آموزش اختراع های ساده
icon body { font-family: Tahoma; font-size: 8pt; text-align: center; direction: ltr; line-height: 18px; margin: 0px; background-color: green; } .page { width: 980px; margin-right: auto; margin-left: auto; direction: rtl; background-color: blue; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; } /******************* header ******************/ .header { height: 140px; width: 980px; text-align: center; background-repeat: no-repeat; margin-bottom: 0px; background-image: url(http://s6.picofile.com/file/8266473792/hed.jpg); } .header-mid { width: 900px; margin-left: auto; padding-top: 50px; text-align: center; margin-right: auto; } .header h1 { font-family: Arial; font-size: 24pt; font-weight: bold; margin: 0px; } .header h2 { font-family: Tahoma; font-size: 11pt; margin: 0px; padding-top: 20px; color: black; } .header A { color: black; text-decoration: none; } /****************** navbar ******************/ .navbar { height: 80px; width: 980px; text-align: center; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px; background-repeat: no-repeat; background-color: #ffcc00; background-image: url(http://s8.picofile.com/file/8293120226/hed2.jpg); } .navbar-mid { width: 90%; margin-right: 50px; margin-left: 20px; padding-top:20px; } .navbar ul { padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right:0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; } .navbar li { float: right; list-style-type: none; font-size: 12pt; font-weight: bold; margin-left: 20px; } .navbar li a:link { color: #000; text-decoration: none; } .navbar li a:visited { color: #000; text-decoration: none; } .navbar li a:hover { color: #000; text-decoration: none; } /***************** content *******************/ .main { width: 980px; } .content { float: right; font-size: 9pt; width: 540px; } .bodypost { width: 540px; margin-bottom: 5px; background-color: white; } .bodypost a:link { color: blue; text-decoration: none; } .bodypost a:visited { color: red; text-decoration: none; } .bodypost a:hover { color: red; text-decoration: none; } .ptitle { height: 42px; text-align: right; background-repeat: no-repeat; background-position: center; background-image: url(http://s6.picofile.com/file/8266370234/postheader.jpg); } .ptitle-mid { text-align: right; width:100%; margin-right: 5px; margin-left: 2px; padding-top: 12px; } .ptitle a:link { color: #000; text-decoration: none; } .ptitle a:visited { color: #000; text-decoration: none; } .ptitle a:hover { color: #000; text-decoration: none; } .ptitle h1 { margin: 0px; font-family: tahoma; font-size: 8pt; font-weight: bold; } .ptext { text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 10pt; } .ptext-mid { width: 98%; margin-right: auto; margin-left: auto; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; text-align: right; } .ptext img { max-width: 100%; height: auto; } .ptext img:hover { } .pinfo { } .pinfo-mid { width: 98%; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-bottom: 5px; } .author { float: right; width: 90%; } .date { float: left; width: 100%; } .pcat { } .pcat-mid { width: 98%; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; } .pcomore { font-size: 9pt; } .pcomore-mid { text-align: right; width: 98%; margin-right: auto; margin-left: auto; padding-top: 12px; } .pcomore a:link { } .pcomore a:visited { } .pcomore a:hover { } .pmore { float: right; width: 90%; } .pcomment { float: left; width: 100%; } .p-bbg { height: 2px; background-repeat: no-repeat; background-position: center; } .paper { width: 540px; background-color: yellow; border-radius: 5px; border-top: 5px solid red; border-bottom: 5px solid red; } .paper-tbg { height: 5px; } .paper-text { text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; font-weight: bold; background-repeat: repeat-y; background-position: center; } .paper-text-mid { width: 100%; margin-top: auto; margin-bottom: auto; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; } .paper-text a:link { color: #000; text-decoration: none; } .paper-text a:visited { color: #000; text-decoration: none; } .paper-text a:hover { color: #CC6704; text-decoration: none; } .paper-text ul { margin: 0px; padding: 0px; } .paper-text li { float: center; margin-left: 100px; list-style-type: none; } .paper-text li a:link { color: #000; text-decoration: none; } .paper-text li a:visited { color: #000; text-decoration: none; } .paper-text li a:hover { color: #CC6704; text-decoration: none; } .paper-bbg { height: 10px; } .rpapers { float: right; width: 15%; } .lpapers { float: left; width: 15%; } /***************** rbar **********************/ .right { float: right; width: 212px; margin-left: 7px; margin-right: 5px; } .rm { margin-bottom: 5px; background-color: #a2d0ff; } .rmtitle { height: 50px; text-align: right; font-family: Arial; font-size: 11pt; font-weight: bold; color: #000; background-repeat: no-repeat; background-image: url(http://s7.picofile.com/file/8266370192/menu.jpg); } .rmtitle-mid { width: 120px; margin-right: 10px; margin-left:10px; padding-top: 12px; text-align: right; } .rmtext { text-align: center; background-repeat: repeat-y; } .rmtext-mid { width: 95%; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; } .rmtext a:link { color: #000; text-decoration: none; } .rmtext a:visited { color: #000; text-decoration: none; } .rmtext a:hover { color: #666; text-decoration: none; } .rmtext ul { padding: 0px; margin: 0px; } .rmtext li { list-style-type: none; } .rmtext li a:link { display: block; width: 100%; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; color: #000; text-decoration: none; } .rmtext li a:visited { display: block; width: 100%; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; color: #000; text-decoration: none; } .rmtext li a:hover { color: #666; text-decoration: none; display: block; width: 100%; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; } .rmtext img { max-width: 98%; height: auto; } .rmtext img:hover { } .rm-bbg { height: 5px; background-repeat: no-repeat; background-image: url(http://s7.picofile.com/file/8266372192/zirmenu2.jpg); } /***************** lbar ***********************/ .left { float: left; width: 205px; margin-left: 5px; } .lm { margin-bottom: 5px; background-color: #a2d0ff; } .lmtitle { height: 50px; text-align: right; font-family: Arial; font-size: 11pt; font-weight: bold; color: #000; background-repeat: no-repeat; background-image: url(http://s7.picofile.com/file/8266370192/menu.jpg); } .lmtitle-mid { width: 120px; margin-right: 10px; margin-left: auto; padding-top: 12px; text-align: right; } .lmtext { text-align: center; background-repeat: repeat-y; } .lmtext-mid { width: 95%; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; } .lmtext a:link { color: #000; text-decoration: none; } .lmtext a:visited { color: #000; text-decoration: none; } .lmtext a:hover { color: #666; text-decoration: none; } .lmtext ul { padding: 0px; margin: 0px; } .lmtext li { list-style-type: none; } .lmtext li a:link { display: block; width: 100%; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; color: #000; text-decoration: none; } .lmtext li a:visited { display: block; width: 100%; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; color: #000; text-decoration: none; } .lmtext li a:hover { color: #666; text-decoration: none; display: block; width: 100%; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; } .lmtext img { max-width: 98%; height: auto; } .lmtext img:hover { } .lm-bbg { height: 5px; background-repeat: no-repeat; background-image: url(http://s7.picofile.com/file/8266372192/zirmenu2.jpg); } /************** etc class **************************/ .profile-img { text-align: left; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; } .profile-text { text-align: justify; } صفحه اصلی  ||   نرم افزار کاروفناوری  ||   فیلم کاروفناوری  ||   تحقیق کاروفناوری  ||   پاورپوینت کاروفناوری کانال تلگرام کاروفناوري   ||   صفحه اینستاگرام کاروفناوري دانلود لوح فشرده کاروفناوری کاروفناوری ششم پودمان نوآوری وفناوری پودمان کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات پودمان مستندسازی پودمان کسب وکار پودمان نقشه کشی پودمان کاربا چوب پودمان اشتراک گذاری اطلاعات پودمان پرورش و نگه داری گیاهان پودمان پوشاک پودمان خوراک پودمان کار با فلز پودمان الکترونیک پودمان شهروند الکترونیکی 1 پودمان صنایع دستی پودمان شهروندالکترونیک 2 پودمان پرورش و نگه داری حیوانات پودمان اموراداری ومالی پودمان معماری و سازه ماکت سازی پودمان الگوریتم و روندنما فلوچارت پودمان ترسیم با رایانه پودمان سازوکارهای حرکتی پودمان بازی های رایانه ای پودمان برق پودمان تاسیسات پودمان عمران پودمان خودرو پودمان پایش و رشد کودک پودمان صنایع دستی برجسته کاری مس پودمان انتخاب رشته تحصیلی آموزش ساخت پروژه کاروفناوری دانلود فیلم صنایع ساخت و تولید دانلود نرم افزارهای کامپیوتر دانلود بازی کامپیوتری دانلود کتاب آموزش Windows آموزش Excel آموزش Word آموزش PowerPoint آموزش Bricsys.Bricscad دانلود عکس و تصویر سیدسلطان شیخی سید محمد شیخی سید علی شیخی کاروفناوری کلاله (699) فیلم کاروفناوری (344) کاروفناوری هفتم (254) مطالب کاروفناوری (201) کاروفناوری نهم (149) کاروفناوری هشتم (130) تحقیق کاروفناوری (129) پودمان کاربافلز (52) پودمان خوراک (48) پودمان پوشاک (40) کارکلاسی هفتم (39) پودمان پرورش گیاهان (39) پودمان برق نهم (32) پودمان الکترونیک (31) پودمان پرورش و نگه داری حیوانات (30) پودمان خودرو (29) پودمان کارباچوب (29) پاورپوینت کاروفناوری (27) پودمان کسب وکار (24) پودمان عمران (22) پودمان مستندسازی (19) پودمان نوآوری وفناوری (18) پودمان الگوریتم (17) پودمان تعمیر لوازم خانگی (16) مطالب کاروفناوری نهم (14) پودمان پایش رشد و تکامل کودک (13) پودمان جستجوی اطلاعات (13) پودمان ساز و کارهای حرکتی (12) معرفی مشاغل (11) پودمان اشتراک گذاری اطلاعات (11) پودمان شهروند الکترونیکی یک (9) پودمان تأسیسات مکانیکی (9) کارکلاسی نهم (9) پودمان ترسیم با رایانه (9) پودمان اموراداری ومالی (8) پودمان کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات (8) پودمان معماری و سازه ماکت سازی (6) کارکلاسی کاروفناوری هشتم (6) پودمان بازی های رایانه ای (5) پودمان نقشه کشی (3) پودمان صنایع دستی هشتم (3) فروردین ۱۳۹۷ اسفند ۱۳۹۶ بهمن ۱۳۹۶ دی ۱۳۹۶ آذر ۱۳۹۶ آبان ۱۳۹۶ مهر ۱۳۹۶ شهریور ۱۳۹۶ مرداد ۱۳۹۶ تیر ۱۳۹۶ خرداد ۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ فروردین ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۹۵ بهمن ۱۳۹۵ دی ۱۳۹۵ آذر ۱۳۹۵ آبان ۱۳۹۵ مهر ۱۳۹۵ شهریور ۱۳۹۵ مرداد ۱۳۹۵ تیر ۱۳۹۵ خرداد ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ فروردین ۱۳۹۵ بهمن ۱۳۹۴ دی ۱۳۹۴ آذر ۱۳۹۴ آبان ۱۳۹۴ مهر ۱۳۹۴ شهریور ۱۳۹۴ مرداد ۱۳۹۴ تیر ۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ فروردین ۱۳۹۴ مهر ۱۳۹۳ آرشيو تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶    ساعت : 12:12 زیر منتقل خواهد شد پس مطالب کاروفناوری را در آدرس جدید دنبال نمایید . ممنون از سعه صدر شما برچسب‌ها : کاروفناوری کلاله برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 7:30 پودمان پرورش و نگه داری حیوانات , برچسب‌ها : تحقیق کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان پرورش و نگه داری حیوانات, کاروفناوری هشتم برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 23:23 پودمان پوشاک , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 22:0 بسياري از الگوهاي رفتاري بزرگسالان و عادات غذايي آنها در سنين كودكي شكل مي گيرد و در سنين بزرگسالي كمتر قابل تغيير است. با توجه به اينكه كيفيت و كميت الگوي غذايي نقش بسزايي در سلامت يا بروز بيماري هاي مختلف ايفا مي كند، توجه به چگونگي شكل گيري عادات و الگوي مصرف غذايي كودكان، بسيار مهم است. پودمان خوراک , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 16:0 فاز فاز ) مي شود . اين موتورها از اختلاف فاز موجود بين فازهاي تغذيه فاز الکتريکي براي ايجاد يک ميدان الکترومغناطيسي دوار درونشان ، مي کنند . از طريق القاي الکترومغناطيسي ميدان مغناطيسي دوار در اين هاديها القاي جريان مي کند ، که در نتيجه منجر به ايجاد يک ميدان مغناطيسي متعادل کننده شده و ..................... پودمان برق , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 15:45 دانلود کنید پودمان خودرو , دانلود فیلم صنایع ساخت و تولید , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 15:45 ngine ontrol nit - پودمان خودرو , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 14:0 و رسم فلوچارت آن : : پودمان الگوریتم و روندنما فلوچارت , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 20:20 پرورش گياه در آب و املاح محلول در آن یا به عبارتی دیگر فن كاشت گياهان بدون خاك را می گویند. دانلود کنید پودمان پرورش و نگه داری گیاهان , دانلود فیلم صنایع ساخت و تولید , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 19:0 پودمان پوشاک , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 18:0 5 دهم تا 5 درصد است. مناسب ترین شيب در ................ پودمان تاسیسات , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 17:45 به عنوان یک استاندارد یا انتخاب برخوردارند. یک سیستم نمونه شامل قسمت هایی چون سنسور سرعت، چرخ، بخش کنترل هیدرولیک و بخش کنترل الکترونیکی می شود. هنگامی که پدال ترمز را فشار می دهید بخش کنترل الکترونیکی سیگنال های ارسال شده از سنسور سرعت چرخ را کنترل و مقایسه می کند چنانچه بخش کنترل الکترونیکی حس کند که ........... پودمان خودرو , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 14:0 دانلود کنید پودمان خودرو , دانلود فیلم صنایع ساخت و تولید , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 13:13 هشتم و نهم با جریان مختلف برای بدن انسان پودمان برق , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 12:15  کاروفناوری نهم پودمان عمران , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 12:0 پودمان خوراک , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 10:30 دانلود کنید دانلود فیلم صنایع ساخت و تولید , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 9:0 چند لکه مهم پودمان پوشاک , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 8:30 پرورش و نگه داری گیاهان پودمان پرورش و نگه داری گیاهان , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 8:0 پودمان کار با فلز , دانلود فیلم صنایع ساخت و تولید , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 15:30    ۴-چرخ اندازه گیر   ۵-خط کش تیره دار              پودمان کاربا چوب , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 23:0  (فشاری) جاي مدادهاي معمولي را گرفته و استفاده از آن ها بسيار راحت و آسان تر از مدادهاي معمولي است. پودمان نقشه کشی , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 20:20 پودمان اموراداری ومالی , آموزش Excel , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 19:2 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان خوراک در جدول زیر پودمان خوراک , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 21:50 کاروفناوری نهم پودمان تاسیسات مکانیکی پودمان تاسیسات , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 21:30 کتاب کاروفناوری هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی پودمان پرورش و نگه داری حیوانات , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 19:0    و در سند کاری خود مسیر زیر را دنبال می کنیم. پودمان مستندسازی , آموزش Word , برچسب‌ها : کاروفناوری هفتم, مطالب کاروفناوری, کاروفناوری کلاله, پودمان مستندسازی برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 13:30 یکی از قدیمی ترین سازهای بادی است که در کشورهای زیادی آن را به عنوان ساز اصیل می‌شناسند ولی شکل ظاهری آن مقداری با هم تفاوت دارد. در زمان‌های قدیم مردمی که از جایی به جای دیگر می‌رفتند، این ساز را نیز با خود جابه‌جا می‌کردند وبا تغییر دادن شکل ظاهری آن، آن ساز را در منطقهٔ جدید مورد استفاده قرار می‌دادند و پس از مدتی جز سازهای سنتی آن منطقه درمی‌آمد.امروزه این ساز در کشور نوازندگی زیادی دارد دانلود فیلم صنایع ساخت و تولید , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 13:0 مجموعه اي از مهارت ها و قابليت هاي فردي و شغلي براي انجام كارهاي گرما و پودمان کسب وکار , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله تاريخ ایجاد و ارسال مطلب : دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷    ساعت : 12:21 پودمان خودرو , برای عضویت در کانال تلگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید کانال تلگرام کاروفناوری کلاله برای عضویت در اینستاگرام کاروفناوری کلاله بر روی لینک مقابل کلیک نمایید اینستاگرام کاروفناوری کلاله AV.Audio.Editor.7.5.1 Focus on Mechanical Toys Movie Maker v6.0 Scratch-v1.4 Game Maker 8 interactive physics draft sight 32 Bricsys.Bricscad.Platinum Edraw max Photo.Collage.Max.2 Bigasoft.Video.Converter Toon Boom Animation Flip کاروفناوری کلاله ######################## مطالب مرتبط با کاروفناوری ششم کتاب و راهنمای معلم کاروفناوری ششم درس اول - آشنایی با رایانه درس دوم - کار با رایانه درس سوم - نقاشی با رایانه درس چهارم - هنرهای دستی درس پنجم - تایپ در رایانه درس ششم - نوشتن با رایانه درس هفتم - کار با چوب و فلز درس هشتم - الگوریتم و روندنما درس نهم - تهیه غذا و سالاد سبز فیلم آموزش ساخت ساک دستی فیلم آموزش خیاطی و انواع دوخت فیلم آموزش بافتنی با دو میل فیلم آموزش گلدوزی روی پارچه فیلم آموزش سبزی کاری فیلم آموزش گلکاری در گلدان فیلم آموزش ساخت مشابه نگار فیلم آموزش ساخت چی به چی مربوطه فیلم آموزش ساخت گردونه تصاویر فیلم آموزش ساخت ماکت های تزئینی فیلم آموزش طراحی و ساخت آیینه کروی فیلم آموزش ساخت آزمایشگر مدار فیلم آموزش ساخت دستگاه دقت سنج فیلم آموزش ساخت موتور و مولد الکتریکی فیلم آموزش طراحی و ساخت ماکت فیلم آموزش طراحی ماکت سازه فیلم آموزش ساخت هواپیمای چوبی فیلم آموزش ساخت خودرو کشی فیلم آموزش ساخت خودرو برقی فیلم آموزش ساخت دوچرخه فلزی فیلم آشنایی با ابزار ساخت پروژه ######################## فیلم های آموزش ساخت پروژه کاروفناوری آموزش ساخت خاک انداز فلزی آموزش ساخت سه چرخه فلزی آموزش ساخت خودرو اسباب بازی فلزی آموزش ساخت قایق فلزی با موتور حرارتی آموزش ساخت قایق فلزی موتوری حرارتی آموزش ساخت تانک چوبی آموزش ساخت زنجیر چوبی آموزش ساخت جامدادی چوبی آموزش ساخت قاب عکس چوبی آموزش ساخت پل چوبی آموزش ساخت پل چوبی مینیاتوری آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی آموزش ساخت کیف زیپ دار آموزش ساخت کیف نگه داری موبایل آموزش ساخت قو کاغذی با هنر اریگامی آموزش بافت کیف زنانه با کاغذ روزنامه آموزش ساخت عروسک با جوراب آموزش بافت قالیچه پادری آموزش بافت پادری فانتزی آموزش ساخت دمپایی با شلوار جین آموزش ساخت دمپایی آموزش بافت کشباف طناب با لوله آموزش بافت سبد با روزنامه باطله آموزش بافت سبد کاغذی آموزش بافت دستبند فانتزی با طناب آموزش بافت تخت اولیه و ساده آموزش ساخت طاووس دکوری و دیواری آموزش ساخت گل رز با کاغذ رنگی آموزش ساخت گل خرچنگی آموزش ساخت پروژه تزئینات دیواری آموزش ساخت ماکت درخت بونسای آموزش ساخت ماکت کلبه چوبی آموزش ساخت ماکت خانه ویلایی آموزش ساخت ماکت مدرن ساختمان کلیپ آموزش ساخت ماکت ساختمان آموزش ساخت ماکت ساختمان با فوم آموزش ساخت هواپیمای کاغذی موتوردار آموزش ساخت هواپیما با نیروی محرکه کش آموزش ساخت فنجان پرنده آموزش ساخت ماشین تولید پف فیل آموزش ساخت جعبه بازی پین بال آموزش ساخت جعبه بازی مینی گلف آموزش ساخت بازی های فیزیکی آموزش ساخت بازی فوتبال آموزش ساخت گاو صندوق قفل دار آموزش ساخت پایه نگه دارنده موبایل آموزش ساخت فرفره روتور پرنده آموزش ساخت 10 کار خلاقانه آموزش ساخت اسباب بازی خلاقانه آموزش ساخت اسباب بازی الکترونیکی آموزش ساخت و تولید انواع شمع آموزش ساخت اسپینر کاغذی آموزش ساخت اسباب بازی نخ کش آموزش ساخت پروژه با مداد تراش آموزش ساخت پروزه با بطری پلاستیکی آموزش ساخت کمباین برقی آموزش ساخت جرثقیل هیدرولیک آموزش ساخت جرثقیل هیدرولیکی آموزش ساخت بازوی هیدرولیکی آموزش ساخت بولدوزر هیدرولیکی آموزش ساخت دستگاه پرس هیدرولیکی آموزش ساخت پروژه با سازوکار حرکتی آموزش ساخت ربات مار الکترونیکی آموزش ساخت ربات مار با کنترل دستی آموزش ساخت ربات ساده کوادکوپتر آموزش ساخت ربات خودرو سی دی آموزش ساخت ربات خودرو سه چرخ آموزش ساخت ربات بانک سکه آموزش ساخت دست مصنوعی آموزش ساخت ربات جستجوگر پرشی آموزش ساخت پروژه با آرمیچر آموزش ساخت هواپیمای الکترونیکی آموزش ساخت تانک الکترونیکی کنترلی آموزش ساخت موتور سیکلت الکترونیکی آموزش ساخت موتور سیکلت الکتریکی آموزش ساخت گریدر برف روب الکتریکی آموزش ساخت موتور الکتریکی آموزش ساخت قطار الکترونیکی آموزش ساخت کامیون تانکر آب برقی آموزش ساخت موتور برقی سه چرخ آموزش ساخت تراکتور الکترونیکی آموزش ساخت کولر برقی آموزش ساخت اسباب بازی الکترونیکی آموزش ساخت ماشین راه سازی غلطک آموزش ساخت تراکتور دیسک دار آموزش ساخت تراکتور با کنترل آموزش ساخت زیردریایی برقی آموزش ساخت الکتروسکوپ آموزش ساخت کامیون تانکر فلزی برقی آموزش ساخت سه چرخه الکترونیکی آموزش ساخت میکسر مصالح ساختمانی آموزش ساخت دیوار بلوکی آموزش ساخت دیوار آجری پروفايل مدیر وبلاگ RSS آمار در اين وبلاگ
> تبیان دانلود صوت
تلویزیون بی بی سی فارسی
پلان کتابخانه ملی شیراز
اندروید دامپر
خودرو ساينا 232
hacksaw ridge cast interview
olympics 2020 tickets
رقص عرب جديد
دانلود کتاب قانون جذب ثروت
donald trump polls for president 2016
جوك خنده دار جديد 92
حسابداری هلو رایگان
چت روم ققنوس
فایل زیپ باز کن اندروید
چارت درسی مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی
کنکور تجربی 93 سخت بود
مدل مانتو نخی دخترانه 2013
یارانه نقدی خرداد94
فلش مموری آیفون 5
ایران فردا خانه پدری
ویندوز استور 8.1
پول روسيه
powerball result nov 23 2016
star wars 7 box office mojo
استخدام مهندس عمران سازه های هیدرولیکی
آفيس 2003 دانلود
کتاب بیشعوری pdf
suicide squad full movie
زبان انگلیسی نصرت رایگان