Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/arianiti/public_html/site.php:46) in /home2/arianiti/public_html/site.php on line 48
دانشجو دختر
دانشجو دختر
 خانه   آرشیو   جستجو   ارسال عکس و مطلب   RSS دانشگاهخودکشی دختر تاسف به حال این ملت، خداوند بر ما رحم کند......به آن استاد نمای پست فطرت نجیستقاضای تمام والدین از دولت همین است که باید از هر لحاظ فضای امن برای فرزندان شان در داخل مملکت مهیا باشد چه رسد به دانشگاه اگر دانشگاه به قتلگاه مبدل گردد باید هر چه عاجل دولت موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار داده مردم و محصلین را در جریان بگذارد دولت بالای قرارداد امنیتی که حیات ملیون ها انسان را با خود دارد شش بار غور و بر رسی نکرد اما یک استاد دانشگاه به حد وطن دوست بر آمده که شش بار مونوگراف یک محصل را که از دور ترین نقاط افغانستان با انواع مشکلات طاقت فرسا تحصیلش را به پایان رساند آنهم در مناطق که داکتر انسان ها در آن جا نمیرفت یک داکتر حیوان را از مردم گرفت این استاد بی مغز و متعصب را باید به جهنم سوزان فرستاد تا رد کردن را یاد بگیرد. چنین اشخاص های مبغث و مظنون هرگز باید به دانشگاها راه داده نشود ای کثیف نمک نشناس که از شیر و ماست پوست و گوشت حیوانات شکم چتل و مملو از خصومت را سیر نگه میدارد اما داکتر همین حیوانات را از ایشان میگیرد صد بار لعنت و نفرین به اندیشه چنین اشخاص ضد بشر. از این نا استاد ناخلف پرسان شود که در این شب ها چه خواب میبیند لاشه های فرزندان خودش را در پیش چشم اش میبیند یا از قتل یک داکتر که برای مردم مستحق خود خدمت میکرد لذت میبرد این یک شخص معتاد است از وادار کردن دانشجو در داخل دانشگاه لذت میبرد. آیا از فرزندان خود هم نمیشرمد به خانواده خود چه جواب دارد؟دستا خدا خانه ظالم را خراب کند مرگ به تبعیض زنده باد عدالت نفرین باد براستاد، مدیرلیلیه وداکتران شفاخانه که وی را نپزیرفته است ( عدالت خواه ازخوست )استاد مقصر نیست و وظیفه خود را به صورت احسن اجرا نموده است استاد نمیتواند که هر تنبل را به خاطر خود کشی اش کامیاب نماید. فعلا ما نتیجه کامیابی های مکاتب و پوهنتون های خصوصی را میبنیم که هر کس از پشت خر امده و به دادن. چند دالر دیپلوم خود را ګرفته است. و ادارات دولتی را همه بیسواد و کودن پرنموده است. و افغانستان را از زیر بنا خراب کرد. فلهذا تمام استادان همین طور قاطع باشد مانند همین استاد ګرامی.استاد يعني ايستاد.استاد دیده شود که به چه دلیل مونوگراف را رد میکرداگر روزی افغانستان ساخته شود توسط همین مردم ساخته خواهد شد نه توسط ما پاشیست ها انتحاری ها دزد ها غاصباناعدام اعدام اعدام این استاد فاسد تبعیضها محکوم است امابه عقیده من ضعف روانی واعتقادی وآسیب پذیری ازشکست عامل خودکشی است .برفرض آخرکار خانه نشین می شد وبه جای مرغ انسان تربیت می کرد .باید پی گیری شود ازدانشگاه تابیمارستانصرف نظر کردن از مدرک بی ارزش دانشگاه کابل بهتر از خود کشی است. موچه چیست تا کله و پاچه آن باشد. پوهنتون بی مقدار چیست تا مدرک آن باشد.می شود روزی بخوانیم فرزندان سران کشور هم خودکشی کرده اند؟؟؟این قبیل استادها بایداخراج شوند.یک دختر مسافر غریب و چندین مرتبه زحمت مونوگراف! آخرش هم .... لعنت بر ظلماستاد نگو بیناموس های بی وجدان بگو که از افراد کم زور و ذر سوء استفاده ها میکنند حتی مجبور شان به داشتن رابطه ای جنسی میکنند. این اولین و آخرین جنایت نخواهد بود.اين ....که همه استاد خطابش ميکنند از جمله ..... است که با حيات محصلين بازی ميکند واين که ميگوين مونوگرافش را قبول نميکرد دقيق نيست و مثل آن ...که چند سال پيش در دانشکاه بلخ بود آيا که از خانم خاوری چی تقاضايی داشت که دختر بيچاره غيرت کرده به کسی گفته نتوانسته و به زندگی خود خاتمه داد.در دانشگاه های افغانستان سیستم کهنه وقدیمی حاکم است باید باقربانی این دانشجوی علم ودانش باید معیارهای جدید حاکم شود که دانشجو بتواند بدون دغدغه وارد فضای علمی شود. باوضعیت کنونی شور وشوق ازدانشجو گرفته و به جای آن راه فرار و گریز سنجیده می شود. استاد همانند یک پدر یارمهربان یک متعلم ویا استاد نسبت به شاگرد شبیه یک داکتر نسبت به مریض است که مریض پیش داکتر می رود تامریضی اش درمان شود. آیا این دانشجو مشکل علمی اش حل شد ؟ از طرفی دیگر این استاد نوع تفکر طالب وداعش را دارد که باعلم مبارزه میکند. وگرنه با آن هزینه گزافی که خانم خاوری برای تدوین این مونوگرافی کرده و آن زحماتی که کشیده قطعا دارای ارزش علمی است. اگر کسی دیگر میبود قطعا پذیرفته میشد. این مردک استاد نیست قاتل است باید اعدام میشد. اما افغانستان قانون جنگل حکم فرماست حتما ارتقای علمی خواهند داد. بدون شک!!!!! ؟؟؟؟ احمدخود کشی راه حل نیست. بلکه ایستادن و مبارزه کرده راه حل اساسی است. با استادان نا استاد باید مبارزه کرد و در برابر نامردان باید مردانه ایستاد.استادان دانشگاه کابل چپترهای چهل سال پیش خودشان را درس میدهند، این استادان با این وضع خودشان بیسواد اند بازبا کدام علم ودانش خود شاگردان شان را رد یا کامیاب میکنند؟؟؟ تبعیض درمراکزعلمی کشورمان بیدادمیکند، بااین حال وروز چطور امید به ترقی وپیشرفت داشته باشیم؟ باید در دانشگاه کابل ازابتدا یک کانکور وآزمون برای انتخاب استادان لایق وشایسته زیرنظر یک کادرعلمی ازیک دانشگاه معتبرجهان بدوراز مسایل قومی برگزارشود، ازمیان داوطلبان، لایق ترین آنها برای استادی انتخاب شوند، حتی اگرقبول شده ها ازیک قوم خاص باشد، چراکه برای ترقی کشور نباید در دام قومگرایی گرفتارشد. در افغانستان فقط نام دانشگاه وجود دارد و خلاص. جستجو کنید و ببینید این جاهایی که در افغانستان دانشگاه می نامند چقدر از معیارهای یک دانشگاه را دارند. اصلا ببینید که در رده بندی جهانی در کجا قرار دارند. مدرک این دانشگاهها در بیرون از افغانستان اصلا ارزشیابی نمی شود. یکی از مهمترین علتهای ان هم وجود به اصطلاح اساتید بیسواد می باشد. وقتی استادی سواد نداشته باشد سعی می کند که نادانی خود را با سختگیریهای بی مورد و تبعیض بپوشاند.ظلمی که درافغانستان روان است در دوران جاهلیت هم نبودلعنت براین انسان های ...حقيقت را خدا ميداند، بايد طب عدلي راپور منظم از طرز مرگ، و حالت كامل جسمي و فزيكي ويرا تهيه نمايد.هيچ استاد خواهان كشتن و زيا زجر شاگردانش نميباشد، شايد خود شاگر تنبل بوده باشد، چون استاد هم مسؤليت دارد، و هر بيسواد نميتواند فارغ پوهنتون شود. Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames. ) بلامانع است
>