تصویر ثابت

سوریه قدیم در حل جدول
سوریه قدیم در حل جدول
Yo\ٕ&Vq-e;c✒TeW_WVUw "H F"R X$E}@?}a2BA=oKzaOgXr]iVq\k5UVدg?O Pʵ/~I8qOr: vjU' I:C ʄ27΄Lhת h̄Bnle6T~fVys-JkQoUe3+G8šnCKsN{_֗Jm"vԯH;kܣu%Bjcrmu͊b㋕{mu>> J{YK-?s؇cUWKh_n6~Zne:׏ +LLN߂]}(DxT>/:dud۰Z~·ZܪNTYhŚWZ1;󝴤bP'Tӣwc-,y5/7>, EcHrਰ23߉jZ}zon6H{K8n{w}%[P,{R6g:*r ew(Vу dbgb>6&Scbs'Y{'7{:*s f+>~p:wjcG?y.s}xsG;;D4= ~F~+iKOnjƠQ5ڑUt_In 8ޜotxvýwr*h?蝡DtE:.?Ο_~qtW%q$̳uZ.%zCnc 2b{n@wtAwt."`vLLIumEho-fsB+K+cPoށAnea,oj::65; tM̔2A.LΧQU/zzM>9T/}Ui8;á8C= ⾯%u}4^`sKgBm2[0ܻrn}𫤯-`LiwmYltFmqĵ$"s'7-a܀$ˆpFW{023Q2PQ@ Tzyi)- HޠHj7O L]Eik ^ahn-kK f1ݵ#DylNm-MŊ|;|uy`h5̝./o:;ڈ;=1Q.~ i  ϻ7p@wt@Œ$ӵzscB+' S.W`Q(`1wG8Fhφ ,$[WjI?h|qE.uS ӳӥhFͮx &ه`DY^zJe-h?;ԘbIz^hM b v6_#胁>_lXClەfK[,Ţg(=eVmѾ? ý]^  (Xz FtSJ6+K.jF}4 *.~P蒷 ZYlʋm:C'bXK6;Z ?/@C)ŵk彑w+F=O1+@bl ]QCTjݼ^ HZH@3>˰ +,A'"uHVBQf&#,?5)d2Oo}|ZK 7-AaH˼fYyrI,r@1;n+{`' V9>{#6/gpH)vu@z[Z1/ pA |-߇D'= % 24']/BKfǵѶGH mpiS_(`iF(7:ŜuBp~;Ohg///`gJWaƃt`;؉"݀m%ȞggrL!1RsxcL:#EݿZu(+SH&/,Z%Zpkp#(=֬aZ*\kd>?9`JdOlb +)Bsc 4ZM}J+v~|^bDzYեJ=[mE4>4߆.a,V5u2)rUgܨ0iYy4R2ccy+tYOI\k8C{1jl-?^"dKBI K[dU|3RiPN-w$-s"nVt9vw_C^sTkL$UCOjW-.+q':P ,8wkFCW&U9M,a O8?.B;C j;Hp}5TQk"`D8Dv jQ %dMީ+:VЯ*)-ُS0_VĹP2&y; y g?L!L^샾@e0Ew.v G\RW Lb뜽τMXOW2H*ƷTs P-FY#.K-jQ>n7DVq7X񽔯9r]N(F9ÐDkEM#INET"*r Dyuep GCYݩ0 ]F!}H[闋W 9옗ޘ%z 95aB 4i˴(i o2(#UV/`+1K,9Q$Z 5#5p0% 1VePH$IVq%{ž-ϓ \&8n H&X$+FJd LL88 hS+LaVAqVɋl}\LsZ`=}V`郦g.紣 .礳dgPqKc-]δaG\+iI{ i? .mJנ3m`i2I'gsTksRiv0|mi>M!KSKm10n[JHk`s~{lK&݆_RM;1DG${uj Q>GkfLvZADZE]o0.@h{%ߝhnf_̗ Υ暑`4\TFXPyFie8]bz : F41GZ@uРUMB-dC 4H.ZT=lӓQdqV;`4T@ v8'u@Ge;(~m K09/5dAɄq_FAO%F`gv?O JB(h58!:E'0B};>ΙXBTn?I̠=k,ڋ TqWPoR|p&-ja{yɼtIJm\KJa\ ՟ڨƌw)ܫc ){Y}uQˎ,X#s~E\m1?V2.Z/ݡ&'(CBz}Rkr19O76 JnJ:RI1#͍IM( PsrJ3[k~`ÝinCe﫼ZZsRnmoRzl\&q)E5Y#FODّoUvDUy00}׉Y̏CIX3=E'?2 5/ҧ'hO[؛CQJcaGX3q:Eup'".O`+G%yЈ"ڤnm{ߍIۃ^ ́o^+JPďcxml!7\ Sk~aџO=kcq+C4uq vGa2 QnU|҃89OR,K^]OcNsWKr{9=&dp!7xȺªͱ?Y F;4RFC87NwBBNtZ6 yA=)2!@Ch߅mn 2WW[3ؒɗ:Lz.9u)IrysI+NJC]z#8t*RҮ Ykm$mX geZSEgL\R%-m9J//\!\xs} }I]T+sJb"V@ Q@6!IRo΍jdP+E~]eU Ur·:"U*ߥQӹ6jJA- ),T ըn1=T:ɉpwDl"ضF 6Q$%Vj\VSw ʁcd)=3QJ5TLr{a2&>@ƍ[GX2Z-.ĺ43s Cb4bƠŠ1( > 0WYe0u̡Һax3'ӓ9q#L?J?P~m`d_da%qhLԨmg\bGn,\}ߡ.ܕ'%u\rzlgGeS93j%Har-߁X8gC!N.h 0@`0oRCiY$,[;܋gʾp%%p*,[PUof>De&ůvY`v#1/l _*ćv3r0ؾuȘ43R"8p̼`Bda$cَ ?A KtPDIt Z`l"yS9\d t4bjtpM[4:óL;rs 4.h\9LU9eԅ[|n19Wř4bBRpBxXG+t,Ƕ"r>F4z`{B^@#7ѡۛLub7)#U>2h䞎;qniuEڶT4ФWKU"MR%O8!Dže~ ;:ڥ!7 WkcS9kjs((۾ۃ+4s& #k|(.a 54k(ptW1xXv֠KvcAF,T#9nath!Y ,h\,U,amgw9F6u#%#^צM..\*}ԤB Ep̌3HWХ|Xsh@ U?PAEkƃ %qPl ]I ΰ$c9^^!r¤=8W`P:":]Dv.>$!KSa9 # hbI?vy54ZZk:=ƀnThmGP@YI8M앆`"~UYe0\${lL(_I9Gg`M\2l,sɀ%pE/*lubA&_!I[CzFM6%9z@$2Je|LKYda(PV/Ϩ۔̎dUMKGٳ  DhF k'%- IZ86T~ aʇ nܜ4$UD`r1/z\,`K9q a_ƨuuKtX|O;2 `"G}]IŹ:i{d(ppB` %drj p`fZZ3/ls zlׯ8K=p="Nޞjߤ`JohD5 \9É,\H`( =%+9o|;7ѡܤ-`Kڶ  x6g2iWMJC NEvdYx[ZO lLh W+Kҩ 4(j-k c =Ф&P4 %?1g(Mvh22@L8(C2ک){.wtI@f-ہrʰk$ ЄMhJ P$GᄢqB")'e@eo-M"X>*بL;궶%]1{e-Cx>Jc=ePbRvؔG3S/.q('XB` .x3BU|1}6RQݕsq/69)Mg!0:/9|wQC[ ]_YDH͸ti+- 'nRvY̾r%FK+Um; ex 'iۊC Н K~9 yY9I՛8B Ővx;\gkn%KՋ𷃥u)`Pgr$'vvJ2X|]}ºN BޏF#'CU]7ؓػ:%m ϵ)BA\Ļ W!s=|'anî930;CKjK%ҊIj}M Vަ*$g{JnB 9([͉~mۣ[qeR TV]i\j{Xa%GS5-ѩAt"#NK z2{B_l[.xgu!:Y\bۚl]+)d0,"PܚZZm/t ? XRKL#?-Yp]^`Xfc@nj0%`J))#)Ф!ɰq] bu{P)U 8 w \G:)NBXX,!h,h;:+4X:̰&{ &&#%r-6x`[FܔԜoM;~Lg;"X[2F.D+?# չNzF+G::;Mh!-u*: e);+h]Y*Z}+c ِkID,S$02Wy6u~ |0p;`g7 n99KvRanc5H%( e Kr$Zmn_֠[n qv[WUdP.teKi-;O'ft9h3&dQQM`JVQ-C4y` &V2eDV&8T>k/ȱG_z}RP_dL=꿬4tt1ר5+păIUˏjs`+oX2 *w*'+M>jq's m2[}]%ՊsٞrE.픨Oxpa2Ql.8gr+nO ܛ5b13GŔr#IؒAnoiTP֪cLo` b`&~HfxD~Ұτ:C=#$Z66tbW!\49^ Wbnዐkdlx,(ɭ$kxk~r$|yͣ(= hZ%Wu9 7c:\TjX7j82Xd"yQD FsNd0Xҿ#xN>ʱnzJO"?> ?IDT^VCy+1Y0 WC]wq1~[W2֢*\0V,P,Y֠ȖgЀ`! Hfpk[M `q3ȩS0O6S{zP2R s cI1d@&aGC^b0sqCEl|'I*b Tĥ:p5L39b!#O-8jXZ'1*פKPxO$8WaT[$tQEF* -飚2f;ۚ0fH@E1_?yp@7 97/v"ۯ}L6%Us\4jw0|! q/rsSJݡdZdJ42ĸBe5srN "H[0"9]Z(DwtKx3es_G($%r,YB|[h YpBlT" T̤h-.3:(B+LS&!ML79t0b.;nE>̉.UIgG3,ȳj0hdpmBF6 >rTX7څp[\L 4ma%xh@(S{9D;i%,G` =ń>VtMbs$"l1wRf[fɛ \ny@J! n2FLȚa‰,txȱ&ҔZO1OD]CKݘ Ʈ*\4ӣ.UXk|e7'Vo]ڗgثk (YI%8\ c#JV ,ƠŤy6{,f~)3>7c cJU5 w0&غZ[O9S9owP#ljܜzr;ٺH`@# )'c d8APa%uBf}R32$9FW=[4U((I#|?^/y(Ȟ{|ô!T8qf)UHI! 0H朔 \0 qDp,g:U+錳l4MM bϰtv_ZvnI##z 1l%Al`l` vt;t'2Gu$\$ij)yHձ! ('F~nSǷ]^_lەz{!_C!uTmOz55zhks?B;Ic>yfqkOJJ3 9|qvv0?3t}e WګJ3y5ʪjqN:M?o W'傛w-]E1(o#!YꄷG_nTK/1dGC,/Ʈހ#k`4]At6ѻbhh!Havf~4kfkdMΰ7fG.=o);&}Cϟs690h ߥ8:N}b= {s:?\ ]]Cfx3?.wkuƑoq|MNjezqFRkAU@U }ڻI*p`l%4[*'3yMjXzIËXSD%7nku f7ާ[gSIkPRRirT>:SĜ|FJGr8ᕺK':x9N eW# qt ԷZʬo83ӳd8Q̧kZz !e} dޞ)Y rTdRd_5z>EUTjo b |$$b ]QߧaR!M%:j] ys֒ˍ+d%Pñ,u(kIKI4U'kaAҳcTGx'X֍rRW]"]R; JɄuZ# [ q\R}TPw)-=blΫgDl_ vvXBj %\;jI}q;?~[SKcTm*VzۗiSQ\w/it`~V)R WCŽb(szPRRSshC>[˭ؙ. Aoք +d3hkUuk)k,SHNrz}3в>&nd?Td~Ģ?OMm6?:scaLfffy}o=W2_"GtU|fМѝa^n4`^m(_?Q$Jfzy y]]0jK|gWWÏiUGy~8ǵ?Z[J[_kKG(4Zr=R 0.-В)7mGcԔ!oh[y`(/.lk|?n-4̀ k22 2IgsO[[}$*ImsFmloҭ()|4?XeCS+} $'>Ut{gKstq1tܼdM$0AU6v}ݔ'6Mvév*гwԇ+$=A;B*(Orٻ>OZĖ^8x}Sf `ܬ:ո52{z{I gE=M AZo+O,4#O9eɥ1E ={ῐ_Ȉ#nGk6^ktմtf*~NC[hP;\;bYzk.sH/6Fqߒqn }A1X:c[b*G=w_a~{?jr ZxP#[QwJ˵'JnhAhwbކrI}LY o~&럷3͍F+ HB2xwA-NP]S[x,OKuX658BC_~6w?F8ݕx 9g~{|GjI 6qm/c9 -TS_}  ?߯= ?P_6};O1@UO9qu!,f')f(Cm/Okp#I|Q_pg^z8ux,7 y"[!-f[Ĥuڪ.T%Hdh.3C~='vh޻,

کدام کشورها از انقلاب در ونزوئلا استقبال کردند؟
Posted on Thursday January 01, 1970

نامه نیوز-6 دقيقه پيش

ادعای کیهان درباره پاسخ مقام‌معظم رهبری به نامه 8 وزیر
Posted on Thursday January 01, 1970

اقتصاد نیوز-8 دقيقه پيش

احتمال لغو نشست ضد ایرانیِ لهستان
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-43 دقيقه پيش

بیانیه خانواده مرضیه هاشمی بعد از آزادی او از زندان
Posted on Thursday January 01, 1970

نامه نیوز-56 دقيقه پيش

خبر فوری : مرضیه هاشمی آزاد شد
Posted on Thursday January 01, 1970

نامه نیوز-1 ساعت پيش

عکس ؛ هدیه نفیس اسپانسر به پرسپولیسی ها و برانکو
Posted on Thursday January 01, 1970

پارس فوتبال-22 دقيقه پيش

کریم باقری: بیرانوند را عابدزاده مقایسه نکنید
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-1 ساعت پيش

صعود سیتیزن‌ها با شکست برتون/ فینالیست شدن شاگردان پپ با ۱۰ گل!
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری دانشجو-1 ساعت پيش

شکست بارسلونا مقابل سویا بدون مسی/ کار سخت آبی اناری‌ها در دیدار برگشت
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری دانشجو-1 ساعت پيش

تمجید بازیکن پرسپولیس از مهاجم جدید
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-1 ساعت پيش

مصدومیت دلخراش نیمار + عکس
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-2 ساعت پيش

استقلالی‌ها با درد و ناله به ایران برگشتند!
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-2 ساعت پيش

مهم‌ترین اخبار 8 ساعت گذشته؛ از آمار جانشین تیام در استقلال تا پاسخ منفی ستارۀ پرسپولیس به جادوگر
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-2 ساعت پيش

شکست بارسلونا مقابل سویا بدون مسی/کار سخت آبی اناری ها در دیدار برگشت
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری فارس-2 ساعت پيش

سویا 2_0 بارسلونا؛ سایۀ سنگین سرخ‌وسپید‌ها بر سر بارسلونا
Posted on Thursday January 01, 1970

ورزش 11-2 ساعت پيش

تصویر ثابت

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین