاي ثابت خدا اينست كه مؤمنين را آزمايش مي‌‌كند، چنانچه قرآن كريم در آيات زيادی به اين مسئله اشاره دارد. براي نمونه: در قرآن کریم مي‌‌فرمايد: «لَتُبْلَوُنَّ في‏ أَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثيراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ»(آل عمران:۱۸۶) «البته، ‌آزمونهاي مالي و جاني(بسيار) در پيش خواهيد داشت، و بي ترديد و ناگزير، از پيروان(دروغين) كتابهاي آسماني پيشين و نيز از كساني كه مرام شرك را برگزيده‌‌اند، آزار و زخم زبان فراوان خواهيد ديد، اگر صبر پيشه کنید و استقامت كنيد همه كارتان روبراه خواهد شد و توفيق رفيق شما خواهد گرديد». و نیز مي‌‌فرمايد: «و لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الاَمْوالِ وَ الأَْنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ»(بقره:۱۵۵)؛ «قطعا همه ي شما را با چيزي از ترس، گرسنگي و كاهش در مالها و جانها و ميوه ها آزمايش مي‌كنيم، وبشارت ده به استقامت كنند گان...». همچنین مي‌‌فرمايد: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون...»(عنكبوت۱-۳) «آيا مردم چنين پنداشته‌‌اند كه به صرف اينكه بگويند: ايمان آورديم؛ رهايشان مي‌‌كنند و در بوته آزمايش قرار شان نمي‌‌دهند؟ حال آنكه ما امتهايي را كه پيش از اينان بوده‌‌اند نيز آزموده‌‌ايم.(پس، ناگزير مسلمانان را هم خداوند خوا هد آزمود) و معلوم خواهد گردانيد كه چه كساني داراي ايمان راستين هستند و چه كساني بدروغ ادعاي ايمان كرده‌‌اند». البته آزمايش‌‌هاي الهي چار چوب مشخص ومعين ندارد بلكه هر كس متناسب با حالات روحي اش آزمايش و امتحان مي‌‌گردد. لذا در آيه ديگر مي‌‌فرمايد: «وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ»(انبياء: ۳۵)؛ «ما شمارا به بديها و خوبيها آزمايش مي‌كنيم و سرانجام به سوي ما بازگردانده مي‌شويد». حكمت امتحان‌‌هاي الهي چيست؟ هر چند خداوند از همه امور آگاه است، لذا امتحانات الهي براي رفع جهل از امور نيست، لكن براي آنكه شايستگي ولياقت انسان‌‌هاي مؤمن خالص به نمايش گذاشته شود واستعداد‌‌هاي دروني او بروز وظهور پيدا كند او را مورد امتحان قرار مي‌‌دهد. خالص كردن انسان مؤمن وآشكار شدن جوهره ايمان مؤمن يكي از حكمت‌‌هاي آزمايش الهي است. همان گونه كه صنعتگر، طلا را در آتش مي‌اندازد تا ناخالصي‌هاي او در كوره آتش نابود شود و طلاي خالص بدست آيد، خداوند هم انسان‌‌هاي مؤمن را در كوره بلاها وغم ها پخته و ايمان اورا خالص مي‌‌سازد. هم چنين جدا ساختن صفوف مؤمنين راستين از كساني كه صرفا در زبان مؤمن هستند ازديگر حكمت‌‌هاي امتحان‌‌هاي الهي است چنانچه امام علي(ع) مي‌‌فرمايد: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يُمَحَّصُوا وَ يُمَيَّزُوا وَ يُغَرْبَلُوا وَ يُسْتَخْرَجُ فِي الْغِرْبَالِ خَلْق»؛ «بايد مردم خالص شوند و امتحان گردند و تميز داده شوند و غربال شوند، و استخراج شوند». بنابراين، مؤمنين متناسب با مرتبه ايمان و وضعيت روحي شان مورد آزمايش‌‌هاي سخت الهي قرار مي‌گيرند و كسي نپندارد كه راه ايمان و دينداري هميشه از ميان گلزارها و باغستانهاي سر سبز مي‌‌گذرد و انسان با ايمان در سراسر اين راه طولاني كه در پيشرو دارد، روي برگ‌‌هاي گل قدم مي‌‌گذارد كه اين پندار نشانه‌‌ي بي خبري از ماهيت ايمان و دين ‌مي‌باشد. شايد همين انديشه و پندار بوده است كه زماني در مكه در افكار بعضي از مسلمانان رخنه كرده بود كه تا كي بايد به جرم داشتن ايمان به خداي يكتا زجر بكشيم؟ خداوند براي زدودن اين موهومات از انديشه‌‌ي آنان، آيات ذيل را نازل فرمود: «أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبينَ»(عنكبوت/۲-۳)؛ «آيا مردم چنين پنداشته‌‌اند كه به صرف اينكه بگويند: ايمان آورديم رهايشان مي‌‌كنند ودربوته ي آزمايش قرار شان نمي‌‌دهند؟ حال آنكه ما امتهايي را كه پيش از اينان بوده‌‌اند نيز آزموده‌‌ايم.(پس، ناگزير مسلمانان را هم خداوند خوا هد آزمود) و معلوم خواهد گردانيد كه چه كساني داراي ايمان راستين هستند و چه كساني بدروغ ادعاي ايمان كرده‌‌اند». گويا همين پندار‌‌هاي ناهنجار كه با آوردن ايمان نبايد ديگر مشكلات بر سر راه آنان باشد، در اذهان مسلمانان در مدينه هم به وجود آمده بود كه براي بطلان اين باور هم خداوند فرمود: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى‏ نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَريب‏»(بقره: ۲۱۴)؛ «يا گمان كرده‌‌ايد كه به همين سادگي مي‌‌توانيد داخل بهشت بشويد؟! هنوز كه شما مانند امتهاي پيشين به مصائب گرفتار نيامده‌‌ايد، آنها آنقدر سختي مي‌‌كشيدند(و فراز و نشيبها را طي مي‌‌كردند و آنچنان پريشان و هراسان مي‌‌شدند) كه پيامبر خدا با مؤمنان و پيروانش همصدا مي‌‌گرديد و همه يك زبان مي‌‌گفتند پس ياري خداوند چه شد؟! همه بدانند كه ياري خداوند بسيار نزديك است». پس از جنگ أحد كه مسلمانان آن همه تلفات و زخمي داشتند و هفتاد نفر از جنگجويان نمونه و سران سپاهشان را از دست داده بودند‌(در چنين شرايطی، براي اينكه بفهماند كه راه ايمان و دينداري با سختي‌‌ها همراه است) خداوند اين آيه را نازل فرمود «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرينَ»(آل عمران:۱۴۲)؛ «مبادا گمان كنيد كه به همين ‌آساني مي‌توانيد به بهشت در آييد؟ هنوز خداوند مجاهدان شما را معلوم نگردانيده و صابران شما را باز نشناخته است». در هر صورت باب آزمايش الهي بحث مفصل دارد و حكمتهاي آن هم زياد مي‌‌باشد و خداوند همه بندگانش را به نحوي مورد آزمايش قرار مي‌‌دهد چنانچه پيامبران الهي مورد آزمايش شديد قرار مي‌گرفتند. ج) بالا بردن اجر وپاداش معنوي گاهي گرفتاريها به خاطر آنست كه خداوند انسان‌‌هاي مؤمن را گرفتار مي‌‌سازد تا او صبر بر بلاها كند و درجات معنوي او را بالا ببرد. در روايتي كه ازعبدالرحمن دراين زمينه وارد شده است چنين آمده: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الْبَلَاءُ وَ مَا يَخُصُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ وَ حُسْنِ أَعْمَالِهِ فَمَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلاؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ»؛ «عبدالرحمن ابن حجاج مي‌‌گويد: خدمت امام صادق(ع) سخن از بلا و آنچه خداي عزّوجل مؤمن را به آن مخصوص مي‌‌دارد به ميان آمد، حضرت فرمود: از رسول خدا‌(صلي الله عليه وآله) پرسيدند: در دنيا بلاي كدام كس سخت تر است؟ فرمود: پيغمبران، سپس هر كه به آنها شبيه‌‌تر است(اوصيا) به ترتيب و بعد از آن مؤمن به ‌‌اندازه ايمان و نيكي كردارش گرفتار شود، پس هر كه ايمانش درست و كردارش نيكو باشد گرفتاريش سخت است و هر كه ايمانش سست و عملش ضعيف باشد گرفتاريش اندكست». ‌در روايت ديگر مي‌خوانيم «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ بِمَنْزِلَةِ كِفَّةِ الْمِيزَانِ كُلَّمَا زِيدَ فِي إِيمَانِهِ زِيدَ فِي بَلَائِه»؛ ازامام صادق(ع) روايت نموده‌‌اند كه فرمود: مؤمن مانند كفه ترازو است، كه هر چه بر ايمانش بيفزايد، بر بلايش افزوده شود. امام صادق(ع) فرمود: همانا خداوند دوستان خود را به مصيبتها و پيش آمدها گرفتار مي‌‌كند تا بدان جهت، بدون داشتن گناه، به آنها اجر و ثواب عنايت فرمايد. در حديث ديگر از پيامبر اسلام(ص) چنين نقل شده است: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ»؛ «براي مرد در نزد خداوند درجه و مقام است كه به وسيله عمل خود نمي‌‌تواند به آن برسد(عملش قاصر است پس) خداوند بدن او را گرفتار بلا(مصائب،امراض و...) مي‌‌گرداند، به اين وسيله به آن مقام نائل مي‌‌گردد». به همين مضمون از امام صادق(ع) هم روايت شده است كه فرمود: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَا يَبْلُغُهَا عَبْدٌ إِلَّا بِالِابْتِلَاءِ فِي جَسَدِهِ». حال با توجه به آنچه بيان شد لازم است شما برادر گرامي راجع به زندگي انسان‌‌هاي خوب و آبرومند نزد خدا، مانند پيامبران وامامان وساير بندگان مؤمن توجه و فكر نمائيد؛ گرفتاري كه براي آنها در دنيا پيش آمد نموده است براي هركسي ديگر اگر پيش بيايد تحملش شايد بسيار مشكل و سخت باشد. لابد زندگي حضرت ايوب پيامبر را شنيده‌‌ايد كه در اثر ‌آزمايش خدا همه دارائي‌ها، فرزندان و سلامتي اش را در مدت بسيار كم از دست داد. با آنكه مصيبت فرزندان جوان، رويكرد شديد فقر، بيماري شديد و عليل شدن بدن و زخم زبان ها و طعن‌‌هاي مردم بر آن حضرت وارد گرديد، ولي نه تنها لب به اعتراض به خدا باز نكرد و نگفت خدايا تو مرا مبتلا وگرفتاركردي و در قيامت راه تو را مي‌‌گيرم. بلكه هميشه شكر خدا نمود و صبر كرد تا زماني كه خدا همه بلاها را دفع كرد و او هم قهرمان صبر وآبرومند بيشتر در نزد خدا والگوي صبر در ميان همه انسان‌‌هاي مؤمن گرديد. در زندگي ائمه توجه كنيد، آنها چقدر گرفتاري داشتند. مخصوصا به حادثه كربلا توجه كنيد چه مصيبت عظيمی بر اين خاندان رخ داد، ولي با همه آن مصائب كه در كربلا رخ داد. قهرمان صبر كربلا يعني حضرت زنيب(س) نه تنها اعتراض نكرد بلكه فرمود «ما رأيت إلا جميلا»؛ «از خدا به جز خوبي چيزي نديدم». حتي در شب بعد از شهادت برادران و يارانش، نماز نافله شب را هم ترک نکرد. حال شما خود فكر كنيد شايد گرفتاري‌‌هاي شما آزمايش الهي باشد، شايد هم جهات ديگر داشته باشد و اصولا بر اساس برخي روایات خداوند گاهي خير بنده‌‌اش را در گرفتاري‌‌هاي دنيا مي‌‌بيند وحكمتش اقتضا مي‌‌كند كه او را گرفتار سازد. همچنين اجابت دعا و توسلات هم منوط به برخي شرائط است كه تا شرائط محقق نگردد مستجاب نمي‌‌گردد. همچنين گاهي خدا دوست دارد ناله بنده را بشنود، بدان جهت اجابت دعاي او را تأخير مي‌اندازد. نيز گاهي اجابت دعا را بر خير وصلاح بنده‌‌اش نمي‌‌داند، لذا دعاهاي او را به عنوان درجه معنوي او در عالم ديگر ذخيره مي‌‌كند. و ما چون به حكمت‌‌هاي خدا آگاه نيستيم، فكر مي‌‌كنيم هر چه ما خواستيم خدا بايد اجابت كند و ائمه هم بايد واسطه در اجابت باشند، در حالي كه حكمت‌‌هاي ديگری هم در اين عالم در كار است كه ما بي خبريم. پاسخ باسلام من از نوزده سالگی پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۳/۲۴ - ۱۲:۴۵ پاسخ خواهر گرامی، ضمن عرض سلام، پیوند ثابت مشاور شهر سوال در ۱۳۹۴/۵/۱۳ - ۱:۱۷ در مورد ملاکهای ازدواج و اینکه عشق و علاقه از ابتدا لازم است و یا در انتها کافیست یا همزمان... و مسائل و سایر ملاکهای زن و شوهر نیز میتوانید از مطالب همین سایت استفاده کنید. در خصوص دعا، نحوه دعا و شرایط مختلف آن هم بهتر است مجددا مطالب ابتدای همین صفحه را مطالعه کنید. موفق و پیروز و سربلند باشید. پاسخ به نام خدا پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۳/۲۵ - ۱۲:۲۴ هرکسی باهر حاجت و با هر نگاهی به زندگی و دین .... تنها امیدش به خداست و امتحان و ازمایشش هم روی وابستگی های دنیایی ما رقم میخوره اونجایی که دل بستیم یا دل خوش کردیم یا تکیه کردیم به چیزی غیر از خودش! و باید شاکرش باشیم که این تلنگر نصیب ما میشه تا بتونیم راهمون رو پیدا کنیم و هدایت بشیم و خدا نکنه رها بشیم و بحال خودمون واگذار بشیم امیدوارم هممون بتونیم سمت خودش با نیت های پاک انتخاب های خوبی بکنیم برای همه امور زندگیمون خدایا گناهان ما همه از سر نفهمی و نادانیمون بود نه از سر سرکشی و عناد ما رو به رحمت و ابروی صاحب این امت حضرت محمد ص ببخش پاسخ مطالب خیلی جالب بود! پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۴/۹ - ۱۵:۵۵ من سعی می کنم همه رو انجام بدم،خدا کنه دعام مستجاب شه... پاسخ ۲۷سالمه ازبچگی چشم راستم پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۴/۱۲ - ۴:۴۱ پاسخ با سلام پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۴/۴/۱۴ - ۱۶:۵۲ انشاءالله بنده و همه کاربران عزیز برا شما دعا خواهیم کرد . شما هم برای همه دعا کنید . اصلی ترین ابزار در دعا و اظهار نیاز به درگاه الهی دل شکسته و اظهار نیاز حقیقی است که شما دارید . مطمئن باشید که خدا حتما دعای شما را خواهید شنید و به بهترین وجه مستجاب خواهد کرد . پاسخ سلام امیدوارم به حرمت این ماه پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۴/۱۴ - ۱۱:۱۴ پاسخ سلام به همه دوستان پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۴/۱۶ - ۱۱:۱۵ منم ۳۲ ساله هستم وحدود ۸ ساله حاجتم ازدواجه از ختم قرآن گرفته تا صلوات وعاشورا وهرچی بفکرتون برسه انجام دادم اما نشده تمام دخترای فامیل دور وبرم از خودم کوچیکترند با دوست پسراشون ازدواج کردند متاسفانه یا خوشبختانه من اهل دوستی با پسر نیستم ولی اینکه چرا خدا بخت وقسمتم را نمیرسونه سوالاتی که هزارا بار بهش فکر کردم و به نتیجه ای نرسیدم تصمصم گرفتم دیگه بهش فکر نکنم بیخیالش بابا مگه چقدر میشه وقت و انرژی وروح وروانت را بذاری رو یک حاجت دیگه خسته شدم تقریبا اکثر نظراتتون را خوندم من مسله ام کمی با بقیه فرق داره من تو این هشت سال به دفعات خواب میدیدم ازدواج کردم خوابهام خابای معمولی نبود باورتون نمیشه حتی خواب میدیدم تا بالاسر قبر امام معصوم رفتم واسه ازدواجم دعا کردم یا خواب دیدم تا بالاسر قبر وضریح شخصه معصومی رفتم وواسه ازدواجم دعا کردم یا بارها وبارها تو خواب دیدم تو مجالس روضه ائمه بودم با گریه ازشون خاستم وهزاران مدل خاب دیگه البته میدونم بعضی از خابهام نتیجه فکر کردنم به این حاجتم ولی هستند خابهایم که نمیشه بیتفاوت ازشون رد بشم مثل چند مورد بالا یا خابهایی که فامیل برام دیدند بخصوص آخرین خابی که یکی از دخترای فامیل دیده که خدایش عجب خابه باحالی واسه ازدواجم دیده بود ولی مسله اینجاست که من دیگه اعتقادم را از دست دام دیگه برام مهم نیست خدا میخاد حاجتم را بده میخاد نده دیگه بسه اینهمه صبروشکیبایی وگریه وزاری الانم تو شبای قدریم اهل نماز اول وقت وروزه هستم ولی بهش گفتم دیگه این خواستم ارزشش را داره ازدست میده دیگه ازش نمیخام حالا درست یا اشتباه دارم میرسم به نقطه ناامیدی به اینکه من لایقه نگاهش نیستم من را نمیخاد خوب وقتی نمیخادچیکار کنم خودما به زور بچسبونم!!!!!!!!! پاسخ خواهر گرامی، سلام. به شهر پیوند ثابت مشاور شهر سوال در ۱۳۹۴/۶/۷ - ۱:۳۷ با توجه به مطالب شما و چند جانبگی این مباحث میتوانید با شماره ۰۹۶۴۰۰ تماس بگیرید و با متخصصان مربوطه مشورت کنید. اما به رسم ادب چند نکته را یادآور می شویم. ۱- چگونه از خدایی که به گفته خودتان به او اعتقاد و ایمان ندارید، تقاضایی دارید و انتظار برآورده شدن دارید. ۲- اگر واقعا به خدا ایمان داشته اید چگونه بوده است که به خاطر یک خواسته، که برآورده نشده، ایمان شما بر باد رفته است! ۳- خیلی اوقات خواسته های ما یا نوع درخواست ما ایرادات و نکته های ظریفی دارد که عدم درنظر گرفتن آن مانع ما را در رسیدن به آن می شود. ۴-گاهی ما با دست خودمان (یا اطرافیانمان یا ...) گره هایی بر زندگی و سرنوشت خودمان میزنیم و سپس از خدا میخواهیم (آن هم بدون ایمان و اعتقاد) آن گره را باز کند، درحالی که راه گشودن آن گره به دست خود ما ست. ممکن است ایراد در شما باشد یا شاید ایراد در شما نباشد، و شاید ایراد کار از والدین شما باشد و راه حل آن نیز به دست همانان باشد... ۵- خیلی اوقات، کلید حل مشکلات ما دست خود ماست؛ درحالیکه ما بدون حرکت از خداوند برکت میخواهیم. مثل این می ماند که جوانی در خانه بنشیند و از خدا روزی طلب کند. قطعا خداوند لطیف روزی همه موجودات را خواهد داد اما بدون حرکت، برکتی نیز نخواهد بود. ۶- و در نهایت ناامیدی از لطف خدا بزرگترین گناه درگاهش و ویرانگر ترین مانع استجابت دعاست...باوجود ناامیدی قطعا به جایی نخواهید رسید. ما برای شما خواهر گرامی، و همه دختران جوان و پاکدامان، آرزوی سعادت و خوشبختی در سایه لطف و مهربانی خدا داریم. پاسخ حدود يك سال برام يه مشكل پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۴/۲۴ - ۱۲:۱۷ پاسخ با عرض سلام و تشکر از مراجعه پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۴/۴/۲۷ - ۱۵:۲۴ خداوند از فضل و کرم خویش بندگان را به درگاه خود دعوت نمود، و تضمین کرده که چون او را بخوانند جواب گوید اما شاید به نظر برسد که این وعده الهی در بعضی اوقات بالاخص آن زمان که بنده حاجتی مهم و البته مشروع دارد تخلف می پذیرد. ۱- خداوند کریم در برآوردن حاجات بنده خویش مصلحت او را مد نظر قرار می دهد. ۲- گاه بنده خود موانع استجابت دعا را فراهم می سازد. امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل ما را به این امر توجه داده و می فرماید: اللّهم اِغفِرلیَ الذُّنوبَ الَّتی تَحبِسُ الدُّعاء خدایا ببخش برمن گناهانی را که از اجابت دعا جلوگیری می کند. ۳- نکته سومی که باید به آن توجه نمود آنکه خداوند تبارک و تعالی هیچگاه درخواست بنده خود را ( اگر در طلب گناه نباشد) بدون پاسخ نمی گذارد البته لازمه وعده «استجب لکم» این نیست که هر آنچه بنده خواسته عیناً برآورده شود بلکه بنابر آنچه از روایات بدست می آید خداوند از سه طریق خواسته بنده را اجابت می نماید. امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: مؤمن نسبت به دعای خود از سه حال خارج نیست یا برای او ذخیره می شود و یا با شتاب به او خواهد رسید و یا بلائی که می خواست او را فرا گیرد از او دفع می گردد. رسول اکرم(ص) می فرماید: مسلمانی نیست که خدا را بخواند و در آن درخواست قطع رحم و گناه نباشد مگر آنکه خداوند به سه طریق به او عطا می کند: یا خواسته او را با شتاب می دهد یا برای آخرت او ذخیره می کند و یا معادل آن ناگواری ها و بدی ها را از او برمی دارد.[بحار ج۹۳، ص ۲۹۴] امام صادق علیه السلام می فرماید: پروردگار به حساب بنده رسیدگی کرده و می فرماید: این حساب را می شناسی؟ می گوید: پروردگارا نمی شناسم خطاب می رسد: در فلان شب مرا خواستی و چنین طلبیدی و آن را در دنیا ندادم اما برای آخرت تو ذخیره کردم سپس امام فرمودند: بنده از عظمت ثواب خدا در شگفت می شود و عرض می کند: خدایا ای کاش در خواسته های من شتاب نمی کردی و در دنیا نمی دادی و همه را ذخیره می نمودی.[بحار ج۹۳ ،ص ۳۷۱] اگر اجابت دعایت به تأخیر افتاد تو را ناامید نسازد.... شاید بهتر بوده که از تو بازداشته اند و چه بسا آنچه را که طلب کرده ای اگر به تو داده شود تباهی دین تو در آن خواهد بود. پاسخ بازم سلام يه پيشنهاد عزيزاني پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۴/۲۴ - ۱۲:۳۱ پاسخ من ی خواسته دارم ک اصلا امید پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۴/۲۸ - ۴:۵۷ واسم دعا کنین...ممنون پاسخ سلام پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۴/۴/۳۰ - ۱۱:۲۶ امیدوارم کمی به بزرگی و عظمت و قدرت خدا توجه کنید و امیدوتون رو به خدای بزرگ و مهربان بیشتر و بیشتر کنید . این رو هم بدانید ناامیدی از رحمت و مهربانی خداوند بزرگ یکی از بزرگترین گناهان هست . از شما تقاضا دارم با امید فراوان به اجابت دعاتون ، براوردن شدن خواسته تونن رو بخواهید . بی تردید بنده و خوانندگان عزیز این پیام هم دعاگوی شما خواهیم بود . پاسخ بسم الله الرحمن الرحيم پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۵/۱ - ۱۱:۲۵ اللهم صل علي محمد وال محمد سلام عزيزان ازتون التماس دعا دارم، خواهش ميكنم يك صلوات و حمدوتوحيد برااجابت خواسته خودم و خودتون بخونيد. ازخدا بخوايد امسال منم سروسامون بگيرم ديگه تحمل اين شرايط و ندارم خدا ب حق ابروي امام حسين قسمت ميدم امسال منو بي جواب نذار... اللهم صل علي محمد وال محمد پاسخ بچه ها شما را قران برای منم پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۵/۲ - ۱۱:۱۳ پاسخ فقط میگم.......توکل به خدا... پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۵/۲۳ - ۱۸:۲۷ پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۵/۲۹ - ۹:۱۸ انشالله خداوند حاجت همه و حاجت من حقیر را بدهد. التماس دعا پاسخ من فکر میکنم خدا با پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۵/۲۹ - ۲۰:۴۴ پاسخ سلام دعای همتون قبول پیوند ثابت معصومه در ۱۳۹۴/۶/۱۰ - ۸:۲۷ امروز واقعا به دعای شما ها نیاز دارم چون شنیدم دعای غریبه به غریبه زود براورده میشه درسته با همتون غریبم اما ب پایه دینم با همتون اشنام التماس دعا دارم ممنون پاسخ با سلام، مدت ها است حاجاتی پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۶/۲۴ - ۱۳:۵ پاسخ سلام دوستان تو رو خدا جون هر پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۸/۲۹ - ۰:۴۸ پاسخ با عرض سلام و تشکر از پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۴/۹/۷ - ۱۹:۹ اگر انسان نگرش درستي نسبت به دعا داشته باشد هم دعا مي کند و هم آرامش دارد و نگران چيزي نيست. در اين راستا ذکر چند نکته در پاسخ به سؤال شما لازم و ضروري است؛ تقاضا دارم هر نکته را چند بار با دقت، مطالعه کنيد: ۱- انسان به هنگام دعا کردن، فقط بايد خدا را با قلب و زبان، بخواند و از خدا طلب برآورده شدن حاجت را داشته باشد. گاه انسان در دعا با زبان، خدا را مي خواند، ولي در قلب چشم اميد به خلق خدا دارد. اين خود مانعي است بر سر راه استجابت دعا. ۲- در هنگام دعا بايد «مضطر» بود. مضطر همچون کسي است که در دريا خود را در حال غرق شدن مي بيند و براي خود پناهي جز خدا نمي يابد؛ در اين صورت چگونه خدا را مي خواند؟ ۳- دعا کردن آدبي دارد که اگر رعايت شود دعا در معرض اجابت قرار مي گيردو خداي متعال هم وعده اجابت داده است اما اولا خداي متعال روي مصالح و حکمت خود کار مي کند و ثانيا وعده اجابت او در حد اقتضا است نه عليت. يعني اگر مانعي در کار نباشد اقتضاي اجابت دارد و اين به اين معنا نيست که دعاي ما علت حتمي اجابت باشد و خداوند را مجبور به اجابت کنيم. ۴- يکي از شرايط مهم دعا تلاش و کوشش خود شخص براي تحقق خواست هايش است. دعا در صورتي اجابت مي شود که خود شخص تمام تلاش خود را براي هدف اش کرده باشد و در اين زمينه کوتاهي صورت نگرفته باشد. ۵- اجابت ممکن است تا مدتي به تاخير بيافتد و اين به معناي عدم اجابت نيست. ۶- مومن تسليم خدا است ما نبايد با دعا کردن روح تسليم را از دست بدهيم و مانند بچه ها بر خواسته خود پافشاري کنيم. وظيفه ما دعا کردن و درخواست از خداي متعال است و اقضاي ايمان و توکل و تسليم اين است که نتيجه نهايي امور را به خداوند بسپاريم. ۷- وقتي دعا مي کنيم بايد باور داشته باشيم که خداوند اگر مصلحت بداند حتما حاجت ما را مي دهد. ۸- ممکن است خداوند براي «امتحان بنده»، حاجت او را ندهد، يا به تاخير اندازد. آيا فقط زماني که خداوند حاجت ما را بدهد به او ايمان داريم؟ آيا اگر در برآورده شدن حاجت تاخير افتد، اعتماد ما به خدا کم رنگ مي شود؟ و يا بقول فرمايش شما به او بدگمان مي شويم؟ بدبيني به حضرت حق، که وجودش خير محض است و از هر گونه خطايي مبري است، از ضعف ايمان است و شايد اين ضعف شما در ايمان فقط با عدم استجابت دعا خود را نشان مي داد؛ لذا خداوند مهربان، قبل از اينکه فرصت ها از دست برود عيب شما را به شما نشان داده است تا آستين همت را بالا زده، اين ضعف را برطرف کنيد! ۹- گاه ممکن است دعا مستجاب شده، اما زمان آن نرسيده باشد. حضرت موسي (عليه السلام) آل فرعون را نفرين کرد و خداوند اجابت کرد اما بنا بر مصلحت الهي، چهل سال طول کشيد! ۱۰- چرا هر گاه دعا مستجاب نمي شود به گردن خدا مي اندازيم؟ شايد ما کاري کرديم که دعايمان به اجابت نمي رسد؟ اگر در دل، باور کنيم که همه نقصها از ما است، مشکل حل مي شود. حضرت يونس نبي (عليه السلام) گفت: «اني کنت من الظالمين» سپس دعايش مستجاب شد؛ «فاستجبنا له و نجيناه من الغم و کذلک ننجي المومنين» گاه انسان «گمان » مي کند که اهل گناه نيست؛ در حالي که مرتکب گناهان مي شود ولي خود نمي داند. ما گاهي گمان مي کنيم تنها با ترک دزدي و... وخواندن نماز و گرفتن روزه و... از گناهان دور شده ايم؛ در حالي که ممکن است پدر و مادر از ما راضي نباشند و ما نسبت به آن ها بي توجه باشيم. در روايات اسلامي آمده است که: اگر والدين به صورت شما زدند، بدون ذره اي ترش رويي، طرف ديگر صورت را به آن ها نشان دهيد و آمادگي خود را براي سيلي ديگري اعلام داريد! و يا در روايتي ديگر فرزند را غلام حلقه بگوش والدين مي داند؛ براستي آيا ما در ارتباط با والدين، اينگونه رفتار کرده، مانند غلام حلقه بگوش از آن ها اطاعت مي کنيم؟! و يا ممکن است تنها با زبان خود کسي را آزرده باشيم (بويژه محارم). شکستن دل ديگران خود از گناهان بسيار بزرگ است که چه بسا به آن توجه نداريم. و يا برخي نماز مي خوانند ولي توجهي به اداء نمازهاي قضا ندارند. لقمه ي ناپاک و حرام و ندادن خمس و زکات مال، هم از جمله گناهاني است که کمتر کسي به آن توجه دارد. ۱۱- بايد ديد دعا چه دعايي است؟ آيا درخواست هاي ما از خداوند درست است يا خير؟ بعنوان مثال: ممکن است براي ازدواج، فلان فرد مشخص را مد نظر گرفته، با اصرار از خداوند مي خواهيم که دعاي ما را اجابت کند؛ در حالي که خداي حکيم و عالم به غيب مي داند که همان فرد، در خانه بداخلاق بوده، يا دو سال ديگر تصادف کرده و از دنيا مي رود و ... اين ازدواج به صلاح شما نيست. پس در دعا نبايد براي خدا، تعيين تکليف کرد بلکه از او بخواهيم به هر طريقي که خير مااست مثلاً شرايط ازدواج را برايمان فراهم کند. ** سخن پاياني اينکه: در هر شرائطي راضي به رضاي خداي مهربان، حکيم، رؤوف و عالم به غيب باشيم. امام حسين (عليه السلام) در بدترين شرائط ظهر عاشورا، در حالي که همه عزيزانش را از دست داده، در حالي که زخمي و تشنه است و زن و فرزندانش در محاصره دشمن هستند مي فرمايد: رضا به قضائک، تسليما لامرک، لا معبود سواک..! پاسخ سلام من و ی پسری همدیگرو دوست پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۹/۲۰ - ۱۸:۱۴ پاسخ سلام. خواهر گرامی به شهر سوال پیوند ثابت مشاور شهر سوال در ۱۳۹۴/۱۰/۴ - ۱۷:۵۹ موفق باشید پاسخ به خداوندی خدا قسم من فقط یه پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۰/۸ - ۲۳:۵۳ پاسخ با تشکر پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ - ۲۲:۵۱ پاسخ سلام مدتیه بیمارم و هر چی پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ - ۱۲:۳۴ پاسخ سلام علیکم پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ - ۱۰:۱۸ برای شفاى بیمار این دستورات موثر است إن شاء الله: الف ) خواندن سوره ى حمد و توحید: امام باقر علیه السلام مى فرمایند: هر كس را سوره ى حمد و توحید شفا ندهد، چیز دیگرى او را شفا نبخشد...(۱). ب ) حضرت صادق علیه السلام مى فرمایند: اگر هفتاد مرتبه سوره ى حمد بر میت خوانده شود و روحش به وى باز گردد، جاى تعجب نیست(۲). ج ) دست بر بازوى راست بیمار بگذارد و سوره ى حمد را هفت مرتبه خوانده و بگوید: اَللّهُمَّ اَزِلْ عَنْهُ الْعِلَلَ وَ الدّاءَ، وَ اَعِدْهُ اِلَى الصِّحَّةِ وَ الشِّفاءِ، وَ اَمِدَّهُ بِحُسْنِ الْوِقایَةِ، وَ رُدَّهُ اِلى حُسْنِ الْعافِیَةِ، وَ اجْعَلْ ما نالَهُ فى مَرَضِه هذا مادَّةً لِحَیاتِه، وَ كَفّارَةً لِسَیِّئاتِه، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.پس اگر اثر نكرد، سوره حمد را هفتاد مرتبه بخواند كه اثر خواهد كرد انشاء اللّه (۳). د ) رسول اكرم صلى الله علیه و آله مى فرمایند: كسى كه بیمار است، اگر پس از نماز صبح چهل مرتبه بخواند:«بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمین...(تا آخر سوره ى حمد)حَسْبُنَا اللّه ُ وَ نِعْمَ الْوَكیلُ تَبارَكَ اللّه ُ اَحْسَنُ الْخالِقینَ، وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّ بِاللّه ِ الْعَلىِّ الْعَظیم»و بر عضوى كه درد مى كند دست بكشد، خدا او را شفا بخشد(۴). ه ) این دعا بر بیمار خوانده شود: اَللّهمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فى كِتابِكَ الْمُنْزَلِ عَلى نَبِیِّكَ الْمُرْسَلِ «وَ ما اَصابَكُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَیْدیكُمْ وَ یَعْفُو عَنْ كَثیرٍ»، اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ اجْعَلْ هذَا الْمَرَضَ مِنَ الْكَثیرِ الَّذى تَعْفُو عَنْهُ وَ تُبْرِئُ مِنْهُ، اُسْكُنْ اَیُّهَا الْوَجَعُ، وَ ارْتَحِل، اَلسّاعَةَ عَنْ هذَا الْعَبْدِ الضَّعیفِ، سَكَّنْتُكَ وَ رَحَّلْتُكَ بِالَّذى سَكَنَ لَهُ ما فِى الَّلیْلِ وَ النَّهارِ، وَ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ.اگر با خواندن یك بار بهبود نیافت، آن را تكرار نماید تا شفا یابد(۵). و ) امام صادق علیه السلام فرموده اند: هر مؤمنى كه بیمار شود، اگر از روى اخلاص این آیه را بخواند و دست بر محل درد بكشد، خداوند او را شفا بخشد:وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤمِنینَ(۶). ز ) در دیوان منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام اشعارى آمده كه مفهومش آن است كه براى شفا یافتن از بیمارى هایى كه پزشكان از معالجه ى آن عاجز مانده اند، این حروف (ه ه ه ه ه = + ء ء ء ء ء ء ء و ه ص م) را نوشته (در چهار گوشه ى علامتِ + نقطه گذاشته شود و حرف م نیز كه بعد از ص آمده روى ص قرار گیرد) و بیمار آن را همراه خود نگه دارد(۷). ۱– (وسائل الشیعه: ۶ / ۲۳۱) ۲– (الكافى: ۲ / ۶۲۳) ۳– (مصباح كفعمى / ۱۵۱ ـ الباقیات الصالحات ، باب سوم ، دعاى عافیت / ۲۷۷) ۴– (مهج الدعوات / ۷۷) ۵– (كتاب المجتنى / ۱۹ – مصباح كفعمى / ۱۵۲) ۶– (الباقیات الصالحات ، باب سوم ، ادعیه عافیت / ۲۷۸ و آیه ى شریفه : سوره ى اسراء ، آیه ى ۸۲) ۷– (خزائن نراقى / ۲۵۱) پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ - ۳:۹ نظرات تمام بچه ها رو خوندم اکثرا در مورد ازدواج صحبت کردن منم یه زمانی مشکلم ازدواج بود که الان رهاش کردم ، الان مشکل بزرگتری دارم و می خواهم شما کمکم کنید ، در سال ۹۳ من و خانواده ام تصادف کردیم و در آن تصادف مادرم پاش شکست و منم دماغم شکست که هنوز عمل نکردم اما مسئله اصلی اینه که خواهرم تو تصادف کمرش شکست و ضایعه نخاعی شد از همون موقع تا حالا داریم دعا میکنیم که شفا پیدا کنه ولی هیچ اثری نداره ، خواهرم چند ماهیه که می خواد خودکشی کنه ولی من تمام وسایل اعم از قرص و تیغ و چاقو و قیچی ... رو از جلوش جمع کردم و از اول تصادف تا حالا همش بهش روحیه دادم ، هر روز گریه میکنه ، هر روز حرف از مردن میزنه ولی من بازم بهش روحیه میدم اما دیگه کم آوردم دیگه داره باورم میشه که کسی جوابمون رو نمیده ، دیگه کم مونده به خدا و ائمه توهین کنم دارم داغون میشم ، تورو خدا یه دعایی یه راهی چیزی که واقعا مجرب باشه و با خوندن دعا خواهرم شفا پیدا کنه یادم بدید و برای خواهر منم دعا کنید تا زندگی ما هم به روال عادی برگرده پاسخ با سلام و تشکر از ارتباطتان پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ - ۱۳:۱۳ لا یزال المۆمن بخیر و رخاء و رحمة من اللَّه، مالم یستعجل فیقنط، فیترك الدعاء قلا له: كیف یستعجل؟ قال: یقول: قد دعوت منذكذا و كذا و لا اری الاجابة؛(۱) مۆمن پیوسته در نیكی و راحتی و مهربانی خداست تا زمانی كه استعجال نكند پس چون استعجال كند نومید می شود و دعا را ترک می كند. راوی می گوید: از ایشان پرسیدم: چگونه استعجال می كند؟ فرمودند: با خود می گوید مدتی طولانی دعا كردم و اجابت نشد. قل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللَّه ان اللَّه یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم؛ (۲)بگو ای بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده اید! از رحمت خدا نومید نشوید كه خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. در آیه دیگری آمده است كه نومیدی از رحمت خداوند ویژه گمراهان است. و من یقنط من رحمة ربه الا الضالون (۳) چه كسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید می شود؟! نومیدی خطرناک ترین راه نفوذ شیطان در دل آدمی است لذا در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) لقمان به فرزندش چنین می گوید:" خَفِ‏ اللَّهَ‏- عَزَّ وَ جَلَّ- خِیفَةً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَیْنِ‏ لَعَذَّبَكَ، وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ لَرَحِمَكَ».(۴) از خداوند آنگونه بترس که اگر تمام عبادات نیک جن و انس را انجام داده باشی امکان دارد به سبب لغزشی تو را مجازات کند وآنقدر به رحمت خدا امیدوار باش که اگر تمام گناه جن وانس را انجام داده باشی امکان دارد تو را رحمت کند. برایش وقت بگذارید و از سرگذشت دیگران بگویید تا متوجه باشد که به چه میزان خدا او را دوست دارد. از گذشته اینگونه بوده که خدای متعال آنان را که بیشتر دوست داشته برای پخته تر شدن، در شرایط دنیا سخت می گیرد! به قول معروف: هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند! ۱- الحیاة، ج ۱، ص ۴۰۳. ۲- زمر، ۵۳. ۳- حجر، ۵۶. ۴-الکافی،ج۳،ص۱۷۳. ۵- محجة البیضاء، ج ۷، ص ۲۵۳. پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۱/۲ - ۱:۰ پاسخ ممنون از لطفتون انشاالله به پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۱/۴ - ۷:۵۶ پاسخ سلام من علی هستم ۱۶ سالمه یه پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ - ۱۳:۲۸ پاسخ سلام. ما نیز برای موفقیت همه پیوند ثابت مشاور شهر سوال در ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ - ۱۵:۵۳ موفق باشید. پاسخ لطفا واسه منم دعا کنید پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۱/۲ - ۱:۴ پاسخ سلام دختری هسم ۱۸ ساله مدتیست پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۱/۹ - ۱۹:۵۵ پاسخ سلام . این سوال قبلا در همین پیوند ثابت p_qurani در ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ - ۲۱:۳ http://www.soalcity.ir/node/2306 http://www.soalcity.ir/node/2225 پاسخ سلام.صورت خواهر من بر اثر پیوند ثابت در ۱۳۹۴/۱۲/۴ - ۲:۰ پاسخ سلام پیوند ثابت شهر سوال در ۱۳۹۴/۱۲/۵ - ۲۳:۵۹ انشاءالله که هر چه زودتر سلامتیشون رو بدست میارن. پاسخ سلام امکان دارد التهابی باشد پیوند ثابت گل محمدی در ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ - ۲۰:۵۷ پاسخ از وقتی بچه بودم تا همین پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۱/۲۵ - ۱۰:۵۸ اما بعضی وقت ها حس میکنم کم آوردم. از اینکه هر لحظه استرس تحصیلو داشته باشم کم آوردم. نیاز دارم یکی همراهم باشه تو زندگیم که هر وقت خسته و ناامید شدم بدونم یکی هست که باورم داره. یکی هست که دوست و همراهمه. یکی هست که دغدغه های من براش مهمه و..یکی باشه که انقدر من رو دوست داشته باشه و انقدر برای بودن من توی زندگیش ارزش بذاره که به خاطرش حتی از تحصیل تو کشور خارجی هم بگذرم و هیچ وقت پشیمون نباشم به خاطرش بعضی از رویاهام رو نادیده گرفتم و خوشبختی رو با همه وجودم احساس کنم و منم همه تلاشمو برا خوشبختی اون بکنم. حتی الان هم خجالت میکشم این رو بنویسم :| ولی واقعا دوست دارم ازدواج کنم. نه اینکه خواستگار ندارم... نه اتفاقا چون از یک خونواده خوب و تحصیلکرده ای هستم و تحصیلات و موقعیت خوبی هم خودم توی جامعه دارم خواستگار هم زیاد دارم.. اما این ها کسایی نیستند که میخوام. شاید هم بودند اما چون هیچ وقت دغدغه ام ازدواج نبود چه خودم چه خونواده ام بدون هیچ تحقیق و ... جواب رد دادیم بهشون. هیچ شخص خاصی هم تو زندگیم ندارم که ازتون بخوام دعا کنید بهش برسم. ولی یک سری معیارها دارم ..البته معیارهای خیلی عجیب غریبی هم نیست که بگم خیلی توقعم بالاست..نه اتفاقا.. ایده آل من شاید معیارهای سطح پایین بقیه باشه.. اما به هر حال دوست دارم همسرآینده ام این شرایط رو داشته باشه.. دعاهای خودم برای خودم زیاد خوب جواب نمیده..شنیدم دعای دیگران برای ما زود جواب میده چون کسی با زبانی دعا میکنه برای ما که ما با اون زبان گناهی نکردیم. به همین خاطر خواهش میکنم دعا کنید واسم. چیز خاصی از زندگی نمیخوام فقط عاقبت بخیری و خوشبختی و بودن با مردی که شرایطش تو ذهنمه. میشه دعا کنید برام.. واقعا از ته قلب. پاسخ سلام دستان الان من۲۰سالمه از پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۲/۲۵ - ۱۶:۵۸ پاسخ با سلام و تشکر از ارتباطتان پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۵/۳/۱۲ - ۱۲:۲۸ در محضر بزرگان فرصتی است برای آموختن نکاتی که در هیچ کتابی یافت نمی شود و در واقع راه میان‌بری است به سوی خوبی ها و درستی ها که تقدیم به همه کاربران عزیز می گردد. حضرت آيت ا... بهجت درباره آداب و شرايط دعا فرمودند: «جهت دعا اين امور لازم است: ۱ - ثنا و تعظيم و تمجيد ساحت مقدس حضرت حق تبارک و تعالي. ۲ - اقرار به گناهان و اظهار ندامت از آن، که تقريباً به منزله توبه يا ملازم آن است. ۳ - صلوات بر محمد و آل محمد که وسيله و واسطه فيض هستند. ۴ - بکا و گريه و اگر نشد تباکي [حالت گريه کردن به خود گرفتن] ولو خيلي مختصر. ۵ - و بعد از اينها درخواست حاجت که در اين صورت برآورده شدن حاجت برو برگرد ندارد... البته اگر اين مطالب در سجده باشد مناسبتر است.» جرعه وصال- ص۱۰۳ پاسخ سلام میشه بگید چه کارایی پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۶/۸ - ۱۲:۱۲ پاسخ سلام دوستان ن نظر هاتونو پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۲/۲۶ - ۱۱:۵۷ پاسخ سلام لطفا منم راهنمایی کنید.. پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۳/۹ - ۰:۵۸ نزدیک یه ساله از خدا یه حاجتی رو دارم براش خیلی نذر و نماز انجام دادم. یکی از نذرهام ۴۰ یاسین بود.که ۲ روز بعدش رفتم دنبال کارم از خدا با تمام وجودم و خالصانه نشانه اجابت خواستم... خدا اونروز امیدی بهم داد که الان چند ماهه به امید همون نشونه دوام آوردم و امیدم رو از دست ندادم. چندین ماهه جز خود خدا از هیچکی هیچی نخواستم...یه بار بهش گفتم چه دعایی بخونم چیکار کنم که اجابت کنی؟ شب خواب دیدم رفتم حرم امام رضا و ایشون رو واسطه کردم. فهمیدم باید به آقا امام رضا توسل کنم. چندجا دیگه از خدا نشونه خواستم و بهم نشون داده... ولی یه مدتیه هیچی خوب پیش نمیره... ولی من از خدا نشونه اجابت خواستم و بهم نشون داده ممکنه اجابت نکنه دعامو؟؟ شدم مثل آدمیکه تو مسیر بیابون خدا هی بهم گفته بیا به چاه آب میرسی. یهو وسط بیابون بدون هیچی دستمو ول کنه!! توروخدا منو راهنمایی کنید. پاسخ با سلام و تشکر از ارتباطتان پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۵/۳/۱۲ - ۱۲:۵۱ ۱- رفع موانع. ۲- ایجاد شرایط. ۳- رعایت آداب . ۴- شرایط خواسته البته اگر موانع آن رفع و شرایط رعایت شود و با حکمت و مصلحت الهی منافات نداشته باشد, اجابت انشاءالله حتمی است و رعایت آداب جنبه کمکی دارد و در تسریع اجابت موثر است و نه در اصل اجابت. ۱- موانع اجابت دعا: ۱. گناه : یكى از عوامل مهمى كه رابطه انسان با خدای متعال را ضعیف نموده و مانع اجابت دعا می شود, نافرمانى از دستورهاى خداست. حضرت على (علیه السّلام) در دعاى كمیل چنین مى فرماید: پروردگارا! گناهانى را بر من ببخش كه موجب حبس و بالا نرفتن دعا مى شوند. و در جاى دیگر از همان دعا چنین مى فرماید: اى آقا و مولاى من ! به عزتت قسم ! از تو مى خواهم كه بدى كردار و رفتارم موجب پوشیده شدن دعاى من از تو نشود. امام باقر(ع) در این باره فرمود: بنده حاجتى ازخدا طلب مى كند و مقرر مى شود آن حاجت در زمانى برآورده شود; پس در این فاصله, او گناهى مرتكب مى شود و در نتیجه, خداوند مى فرماید: حاجت این بنده برآورده نشود و از آن محروم شود; چون او خشم و غضب مرا برانگیخت و همین باعث محروم شدن اوست. (بحار الانوار،ج۷۳،ص۳۲۹) امیرمؤمنان (ع) در پاسخ به این پرسش كه وقتى خداى تعالى در قرآن كریم فرموده!: «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ»غافر (۴۰)، آیه ۶۰.؛ «بخوانید مرا، اجابت مى كنم شما را»، دعاهایمان مستجاب نمى شوند، فرمود: زیرا در هشت مورد خیانت كرده اید: ۱. خداى تعالى را شناختید اما حقش را چنان كه باید و بر شما واجب فرموده بود، به جاى نیاورید. پس خداشناسى تان به كار نیامد. ۲. كتابش قرآن را خواندید و به آن عمل نكردید. ۳. به پیامبرش ایمان آوردید، اما سنتش را مخالفت نمودید. ۴. گفتید كه از آتش دوزخ مى ترسید، در حالى كه هر زمان، بدن هاتان را با گناه به آتش نزدیك مى كنید. ۵. ادعاى اشتیاق به بهشت نمودید و كارهایى انجام دادید كه شما را از آن دور ساخت. ۶. نعمت مولاى خویش را خوردید و سپاسگزارى نكردید. ۷. خداوند به دشمنى با شیطان فرمان تان داد و فرمود: «إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا» فاطر (۳۵)، آیه ۶؛ «شیطان دشمن شما است، آن را دشمن خود بگیرید». شما با زبان تان با شیطان دشمنى كردید، اما بدون مخالفت عمل، با او دوستى ورزیدید. ۸. عیب هاى حرام را پیش چشمشان آوردید و عیوب خود را نادیده انگاشتید، و كسانى را به چیزهایى ملامت كردید كه خود به آن موارد، به سرزنش سزاوارتر بودید. با وجود این امور، چگونه دعاهایتان به اجابت رسد؟ اعلام الدین، ص ۲۶۹ و ۲۷۰. ۳. قساوت قلب: همچنین گناهان زیاد كه منجر به قساوت و سنگدلى مى‏شدند از عوامل دیگر عدم استجابت دعا مى‏باشد. امام صادق (ع) مى‏فرماید: خداوند دعایى كه از قلب قسى برخاسته باشد اجابت نمى‏كند. (میزان الحكمه،ج۳،ص۸۷۵) ۴. شتاب و عجله: امام صادق (ع) فرمود: همیشه مؤمن در خیر و آسایش است تا هنگامى كه عجله نكند. در غیر این صورت ناامید مى‏شود و دعا را ترك مى‏كند. به درستى كه بنده هنگامى كه دعا مى‏كند خداوند متعال در صدد برآورده ساختن حاجت اوست تا زمانى كه او عجله نكند. (اصول كافی،ج۲،ص۴۷۴). ۱. معرفت به خدا؛ گروهى خدمت پیشواى ششم امام صادق(ع) شرفیاب شدند و پرسیدند: ما دعا و نیایش مى كنیم ولى به اجابت نمى رسد؟ آن حضرت فرمود: بدین جهت است كه آن كسى را كه مى خوانید, نمى شناسید. (بحارالانوار،ج۹۳،ص۳۶۸) رسول گرامى اسلام(ص) در مورد نقش شناخت پروردگار در اجابت دعا مى فرماید: اگر خداوند را به شایستگى معرفتش مى شناختید, با دعایتان مى توانستید كوه را از جاى بكنید. (المیزان،ج۲،ص۴۳) ۲. حضور قلب؛ دعا یعنى درخواست از خداى متعال براى برآورده ساختن حاجتى و طبیعى است كه این ارتباط در صورتى مؤثر واقع مى‏شود كه باطن انسان متوجه خدای متعال باشد و تضرع به پیشگاه او شكل بگیرد و انسان فقط خدا را مؤثر در امور بداند. رسول اكرم (ص) مى‏فرماید، بدانید كه خداوند دعائى كه از قلب غافل برخاسته باشد قبول نمى‏كند. (میزان الحكمه،حدیث۵۶۰۶) ۳. رعایت زمان مناسب؛ در همه اوقات و همه لحظات زندگى, نیایش براى ما امكان پذیر است, زیرا همیشه روزنه هایى از دیوارهاى این جهان كهنسال, بربى نهایت باز است و ما از رصدگاه این كالبد خاكى, مى توانیم آن سوى جهان را نظاره كنیم. سرودنیایش كه از اعماق جان برمىآید و به خاموشى اشتیاق دارد; شاید روح انسانى درخاموشى مطلق راز دیگرى احساس مى كند; آرى لذت نیایش شبانگاهى, لذت وصف ناپذیرى دارد; شاید در آن هنگام كه تاریكى مطلق فضاى پیرامون ما را در برمى گیرد, روشنایى آن دریچه اسرارآمیز, روشن تر و نمودارتر مى گردد. (نیایش امام حسین(ع)در عرفات،ص۱۱) در آیات صحیفه آسمانى و روایات توصیه شده است كه هرگاه نسیم رحمت الهى وزیدن گرفت و انسان احساس كرد دلش میل به سخن گفتن با خدا دارد, نیایش كند. علاوه برآن, زمان هایى نیز در آیات و روایات به عنوان وقت هاى مناسب براى نیایش سفارش شده است; از جمله بعد از اقامه نماز, شب و روز جمعه, نیمه شب, از سحر تا طلوع آفتاب, هنگام بارش باران, هنگام تلاوت قرآن و اذان. در این لحظات امید به استجابت بیشتر است. ۴. پیوستگی یاد خدا؛ شكى نیست كه انسان ها همواره نیازمند لطف هاى پروردگار هستند و زمانى نیست كه از ذات اقدس خداوندى بى نیاز باشند. به همین جهت مى بایست انسان درتمامى حالات; خوشى و ناخوشى, سلامت وكسالت, همواره به یادخدا باشد. امام صادق(ع) فرمود: هركسى كه در همه حال به دعا مشغول باشد, دعاى او در هنگام گرفتارى به استجابت نزدیك تر است; چون فرشتگان در هنگام بلا مى گویند: این صداى آشنایى است; و دعاى او در آسمان در پرده و حجاب نخواهد بود; در حالى كه اگر انسان تنها در گرفتاری ها پروردگار را بخواند, دعا و نیایش از اجابت دورتر است; چون فرشتگان مى گویند: این صداى ناآشنایى است. ۵. امید واری به خداوند؛ دعا كننده باید با امید و اطمینان كامل دعا كند و نه با شك و تردید و سوءظن . در دعاى ابى حمزه ثمالى چنین مى خوانیم: بارلها! مى دانم كه توبراى كسى كه به توامیدوار است در مقام و موضع اجابت هستى . و در اعمال بیست و هفتم رجب چنین آمده است : پروردگارا! با دعا و خواندنى از تو تقاضا و طلب مى كنم كه یك فرد امیدوار تو را آنگونه دعا كرد و تو هم او را به آرزویش رساندى . ۶. اصرار و الحاح در دعا: یكى از عواملى كه سبب استجابت دعا مى‏گردد اصرار در دعا مى‏باشد. خداى متعال بنا به دلائلى گاهى اوقات دعاى بنده خویش را سریعاً ا جابت نمى‏كند حال یا به علت گناهى كه انجام داده و باید توبه كند و یا به علت عدم وجود شرایط لازم و نیاز به فرصت براى استجابت دعا از مجراى طبیعى و یا به جهت این كه خداى متعال مى‏خواهد بنده‏اش ارتباط خود را با او بیش‏تر كند و به درگاه او توجه زیادتر داشته باشد بنابراین اصرار در دعا خود مى‏تواند عاملى در استجابت دعا محسوب شود. و خود اصرار ورزیدن در دعا موجب خوشنودى خداوند متعال است. امام باقر (ع) مى‏فرماید: بدرستى كه خداوند متعال كراهت دارد از اصرار مردم نسبت به یكدیگر براى اداى حاجات در حالى كه آن را براى خود دوست دارد. (میزان الحكمه،ج۲،ص۸۸۰) و نیز مى‏فرماید: به خدا قسم اصرار نمى‏ورزد بنده مؤمن بر خداوند متعال براى حاجتى مگر این كه آن را برآورده مى‏سازد. (میزان الحكمه،ج۲،ص۸۸۰) رسول اكرم (ص) مى‏فرماید:خداى متعال درخواست‏كننده را دوست دارد. (میزان الحكمه،ج۲،ص۸۸۰) بنابراین اصرار در دعا به پیشگاه الهى گذشته از اینكه موجب برآورده شدن حاجت مى‏شود. فى نفسه امرى مطلوب و مورد عنایت خداوند متعال مى‏باشد بدین جهت هیچگاه نباید از تأخیر در استجابت دعا دلگیر و نا امید شویم. پیامبر اسلام (ص) مى‏فرماید: خدا رحمت كند بنده‏اى را كه از خداوند متعال حاجتى را درخواست كند و بر آن اصرار بورزد. چه حاجتش برآورده شود و چه برآورده نگردد. (میزان الحكمه،ج۲،ص۸۸۰) به اجابت نرسیدن دعا هرگز نباید باعث ناامیدى از رحمت پروردگار شود; زیرا گاهى ممكن است دعاى شخص تا ۲۰ سال به تإخیر بیافتد. (كافی،ج۲،ص۳۵۵) در برخى از موارد خداوند دعاى بنده را مستجاب نمى كند, چون دوست دارد صداى بنده خود را بشنود و همواره او را بردرخانه اش ببیند. (كافی،ج۲، ص۴۷۹) ۷. توسل به اولیای الهی: وسیله قرار دادن كسانی كه می توانند میان ما و خداوند واسطه شوند، باب وسیعی دارد. هر كسی به هر مقداری كه نزد خدای تعالی عزیز و آبرومند است ، می تواند وسیله انسان به درگاه الهی برای رسیدن به حاجت ها و نیازها باشد و در امر استجابت دعا وساطت نماید. برترین كسانی كه از وجاهت و آبرومندی كامل نزد خداوند برخوردارند، معصومین (ع) هستند. پس از ایشان البته مقربان درگاه الهی از اهل معرفت و كمال و حتی مومنان و كسانی كه اجمالا آبرومند هستند، وسیله خداوند محسوب می شوند. پیامبر اكرم(ص) فرموده است: «خداوند عزوجل مى‏فرماید: اى بندگان من! گرامى‏ترین خلق و پرفضیلت‏ترین آنان نزد من، محمد و برادرش على و امامان بعد از وى هستند. اینان «وسیله»ها به سوى من مى‏باشند. هر كس حاجتى دارد و نفعى را طالب است و یا دچار حادثه‏اى سخت و زیان‏بار گشته و برطرف شدن آن را مى‏خواهد، مرا به محمد و آل طاهرینش بخواند تا به نیكوترین وجه حاجت او را برآورم» (بحارالانوار، ج ۹۴، ص ۲۲، ح ۲۰) پس از اینكه آدم ابوالبشر مرتكب ترك اولى‏ شد، در مقام توبه به پیشگاه خداوند عرضه داشت: پروردگارا به حق محمد(ص) از تو مى‏خواهم كه مرا بیامرزى. (مستدرك صحیحین، ج ۲، ص۶۱۵) در كتاب‏ها و مدارك معتبر اهل سنت آمده است: هرگاه قحطى و خشكسالى پیش مى‏آمد، عمر از طریق توسّل به عباس عموى پیامبر، طلب باران می‏كرد و مى‏گفت: به خدا سوگند! عباس وسیله به درگاه الهى و داراى قرب و منزلت نزد او است و خدایا! ما به وسیله عموى پیغمبرمان به تو روى مى‏آوریم، پس سیرابمان كن» (اسدالغابة، ج ۳، ص ۱۶۵). عثمان بن حنیف مى‏گوید: روزى در محضر پیامبر اكرم(ص) بودم، حضرت به شخصى كه مشكل خود را به ایشان عرضه مى‏كرد، شیوه دعا و توسّل را چنین تعلیم فرمود: برو وضو بساز و دو ركعت نماز به جا آور و پس از آن خداوند را با این جملات بخوان: «بارخدایا! از تو درخواست مى‏كنم و به تو روى مى‏آورم به پیامبرت، پیامبر رحمت. اى محمد! من به حق تو به سوى خدایم روی آورده‏ام تا حاجتم برآورده شود. خدایا! پیامبرت را در مورد من شفیع قرار ده». (مسند احمد بن حنبل، ج ۴، ص ۱۳۸) ۳- رعایت آداب: رعایت آداب دعا در ارتباط موثر با خداوند نقش به سزایی دارد، در این قسمت آداب استجابت دعا كه در روایات به آنها اشاره شده، ذكر مى‏كنیم. از جمله: ۱. گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدا ۲. فرستادن صلوات ۳- ۱ بار حداقل. ۳. استغفار و اظهار فروتنی و دوری از حالت طلب كاری و ... . برآوردن حاجت نیازمندان: خدمت به بندگان الهی، به خصوص رسیدگی به وضعیت فقراء اهل ایمان، سبب تقویت ارتباط انسان با خداوند و استجابت دعا مى‏گردد. طبیعى است كه هر قدر اعمال نیك انسان بهتر باشد لطف الهى به او بیشتر است. ۱. با حكمت الهى مغایرت نداشته باشد: خداى متعال بر اساس حكمت خود این عالم را طبق قوانین خاص اداره مى‏كند و هیچگاه، این قوانین را نقض نمى‏كند بنابراین استجابت دعا باید از كانال قوانین و سنن الهى جریان یابد و اگر دعایى نقض كننده این مطلب باشد مستجاب نمى‏شود. زیرا خداى متعال فقط كریم نیست بلكه حكیم نیز هست و هیچ صفتى از صفات او صفت دیگرش را نقض نمى‏كند. امام على (ع) مى‏فرماید خداوند سبحان حكمت خویش را نقض نمى‏كند بنابراین هر دعایى را مستجاب نمى‏سازد. (میزان الحكمه،ج۲،ص۸۷۶). ۲. مطابق مصلحت باشد: در ضمن شمارش علل گوناگونى كه باعث مى‏شود حاجات انسان سریعاً اجابت نشود، یكى از مهمترین آن علّتها این است كه گاهى اوقات انسان از خداوند چیزهایى را درخواست مى‏نماید و فكر مى‏كند اجابت آن به نفع او مى‏باشد حال آن كه در واقع اجابت آن درخواست به ضرر اوست. درسوره بقره آمده است: «چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید حال آنكه خیر شما در آن است و یا چیزى را دوست داشته باشید، حال آنكه شرّ شما در آن است». (بقره, آیه ۲۱۶). یأس از رحمت خداوند بزرگترین گناه است بنا براین به رحمت خداوند امیدوار باشید. واقعیات زندگی را درك كنید وبدانید هیچ انسانی به همه ی آرزوهایش نرسیده است. شما باید با شرایط واقعی وشرایطی كه در آن قرار دارید كنار آمده نه با ساخته های ذهنی خود. در دعاهایتان مصالح را به عهده ی خدا بگذارید واز تعیین روش وراه حل برای خداوند خودداری كنید. در قبال مسایل وقضایای پیرامون منعطف بوده وكارها را به خدا بسپارید. دعا نوعی وسیله ی ارتباطی بشر با خداوند است وقرار نیست انسان همیشه به نتیجه ی دلخواه برسد. به قول یكی از بزرگان اگر همه ی انسان ها مشكلات خود را روی هم بیزندو بعد آن ها را مخلوط كنند هر كس مشكل خود را جدا كرده وآن را به عنوان بهترین مشكل بر می دارد. مطئن باشید خداوند صدای شما رامی شنود وشما را دوست دارد وگر نه اجازه صحبت كردن با خود را نمی داد. پاسخ سلام . تو رو خدا برای منم دعا پیوند ثابت فاطمه.ت در ۱۳۹۵/۴/۲۲ - ۱۹:۱۰ پاسخ سلام. پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۴/۳۰ - ۱۹:۸ من ی خواسته ای از خدا دارم ک بعید میدونم .ب خاستم برسم. اگه خدا ارزومو براورده کنه.تا اخر عمر ب خلق خدا خدمت میکنم ک ارتباط نزدیکی با خاستم از خدا داره. اول براورده شدن حاجت تمامی مردم.اخر سر هم حاجت من پاسخ با سلام و تشکر از ارتباطتان پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۵/۵/۱ - ۱۶:۹ خداوند نسبت به بندگانش مهربان است و خیر و خوشبختی مؤمنان را می‌خواهد، از این رو اگر خواسته آنان به ضررشان است، اما آنان به جهت عدم اطلاع از باطن امور از خداوند آن را می‌خواهند، اجابت نمی‌كند. - نكات مهم كه دانستن آن، باعث تأمّل در أندیشه ها و قوّت روحی تان می شود: ۱- نكتۀ أول: خدای متعال با بندگانش دشمنی ندارد و مسلما اراده ی او بر کمال بندگانش می باشد. تمام دستورات دین گواه بر این مطلب می باشند که خدای متعال به هر وسیله ای به دنبال کمال انسان است. تفکر شما در این باب حتما برایتان مفید خواهد بود. ۲- نكتۀ دوم: تأخیر و عدم اجابت دعا، نشان كم لطفی و كم محبتی خدا نیست، بلكه گاهی بر عكس، هرچه بیشتر تأخیر شود، دلیل بر بیشتر دوست داشتن خدا است. در كلام معصومین(ع) داریم: "وقتی كه مؤمنی دعا می كند،‌خداوند به ملائكه می فرماید: دعایش را مستجاب نمودم، ولی آن را نگه دارید و عطا نكنید كه من دوست دارم صدای این بندة مؤمن را بشنوم. بنده‌ای هم هست كه دعا می كند و خداوند می فرماید: زود حاجتش را بدهید كه آوازش را دوست ندارم". در روایت نیز آمده است كه:«ان الله اذا احبَّ عبداً غطَّهُ فی البلاء غطّاً؛(۱) خداوند وقتی بنده ای را دوست بدارد، او را با سختی ها و مشكلات مواجه می سازد». پیامبران و اولیای الهی بیش از دیگران در زندگی خود با مشكلات روبرو بوده اند. ۳- نكتۀ سوم: اگر به خاطر مشكلاتی، حس ناامیدی در شما به وجود آمده، مشكلات زندگی امتحان الهی است، باید با صبر و تحمّل از آزمون موفق به در آیید؛ به ظاهر قضیه نگاه نكنید. به نتایج معنوی و آثار اخروی رویدادهای زندگی توجه داشته باشید. زندگی همیشه با رنج و مشكلات آمیخته است. بعضی به ظاهر خوشبخت به نظر می رسند. امّا در واقع زندگی شان سراسر پوچ و بی معنا است و هیچ نتیجه و پاداش اخروی ندارند. خداوند منان با طول دادن اجابت ما را بیش تر به حالت انابه و تضرع در درگاهش نگه مى‏دارد. این لطف بزرگى است كه به این وسیله ارتباط عبد با معبود حفظ مى‏ گردد. در پى آن الطاف بى‏ شمار دیگرى نصیبش مى‏ شود. ۴- نكتۀ چهارم: سختی و مشكلات زندگی زمینة ترقّی و رشد معنوی است. باید خوشحال باشید كه خداوند شما را شایسته این مقام دانسته است. از فضای پیش آمده نهایت استفاده را كرده و در آغوش پر مهر پروردگار، مشكلات تان را حل كنید. قدر دان این لحظات ناب باشید. مشكلات در زندگی پل پیروزی و نردبان ترقی انسان است. كمالات در برخورد با مشكلات و غلبه بر آن ها ظهور و بروز می كند. جوهره انسان در میدان های مبارزه با سختی ها جلوه می یابد. این از سنت های الهی است. باید از خداوند، استقامت و صبر و استواری طلب نماییم. از او بخواهیم ما را در آزمایش های سخت و دشوار زندگی موفق و پیروز سازد. ۵- نكتۀ پنجم: به ابعاد مثبت زندگی خود نیز توجه داشته باشید؛ اگرچه دچار مشكلاتی هستید كه شما را رنج می دهد و از این لحاظ وضعیت خود نامطلوب تر از دیگران می بینید، امّا جنبه های مثبتی نیز در زندگی شما وجود دارد كه دیگران بی بهره از آن هستند، همانند نعمت سلامتی و ... ۶- نكتۀ ششم: همیشه به خداوند توكل داشته باشید؛ نقش توكل در زندگی بسیار راه گشا است. انسان اگر واقعاً به خدا توكل نماید، خداوند مشكلات زندگی او را برطرف می كند. خداوند در قرآن می فرماید: «وَ مَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ؛(۲) هر كس بر خدا توكل كند، خدا او را كفایت می كند.» توجه و دقت به مضمون این آیه روحیه امید را در انسان تقویت می كند: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً؛(۳) پس حتماً با سختی آسانی است، حتماً با سختی آسانی و گشایشی است». و روزی می رسد كه اكثر ما پی خواهیم برد كه عدم اجابت برخی از دعاهایمان خود یك نعمت بزرگ و با ارزش بوده و از خداوند بابت اصرار و بی قراری ها و گله گذاری هایمان عذر خواهی خواهیم كرد. ۱.بقره(۲)، آیه ۱۵۵. ۲. ثقه الاسلام كلینی، الكافی،ج۲،ص۲۵۳، دار الكتب الاسلامیه، طهران، ۱۳۶۵ ه.ش ۳. انشراح(۹۴)، آیه ۵ و۶. پاسخ بسم الله الرحمن الرحیم پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۵/۱ - ۲۳:۴۹ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدای عزیز و مهربان خواهش میکنیم همه را به راه راست هدایت فرما و گره از مشکلات همه بگشای الهی آمین یا رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم پاسخ سلام بچه ها تو رو خدا برام پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۵/۲۴ - ۱۴:۹ پاسخ باسلم مطالبتون خیلی خوبه اگه پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۵/۲۷ - ۵:۴ پاسخ با سلام پیوند ثابت پاسخگو در ۱۳۹۵/۵/۲۸ - ۱۳:۳۶ استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع هیچ شکالی ندارد . پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۶/۱۷ - ۲:۱۲ من بیشتر نظرها را خوندم برای همتون دعا میکنم انشاا... که خدا مشکلات همگی شما را برطرف میکنه . من ازدواج کردم بخاطره مشکلات خانوادگی که پیش اومد الان حدود ۳ سال خانوادم را ندیدم نمی دونید چقدر دعا کردم تا این ازدواج سر بگیره الان دارم به این فکر میکنم که ای کاش گذاشته بودم به مصلحت خدا . شما برای من دعا کنید مشکلی که دارم حل بشه . شاید اگه شوهرم رفتار خوبی باهام داشت یا حداقل همونی که نشون میداد بود خیلی چیزها حل میشد اما من الان یه زنی هستم که فقط دارم تحمل میکنم فقط تحمل . التماس دعا . پاسخ من یه دختر با شرایط ایده الم پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۶/۲۵ - ۴:۱۲ تو خیابون زنها با التماس ازم شماره میگرن که چقد ازت خوشم اومده برای پسرم میخوامت و بعدش پی اشو نمیگیرن من پاکم چادری نیستم و باحجاب خودمو خفه نمیکنم اما پاکم اصولگرام متعصبم و از رابطه و دوستی با پسر متنفرم پسرها و مادرهاشون خیلی هوایی و پر رو شدن ... دنبال دختر شاغلن ... با چشم های اهو ... قد و بالای رعنا ... لال و برده با ۱۴ سکه مهریه ... دختری میخوان که پولدار باشه از خودشون مایه دارتر رو میخوان...دختری میخوان با شغل دولتی کع خرجشو خودش دراره ... سرتا پاهم طلا باشی بازم دودلن و شک دارن میترسن سرشون کلاه بره خخخخخخخخخخخخ یکی نیست بگه دختر با این وضعیت تورو پسر تورو چیکار داره خخخخخ واقعا مسخره شو دراوردن خخخخخ چون همه جا پر دختره این سرخیابون از یکی خوششون میاد دوتاکوچه پایینتر یکی دیگه دخترهام همه دم بخت و زیبا هستن اینو قبول دارممممم و میدونم همشون پسندیدنین دیگه حالم داره از ازدواج و شوهر کردن و بچه دار شدن و اینا بهم میخوره من عاشق خدام ... فقط خدا تکیه گاهمه ... فقط همه چیزو از خدا میخوام ... الان فقط فقط خدا رو حس میکنم عاشق خودمم حسابی به خودم میرسم .. ورزش میکنم ... به اندام و پوست و مو و زیبایی های طبیعیم میرسم زبان یاد میگرم ... رانندگی میکنم ... چیزای جدید یاد میگرم ... سطح اطلاعات و سوادمو بالاتر میکشم دنبال علاقه هام میرم از هر لحظه زندگیم لذت میبرم ...هر رو زخدا رو شکر و سپاسگذاری میکنم به خاطر خوشگلیام ... سلامتیم ... جوونیم از طبیعت لذت میبرم ... و کلی هدف دارم و پر اومید و عشق خدام مطمنم به هر چیزی که بخوام میرسم نماز سر وقت میخونم و کلی از خصوصیات اخلاقی رفتاریمو نزدیک به فرشته ها میکنم اومید و اطمینان و یقینم به خدا زیاده فقط خدا رو باور دارم ... تو زندگیم غیر خودم و خدام ...بقیه کمرنگ ترن به پدر مادرم احترام میزارم و با همه خوش و مهربونم و باهمه موجودات به رسم عشق رفتار میکنم مطمنم که باید خوب باشی که خوب گیرت بیاد و برای رسیدن به هر چیز باید هزینه ای پرداخت کنی و این اخلاق و رفتار و حالات من که الان زندگیمو شیرین مثل عسل کرده دقیقا همون مراحل خوب شدنه یعنی همون هزینه کردن برای رسیدن به خواسته دوستان باید به شایستگی داشتن خواستتون برسین و باهاش بی حساب شین وگرنه هیچ چی رو مفت صاحب نمیشین یکممم طولانی شد اما ممنونم که خوندینش حقیقته من راه زندگیمو یاد گرفتمممم و الان خوشحالم ازاد و رهام دیگه هیچی ناراحتم نمیکنه چون بیخیال دنیا و درد و غم های دنیوی و مسخره اش شدم لذت هر ثانیه زندگیمو میبرم و الان فهمیدم زندگی ینی چی پاسخ سلام بر همگی پیوند ثابت دختر در ۱۳۹۵/۷/۷ - ۷:۴۵ پاسخ با سلام و تشکر از ارتباطتان پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۵/۷/۱۰ - ۸:۳۷ ۱. نداشتن خواستگار يكي از مشكلات رايج در ميان دختران امروزي است. اين مشكل بسيار فراگير شده و اختصاصي به شما ندارد. با توجه به شرايط موجود، نداشتن حتى يك خواستگار چيز بعيدي به نظر نمي‌رسد، چرا كه همه ما در پيرامون خود شاهد دخترهاي بسيار شايسته‌اي هستيم كه به هر دليلي حتى يك خواستگار نداشته‌اند. ۲. امروزه سن ازدواج در جامعه ما بالا رفته است و طبيعتاً دخترها هم ديرتر ازدواج مي كنند. الآن مثل قديم نيست كه دختري كه مثلاً به سن ۲۰ سالگي رسيده ديگر اميدي به ازدواج و يافتن همسر نداشته باشد. در حال حاضر ميانگين سن ازدواج در دختران حدود ۲۴ سال است كه شما فاصله چنداني با ميانگين نداريد. گذشته ازآن در حال حاضر امتيازات فراواني از جمله تحصيلات دانشگاهي، اعتقاد ديني سالم و ... داريد كه بسياري از دختران ندارند. ۳. شايد در سنين پايين تر موقعيت هاي بهتري براي ازدواج فراهم شود اما خداوند بهتر مي داند صلاح هر فردي در ازدواج در چه سني است. بى‏ترديد خداوندى كه شما را آفريده ، كفو و همسر مناسب و متناسب با شما را نيز در نظر گرفته است و به موقع او را روانه‏ منزل شما خواهد كرد ،به گونه اي كه هيچ چيزى نخواهد توانست مانع ايجاد پيوند و ازدواج شما شود. و اما نداشتن خواستگار و علل آن: متاسفانه در جامعه ما قانون نانوشته اي در ميان مردم باب شده كه خوبي دختر را مي توان از تعداد خواستگارانش فهميد. يعني هر دختري كه تعداد خواستگارانش زياد باشد معلوم مي شود كه دختر خوبيست و اصل و نسب دار است اما اگر دختري در زمان متعارف جامعه ازدواج نكند يا خواستگار زيادي نداشته باشد اين طور تعبير مي شود كه حتماً مشكلي دارد كه كسي سراغش نمي رود! آن وقت است كه دختران و خانواده هايشان روز به روز نا اميدتر، نگران تر و دستپاچه تر مي شوند و اعتماد به نفس خود را در زمينه ازدواج از دست مي دهند. معمولاً افراد در مقابل اين مساله (نداشتن خواستگار) به دو نحو برخورد مي كنند. برخي با آن كنار آمده و منتظر فراهم شدن شرايط خوب مي شوند ولي برخي ديگر مدام در تلاشند تا از طرق مختلفي چون برقراري آشنايي هاي نادرست، دعانويسي و... خود را از اين مهلكه نجات دهند. اما به واقع علت اصلي نداشتن خواستگار چيست؟ به طور كلي علل و عوامل نداشتن خواستگار را مي توان در دو دسته تقسيم كرد: ۱) عوامل فردي: عللي كه خود فرد باعث ايجاد آنها شده است. ۲) عوامل بيروني: عللي كه عامل ايجاد آن ها خود فرد نبوده است. طبيعي است كه اگر مانعي بر سر راه شما وجود دارد ابتدا بايد سعي كنيد آن را برطرف نماييد. ( از آنجا كه ما در مورد بسياري از مسايل زندگي شما اطلاعي نداريم مطالب زير را بيان مي كنيم و اين خود شما هستيد كه بايد با دقت در اين مطالب و بررسي وضعيت خود پاسخ مناسب را بيابيد). ۱) عوامل فردي - گاهي دختر دچار خطا يا انحراف اجتماعي، اخلاقي و... شده و يا يك صفت اخلاقي ناپسند دارد كه تمام اهل محل آن را مي دانند. اين امر از سويي باعث سلب اعتماد مردم محل و از سوي ديگر باعث مردود شدن وي در تحقيقات محلي افراد غريبه مي شود. به همين دليل كسي به خواستگاري ايشان نمي رود كه البته بايد تا حدودي در اين رابطه به مردم حق داد. تنها راه رهايي از اين مشكل توبه حقيقي دختر به درگاه خداوند و كمك خواستن از او براي تغيير و اصلاح است. اگر فرد واقعاً توبه كرده و درستكار شود، مردم با ديدن رفتار تغيير يافته اش، به مرور زمان دوباره به وي اعتماد مي كنند. - گاه برخي از دختر خانم ها به علل مختلفي چون خجالتي بودن، كمرويي، درونگرايي و... از حاضر شدن در جمع هاي خانوادگي يا دوستان سر باز مي زنند و به قولي انزواجو مي شوند. در اين حالت نيز اولاً به دليل اين مشكل شخصيتي شان و ثانياً به خاطر ديده نشدن توسط واسطه ها دچار تاخير در ازدواج مي شوند. راه چاره اين مشكل، توسعه روابط اجتماعي دختر و خانواده او است. در چنين مواردي پيشنهاد مي گردد چنين دختراني با حفظ عفت و رعايت ضوابط اخلاقي و شرعي در مجامع و محافل زنانه نظير روضه هاي خانگي، مراسم هيأت هاي مذهبي و ... حضور يابند تا زمينه آشنايي مادران نيازمند عروس و يا واسطه ها با چنين دختري مهيّا گردد. همچنين شركت در جمع هاي جديد به شما فرصت ديده شدن مي دهد و در محيط هاي جديد مي توانيد عقايد خود، شخصيت و ظرفيت اداره يك زندگي را به ديگران نشان دهيد. به عبارتي، پختگي شما تا زماني كه پشت پرده باشد، كسي را به سوي شما جلب نمي كند. شما بايد در محيط هاي اجتماعي سالم رفت و آمد داشته باشيد و قابليت هاي خود را نشان دهيد. حتما منظورمان را از قابليت متوجه مي شويد. يعني آن چه كه احترام ديگران را نسبت به شما برمي انگيزد و نشان مي دهد شما يك سر و گردن از ديگر دختران بالاتريد و آمادگي يك زندگي واقعي را داريد. - مشكل ديگر برخي از دختران ايراد گرفتن هاي زياد از خواستگاران است. البته هيچ دختري در خودآگاهش خود را يك آدم سخت گير نمي داند. پاي صحبت بيشتر اين دخترها كه بنشينيد مي شنويد: «مگر من چه توقعي دارم؟ من كه خانه و ويلا و مهريه و شيربها نخواستم. همين قدر كه پسري مرد زندگي باشد براي من كافي است» اما خيلي از همين دختران پاي انتخاب كه مي رسد، دچار وسواس هاي بيهوده مي شوند: «نكند تك پسر بودنش باعث لوس شدن او شده باشد؟ نكند پرجمعيت بودن خانواده او بعدها برايم مشكل تراشي كند؟ اين خواستگار را نمي پسندم چون چاق است... اين يكي پدرش را از دست داده و بايد سرپرست خانواده خودش هم باشد ... مگر مي شود با پسري كه دانشجو است ازدواج كرد؟ و...» همين وسواس هايي كه به نظر خيلي از خانواده ها منطقي به نظر مي رسد، باعث بالا رفتن سن دخترها و در نهايت نبود خواستگار مي شود. ۲) عوامل بيروني - اما همه انتقادها به دختر خانم ها مربوط نمي شود. خيلي وقت ها اين پسران و خانواده آنها هستند كه اين مشكلات را دامن مي زنند. مثلا با عرض تاسف يكي از مهمترين ملاك هاي انتخاب همسر در اين روزها چه از سوي پسر و چه از سوي خانواده او داشتن زيبايي بسيار دختر است. يك دختر همه چيز تمام دختري است كه زيبا، خوش ظاهر، مقيد باشد و خانواده داري او با تمكن مالي خانواده تعبير مي شود. همين امر باعث شده كه دختراني كه از زيبايي كمتري برخوردارند يا متمكن نيستند با مشكل عدم خواستگار مواجه باشند. - گاهي مشاهده مي شود كه برخي از دخترها به دليل وجود نقص عضو يا مشكل جسمي با اين مشكل درگير مي شوند كه يقيناً اين امر نوعي آزمايش از جانب خداوند براي محك فرد مي باشد. البته افراد اين دو دسته مي توانند با گسترش استعدادها و توانمندي هاي خود در زمينه هاي متفاوت علمي، هنري و... نواقص خود را جبران و توانمندي هايشان را به رخ ديگران بكشانند. - مشكل ديگر برخي از دخترهاي جوان بزهكاري و شرايط نامساعد اخلاقي پدر، مادر، برادر و ديگر افراد خانواده شان است. والدين بايد بدانند كه اشتباه هر يك از اعضا و بدنامي خانواده ابتدا به پاي جوانان در شرف ازدواج آن خانواده به خصوص دخترهايشان نوشته مي شود. به همين دليل بايد تمام سعي خود را براي اجتناب خود و اعضاي خانواده از مشكلات اجتماعي و اخلاقي بكنند. - نداشتن هم كفو و همتا معضل ديگر برخي از دختران است. مثلاً دختري تحصيل كرده كه در محيطي كوچك و روستايي زندگي مي كند و همتايي برايش وجود ندارد. در چنين مواردي يكي از راهكارها هجرت و نقل مكان كل خانواده به محله و يا شهر بزرگتر و يا ميهمان شدن خود دختر( در صورت نبودن مانع و با رعايت ضوابط اخلاقي و شرعي) در منزل يكي از محارم در شهري بزرگتر است. - گاه ديده مي شود كه خانواده اي محترم در محله اي بدنام و يا معروف به فساد زندگي مي كنند. يقيناً دختر اين خانواده با مشكل نبود خواستگار مواجه مي شود. زيرا هر كسي كه قصد ازدواج با وي را داشته باشد ابتدا وارد محله مي شود تا از همسايه ها تحقيق كند و اگر ببيند كه محل سكونت دختر در محله اي بدنام مي باشد گمان مي كند كه خانواده يا خود دختر نيز مشكل دارند. راهكار مقابله با اين مشكل ترك محل است. هجرت حركتي مقدسي است كه شايد يكي از مصاديقش همين جا باشد. - فرهنگ هاي اشتباه و كوته نظرانه، عامل بيروني ديگري است در ايجاد نبود خواستگار براي برخي از دختران. فرهنگ هايي چون «دختر كوچك ازدواج كرده و دختر بزرگتر مانده. حتماً ايراد و اشكالي دارد كه كسي دختر اول را نگرفته است.»، «سطح مالي پايين خانواده دختر و عدم تامين جهيزيه از طرف آنها» و... همه و همه فرهنگ هاي غلطي هستند كه متاسفانه مثل قارچ هاي سمي در جامعه ما رشد يافته اند و كسي به بيهودگي شان نمي انديشد. حال چه كنيم؟ در شرايط كنوني چه كار بايد كرد؟ دختر خانمي كه خواستگار ندارد چگونه مي تواند اين آرامش فكري را داشته باشد؟ آيا مي توان جايگزيني براي نيازهاي ارضاء نشده معرفي كرد؟ آيا مي توان اين نيازها را مهار كرد؟ انشاءالله توجه و عمل به نكات زير بسياري از مشكلات شما را حل خواهد كرد : ۱. شما تنها فردى نيستيد كه با اين مساله مواجه هستيد؛ لذا آن را به عنوان يك مساله ببينيد نه يك معضل و مشكل لاينحل. ۲. زود ازدواج ‏كردن نشانه موفقيت در امر ازدواج و تأمين خوشبختى و سعادت هميشگى نيست. با كمى دقت و تفحص در بين همسايگان، فاميل و ديگران، مشاهده مي كنيد كه فرآيند خواستگارى و ازدواج، معمولاً يك فرآيند طولانى مدت و نيازمند زمان و دقت كافى است. چه بسا همين تأخير، شناخت و آگاهى‏تان را از موضوعات و معيارهاى ازدواج بيشتر و عميق‏تر كند و موفقيت در اين امر مهم و حياتى را چندين برابر كند كه در نتيجه به صلاح شما خواهد بود. ۳. ازدواج همه زندگي نيست ، بلكه تنها يك بعد از ابعاد زندگي است . پس تا زماني كه شرايط ازدواج برايتان فراهم نشده، از فرصت استفاده كنيد و در ساير ابعاد مثل تحصيل در مقاطع بالاتر و ... بكوشيد. ۴. از منفي بافي و افكار منفي بايد اجتناب شود. اگر مي خواهيد سالم بمانيد و جواني خود را حفظ كنيد ناراحتي و افكار مزاحم را از خود دور كنيد و بدانيد كه آنچه باعث ناراحتي و مشكل مي شود افكار منفي و نوع ديد ما به دنيا و وقايع است. در بسياري موارد ما از يك حادثه طبيعي، برداشتي داريم كه كاملا متفاوت با واقعيت آن است. سعي كنيد بدبيني را كنار بگذاريد و به دنيا با عينك خوشبيني نگاه كنيد اجازه ندهيد افكار منفي بر شما پيروز شود، آرامش را در زندگي به خودتان هديه دهيد. ۵. طرز برخورد با خانواده و دوستان : رفتار مناسب ، با ادب و احترام و به دور از شوخي زياد و جلف بودن مي تواند براي يك خانم مناسب باشد و نظر يك آقا را جلب كند. طرز برخورد در جامعه نيز در اين باره موثر است، بعضي خانم ها ممكن است فكر كنند، برخورد مناسب در مواجهه با يك آقاي نامحرم، اخم كردن و بدخلقي است ولي اين درست نيست، ما نبايد با رفتار محرك، ديگران را تحريك كنيم، ولي اخم كردن و بدخلقي هم مناسب نيست. ۶. كم كردن توقعات: يكي از موانع مهم پيش روي ازدواج جوانان توقعات بالا مي باشد كه با كم كردن اين توقعات و بيان اين مساله در موقعيت هاي مناسب مي توانند زمينه ازدواج را ايجاد كنند. همچنين يكي از مواردي كه مي تواند مانع ازدواج باشد و آقا را از اقدام به خواستگاري منصرف سازد موقعيت اقتصادي خوب خانواده خانم است يعني آقا اين جرات را ندارد كه اقدام به ازدواج كند، كه بيان كردن اين مساله در جمع دوستان و بستگان كه انتظارات من براي ازدواج بالا نيست مي تواند راه حل مناسبي براي آن باشد. ۷. افزايش مهارتها: تلاش بيشتر و روزافزون براي شكوفايي استعدادها و توانايي‌هاي خود و يادگيري فنون و هنرهاي مختلف و پر كردن اوقات فراغت داشته باشيد. دختراني كه شايستگي هاي لازم در زمينه هاي اخلاقي، اجتماعي، مهارت هاي زندگي و امتيازات ويژه ديگر در جامعه كسب مي كنند، نسبت به ديگر دختران خواهان بيشتري دارند. ۸. نيكو كردن اخلاق حسنه و خوش برخورد بودن: در محيط اطراف به خصوص در خانه سعي كنيد با كمال متانت و گذشت و فداكاري رفتار كنيد. ۹. صبور و بردبار بودن: چرا كه صبر و شكيبايي كليد معنويات و گشايش‌هاي نعمت‌ها و الطاف الهي است. ۱۰. توجّه به ضعف‌ها و خصلت‌هاي ناپسند خود و رفع آنها: چه بسا به دليل وجود يك صفت بد يا يك رذيله اخلاقي و رفتاري در ما، خداوند نعمتي و يا لطفي را از ما دور كند. ۱۱. توجه نكردن به حرف و حديث هاي مردم و برخورد كردن با آنها به صورت سعه صدر و گذشت از آنها با كمال بزرگواري. ۱۲. حضور در جمع ها با شركت كردن در مجالس مذهبي- فرهنگي- هنري و ... و نشان دادن توانمندي هاي و كمالات روحي و اخلاقي خود. ۱۳. توجه به اين مطلب كه دنيا به آخر نرسيده و اساساً هدف اصلي و نهايي زندگي كه ازدواج كردن نيست. با ازدواج نكردن نيز مي توان به آن اهداف متعالي دست يافت. ۱۴. براي تعجيل در ازدواج به حضرات ائمه اطهار عليهم السلام بويژه امام جواد عليه السلام متوسل شويد. ۱۵. آيه «رَبّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّياتِنا قُرّةَ أَعْينٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتّقينَ إِمامًا»(سوره فرقان آيه ۷۴) را زياد بخوانيد. ۱۶. در مهماني هاي خانوادگي و مراسم گوناگون در ميان سخنان خود به صورت غير مستقيم نسبت به ازدواج با جوان پاك و متديني ابراز علاقه كنيد. ۱۷. يك احتمال را هم نبايد نديده گرفت و آن اينكه شايد خواستگاراني براي شما آمده يا مي آيد اما چون در حال تحصيل هستيد والدينتان چيزي در مورد آنها به شما نمي گويند و يا اينكه آنها داراي معيارهاي لازم نيستند لذا والدينتان ترجيح مي دهند صحبتي در مورد آنها نكنند تا شما با فكري آسوده به تحصيلتان بپردازيد. لذا بدون خجالت با والدينتان در اين مورد صحبت كنيد و تمايلتان به ازدواج را به اطلاع آنها برسانيد. اگر صحبت رودررو با آنها برايتان سخت است با شخص ديگري از خانواده يا بستگان كه راحت تريد صحبت كنيد تا نظر شما را به اطلاع والدينتان برساند. توجه به امتحانات و آزمايش هاي الهي داشته باشيم كه مبادا با بي صبري، اجر خود را از دست داده و مشكلات را بيشتر نماييم. ضمن اينكه خداوند متعال كساني را كه به هر جهت اسباب و امكانات ازدواجشان فراهم نشده و نتوانسته‌اند ازدواج كنند، دستور داده كه تقوي و پاكدامني پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بي‌نياز گرداند. «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّي يُغْنِيَهُم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ»[ نور/۳۳.]. پس آنچه كه در زندگي در درجه اول اهميّت دارد، بندگي و اطاعت خداوند و حفظ پاكدامني و عفّت است. خواهر محترم، در پايان شاخه گلي از گلستان نبوي پيش كش شما مي كنيم: پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله) فرمودند: «آنچه از دنيا نصيب تو باشد، اگر ناتوان هم باشى، به تو مى رسد و آنچه به زيان تو باشد، به زور نمى توانى آن را از خود دور كنى. هركس به آنچه از دستش رفته اميد نداشته باشد، آسوده است و هر كس به آنچه خداوند روزى اش كرده، خرسند باشد، شادمان مى گردد ». خواهر گرامي به ياد داشته باشيد كه باد با شمع هاي خاموش كاري ندارد، اگر بر تو سخت مي گذرد بدان كه روشني. تو شاهكار خالقي تحقير را باور مكن بر روي بوم زندگي هر چيز ميخواهي بكش زيبا و زشتش پاي توست، تقدير را باور مكن تصوير اگر زيبا نبود نقاش خوبي نيستي از نو دوباره رسم كن، تصوير را باور مكن خالق تو را شاد آفريد، آزاد آزاد آفريد پرواز كن تا آرزو، زنجير را باور مكن پاسخ کسایی مثل ماهم هستن که باوجود پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۸/۳۰ - ۱۰:۱۳ پاسخ با سلام و تشکر از ارتباطتان پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۵/۹/۱ - ۱۷:۵۴ اگر از نظر عقلانی ما توانسته باشیم بدون هندی بازی و عاشق شدن قبل از تطبیق ملاک ها فرد مورد نظر را انتخاب کنیم و هم شانی مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، سنتی، تحصیلات، قیافه و ... رعایت شده باشد می توان گفت فرد مورد نظر گزینه مناسبی برای ازدواج می باشد. در چنین صورتی می توان از انتخاب خود دفاع کرد. آیا فرد مورد نظر را بر اساس ملاک های خود انتخاب کرده اید؟ آیا اول انتخاب کرده و بعد عاشق شده اید یا اول عاشق شده اید و بعد ملاک ها را بر اساس فرد مورد نظر تعدیل کرده اید؟ آیا صفت خاصی در محبوب نیست که به خاطر همان ویژگی خاص، شما حاضر شده اید با او ازدواج کنید و سایر داشته ها و نداشته ها را غافل نشده اید؟ اگر مطمئن شدید انتخاب شما کاملا معقول و منطقی و بر اساس ملاک بوده طبعا مخالفت والدين، غیر منطقی خواهد بود. مطمئنا هیچ پدر و مادري مانع خوشبختی فرزندش نمی شود. حتی اگر با ازدواج او صد در صد مخالف باشد. والدين زیادی دیده ايم که با وجود مخالفت صد در صد با فرزندی که تا آخرین فرصت فکر می کرد انتخاب درستی داشته و حتی پدر او را تهدید به عدم حمایت و محرومیت از ارث کرده بوده اما بعداز ازدواج باز هم نظر حمایت خود را از فرزندش دریغ نکرده است. پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ - ۰:۴ ضمن آرزوی سلامتی برای شما وخانواده عزیزتان از خداوند قادر و بزرگ مادرم جراحی قلب در پیش دارد از شما طلب دعای خیر دارم متشکرم پاسخ من دارم حقوق می خونم و یک سری پیوند ثابت در ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۱۲:۵۴ پاسخ دعایی در برت داری پیوند ثابت در ۱۳۹۶/۳/۱۳ - ۱۹:۵۳ که هر دم در قدمگاهی که دستش گر بچرخاند نه تو مانی ، نه انسانی ... اللهم کن الولیک الفرج پاسخ من چرا دعاهام مستجاب نمیشه؟ پیوند ثابت در ۱۳۹۶/۴/۱۷ - ۱۸:۳۷ پاسخ پرسشگر گرامی؛ پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۶/۴/۱۸ - ۱۲:۱ توصیه ما به شما این است که اگر حق الناسی به گردن دارید، حتماً برطرف کنید و یا حلالیتی بگیرید تا مشکل رفع شود. دو نکته مهم برای پاسخ به سوالتان: ۱. راز عدم استجابت دعا: انسان مرتبط با خدا مى‏ كوشد از طريق دعا (راز و نياز و مناجات و عبادت) به خدا نزديك شود. وقتى با كسى آشنا شدى و ارتباط پيوسته شما زمينه اعتماد را فراهم ساخت و از دوستان صميمى او به شمار آمدى، در هنگام نياز به خانه‏اش مى‏روى. شرط دوستى را به جا مى‏آوري . ميثاق و محبت را استوار مى‏سازي. او نيز در را باز مى‏كند . شما را در اندرون پذيرايى مي‌نمايد . مورد لطف و عنايت ويژه قرار خواهد داد. بر اين اساس هر دعايي از انسان مورد اجابت خدا است؛ زيرا خداوند به طور مطلق و بي هيچ قيدي فرمود : مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم، اما از نظر تعاليم ديني ما، استجابت همواره به معناي برآورده شدن و عملي شدن آنچه ما خواسته ايم نيست. اين امر معقول وپذيرفتني نيست و با ساير سنت هاي قطعي الهي در عالم همخواني ندارد. مثلا فرض كنيد اگر در شب قدري مادري براي سلامت و بازگشت فرزند رزمنده اش از ميدان جنگ دعا كند . از آن سو فرزندش نيز براي شهادت و شهيد شدن دعا کند ، تكليف چيست؟ آيا مي شود اين رزمنده هم شهيد بشود و هم نشود؟ البته اين يك مثال بسيار ساده و معمولي است. مثال هاي بسياري از اين دست مي توان زد. تازه مثال ها و موارد تنها صورت هاي ظاهري است كه براي ما قابل درك است. به علاوه اگر همه خواسته هاي انسان ها در دعاهاشان بر آورده شود، لازم مي آيد همه نظام دقيق عالم به واسطه دعاهاي گوناگون بندگان در شرائط خاص استجابت به هم بريزد. ساختار عالم وحوادث آن هر روز بسته به دعاهاي بندگان شكل جديدي به خود بگيرد كه اين امر معقول ومنطقي نيست. معناي درست استجابت همان است كه از روايات استفاده مي‌شود كه به ما گفته شده : هيچ دعايي بي اثر نيست. هر دعايي در دنيا و آخرت تأثير مناسب خود را دارد. هر دعاي مقبولي يقيناً به استجابت مي‌رسد، اما گونه‌هاي استجابت آن مختلف است. امام سجاد(ع) مي‌فرمايد: «دعاي مؤمن يكي از سه فايده را دارد: براي او ذخيره مي‌گردد، يا در دنيا برآورده مي‌شود، يا بلايي را كه مي‌خواست به او برسد، ‌از وي مي‌گرداند». (۱) چنان كه از روايات برمي آيد، برخي از دعاها مورد توجه خداوند قرار نمي گيرند. از آن ها تعبير «دعاي غير مسموع » مي شود؛ اما دعا با شرائط خاص و در موقعيت هاي ويژه مستجاب است. راز عدم استجابت آن جوري که باب ميل ما باشد ، در اين واقعيت نهفته است که از باطن هستي و مصالح حقيقي خود و جهان بي خبريم. به همين دليل گاهي مي‌پنداريم خير و مصلحت ما در تحقق و برآورده شدن حاجتي يا دفع و رفع مشکل و مانعي است. بر اساس اين پيش فرض وقتي مي‌بينيم خواستة ما بر آورده نمي‌شود، رنجيده خاطر مي‌شويم! در حالي که اگر حجاب از روي «حقيقت باطني» عالم کنار رود و آينده و نتيجه برخي خواسته‌ها براي ما روشن گردد، از تقاضا و درخواست خود منصرف مي‌شويم و خدا را شکر مي‌کنيم که خواسته و حاجت جاهلانه ما را آن گونه كه مي خواستيم، بر آورده نکرده است. به بيان ديگر: خداوند نسبت به بندگانش مهربان است. خير و خوشبختي مؤمنان را مي‌خواهد، از اين رو اگر خواسته آنان به ضررشان است، اما آنان به جهت عدم اطلاع از باطن امور از خداوند آن را مي‌خواهند، اجابت نمي‌کند. اما چنان كه گفتيم اصل دعاي او بي اجابت و بي اثر نخواهد بود. به دلیل عدم اطلاع از جزییات، قضاوت در مورد اتفاقی که برای شما افتاده است برای ما مشکل می باشد. اما اگر انسان کاری کند که دل انسانی بشکند و یا با آبروی یک انسان بازی کند و در اثر این کار ضربه روحی به شخص وارد شود باید از او حلالیت بطلبد. و همچنین اگر انسان به شخصی بدهکار باشد یا باید بدهی خود را ادا کند و یا از طلبکار حلالیت بطلبد. (۲) اگر این کار را انجام ندهد گناه حق الناس به عهده او می باشد. و شما اختیار دارید که او را ببخشید و یا از حق تان گذشت نکنید. اما در هر صورت توصیه ما به شما این است با توجه به این که این اتفاق ناراحت کننده برای شما پیش آمده است و در حال حاضر کاری از دست شما برنمی آید، بهتر است کمتر به آن فکر کنید؛ چون فکر کردن دردی را دوا نمی کند به فکر آینده خود باشید و با ازدواج با فردی که مورد علاقه شما است، این گونه فکرها و خیال ها را از خود دور کنید و به فکر تشکیل خانواده باشید. ۱. تحف العقول، ص ۲۰۲. ۲. امام خمینی ، استفتائات ، ج۱ ، احکام غصب ، س ۹. پاسخ متشکر از پاسخ جامع و کاملتون. پیوند ثابت در ۱۳۹۶/۴/۱۹ - ۲۳:۴۰ من چجوری باید حق الناسو جبران کنم؟ بنده خدا اگر ترس از خدا و آخرت نبود تا الان خودکشی کرده بود. بشدت لاغر و ضعیف شده. من که نمی تونم هیچ کاری بکنم ازدواج کردم و شرعی و عرفی و قانونی هم کاری نمی تونم براش بکنم. ترس گرفتن نفرینهاش و همین طور که مستجاب نشدن دعاهام و نفرینش و حق ناسی که گردنم مونده چیکار کنم؟ راهی هست؟ حتی بهم گفت نه میخوام ریختتو ببینم نه صداتو بشنوم ابراز انزجار و تنفر و کراهت شدید ازم کرده. می ترسم زندگی جدیدم هم بهم بخوره. میگن دنیا دار مکافاته. من واقعا تو یک برهه پر استرس تصمیمی گرفتم که حالا قابل جبران نیست برای تخفیف اثر نفرینش و عذاب وجدانم چه کنم ؟ لطفا راهنمایی کنید ممکنه اه و نفرینش بگیره؟ بهم گفته خدا در دلهای شکسته جا داره و هربار که بغض و اشکش بگیره از ته دل نفرینم میکنه این حرفایی که بهم زد بدجور از خودم بدم میاد. با گذشت بیش از یکسال هنوزم دوستم داشت. به نظرتون من کار اشتباهی کردم؟ میخواست بیاد صحبت کنه و شرایطشو بگه برای ازدواج و دلیل منو بدونه. من قبول دارم که بد کردم. متاسفانه اشنایی هم از طرف من بود. منم دارم افسرده میشه. حس میکنم به ایشون و به اخرت خودم بد کردم. پاسخ با سلام. پاسخ خود را اینجا پیوند ثابت مشاور شهر سوال در ۱۳۹۶/۵/۲ - ۲۰:۱۲ http://www.soalcity.ir/comment/21519#comment-21519 پاسخ سلام.منم برای دعا شرایطش رو پیوند ثابت در ۱۳۹۶/۴/۲۰ - ۱۸:۴۳ پاسخ سلام پیوند ثابت در ۱۳۹۶/۶/۲۱ - ۴:۳۰ از خدا میخوام به همه ی آرزوهای معقولانه برسید خدایا به پدر و مادرم صبر بده تا غم از دست دادن برادرم را تحمل کنند برادر ۱۹ ساله ی من ۵۵ روز قبل بر اثر تصادف وفات کرد از کسانی که این پیام میخونند درخواست دارم برای اینکه خانوادم این غم را تحمل کنند دعا کنند متشکرم خدا رفتگان همه ی شما بیامرزد و بهشت فردوس نصیبشان کند آمین پاسخ سلام یکی از عوامل براورده پیوند ثابت در ۱۳۹۶/۶/۲۹ - ۱۶:۴۰ اینو کلی بفرمایید اما به صورت شخصی هم به بنده جواب بدهید یعنی مورد خودم من حق ناس هایی که گردنم هست عمدتا بالای ۹۹ درصد معنوی است. من با توجه به شرایط زندگی و مشکلاتی که ایجاد میشد بیش از ۱۰ ساله که کم و بیش افسرده هستم. گاهی زیاد گاهی کم. عمده حق ناس های من هم در فضای مجازی هست چون ادم منزوی و افسرده ای هستم با کسی هم در دنیای واقعی ارتباط ندارم زیاد. من سعی می کنم زبانم را نگه دارم ولی بعضی وقتا از رو اعصاب خوردی مثلا به کل دخترها توهین کردم توی یک مطلبی که نوشتم. توی یک مطلب به کل یک قوم یا کل یک شهر توهین کردم و القاب زشتی بهشون نسبت دادم. خیلی وقتها هم اصلا کاری به دیگران نداشتم ولی به محض اینکه طرف حرفی زده برافروخته شدم و هر چی دهنم دراومده نثارشون کردم. خیلی سعی کردم این عادتمو ترک کنم و توبه کردم تو دنیای مجازی هم دیگه با بنی بشری نه حرف بزنم نه مطلبی بنویسم. حالا جبران حق ناس من چیست؟ فکر کنید مثلا نسبت به یک شهر تو یمک مطلب کلی فحش بار کردم ۱۰۰ نفر اومدن دیدن. من که نمی تونم تک تک ببینم کی بوده کی نبوده اصلا دسترسی ندارم. چند نفری بودن رفتم حلالیت طلبیدم. عمده حق ناس من همین توهین و فحاشی به افراد بوده. اگر براشون صلوات بفرستم قرآن بخونم جبران میشه؟ من قران میخونم یا صلوات میفرستم و میگم ثوابش تقدیم به همه اونایی که ازردشون کردم و حقی بر گردن من هست . اینجوری میشه؟ ممکنه طرف ندونه ولی اون دنیا وقت حساب و کتاب که بگن مثلا این اقا از اون فحاشی هاش شرمنده و پشیمون شد و براتون قران خوند یا صدقه داد بخشیده میشه؟ اگر نبخشه چی؟ بعضی وقتها (خیلی وقتها) هم دوطرفه بوده طرف مقابل هم توهین هایی کرده یا خیلی وقتا شروع کننده اون بوده ولی من انقدر در جواب و توهین متقابل زیاده روی کردم عملا من ظالم شدم! اینارو چیکار کنم؟ بارها پشیمون میشم ولی مشکل اصلی از افسردگی و اعصابم برای همین میخوام به کل رابطمو با دنیا قطع کنم که دیگه حق ناسی نیفته گردنم. منو راهنمایی کنید چجوری حق ناس بخشیده میشه و وقتی مادی هم نیست در حد فحاشی بوده من قران بخونم براشون صدقه بدم حل میشه؟ اون دنیا اگر خودش نبخشید خدا بهشون میگه این طرف شرمنده شد قران خوند جبران کرد در حقت تو هم نبخشی من راضیت میکنم؟ ممنون پاسخ پرسشگر گرامی؛ پیوند ثابت پاسخگوی اخلاقی در ۱۳۹۶/۷/۱۹ - ۱۹:۳۳ جواب به صورت کلی با تمام اقسامش از این قرار است: خداوند همه گناهان را می آمرزد زیرا خداوند بخشنده ومهربان است ودر روایات ما یأس وناامیدی از رحمت خداوند گناه کبیره قلمداد شده وهمیشه انسان باید این نکته را در یاد داشته باشد که اگر از خداوند فاصله گرفت وبه گناه ومعصیت ادامه داد عذاب دردناک الهی شامل حال او خواهد بود همانگونه که قرآن می فرماید: نبیّ عبادی أنی أنا الغفور الرحیم وأنّ عَذابی هُوَالعَذاب الألیم . یارسول الله به بندگانم خبر بده که من بسیار بخشنده ومهربانم وعذاب من هم بسیار دردناک است. ودر آیه دیگری می فرماید :ثٌمّ اِنّ ربّک للذین عَمِلُوالسُّوء بجهاله ثمّ تابوا مِن بعد ذلک وأصلحوا اٍنَّ رَبک من بعدها لغفور رحیم . سوره نحل آیه ۱۱۸ کسانی که از روی جهالت ونادانی مرتکب گناه شدند آنگاه توبه کردند وخود را اصلاح کردند خداوند گناهان آنها را می آمرزد. پس قدم اول دست برداشتن از گناه وتوبه کردن واقعی است وقدم دوم جبران گذشته واصلاح آینده است واگر حق الله به گردن انسان هست مانند اینکه نماز نخوانده ویا روزه نگرفته و۰۰۰ باید باآداب وشرائط این دین الهی را از گردن خود بردارد ولی اگر حقوق بندگان خدا را پایمال کرده شرط پذیرفتن توبه از ناحیه خداوند راضی کردن صاحب حق است اگر حق مالی بوده وصاحب مال مشخص است آن را به صاحبش برگرداند یا مصالحه کند واگر صاحب حق معلوم نیست آن را از طرف صاحب حق به فقیر بدهد. واگر حق .آبرویی است باید به هر نحوی می تواند صاحب حق را راضی کند ولی اگر گفتن به صاحب حق وطلب رضایت از او موجب مفاسدی بشود وآبرویی برود وموجب کدورت و حقد وکینه بشود برای خودش استغفار وبرای صاحب حق طلب اجر وپاداش کند ودرهر صورت بین خود وخدا توبه حقیقی کند. ۱- اگر آدمی توبه کرد توبه او شرایطی دارد که از آن شرائط است: تا آنجا که ممکن است حق الله مثل واجبات ترک شده و حق الناس مثل بدهکاریها و ستمهایی که روا داشته است را باید جبران کند و الا توبه او با شرایط آن صورت نگرفته است. البته همه اینها مشروط به توان و وسع توبه کننده است. ۱-سوره فرقان.آیه ۷۰. پاسخ ای خدااا شما دنبال چی هستید و پیوند ثابت در ۱۳۹۷/۲/۷ - ۱۸:۴۰ پاسخ من یه آرزویی دارم که به یه پیوند ثابت در ۱۳۹۷/۳/۱۶ - ۰:۸ پاسخ سلام به همه خواهر برادراي گلم پیوند ثابت در ۱۳۹۷/۴/۲۳ - ۶:۱۷ پاسخ سلام دوستای گلم پیوند ثابت خدا جونم مرسی ک هستی در ۱۳۹۷/۶/۳ - ۰:۲۱ حسبی الله،خدا برا بندش کافیه،اگر وجودتونو با عشق بخدا پر کنید بخدا تو دلتون معجزه میشه،ارزو کنید بخدا توکل کنید و دائما شکرگذارش باشید و بگید دوستت دارم خدا جونم،فقط خودتونو با خدا ببینید،هیچی نمیمونه هیچی،پس قدر این روزا و ثانیه هاتونو بدونید و بیخودی خودتونو اذیت نکنید،منم ۲۷ سالمه و ازدواج نکردم ینی علاقه ای هم ندارم و پر از مشکلات زیادی ک اصن برام مهم نیس،چون فقط خودم و با خدا میبینم و مطمئن هستم ک حل میشن،چون بعد هر ارزویی توکل میکنم و این حسو دارم ک یا این مشکلو حل میکنه یا بهترینشو نصیبم میکنه و شکی درش نیس،چون این خدا خدای همون نظر علی هس ک ب خدا نامه نوشت اعتماد کرد مطمئن بود و ارزوهاش براورده شد،شاید مشکل از خود ماس ک از ته دل بهش اعتماد نداریم،بیرون ما از درون ما نشات میگیره،خدا خودش شاهده ک اینا شعار نیس،من قبلا حتی میگفتم ک اصن خدایی نیس،ولی الان فقط برام مهم خودشه،حتی کارتن خاب بشم حتی نون شب نداشته باشم بازم شکرگذارشم ک خودش هس و برام کافیه،چون این واقعیتو قبول دارم ک هیچی نمیمونه حتی خودم،پس چرا ناراحت بشم،بخاطر همین پر از ارامشم،خدا ینی قدرت ک میتونه همه چیرو تو ی چش بهم زدن براتون اوکی کنه هیچ کم و کسریم نداره ک بگه نه،پس ببینید ایرادتون از کجاس،ب دلتون رجوع کنید،ببینید اگر ی روز همه چیزتونو ازتون بگیره بازم شاکرشید یا نه؟میدونم اینا سخته چون منم کشیدم ولی امتحان کنید لطفا،ممنون پاسخ سلام من کردم هیچی نشد پیوند ثابت ناشناس در ۱۳۹۷/۸/۱۷ - ۲۰:۴۳ حالا من موندم یه عالمه تردید زیارت عاشورا کربلا و ... به نظرتون آخرش چی میشه اگه دستتون به جایی رسید مطمئن شدید دعاتون برآورده میشه برای منم دعا کنید من که خدا باهام قهر کرده دیگه بریدم یا حق الان هم از خدا میخوام اگه امام زمان میخواد ظهور کنه خوب زودتر ظهور کنه ما هم بریم کمک امام زمان وگرنه من دیگه کار خاصی تو این دنیا ندارم پاسخ سلام عليکم پیوند ثابت شهرسوال در ۱۳۹۷/۸/۲۰ - ۱۸:۵۹ پرسشگر گرامي! از حاجتي که داريد حرفي نزديد اما اين را بدانيد اگر به صلاح شما بوده باشد و شرايط استجابت را داشته باشيد حتما مستجاب شده است اگرچه تحقق آن به تاخير بيفتد. اگر هم به هر دليلي مستجاب نشده باشد شما اجر و اثر دعا و ارتباط خود با خدا را برده ايد. بنابراين هيچ گاه از دعا و عبادت احساس کسالت و ضرر نکنيد. براي ياري حضرت لازم نيست حتما ظهور اتفاق افتاده باشد. شايد در زمان غيبت بيشتر و بهتر بتوانيد به حضرت کمک کنيد. . امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايند: «براي صاحب امر غيبتي طولاني است. در اين دوران هر كسي بايد تقواي الهي پيشه كرده و چنگ در دين بزند.(۱) در مورد ديگر امام باقر ـ عليه السلام ـ فرموده است: «تقوي پيشه سازيد، بار سنگين انتظار را با ورع و پارسايي به منزل رسانده و مطيع پروردگار باشيد...».(۲) و هم چنين امام صادق ـ عليه السلام ـ فرموده است: «هر كسي دوست دارد در شمار اصحاب حضرت قائم باشد، بايد در عصر انتظار اهل آداب و اخلاق اسلامي باشد». موفق باشيد. ....................................... ۱. مجلسي، محمد باقر، بحارالأنوار، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۲ق، ج۵۲، ص۱۳۵. ۲. همان،ص ۱۴۰. ۳. همان. پاسخ اطلاعات بیشتر در مورد فرمت‌های متنی کدام آیه قرآن درباره حجاب است؟ برای جاری کردن صیغه محرمیت در ازدواج موقت چه مسائل شرعی، باید مراعات شود؟ برای برآورده شدن حاجات چه دعایی بخوانیم و شيوه دعا كردن چگونه است؟ انسان بعد از مرگ کجا میرود آیا روح انسان بعد مرگ با ما ارتباط دارد؟ اگر زن حائض جنب شود در زمان عادت می تواند غسل جنابت انجام دهد؟ برای كنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید كرد؟ علاقه و وابستگی به همجنس چرا خدا بعضی از انسان ها را بدبخت آفریده؟ نظر مراجع در مورد اذن پدر در ازدواج موقت چیست؟ دلیل زشت شمردن صیغه چیست؟ عشق های بی هدف را چگونه فراموش کنیم؟ غسل جنابت به چه صورت هست ؟درچه مواردی بایدانجام داد؟ ارتباط با دوست پسر، بعد از ازدواج چرا اهل تسنن دست بسته نماز می خوانند! راههای كنترل شهوت و احساسات جنسی خصوصیات یك مرد خوب برای ازدواج چیست؟ آیات قرآن که درباره امام زمان(عج) است، کدام است؟ تعداد همسران پیامبر اکرم(ص) چندتا بوده؟ نام آنها چه بوده است؟ بهترین راه برای فراموش کردن یک مقطع زمانی از زندگی با همه خاطرات خوب و بد چیست؟ آیا قبل حضرت آدم انسان های دیگری بودند؟ آیا تمدن داشتند؟ ایام فاطمیه از چه تاریخی شروع و در چه تاریخی تمام می شود؟ راز خلقت و هدف از آفرینش انسان چیست؟ با مخالفت والدین در ازدواج، چه بايد كرد؟ آیا وضو یا غسل اگر ناخن دست و پا لاک داشته باشد، صحیح است؟ برای درمان همجنس‌گرایی چه باید کرد؟ دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان دعای روز دهم ماه مبارک رمضان وفات أم المومنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها تسلیت باد Copyright 2011 Pasokhgoo.‎ All rights reserved.‎

پورابراهیمی: راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان خردادماه اجرایی می شود
Posted on Thursday January 01, 1970

مثلث آنلاین-2 دقيقه پيش

نظر مجلس در انتخابات هیات رییسه برای دولت محترم است
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-2 دقيقه پيش

اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور به رئیس جمهور تفویض شده است
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری میزان-3 دقيقه پيش

CFTو پالرمو همچنان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت است
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری مهر-3 دقيقه پيش

نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا : به جنگ با ایران نه می‌گویم/ برجام را احیا می‌کنم
Posted on Thursday January 01, 1970

نامه نیوز-4 دقيقه پيش

جلسه هیئت مدیره ذوب‌آهن با منصوریان فردا برگزار می‌شود
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری تسنیم-3 دقيقه پيش

ناصر شهنازی سرمربی تیم والیبال سایپا شد
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری تسنیم-4 دقيقه پيش

منتظر نتیجه MRI بیرانوند و مصلح هستیم
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-4 دقيقه پيش

جنگ قدرت قلعه‌نوعی و فرهاد مجیدی به پایان رسید؛ سرمربی استقلال معرفی شد!
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-7 دقيقه پيش

پرسپولیس برای بازی در جام حذفی استارت می‌زند
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-7 دقيقه پيش

جواد نکونام : به بهترین پیشنهاد پاسخ مثبت دادم
Posted on Thursday January 01, 1970

پارس فوتبال-8 دقيقه پيش

تیم‌های لیگ برتری باید 14 روز قبل از مسابقات، حداقل 14 بازیکن را ثبت کنند
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری برنا-9 دقيقه پيش

شرط عجیب بیل برای جدایی از رئال
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-11 دقيقه پيش

بعد از پایان عصر هیولاهای ویرانگر بارسلونا؛، چه بر سر آبی‌واناری‌ها آمد؟ +عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-20 دقيقه پيش

نام گزینه خارجی تراکتور برای سرمربی‌گری در این تیم فاش شد! + عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-23 دقيقه پيش

تصویر ثابت

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین