ابزار رایگان وبلاگ

تصویر ثابت

تلفن بانک تجارت مرکزی
تلفن بانک تجارت مرکزی
English عربی Français Deutsch   | تاریخچه سرود بانک بیانیه ماموریت هیات مدیره هیات عامل یادداشت و دیدگاه ها -->ساختار سازمانی اساسنامه گزارش سالیانه منشوراخلاقی گالری مرکز ارتباط مشتریان منشور حسابرسی نرم افزار تقویم تجارت مسئولیت های اجتماعی منشور حقوق مشتریان و سهامداران       سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه جاری سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش صنعت و معدن بخش ساختمان بخش خدمات و پیمانکاری بخش بازرگانی بخش اشخاص گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صدور ضمانتنامه ها تسهیلات از محل صندوق سپرده طرح های تسهیلاتی فرم های قراردادهای عقود بانکداری اینترنتی پرداخت اینترنتی و خدمات اینترنتی کارت تلفن بانک موبایل بانک تجارت کارت حواله بین بانکی ساتنا و پایا پایانه فروش POS خدمات مبتنی بر موبایل شعب 24 ساعته--> سپرده قرض الحسنه جاری ارزی سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی سپرده مدت دار ارزی گشایش اعتبار اسنادی ارزی ضمانتنامه های ارزی سوئیفت و حواله های ارزی ریفاینانس خرید و فروش ارز صدور گواهی حساب مشتریان صندوق امانات (اجاره ای) ایران چک اوراق مشارکت معاملات بر خط بورس سهام سیستم مکانیزه مدیریت پرداخت آسان خرید کارت هدیه       اخبار بانک انتشارات بانک مناقصه و مزایده صدای تجارت تجارت + برندگان جوایز ویژه سی و پنجمین دوره قرعه کشی       جستجوی شعب مدیریت ها و ادارات مستقل واحد های ارزی شعب بانک در خارج از کشور شعب منتخب ارائه تسهیلات حج عمره و عتبات عالیات دانشجویی شعب منتخب فروش اوراق مشارکت--> اولویت های پژوهشی برای طرح های تحقیقاتی و یا پایان نامه ها طرح های در حال انجام طرح های انجام شده --> پایان نامه های دانشجویی طرحنامه های پژوهشی نگاهی به تاریخچه پولشویی قانون، آیین نامه و دستورالعمل ها استانداردهای بین المللی(FATF) توصیه های ایمنی و آموزشی برای مشتریان تاثیر پولشویی بر اقتصاد کنوانسیون ها و پروتکل ها قانون پولی، بانکی اطلاعیه ها سامانه سهام بانک تجارت راهنمای معاملات اینترنتی فروش اینترنتی سهام(کارگزاری بانک تجارت) اطلاعات عمومی استانداردهای شفافیت     خانواده تجارت سایت های استانی --> بسیج بانک تجارت صرافی تجارت سایت های مرتبط پست الکترونیک       صندوق تماس با حراست سامانه متمرکز رسیدگی به درخواستها و شکایات مشتریان       div.sepordee a:hover{ color:#000; } --> رتبه نخست بانک تجارت زنجان در صدور حواله های ارزی افزایش 50 درصدی حواله‌های ارزی بانک تجارت فروش مجدد ارز مسافرتی در بانک تجارت نامگذاری شعبه بانک تجارت به نام پروفسور ثبوتی آرشیو اخبار #TAB1 > li { text-align: right !important; /* margin-right: 3px !important;*/ word-spacing: -1px; } اطلاعیه های تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان #TAB1 > li { text-align: right !important; /* margin-right: 3px !important;*/ word-spacing: -1px; } دریافت کد شبا #TAB1 > li { text-align: right !important; /* margin-right: 3px !important;*/ word-spacing: -1px; } آسان خرید #TAB1 > li { text-align: right !important; /* margin-right: 3px !important;*/ word-spacing: -1px; } موارد امنیتی کارتهای بانکی #TAB1 > li { text-align: right !important; /* margin-right: 3px !important;*/ word-spacing: -1px; } استعلام ضمانتنامه ریالی #TAB1 > li { text-align: right !important; /* margin-right: 3px !important;*/ word-spacing: -1px; } مناقصه و مزایده #TAB1 > li { text-align: right !important; /* margin-right: 3px !important;*/ word-spacing: -1px; } بانکداری اینترنتی      نحوه ثبت ناماطلاعات حسابانتقال وجهانتقال وجه گروهیپرداخت قبضخدمات کارتتنظیماتسامانه پرداخت اینترنتی(payment)خدمات اینترنتی کارتمراحل ثبت نامخدمات تلفن بانک مبتنی بر حسابخدمات تلفن بانک مبتنی بر شماره کارت برای دارندگان تجارت کارتخدمات تلفن بانک تجارت ویژه دارندگان کارتهای عضو شتاب (به غیر از تجارت کارت) سرویس های ویژه تلفن بانکخدمات قابل ارائه از طریق سرویس موبایل بانکنحوه ثبت نامپرداخت قبوضپیگیری چکاطلاع از مانده وگردش ایجادشده در حساب جاری سایر مواردنحوه صدورتغییر رمز خدمات قابل ارائهمسدود نمودن حساب تجارت کارت تجارت کارت گروهیسامانه ساتناسامانه پایاشناسه شبا و نحوه دریافتخدمات قابل ارائه ازطریق دستگاه کارتخوان خدمات سفارشی قابل ارائه از طریق دستگاه کارتخوان معرفی MPOS و مزایای آنمعرفی PDA POS و مزایای آندرگاه پرداخت اینترنتی ( IPG ) و ویژگی های درگاه پرداخت اینترنتی مدیریت سرویس پیامک لحظه ایتجارت پیسبز پردازسپرده قرض الحسنه پس انداز عادیسپرده قرض الحسنه پس انداز ویژهشرایط افتتاح حسابنحوه برداشت از حسابقوانین مرتبطشرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقیشرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقوقیحساب جاری سحرحساب جاری - کارتنحوه واریز و برداشت از حساب جاریقوانین مرتبطشرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقیقیشرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقوقی شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشترک نحوه برداشت از حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدتقوانین مرتبطشرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقیقیشرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقیشرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار مشترکنحوه تمدید و ابطال سپرده های سرمایه گذاری مدت دارقوانین مرتبططرحهای ایجادی وتوسعه ایتامین سرمایه در گردش در بخش کشاورزیتامین سرمایه در گردشطرحهای ایجادی وتوسعه ایمسکن انفرادیطرحهای ایجادی و توسعه ای ساختمان تجاری و انبوه سازی مسکنطرحهای ایجادی وتوسعه ای تامین سرمایه در گردشداخلیخارجیانواع قرض الحسنهطرح زمرد طرح الماستسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضاتفروش اقساطی کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخلتعریفشرایط واحد های تولیدی جهت گشایش اعتبار اسنادیمدارک لازم تعریف ضمانتنامه هاانواع ضمانتنامه های بانکیمدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکینکات قابل توجهچرتکهشرایط اجاره صندوقچگونگی اجاره صندوق لیست شعب دارای صندوق اماناتتعریف ایران چکمشخصات ایران چکتعریف اوراق مشارکتمشخصات اوراق مشارکتکاربرد اوراق مشارکتمزایای اوراق مشارکتتعریف معاملات بر خطمراحل انجام معاملات بر خطفرآیند معاملات بر خطمزایای استفاه از سرویس خریدو فروش بر خط سهامخدمات قابل ارائه در سیستم مدیریت پرداخت قوانین مرتبطمزایای طرح برای دارندگان کارت آسان خرید (خریداران)مزایای طرح برای پذیرندگان کارت آسان خرید (فروشندگان کالا و خدمات)نحوه عضویت پذیرندگان کارتهای آسان خرید (فروشندگان کالا و خدمات) فرآیند خرید و تسویه حساب دارندگان کارت آسان خرید وجه التزام کارت آسان خرید و لیست پذیرندگانموازین و شرایط عمومیمفقود شدن چک / دسته چک توسط مشتریقوانین مرتبطموازین و شرایط عمومیافتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مشترک ارزیقوانین مرتبطموازین و شرایط عمومیافتتاح حساب سپرده مدت دار مشترک ارزیمدت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ارزیسود پرداختی و نحوه تمدید و ابطال سپرده های مدتدار ارزی تعریف گشایش اعتبار اسنادیگشایش اعتبار اسنادی دیداریگشایش اعتبار اسنادی مدتدارشرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی قبل از اخذ مصوبه اعتباریشرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی بعد از اخذ مصوبه اعتباریتعریف ضمانتنامهانواع ضمانتنامه های خارجی متداول ارزیضمانت نامه های ارزی مورد نیاز در قرارداد های داخلیانواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانتنامهمدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه بانکینکات قابل توجه جهت صدور ضمانتنامهتعریف سوئیفتمزایای سیستم سوئیفتاطلاعـات مـربـوط به سـوئیـفت واحـدهـای ارزی حواله های ارزی صادره حواله های ارزی وارده نحوه استفاده از حساب های ارزینحوه تبدیل ارزتعریف ریفاینانسافراد حائز شرایط استفاده از خطوط اعتباریمراحل اعطای تسهیلاتنحوه دریافت هم ارز ریالی اعتبارات اسنادیدرصد پیش پرداختها و نحوه باز پرداخت مدت سررسید و هزینه استفاده از تسهیلات شرایط لازم و مجازخرید ارزفروش ارزصدور گواهی حساب مشتریان بانک به زبان انگلیسیارائه اطلاعات مورد درخواست بانکهای خارجی/ درخواست اطلاعات از کارگزاران دلارآمریکا یورو پوندانگلیس یکصد ین ژاپن فرانک سوییس دلار کانادا دلار استرالیا هزار وون کره جنوبی لیر ترکیه یوآن چین کرون نروژ کرون سوئد کرون دانمارک درهم امارات متحده عربی ریال عربستان سعودی ریال قطر دینار بحرین روبل روسیه روپیه هندوستان ریال عمان یکصد دینار عراق آرشیو نرخ ارز صفحه اصلی پست الکترونیک نقشه سایت موبایل بانک ورود کاربر خانواده تجارت سوالات متداول نرم افزار تقویم تجارت پورتال سامان  |  |  |  |  

برای مبارزه باتروریسم جدی‌ترعمل کنیم/تاکید برهمکاری‌های دو کشور
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری مهر-2 دقيقه پيش

واکنش شورای امنیت سازمان ملل به حمله تروریستی در اهواز
Posted on Thursday January 01, 1970

نامه نیوز-4 دقيقه پيش

نتانیاهو: تجهیز سوریه به اس ۳۰۰ خطرناک است
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری دانشجو-4 دقيقه پيش

نقش مزدوران داخلی در اقدام تروریستی اهواز چه بود؟
Posted on Thursday January 01, 1970

نامه نیوز-4 دقيقه پيش

اعطای مدال به کودک‌کشی در یمن
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری دانشجو-7 دقيقه پيش

نگاهی به روزنامه ابرار ورزشی سه‌شنبه ۳ مهر ۹۷؛ کاپیتان تیم ملی امیدوار به قهرمانی جام ملت ها؛ شفر برگ برنده استقلال در دربی؛ پیش بینی مهدوی کیا از نتیجه دربی؛ حمله روشن به شفر
Posted on Thursday January 01, 1970

پارس فوتبال-5 دقيقه پيش

برای قهرمانی در جام ملت‌ها مصمم هستیم
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری مهر-19 دقيقه پيش

قلعه نویی: امیدوارم استقلال شهرآورد را ببرد/ پیشخوان
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-19 دقيقه پيش

صحبت‌های برانکو و شفر درباره دربی و دعوای فتحی با فتاحی
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-19 دقيقه پيش

اعتراف یک پرسپولیسی؛ قبلا استقلالی بودم
Posted on Thursday January 01, 1970

افکار نیوز-19 دقيقه پيش

دیدار باخ با رئیس‌جمهور؛ روحانی: علی رغم استقلال فدراسیون‌ها از دولت، همواره حامی ورزش و ورزشکاران کشورمان هستیم
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری تسنیم-21 دقيقه پيش

مجید میررحیمی: همه باید در مسابقات انتخابی شرکت کنند/ فعلاً عنوانی به‌نام ملی‌پوش تیراندازی با کمان نداریم!
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری تسنیم-28 دقيقه پيش

رکورد عجیبی که استقلال به جا گذاشت
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-29 دقيقه پيش

راشد: با وجود قدرتمندی پرسپولیس، السد می‌تواند فینالیست شود
Posted on Thursday January 01, 1970

خبرگزاری تسنیم-31 دقيقه پيش

مسی و رونالدو به چه کسی رای دادند؟
Posted on Thursday January 01, 1970

مشرق نیوز-32 دقيقه پيش

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین