خلاصه بازی گسترش و ذوب آهن دتنلود
div, app-radiant-player .rmp-container .rmp-ad-container>div iframe{width:100%;height:100%} app-radiant-player[containerid=livePage] .rmp-outline .rmp-duration, app-radiant-player[containerid=livePage] .rmp-outline .rmp-fullscreen, app-radiant-player[containerid=livePage] .rmp-outline .rmp-play-pause, app-radiant-player[containerid=livePage] .rmp-outline .rmp-time-elapsed, app-radiant-player[containerid=livePage] .rmp-outline .rmp-volume{height:100%!important;top:0!important} app-radiant-player[containerid=livePage] .rmp-outline .rmp-time-elapsed span{color:#d02026;font-weight:700} app-radiant-player[containerid=livePage] .rmp-outline .rmp-time-elapsed:before{display:none!important} app-radiant-player[containerid=livePage] .rmp-quality{display:none!important} app-radiant-player[containerid=videoCutter] .rmp-quality{display:none!important} app-radiant-player[containerid=videoCutter] .rmp-fullscreen{display:none!important} .dropdown.change-quality-btn{font-family:iransans} .dropdown.change-quality-btn .dropdown-toggle{width:100%;padding:0} .dropdown.change-quality-btn .dropdown-toggle i{font-size:27px} .dropdown.change-quality-btn .dropdown-toggle:after{display:none} .dropdown.change-quality-btn.show{background:rgba(0,0,0,.8)} .dropdown.change-quality-btn .dropdown-menu{background:rgba(0,0,0,.8);margin:0;border:0;border-radius:0 8px 8px 0} .dropdown.change-quality-btn .dropdown-menu button{color:#fff;transition:all .5s} .dropdown.change-quality-btn .dropdown-menu button.active-link{color:#d02026} .dropdown.change-quality-btn .dropdown-menu button:hover{color:#d02026} قوانین و مقرراتحریم خصوصیتماس با مادرباره ماپیشنهادهای‌ تلوبیونپربازدیدترین‌هاپخش زنده فوتبالبهترین‌های صدا و سیماپخش زندهسریالفیلمبرنامه کودکآرشیوعصر جدیدفوتبال ایرانفوتبال اروپانوستالژی‌هانماهنگقوانین و مقرراتحریم خصوصیتماس با مادرباره ماپیشنهادهای‌ تلوبیونپربازدیدترین‌هاپخش زنده فوتبالبهترین‌های صدا و سیماپخش زندهسریالفیلمبرنامه کودکآرشیوعصر جدیدفوتبال ایرانفوتبال اروپانوستالژی‌هانماهنگ
Children’s ENCYCLOPEDIA by DK