تصویر ثابت

استاندار خراسان رضوی منصوب شد

استاندار خراسان رضوی منصوب شد
پرتال استانداری خراسان رضوی شهردار و ذیحساب شهرداری شاندیز منصوب شد پرتال استانداری خراسان رضوی | شهردار و ذیحساب شهرداری ... زیرپرتال اداره کل حوزه استاندار | شهردار و ذیحساب شهرداری ... شهردار و ذیحساب شهرداری تربت حیدریه منصوب شد معاونت سیاسی و امنیتی استان خراسان رضوی | شهردار و ذیحساب ... اداره کل مدیریت بحران خراسان رضوی | شهردار و ذیحساب ... شهردار و ذیحساب شهرداری همت آباد منصوب شد شهردار و ذیحساب شهرداری کاخک منصوب شد زیرپرتال معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی | شهردار و ... (استاندار خراسان رضوی منصوب شد)

استاندار خراسان رضوی منصوب شد...

(استاندار خراسان رضوی منصوب شد) -[استاندار خراسان رضوی منصوب شد]-
 
امارگیر سایت

تصویر ثابت